Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Państwa członkowskie Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Państwa członkowskie Unii Europejskiej.

2 Unia Europejska Co to jest? Gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich, powstały 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Od 1 stycznia 2007 r. związek dwudziestu siedmiu państw. Jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudnia 2009. Gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich, powstały 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Od 1 stycznia 2007 r. związek dwudziestu siedmiu państw. Jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudnia 2009. Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, tj. 1 grudnia 2009, podstawę prawną funkcjonowania stanowią: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Integralną część Traktatów stanowią tabele ekwiwalencyjne, protokoły i wyjaśnienia. Duże znaczenie dla unijnego porządku prawnego ma też Karta Praw Podstawowych. Traktat z Lizbony otwiera możliwość przyjęcia przez UE Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jednak już teraz Trybunał Sprawiedliwości uznał ten dokument (ze względu na jego fundamentalne znaczenie dla prawodawstwa europejskiego, filozofii prawa i ponieważ wszystkie kraje członkowskie UE ratyfikowały tę konwencję) za mający szczególne znaczenie. Samo przystąpienie do Konwencji nie jest równoznaczne z członkostwem Unii w Radzie Europy. Prawem wiążącym są też umowy międzynarodowe z państwami trzecimi (w tym układy stowarzyszeniowe), których stroną były Wspólnota Europejska i Unia Europejska. Dokończeniem acquis Unii są akty prawa wtórnego powstałe w oparciu o Traktaty i umowy międzynarodowe. Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, tj. 1 grudnia 2009, podstawę prawną funkcjonowania stanowią: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Integralną część Traktatów stanowią tabele ekwiwalencyjne, protokoły i wyjaśnienia. Duże znaczenie dla unijnego porządku prawnego ma też Karta Praw Podstawowych. Traktat z Lizbony otwiera możliwość przyjęcia przez UE Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jednak już teraz Trybunał Sprawiedliwości uznał ten dokument (ze względu na jego fundamentalne znaczenie dla prawodawstwa europejskiego, filozofii prawa i ponieważ wszystkie kraje członkowskie UE ratyfikowały tę konwencję) za mający szczególne znaczenie. Samo przystąpienie do Konwencji nie jest równoznaczne z członkostwem Unii w Radzie Europy. Prawem wiążącym są też umowy międzynarodowe z państwami trzecimi (w tym układy stowarzyszeniowe), których stroną były Wspólnota Europejska i Unia Europejska. Dokończeniem acquis Unii są akty prawa wtórnego powstałe w oparciu o Traktaty i umowy międzynarodowe. Członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo europejskie. Członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo europejskie.

3 Flaga Unii Europejskiej:

4 Państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria Austria Belgia Belgia Bułgaria Bułgaria Cypr Cypr Czechy Czechy Dania Dania Estonia Estonia Finlandia Finlandia Francja Francja Grecja Grecja Hiszpania Hiszpania Holandia Holandia Irlandia Irlandia Litwa Litwa Luksemburg Luksemburg Łotwa Łotwa Malta Malta Niemcy Niemcy Polska Polska Portugalia Portugalia Rumunia Rumunia Słowacja Słowacja Słowenia Słowenia Szwecja Szwecja Węgry Węgry Wielka Brytania Wielka Brytania Włochy Włochy

5 Austria Państwo położone w Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych (landów). Państwo położone w Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych (landów). Stolica Austrii – Wiedeń – znajduje się na wschodzie kraju. Stolica Austrii – Wiedeń – znajduje się na wschodzie kraju. Austrię zamieszkuje 8 402 549 osób. Austrię zamieszkuje 8 402 549 osób. Językiem urzędowym w Austrii jest język niemiecki. Językiem urzędowym w Austrii jest język niemiecki. Jednostką monetarną w Austrii jest euro. 1 euro = 100 centów (EUR, ). Jednostką monetarną w Austrii jest euro. 1 euro = 100 centów (EUR, ). Flaga Austrii podzielona jest na trzy poziome pasy: czerwony, biały, czerwony. Flaga Austrii podzielona jest na trzy poziome pasy: czerwony, biały, czerwony. Austria to państwo o powierzchni 83 853 km 2 Austria to państwo o powierzchni 83 853 km 2 Austria jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1995. Austria jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1995.1 stycznia19951 stycznia1995

6 Belgia Państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), ONZ oraz NATO. Państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), ONZ oraz NATO. Bruksela, stolica Belgii, jest jednocześnie "stolicą" Unii Europejskiej. Bruksela, stolica Belgii, jest jednocześnie "stolicą" Unii Europejskiej. Belgię zamieszkuje 10 584 534 osoby. Belgię zamieszkuje 10 584 534 osoby. Językami urzędowymi w Belgii są: język francuski, język niderlandzki, język niemiecki. Językami urzędowymi w Belgii są: język francuski, język niderlandzki, język niemiecki. Jednostką monetarną w Belgii jest euro. 1 euro = 100 centów. Jednostką monetarną w Belgii jest euro. 1 euro = 100 centów. Flaga Belgii to prostokąt o proporcjach 13:15 podzielony na trzy równe pionowe pasy: czarny, żółty, czerwony. Flaga Belgii to prostokąt o proporcjach 13:15 podzielony na trzy równe pionowe pasy: czarny, żółty, czerwony. Belgia jest to państwo o powierzchni Belgia jest to państwo o powierzchni 30 519 km 2 30 519 km 2 Belgia jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 25 marca 1957. Belgia jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 25 marca 1957.25 marca195725 marca1957

