Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium przypadku – analiza kosztów działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium przypadku – analiza kosztów działań"— Zapis prezentacji:

1 Studium przypadku – analiza kosztów działań
Grzegorz Karasiewicz Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

2 Pytania Proszę określić nośniki kosztów rodzajowych na działania
Proszę wyznaczyć koszty działań Proszę określić nośniki z kosztów działań na jednostki (kanały dystrybucji) Proszę przeprowadzić kalkulację kosztów sprzedaży poszczególnych kanałów dystrybucji

3 Koszty rodzajowe – punkt wyjścia
Pracownicy Wynagro-dzenia Czynsz Materiały - paliwo Materiały - biurowe Materiały - reklamowe Amortyzacja -samochody Amortyzacja -sprzęt komputerowy Telekomu-nikacja Gastrono-mia  Łącznie Sprzedawca A 4500 3000 750 240 1500 1000 190 500 12680 Sprzedawca B 4900 800 250 1400 200 13050 C 5900 860 280 490 14220 D 5800 900 510 14160 E 5100 850 260 1600 210 13510 F 5500 700 180 13530 Analityk rynkowy 4800 5000 100 11800 Pracownik biurowy 3500 170 10520 Kierownik regionu 1 6900 6000 400 230 600 17780 Kierownik regionu 2 7200 350 220 17920 Dyrektor 10900 10000 420 270 1200 2000 26800 Łącznie 65000 50000 6030 4000 12000 10800 11000 2200 4940 165970

4 Pytanie 1 Nośniki kosztów rodzajowych na działania 1
Koszty rodzajowe Wynagrodzenia Czynsz Materiały – biurowe Amortyzacja – sprzęt komputerowy Telekomunikacja Nośnik Czas całkowity Działania Sprzedaż Planowanie działań handlowych Prowadzenie kart klientów Przyjmowanie zamówień Wystawianie faktur Analizy rynkowe Spotkania sprzedawców Zarządzanie

5 Pytanie 1 Nośniki kosztów rodzajowych na działania 2
Koszty rodzajowe Materiały – paliwo Amortyzacja – samochody Nośnik Czas zewnętrzne działania Działania Sprzedaż Spotkania sprzedawców Zarządzanie

6 Pytanie 1 Nośniki kosztów rodzajowych na działania 3
Koszty rodzajowe Materiały - reklamowe Gastronomia Nośnik Bezpośrednie Działania Sprzedaż

7 Pytanie 2. Koszty działań

8 Wynagrodzenie Wynagrodzenia  Łącznie Sprzedaż Planowanie działań handlowych Prowadzenie kart klientów Zamówienia Faktury Analizy rynkowe Spotkania sprzedawców Zarządzanie A 4500 3510,0 90,0 180,0 225,0 0,0 270,0 B 4900 3773,0 147,0 196,0 245,0 294,0 C 5900 4661,0 118,0 177,0 236,0 354,0 D 5800 4466,0 174,0 232,0 348,0 E 5100 3723,0 204,0 255,0 306,0 F 5500 4345,0 165,0 275,0 220,0 330,0 Analityk rynkowy 4800 480,0 3840,0 Pracownik biurowy 3500 350,0 70,0 525,0 1820,0 210,0 Kierownik regionu 1 6900 759,0 207,0 69,0 138,0 966,0 690,0 4071,0 Kierownik regionu 2 7200 1080,0 144,0 72,0 720,0 3960,0 Dyrektor 10900 545,0 109,0 1090,0 7848,0

9 Czynsz Czynsz  Łącznie Sprzedaż Planowanie działań handlowych Prowadzenie kart klientów Zamówienia Faktury Analizy rynkowe Spotkania sprzedawców Zarządzanie A 3000 2340,0 60,0 120,0 150,0 0,0 180,0 B 2310,0 90,0 C 2370,0 D E 2190,0 F Analityk rynkowy 5000 500,0 4000,0 Pracownik biurowy 100,0 750,0 2600,0 300,0 Kierownik regionu 1 6000 660,0 840,0 600,0 3540,0 Kierownik regionu 2 900,0 3300,0 Dyrektor 10000 1000,0 7200,0

10 Materiały – paliwo Materiały - paliwo  Łącznie Sprzedaż Planowanie działań handlowych Prowadzenie kart klientów Zamówienia Faktury Analizy rynkowe Spotkania sprzedawców Zarządzanie A 750 696,4 0,0 53,6 B 800 742,2 57,8 C 860 799,3 60,7 D 900 834,9 65,1 E 850 785,4 64,6 F 700 650,6 49,4 Analityk rynkowy Pracownik biurowy Kierownik regionu 1 400 55,0 50,0 295,0 Kierownik regionu 2 350 65,6 43,8 240,6 Dyrektor 420 24,1 48,3 347,6

11 Materiały – biurowe Materiały - biurowe  Łącznie Sprzedaż Planowanie działań handlowych Prowadzenie kart klientów Zamówienia Faktury Analizy rynkowe Spotkania sprzedawców Zarządzanie A 240 187,2 4,8 9,6 12,0 0,0 14,4 B 250 192,5 7,5 10,0 12,5 15,0 C 280 221,2 5,6 8,4 11,2 16,8 D E 260 189,8 10,4 13,0 15,6 F 197,5 Analityk rynkowy 900 90,0 720,0 Pracownik biurowy 850 85,0 17,0 127,5 442,0 51,0 Kierownik regionu 1 230 25,3 6,9 2,3 4,6 32,2 23,0 135,7 Kierownik regionu 2 220 33,0 4,4 2,2 22,0 121,0 Dyrektor 270 13,5 2,7 27,0 194,4

