Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Retoryka w ekonomii Katarzyna Życka na podstawie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Retoryka w ekonomii Katarzyna Życka na podstawie:"— Zapis prezentacji:

1 Retoryka w ekonomii Katarzyna Życka na podstawie:
Andrzej Wojtyna (2000) Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii; PWN; r. I., p. 4-5

2 Plan prezentacji: Ekonomiści o retoryce
Cechy dobrej teorii wg ekonomistów Narastanie wiedzy, czyli dynamika ekonomii

3 Ekonomiści o retoryce Deirdre McCloskey:
„ sztuka wysławiania się (lub)…. badanie, w jaki sposób ludzie wzajemnie się przekonują” „nauka polega na pisaniu z intencją przekonania innych naukowców, na przykład ekonomistów. Badanie takiego pisania z intencją jest od czasów starożytnych Greków określane jako retoryka”

4 Ekonomiści o retoryce Backhouse:
„Retoryki nie należy utożsamiać z metodologią, ponieważ tę pierwszą należy rozumieć jako sztukę perswazji lub – ściślej – jako analizowanie, w jaki sposób ekonomiści się przekonują. Natomiast metodologia to badanie metod lub sposobów rozumowania leżącyh u podstawy danej dyscypliny naukowej"

5 Ekonomiści o retoryce Axel Leijonhufvud:
Szuka punktów stycznych między tradycyjnym stanowiskiem metodologicznym a analizą opartą na retoryce Rozróżnienie między teorią a modelem: Teoria - ekonomiczne zbiory przekonań o gospodarce i sposobie jej funkcjonowania, które są odnoszone do rzeczywistego świata Modele – są sformalizowanym, ale tylko cząstkowym przedstawieniem teorii Pytanie: „czy studiując skonstruowany przez kogoś sformalizowany model można zrozumieć jego teorię lub program badawczy?”

6 Cechy dobrej teorii wg ekonomistów
Karl Brunner - powinna poddawać się jednoznacznemu testowi empirycznemu Robert Solow i Friedman - powinna cechować się prostotą Thomas Sargent - powinna być realistyczna

7 Cechy dobrej teorii wg ekonomistów
Kurt Rotschild, Victoria Chick, Edmund Phelps - cechuje ją pluralizm Bruno, Solow - cechuje ją eklektyzm James Tobin, Steven Sheffrin - powinna być związana z polityką gospodarczą

8 Narastanie wiedzy, czyli dynamika ekonomii
Hipoteza Tobina: - „ teorie ekonomiczne rozwijają się w sposób cykliczny” Dornbusch i Fischer: - „ekonomia jest przedmiotem zmieniających się mód i przekonań, przy czym to bardziej makro- niż mikroekonomii” Harry Johnson: - „rewolucje i kontrrewolucje” „dramatyczne nawrócenie się”

9 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Retoryka w ekonomii Katarzyna Życka na podstawie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google