7 Bułgaria Państwo położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Bułgaria jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: Organizacji Narodów Zjednoczonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – NATO, Unii Europejskiej. Państwo położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Bułgaria jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: Organizacji Narodów Zjednoczonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – NATO, Unii Europejskiej. Stolica Bułgarii – Sofia znajduje się w zachodniej części Bułgarii. Stolica Bułgarii – Sofia znajduje się w zachodniej części Bułgarii. Bułgarię zamieszkuje 7 563 710 osób. Bułgarię zamieszkuje 7 563 710 osób. Językiem urzędowym w Bułgarii jest język bułgarski. Językiem urzędowym w Bułgarii jest język bułgarski. Bułgarską jednostką monetarną jest lew. 1 lew = 100 stotinek (BGN). Bułgarską jednostką monetarną jest lew. 1 lew = 100 stotinek (BGN). Flaga Bułgarii jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: biały, zielony, czerwony. Kolor biały oznacza pokój, zielony - wolność, a czerwony ofiary o walk wyzwolenie Bułgarii spod panowania tureckiego. Flaga Bułgarii jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: biały, zielony, czerwony. Kolor biały oznacza pokój, zielony - wolność, a czerwony ofiary o walk wyzwolenie Bułgarii spod panowania tureckiego. Bułgaria to państwo o powierzchni 110 912 km 2 Bułgaria to państwo o powierzchni 110 912 km 2 Bułgaria jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 stycznia 2007. Bułgaria jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 stycznia 2007.1 stycznia20071 stycznia2007

8 Cypr Państwo położone we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Nazwa wyspy pochodzi od łacińskiej nazwy miedzi (cuprum), której Cypr był w starożytności głównym dostawcą. Językiem urzędowym jest język grecki i język turecki. Stolicą Cypru jest Nikozja. Cypr zamieszkuje 794 600 osób. Jednostką monetarną na Cyprze jest euro. Flaga Cypru jest białym prostokątem, w którego centrum umieszczone są: figura przypominająca kształtem wyspę Cypr oraz dwie zielone gałązki oliwne. Kolor biały i zielone gałązki oliwne to symbol pokoju między dwoma społecznościami wyspy: Grekami i Turkami. Złotawy kolor wyspy, nawiązuje do łacińskiego pochodzenia nazwy Cypr. Cypr to państwo o powierzchni 9 251 km2 Cypr jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 1 1 1 1 m m m m aaaa jjjj aaaa 2 2 2 2 2 0000 0000 4444.

9 Czechy Państwo w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Państwo w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą Czech jest Praga. Stolicą Czech jest Praga. Językiem urzędowym jest: język czeski i język słowacki. Językiem urzędowym jest: język czeski i język słowacki. Czechy zamieszkuje 10 532 770 osób. Czechy zamieszkuje 10 532 770 osób. Jednostką monetarną Czech jest korona czeska. 1 korona czeska = 100 halerzy (CZK). Jednostką monetarną Czech jest korona czeska. 1 korona czeska = 100 halerzy (CZK). Flaga Czech jest prostokątem o proporcjach 3:2 podzielonym na dwa równe poziome pasy: biały i czerwony, z dodanym od strony drzewca niebieskim trójkątem sięgającym do połowy długości flagi. W przypadku pionowej flagi niebieski trójkąt jest na górze, a lewy pas od strony obserwatora jest biały. Flaga Czech jest prostokątem o proporcjach 3:2 podzielonym na dwa równe poziome pasy: biały i czerwony, z dodanym od strony drzewca niebieskim trójkątem sięgającym do połowy długości flagi. W przypadku pionowej flagi niebieski trójkąt jest na górze, a lewy pas od strony obserwatora jest biały. Czechy to państwo o powierzchni 78 864 km 2 Czechy to państwo o powierzchni 78 864 km 2 Czechy są państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 maja 2004. Czechy są państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 maja 2004.1 maja20041 maja2004

10 Dania Państwo położone w Europie Północnej (Skandynawia), najmniejsze z państw nordyckich. W jej skład wchodzą też Grenlandia oraz Wyspy Owcze. Graniczy od południa z Niemcami. Językiem urzędowym jest język duński. Stolicą Danii jest Kopenhaga. Danię zamieszkuje 5 540 241 osób. Jednostką monetarną Danii jest korona duńska. 1 korona duńska = 100 øre (DKK). Flaga Danii jest czerwonym prostokątem z białym krzyżem. Dania to państwo o powierzchni 43 077 km2 Dania jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 1 1 1 1 s s s s tttt yyyy cccc zzzz nnnn iiii aaaa 1 1 1 1 1 9999 7777 3333.