12 Materiały – reklamowe A 1500 1500,0 0,0 B 1400 1400,0 C D E 1600
 Łącznie Sprzedaż Planowanie działań handlowych Prowadzenie kart klientów Zamówienia Faktury Analizy rynkowe Spotkania sprzedawców Zarządzanie A 1500 1500,0 0,0 B 1400 1400,0 C D E 1600 1600,0 F Analityk rynkowy Pracownik biurowy Kierownik regionu 1 1000 1000,0 Kierownik regionu 2 900 900,0 Dyrektor 1200 1200,0

13 Amortyzacja – samochody
 Łącznie Sprzedaż Planowanie działań handlowych Prowadzenie kart klientów Zamówienia Faktury Analizy rynkowe Spotkania sprzedawców Zarządzanie A 1000 928,6 0,0 71,4 B 927,7 72,3 C 929,4 70,6 D E 924,1 75,9 F Analityk rynkowy Pracownik biurowy Kierownik regionu 1 1400 192,5 175,0 1032,5 Kierownik regionu 2 262,5 962,5 Dyrektor 2000 114,9 229,9 1655,2

14 Amortyzacja – sprzęt komputerowy
 Łącznie Sprzedaż Planowanie działań handlowych Prowadzenie kart klientów Zamówienia Faktury Analizy rynkowe Spotkania sprzedawców Zarządzanie A 1000 780,0 20,0 40,0 50,0 0,0 60,0 B 770,0 30,0 C 790,0 D E 730,0 F Analityk rynkowy 100,0 800,0 Pracownik biurowy 150,0 520,0 Kierownik regionu 1 110,0 10,0 140,0 590,0 Kierownik regionu 2 550,0 Dyrektor 720,0

15 Usługi obce – telekomunikacja
 Łącznie Sprzedaż Planowanie działań handlowych Prowadzenie kart klientów Zamówienia Faktury Analizy rynkowe Spotkania sprzedawców Zarządzanie A 190 148,2 3,8 7,6 9,5 0,0 11,4 B 200 154,0 6,0 8,0 10,0 12,0 C 150,1 5,7 D E 210 153,3 8,4 10,5 12,6 F 180 142,2 5,4 9,0 7,2 10,8 Analityk rynkowy 100 80,0 Pracownik biurowy 170 17,0 3,4 25,5 88,4 10,2 Kierownik regionu 1 250 27,5 7,5 2,5 5,0 35,0 25,0 147,5 Kierownik regionu 2 37,5 137,5 Dyrektor 260 13,0 2,6 26,0 187,2

16 Usługi obce – gastronomia
 Łącznie Sprzedaż Planowanie działań handlowych Prowadzenie kart klientów Zamówienia Faktury Analizy rynkowe Spotkania sprzedawców Zarządzanie A 500 500,0 0,0 B C 490 490,0 D 510 510,0 E F Analityk rynkowy Pracownik biurowy Kierownik regionu 1 600 600,0 Kierownik regionu 2 Dyrektor 750 750,0

17 Rozliczenie kosztów rodzajowych na działania
Sprzedaż Planowanie działań handlowych Prowadzenie kart klientów Zamówienia Faktury Analizy rynkowe Spotkania sprzedawców Zarządzanie A 10590,4 178,6 357,2 446,5 0,0 660,8 B 10769,4 280,5 374,0 467,5 691,1 C 11911,0 207,4 311,1 414,8 622,2 753,5 D 11665,2 307,5 410,0 615,0 752,3 E 10785,6 382,8 478,5 574,2 714,7 F 11324,7 297,9 496,5 397,2 715,8 Analityk rynkowy 1180,0 9440,0 Pracownik biurowy 1052,0 210,4 1578,0 5470,4 631,2 Kierownik regionu 1 3429,3 431,4 143,8 287,6 2013,2 1663,0 9811,7 Kierownik regionu 2 4028,6 293,4 146,7 2200,5 1685,8 9271,6 Dyrektor 3210,6 224,3 2243,0 2521,2 18152,4 Łącznie 78766,7 2603,8 4133,9 5397,8 20392,3 11969,4 37235,7 Łączne koszty ,0

18 Pytanie 3. Nośniki z kosztów działań na jednostki (kanały dystrybucji) - 1
Działanie Sprzedaż Planowanie działań handlowych Nośnik Kontakty handlowe Jednostka Kanał 1 Kanał 2 Kanał 3 Działanie Zamówienia Nośnik Liczba zamówień Jednostka Kanał 1 Kanał 2 Kanał 3

19 Pytanie 3. Nośniki z kosztów działań na jednostki (kanały dystrybucji) - 2
Działanie Faktury Nośnik Liczba faktur Jednostka Kanał 1 Kanał 2 Kanał 3 Działanie Analizy rynkowe Spotkania sprzedawców Zarządzanie Nośnik Wolumen sprzedaży Jednostka Kanał 1 Kanał 2 Kanał 3

20 Pytanie 4. Kalkulację kosztów sprzedaży poszczególnych kanałów dystrybucji
Kanał dystrybucji - hurtownie odzieżowe Kanał dystrybucji - sieci handlowe Kanał dystrybucji - sklepy franchisingowe Łącznie Sprzedaż 40958,7 25205,4 12602,7 78766,7 Planowanie działań handlowych 1354,0 833,2 416,6 2603,8 Prowadzenie kart klientów 2149,6 1322,8 661,4 4133,9 Zamówienia 2213,1 1349,5 1835,3 5397,8 Faktury 2297,6 1367,6 1805,2 5470,4 Analizy rynkowe 10604,0 5709,8 4078,5 20392,3 Spotkania sprzedawców 6224,1 3351,4 2393,9 11969,4 Zarządzanie 19362,6 10426,0 7447,1 37235,7  Łącznie 85163,6 49565,7 31240,7 165970,0  W % 51 30 19  100

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Studium przypadku – analiza kosztów działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google