11 Estonia Państwo w Europie Północnej, nad Morzem Bałtyckim, Członek Unii Europejskiej i NATO. Graniczy z Łotwą od południa i z Rosją od wschodu oraz z Finlandią przez Zatokę Fińską. Państwo w Europie Północnej, nad Morzem Bałtyckim, Członek Unii Europejskiej i NATO. Graniczy z Łotwą od południa i z Rosją od wschodu oraz z Finlandią przez Zatokę Fińską. Stolicą Estonii jest Tallinn. Stolicą Estonii jest Tallinn. Językiem urzędowym jest język estoński. Językiem urzędowym jest język estoński. Estonię zamieszkuje 1 340 122 osoby. Estonię zamieszkuje 1 340 122 osoby. Jednostką monetarną w Estonii jest euro. Jednostką monetarną w Estonii jest euro. Flaga Estonii jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: niebieski, czarny i biały. Flaga Estonii jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: niebieski, czarny i biały. Estonia to państwo o powierzchni 45 100 km 2 Estonia to państwo o powierzchni 45 100 km 2 Estonia jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 maja 2004. Estonia jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 maja 2004.1 maja20041 maja2004

12 Finlandia Finlandia powstała w 1917, po upadku władzy carskiej. Finlandia nie miała wówczas tradycji państwowych, gdyż od podboju w średniowieczu ludów fińskich była pod obcym – szwedzkim panowaniem, a następnie ponad 100 lat pod panowaniem rosyjskim. Finlandia powstała w 1917, po upadku władzy carskiej. Finlandia nie miała wówczas tradycji państwowych, gdyż od podboju w średniowieczu ludów fińskich była pod obcym – szwedzkim panowaniem, a następnie ponad 100 lat pod panowaniem rosyjskim. Stolicą Finlandii są Helsinki. Stolicą Finlandii są Helsinki. Językiem urzędowym jest: język fiński i język szwedzki. Językiem urzędowym jest: język fiński i język szwedzki. Finlandię zamieszkuje 5 313 026 osób. Finlandię zamieszkuje 5 313 026 osób. Jednostką monetarną w Finlandii jest euro. Jednostką monetarną w Finlandii jest euro. Flaga Finlandii to niebieski krzyż na białym tle. Kolor niebieski symbolizuje liczne jeziora, a biały - śniegi państwa. Poprzez umieszczenie tych dwóch barw w formie tzw. krzyża skandynawskiego fiński sztandar wzorem nawiązuje do flagi Danii. Flaga Finlandii to niebieski krzyż na białym tle. Kolor niebieski symbolizuje liczne jeziora, a biały - śniegi państwa. Poprzez umieszczenie tych dwóch barw w formie tzw. krzyża skandynawskiego fiński sztandar wzorem nawiązuje do flagi Danii. Finlandia to państwo o powierzchni 338 112 km 2 Finlandia to państwo o powierzchni 338 112 km 2 Finlandia jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1995. Finlandia jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1995.1 stycznia19951 stycznia1995

13 Francja Francja graniczy z Belgią, Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią, Włochami, Monako, Andorą i Hiszpanią. Terytoria zamorskie graniczą również z Brazylią, Surinamem i Antylami Holenderskimi. Kraj jest także połączony z Wielką Brytanią przez tunel pod kanałem La Manche. Francja graniczy z Belgią, Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią, Włochami, Monako, Andorą i Hiszpanią. Terytoria zamorskie graniczą również z Brazylią, Surinamem i Antylami Holenderskimi. Kraj jest także połączony z Wielką Brytanią przez tunel pod kanałem La Manche. Językiem urzędowym jest język francuski. Językiem urzędowym jest język francuski. Stolicą Francji jest Paryż. Stolicą Francji jest Paryż. Francje zamieszkuje 64 667 000 osób. Francje zamieszkuje 64 667 000 osób. Jednostką monetarną Francji jest euro. Jednostką monetarną Francji jest euro. W czasie wprowadzania obecnie obowiązującej flagi Francji interpretacja znaczenia i symboliki kolorów flagi głosiła, iż barwa biała oznacza króla, barwa niebieska - szlachtę, zaś barwa czerwona - lud; kolory te, umieszczone na fladze symbolizować miały równość tych grup społecznych i wskazywać na ich równorzędny status. W czasie wprowadzania obecnie obowiązującej flagi Francji interpretacja znaczenia i symboliki kolorów flagi głosiła, iż barwa biała oznacza króla, barwa niebieska - szlachtę, zaś barwa czerwona - lud; kolory te, umieszczone na fladze symbolizować miały równość tych grup społecznych i wskazywać na ich równorzędny status. Francja to państwo o powierzchni 551 500 km 2 Francja to państwo o powierzchni 551 500 km 2 Francja jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 25 marca 1957. Francja jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 25 marca 1957.25 marca195725 marca1957

14 Grecja Graniczy z czterema państwami, Albanią, Republiką Macedonii i Bułgarią od północy, oraz Turcją od wschodu. Ma dostęp do czterech mórz: Egejskiego i Kreteńskiego od wschodu, Jońskiego od zachodu oraz Śródziemnego od południa. Grecja posiada dziesiątą pod względem długości linię brzegową na świecie, o długości 14880 km. Poza częścią kontynentalną, w skład Grecji wchodzi około 1400 wysp, w tym 227 zamieszkałych. Graniczy z czterema państwami, Albanią, Republiką Macedonii i Bułgarią od północy, oraz Turcją od wschodu. Ma dostęp do czterech mórz: Egejskiego i Kreteńskiego od wschodu, Jońskiego od zachodu oraz Śródziemnego od południa. Grecja posiada dziesiątą pod względem długości linię brzegową na świecie, o długości 14880 km. Poza częścią kontynentalną, w skład Grecji wchodzi około 1400 wysp, w tym 227 zamieszkałych. Językiem urzędowym jest język grecki. Językiem urzędowym jest język grecki. Stolicą Grecji są Ateny. Stolicą Grecji są Ateny. Grecję zamieszkuje 11 216 708 osób. Grecję zamieszkuje 11 216 708 osób. Jednostką monetarną Grecji jest euro. Jednostką monetarną Grecji jest euro. Flaga Grecji jest prostokątem podzielonym na dziewięć ułożonych na przemian poziomych pasów: pięć niebieskich i cztery białe. W lewym górnym rogu umieszczony jest kanton z białym krzyżem na niebieskim tle. Flaga Grecji jest prostokątem podzielonym na dziewięć ułożonych na przemian poziomych pasów: pięć niebieskich i cztery białe. W lewym górnym rogu umieszczony jest kanton z białym krzyżem na niebieskim tle. Grecja to państwo o powierzchni 131 990 km 2 Grecja to państwo o powierzchni 131 990 km 2 Grecja jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1981. Grecja jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1981.1 stycznia19811 stycznia1981

15 Hiszpania Największe z trzech państw położonych na Półwyspie Iberyjskim. Na zachodzie Hiszpania graniczy z Portugalią, na południu z należącym do Wielkiej Brytanii Gibraltarem, oraz przez Ceutę i Melillę z Marokiem. Na północy, przez Pireneje, kraj graniczy z Francją i Andorą. W skład Hiszpanii wchodzą także Baleary na Morzu Śródziemnym, Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim. Największe z trzech państw położonych na Półwyspie Iberyjskim. Na zachodzie Hiszpania graniczy z Portugalią, na południu z należącym do Wielkiej Brytanii Gibraltarem, oraz przez Ceutę i Melillę z Marokiem. Na północy, przez Pireneje, kraj graniczy z Francją i Andorą. W skład Hiszpanii wchodzą także Baleary na Morzu Śródziemnym, Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim. Stolicą Hiszpanii jest Madryt. Stolicą Hiszpanii jest Madryt. Flaga Hiszpanii jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, żółty, czerwony. Z lewej strony na środkowym pasie znajduje się godło królewskie w otoczeniu Słupów Herkulesa Flaga Hiszpanii jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, żółty, czerwony. Z lewej strony na środkowym pasie znajduje się godło królewskie w otoczeniu Słupów Herkulesa Językiem urzędowym jest język hiszpański. Językiem urzędowym jest język hiszpański. Hiszpanię zamieszkuje 47 021 031 osób. Hiszpanię zamieszkuje 47 021 031 osób. Jednostką monetarną Hiszpanii jest euro. Jednostką monetarną Hiszpanii jest euro. Hiszpania to państwo o powierzchni 504 782 km 2 Hiszpania to państwo o powierzchni 504 782 km 2 Hiszpania należy do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1986. Hiszpania należy do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1986. 1 stycznia1986 1 stycznia1986

16 Holandia Europejska część Królestwa Niderlandów tworzonego także przez Arubę i 5 wysp byłego autonomicznego terytorium Antyli Holenderskich (zlikwidowanego 10 października 2010). Holandia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO. Holandia jest monarchią konstytucyjną położoną w zachodniej części Europy nad Morzem Północnym, które oblewa ją od północy i zachodu. Europejska część Królestwa Niderlandów tworzonego także przez Arubę i 5 wysp byłego autonomicznego terytorium Antyli Holenderskich (zlikwidowanego 10 października 2010). Holandia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO. Holandia jest monarchią konstytucyjną położoną w zachodniej części Europy nad Morzem Północnym, które oblewa ją od północy i zachodu. Stolicą Holandii jest Amsterdam. Stolicą Holandii jest Amsterdam. Flaga Holandii została przyjęta oficjalnie dekretem królowej Wilhelminy 19 lutego 1937 roku, jednak była w użyciu już od XVI wieku. Kolory niebieski, biały i pomarańczowy były barwami noszonymi przez wojska księcia holenderskiego Wilhelma I Orańskiego hrabiego von Nassau w okresie wojny Holandii o niepodległość. Flaga Holandii została przyjęta oficjalnie dekretem królowej Wilhelminy 19 lutego 1937 roku, jednak była w użyciu już od XVI wieku. Kolory niebieski, biały i pomarańczowy były barwami noszonymi przez wojska księcia holenderskiego Wilhelma I Orańskiego hrabiego von Nassau w okresie wojny Holandii o niepodległość. Językami urzędowymi są: język niderlandzki i język fryzyjski. Językami urzędowymi są: język niderlandzki i język fryzyjski. Jednostką monetarną w Holandii jest euro. Jednostką monetarną w Holandii jest euro. Holandię zamieszkuje 16 509 303 osoby. Holandię zamieszkuje 16 509 303 osoby. Holandia jest to państwo o powierzchni 41 548 km 2 Holandia jest to państwo o powierzchni 41 548 km 2 Holandia należy do Unii Europejskiej od 25 marca 1957. Holandia należy do Unii Europejskiej od 25 marca 1957. 25 marca1957 25 marca1957

17 Irlandia Państwo w Europie Zachodniej. Zajmuje większość terytorium wyspy o tej samej nazwie. Państwo w Europie Zachodniej. Zajmuje większość terytorium wyspy o tej samej nazwie. Stolicą Irlandii jest Dublin. Stolicą Irlandii jest Dublin. Flaga Irlandii jest prostokątna. Ma trzy pasy o układzie pionowym: od lewej zielony, biały i pomarańczowy. Przyjmuje się, że kolor zielony oznacza katolików, pomarańczowy – protestantów, a biały – ciągłe dążenie do pokoju między nimi. Inna interpretacja kolorów: pomarańczowy oznacza wierność, zielony symbolizuje republikę a biały to pokój. Flaga Irlandii jest prostokątna. Ma trzy pasy o układzie pionowym: od lewej zielony, biały i pomarańczowy. Przyjmuje się, że kolor zielony oznacza katolików, pomarańczowy – protestantów, a biały – ciągłe dążenie do pokoju między nimi. Inna interpretacja kolorów: pomarańczowy oznacza wierność, zielony symbolizuje republikę a biały to pokój. Językami urzędowymi są: język irlandzki i język angielski. Językami urzędowymi są: język irlandzki i język angielski. Jednostką monetarną w Irlandii jest euro. Jednostką monetarną w Irlandii jest euro. Irlandię zamieszkuje 4 670 976 osób. Irlandię zamieszkuje 4 670 976 osób. Irlandia to państwo o powierzchni 70 284 km 2 Irlandia to państwo o powierzchni 70 284 km 2 Irlandia jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1973. Irlandia jest państwem należącym do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1973.1 stycznia19731 stycznia1973

18 Litwa Państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą. Państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą. Stolicą Litwy jest Wilno. Stolicą Litwy jest Wilno. Barwy flagi mają swoją symbolikę. Żółty odnosi się do koloru słońca i oznacza szlachetność i uczciwość. Zielony nawiązuje do koloru roślin i jest symbolem życia oraz nadziei. Czerwony to kolor krwi i łączy się z miłością, odwagą i poświęceniem dla ojczyzny. Kolory żółty i zielony razem symbolizują też krajobraz Litwy (pola i lasy), zaś czerwony – przelaną krew. Wszystkie te trzy kolory razem występują często w litewskich strojach ludowych. Barwy flagi mają swoją symbolikę. Żółty odnosi się do koloru słońca i oznacza szlachetność i uczciwość. Zielony nawiązuje do koloru roślin i jest symbolem życia oraz nadziei. Czerwony to kolor krwi i łączy się z miłością, odwagą i poświęceniem dla ojczyzny. Kolory żółty i zielony razem symbolizują też krajobraz Litwy (pola i lasy), zaś czerwony – przelaną krew. Wszystkie te trzy kolory razem występują często w litewskich strojach ludowych. Jednostką monetarną Litwy jest lit. 1 lit = 100 centów (LTL). Jednostką monetarną Litwy jest lit. 1 lit = 100 centów (LTL). Językiem urzędowym na Litwie jest język litewski. Językiem urzędowym na Litwie jest język litewski. Litwę zamieszkuje 3 535 547 osób. Litwę zamieszkuje 3 535 547 osób. Litwa to państwo o powierzchni 65 200 km 2 Litwa to państwo o powierzchni 65 200 km 2 Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 maja 2004. Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 maja 2004. 1 maja2004 1 maja2004

19 Luksemburg Państwo położone w Europie Zachodniej. Graniczy z Francją od południa, Niemcami od wschodu i z Belgią od zachodu i północy. Państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz NATO. Państwo położone w Europie Zachodniej. Graniczy z Francją od południa, Niemcami od wschodu i z Belgią od zachodu i północy. Państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz NATO. Stolicą Luksemburga jest Luksemburg. Stolicą Luksemburga jest Luksemburg. Flaga Luksemburga jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, biały i niebieski. Przypomina flagę Holandii, z tą jednak różnicą, że niebieski kolor flagi Luksemburga jest nieco jaśniejszy. Flaga Luksemburga jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, biały i niebieski. Przypomina flagę Holandii, z tą jednak różnicą, że niebieski kolor flagi Luksemburga jest nieco jaśniejszy. Jednostką monetarną Luksemburga jest euro. Jednostką monetarną Luksemburga jest euro. Luksemburg zamieszkuje 503 302 osoby. Luksemburg zamieszkuje 503 302 osoby. Językiem urzędowym Luksemburga jest: język luksemburski, język niemiecki i język francuski. Językiem urzędowym Luksemburga jest: język luksemburski, język niemiecki i język francuski. Luksemburg to państwo o powierzchni 2 586 km 2 Luksemburg to państwo o powierzchni 2 586 km 2 Państwo to należy do Unii Europejskiej od 25 marca 1957. Państwo to należy do Unii Europejskiej od 25 marca 1957. 25 marca1957 25 marca1957

20 Łotwa Państwo w Europie Północnej, powstałe po I wojnie światowej, jeden z krajów nadbałtyckich. Członek Unii Europejskiej i NATO. Państwo w Europie Północnej, powstałe po I wojnie światowej, jeden z krajów nadbałtyckich. Członek Unii Europejskiej i NATO. Stolicą Łotwy jest Ryga. Stolicą Łotwy jest Ryga. Kolor czerwony flagi symbolizuje krew, a biały takie wartości jak: prawo, prawda, wolność. Istnieje też legenda, według której ciała zabitych żołnierzy wracały z wojny zawinięte w prześcieradła. Przesiąkały one krwią, z wyjątkiem kręgosłupa, widocznego w białym pasie biegnącym środkiem flagi. Kolor czerwony flagi symbolizuje krew, a biały takie wartości jak: prawo, prawda, wolność. Istnieje też legenda, według której ciała zabitych żołnierzy wracały z wojny zawinięte w prześcieradła. Przesiąkały one krwią, z wyjątkiem kręgosłupa, widocznego w białym pasie biegnącym środkiem flagi. Językiem urzędowym jest język łotewski. Językiem urzędowym jest język łotewski. Jednostką monetarną Łotwy jest łat. 1 łat = 100 santimów (LVL) Jednostką monetarną Łotwy jest łat. 1 łat = 100 santimów (LVL) Łotwę zamieszkuje 2 204 708 osób. Łotwę zamieszkuje 2 204 708 osób. Łotwa to państwo o powierzchni 64 500 km 2 Łotwa to państwo o powierzchni 64 500 km 2 Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 maja 2004. Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 maja 2004. 1 maja2004 1 maja2004

21 Malta Państwo wyspiarskie położone w Europie Południowej, na Morzu Śródziemnym, na południe od Sycylii. Państwo wyspiarskie położone w Europie Południowej, na Morzu Śródziemnym, na południe od Sycylii. Stolicą Malty jest Valletta. Stolicą Malty jest Valletta. Flagą Malty jest prostokąt podzielony na dwa pionowe pasy jednakowej szerokości, biały i czerwony (pas biały przy drzewcu); w górnym narożniku białego pasa, tuż przy drzewcu, flagę zdobi Krzyż Jerzego w czerwonym obramowaniu. Flagą Malty jest prostokąt podzielony na dwa pionowe pasy jednakowej szerokości, biały i czerwony (pas biały przy drzewcu); w górnym narożniku białego pasa, tuż przy drzewcu, flagę zdobi Krzyż Jerzego w czerwonym obramowaniu. Maltę zamieszkuje 403 532 osoby. Maltę zamieszkuje 403 532 osoby. Jednostką monetarną Malty jest euro. Jednostką monetarną Malty jest euro. Językami urzędowymi są: język maltański i język angielski. Językami urzędowymi są: język maltański i język angielski. Malta to państwo o powierzchni 316 km 2 Malta to państwo o powierzchni 316 km 2 Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 maja 2004. Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 maja 2004. 1 maja2004 1 maja2004

22 Niemcy Stolicą Niemiec jest Berlin. Językiem urzędowym jest język niemiecki. Niemcy zamieszkuje 81 778 000 osób. Jednostką monetarną w Niemczech jest euro. Niemcy leżą między Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim na północy, Alpami na południu, rzeką Ren na zachodzie i Odrą na wschodzie. Graniczą na północy z Danią, na wschodzie z Polską, na południowym wschodzie z Czechami, na południu z Austrią i Szwajcarią, a na zachodzie z Francją, Luksemburgiem, Belgią i Holandią. Państwo niemieckie jest federacją złożoną z 16 krajów związkowych. Flaga Niemiec jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy jednakowej wielkości: czarny, czerwony i złoty, o proporcjach 3:5. Barwy określone zostały w konstytucji z dnia 23 maja 1949 roku, a proporcje uregulowane są przez rozporządzenie o niemieckich flagach z 7 lipca 1950. Niemcy to państwo o powierzchni 356 732 km2 Niemcy są państwem należącym do Unii Europejskiej od 2 2 2 2 2 5555 m m m m aaaa rrrr cccc aaaa 1 1 1 1 1 9999 5555 7777.

23 Polska Od zachodu graniczy z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją, od wschodu z Ukrainą i Białorusią, od północnego wschodu z Litwą oraz od północy z rosyjską eksklawą o nazwie obwód kaliningradzki. Ponadto większość północnej granicy Polski wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego. Polska wyłączna strefa ekonomiczna na Bałtyku graniczy ze strefami Danii i Szwecji. Od zachodu graniczy z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją, od wschodu z Ukrainą i Białorusią, od północnego wschodu z Litwą oraz od północy z rosyjską eksklawą o nazwie obwód kaliningradzki. Ponadto większość północnej granicy Polski wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego. Polska wyłączna strefa ekonomiczna na Bałtyku graniczy ze strefami Danii i Szwecji. Stolicą Polski jest Warszawa. Stolicą Polski jest Warszawa. Jednostką monetarną jest Polski złoty. 1 złoty=100 groszy Jednostką monetarną jest Polski złoty. 1 złoty=100 groszy Językiem urzędowym jest język polski. Językiem urzędowym jest język polski. Polskę zamieszkuje 38 186 860 osób. Polskę zamieszkuje 38 186 860 osób. Polska to państwo o powierzchni 312 683 km 2 Polska to państwo o powierzchni 312 683 km 2 Polska należy do państw Unii Europejskiej od 1 maja 2004. Polska należy do państw Unii Europejskiej od 1 maja 2004.1 maja20041 maja2004

24 Portugalia Państwo europejskie położone w zachodniej części Europy Południowej na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Jest najdalej wysuniętym na zachód państwem Europy, od północy i wschodu graniczy z Hiszpanią, a od zachodu i południa Portugalię oblewają wody Oceanu Atlantyckiego. Państwo europejskie położone w zachodniej części Europy Południowej na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Jest najdalej wysuniętym na zachód państwem Europy, od północy i wschodu graniczy z Hiszpanią, a od zachodu i południa Portugalię oblewają wody Oceanu Atlantyckiego. Stolicą Portugalii jest Lizbona. Stolicą Portugalii jest Lizbona. Czerwień flagi symbolizuje krew i nawoływanie do zwycięstwa. Zieleń nie ma tradycji w portugalskiej symbolice, a jej znaczenie nie jest do końca jasne. Biel oznacza pokój i harmonię. W centrum flagi znajduje się herb. Czerwień flagi symbolizuje krew i nawoływanie do zwycięstwa. Zieleń nie ma tradycji w portugalskiej symbolice, a jej znaczenie nie jest do końca jasne. Biel oznacza pokój i harmonię. W centrum flagi znajduje się herb. Jednostką monetarną Portugalii jest euro. Jednostką monetarną Portugalii jest euro. Portugalię zamieszkuje 10 760 305 osób. Portugalię zamieszkuje 10 760 305 osób. Językiem urzędowym Portugalii jest język portugalski. Językiem urzędowym Portugalii jest język portugalski. Portugalia to państwo o powierzchni 92 389 km 2 Portugalia to państwo o powierzchni 92 389 km 2 Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1stycznia 1986. Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1stycznia 1986. 1stycznia1986 1stycznia1986

25 Rumunia Kraj w południowo-wschodniej części Europy. Graniczy z Węgrami i Serbią na zachodzie, Bułgarią na południu wzdłuż Dunaju, oraz Ukrainą i Mołdawią na północy. Kraj ma także dostęp do Morza Czarnego. Stolicą oraz największym miastem Rumunii jest Bukareszt. Kraj w południowo-wschodniej części Europy. Graniczy z Węgrami i Serbią na zachodzie, Bułgarią na południu wzdłuż Dunaju, oraz Ukrainą i Mołdawią na północy. Kraj ma także dostęp do Morza Czarnego. Stolicą oraz największym miastem Rumunii jest Bukareszt. Stolicą Rumunii jest Bukareszt. Stolicą Rumunii jest Bukareszt. Flaga Rumunii jest prostokątem podzielonym na trzy pionowe pasy: niebieski, żółty i czerwony. Kolorystycznie jest identyczna, jak flaga Czadu, choć obydwie flagi nie są w żaden sposób ze sobą powiązane i mają różne pochodzenie. Flaga Rumunii jest prostokątem podzielonym na trzy pionowe pasy: niebieski, żółty i czerwony. Kolorystycznie jest identyczna, jak flaga Czadu, choć obydwie flagi nie są w żaden sposób ze sobą powiązane i mają różne pochodzenie. Jednostką monetarną Rumunii jest lej. 1 lej = 100 bani (RON). Jednostką monetarną Rumunii jest lej. 1 lej = 100 bani (RON). Językiem urzędowym Rumunii jest język rumuński. Językiem urzędowym Rumunii jest język rumuński. Państwo zamieszkuje 21 904 551 osób. Państwo zamieszkuje 21 904 551 osób. Rumunia to państwo o powierzchni 237 500 km 2 Rumunia to państwo o powierzchni 237 500 km 2 Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 stycznia 2007. Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 stycznia 2007. 1 stycznia2007 1 stycznia2007

26 Słowacja Państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią, Polską, Czechami, Ukrainą oraz Węgrami. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 stycznia 2009 – należy do strefy euro. Państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią, Polską, Czechami, Ukrainą oraz Węgrami. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 stycznia 2009 – należy do strefy euro. Stolicą Słowacji jest Bratysława. Stolicą Słowacji jest Bratysława. Flaga Słowacji jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: biały, niebieski i czerwony. Z lewej strony flagi znajduje się herb Słowacji, co wyróżnia ją od identycznych w kolorach flag Słowenii i Rosji. Flaga Słowacji jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: biały, niebieski i czerwony. Z lewej strony flagi znajduje się herb Słowacji, co wyróżnia ją od identycznych w kolorach flag Słowenii i Rosji. Jednostką monetarną Słowacji jest euro. Jednostką monetarną Słowacji jest euro. Językiem urzędowym na Słowacji jest język słowacki. Językiem urzędowym na Słowacji jest język słowacki. Słowację zamieszkuje 5 477 038 osób. Słowację zamieszkuje 5 477 038 osób. Słowacja to państwo o powierzchni 40 036 km 2 Słowacja to państwo o powierzchni 40 036 km 2 Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 maja 2004. Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 maja 2004. 1 maja2004 1 maja2004

27 Słowenia Państwo położone w Europie Środkowej, posiadające dostęp do Morza Adriatyckiego. Słowenia należy do NATO, jest też członkiem UE. Państwo położone w Europie Środkowej, posiadające dostęp do Morza Adriatyckiego. Słowenia należy do NATO, jest też członkiem UE. Stolicą Słowenii jest Lublana. Stolicą Słowenii jest Lublana. Flaga Słowenii posiada trzy horyzontalnie ułożone pasy w barwach pansłowiańskich: białym, niebieskim i czerwonym, i to w takim samym układzie jak flaga rosyjska i słowacka. Wyróżnia ją słoweński herb. Flaga Słowenii posiada trzy horyzontalnie ułożone pasy w barwach pansłowiańskich: białym, niebieskim i czerwonym, i to w takim samym układzie jak flaga rosyjska i słowacka. Wyróżnia ją słoweński herb. Jednostką monetarną Słowenii jest euro. Jednostką monetarną Słowenii jest euro. Państwo zamieszkuje 2 000 092 osoby. Państwo zamieszkuje 2 000 092 osoby. Językiem urzędowym Słowenii jest język słoweński. Językiem urzędowym Słowenii jest język słoweński. Słowenia to państwo o powierzchni 20 251 km 2 Słowenia to państwo o powierzchni 20 251 km 2 Państwo należy do Unii Europejskiej od 1 maja 2004. Państwo należy do Unii Europejskiej od 1 maja 2004. 1 maja2004 1 maja2004

28 Szwecja Państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią. Państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią. Stolicą Szwecji jest Sztokholm. Stolicą Szwecji jest Sztokholm. Flaga Szwecji jest niebieskim prostokątem z żółtym krzyżem. Flaga Szwecji jest niebieskim prostokątem z żółtym krzyżem. Jednostką monetarną Szwecji jest korona szwedzka. 1 korona szwedzka = 100 öre (SEK). Jednostką monetarną Szwecji jest korona szwedzka. 1 korona szwedzka = 100 öre (SEK). Językiem urzędowym Szwecji jest język szwedzki. Językiem urzędowym Szwecji jest język szwedzki. Szwecję zamieszkuje 9 088 728 osób. Szwecję zamieszkuje 9 088 728 osób. Szwecja to państwo o powierzchni 449 964 km 2 Szwecja to państwo o powierzchni 449 964 km 2 Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1995. Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1995.1 stycznia19951 stycznia1995

29 Węgry Państwo w Europie Środkowej. Od 1999 roku należy do NATO, a od 2004 roku należy do Unii Europejskiej. Państwo w Europie Środkowej. Od 1999 roku należy do NATO, a od 2004 roku należy do Unii Europejskiej. Stolicą Węgier jest Budapeszt. Stolicą Węgier jest Budapeszt. Flaga Węgier – prostokąt podzielony na trzy poziome pasy: czerwony, biały, zielony, symbolizujące odpowiednio: siłę, wiarę, nadzieję. Flaga Węgier – prostokąt podzielony na trzy poziome pasy: czerwony, biały, zielony, symbolizujące odpowiednio: siłę, wiarę, nadzieję. Węgry zamieszkuje 9 976 062 osoby. Węgry zamieszkuje 9 976 062 osoby. Jednostką monetarną Węgier jest forint. Jednostką monetarną Węgier jest forint. Językiem urzędowym Węgier jest język węgierski. Językiem urzędowym Węgier jest język węgierski. Węgry to państwo o powierzchni 93 032 km 2 Węgry to państwo o powierzchni 93 032 km 2 Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 maja 2004. Państwo to należy do Unii Europejskiej od 1 maja 2004.1 maja20041 maja2004

30 Wielka Brytania W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania, Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Guernsey, Jersey i Wyspa Man, posiadają odrębny status dependencji Korony brytyjskiej i nie wchodzą w skład Zjednoczonego Królestwa. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania, Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Guernsey, Jersey i Wyspa Man, posiadają odrębny status dependencji Korony brytyjskiej i nie wchodzą w skład Zjednoczonego Królestwa. Stolicą Wielkiej Brytanii jest Londyn. Stolicą Wielkiej Brytanii jest Londyn. Flaga jest niebieska z czerwonym Krzyżem św. Jerzego w białym obramowaniu, a w tle po przekątnych nakładające się na siebie krzyże: czerwony św. Patryka i biały św. Andrzeja. Flaga jest niebieska z czerwonym Krzyżem św. Jerzego w białym obramowaniu, a w tle po przekątnych nakładające się na siebie krzyże: czerwony św. Patryka i biały św. Andrzeja. Językiem urzędowym jest język angielski. Językiem urzędowym jest język angielski. Jednostką monetarną Wielkiej Brytanii są funty szterlingi. Jednostką monetarną Wielkiej Brytanii są funty szterlingi. Wielka Brytanię zamieszkuje 61 383 200 osób. Wielka Brytanię zamieszkuje 61 383 200 osób. Wielka Brytania to państwo o powierzchni 244 100 km 2 Wielka Brytania to państwo o powierzchni 244 100 km 2 Wielka Brytania należy do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1973. Wielka Brytania należy do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1973. 1 stycznia1973 1 stycznia1973

31 Włochy Państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8. Stolicą Włoch jest Rzym. Trójkolorowe pasy flagi Włoch nawiązują do rewolucji francuskiej, podkreślając znaczenie trzeciego stanu w rządzeniu państwem. Taki sam zestaw kolorów mają flagi państwowe: Meksyku, Bułgarii, Węgier, Iranu. Językiem urzędowym Włoch jest język włoski. Jednostką monetarną Włoch jest euro. Włochy zamieszkuje 60 418 711 osób. Włochy to państwo o powierzchni 301 268 km2 Włochy należą do Unii Europejskiej od 2222 5555 m m m m aaaa rrrr cccc aaaa 1 1 1 1 1 9999 5555 7777.

32 Koniec Prezentacji Prezentację o Unii Europejskiej wykonała Magdalena Pakieła kl. VI. Prezentację o Unii Europejskiej wykonała Magdalena Pakieła kl. VI.


Pobierz ppt "Unia Europejska Państwa członkowskie Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google