Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH

2 UKŁADY KODUJĄCE

3 Kodery

4 Kodery Kodery służą do przedstawienia informacji z tylko jednego aktywnego wejścia na postać binarną. Ponieważ istnieje fizyczna możliwość jednoczesnej aktywacji więcej niż jednego wejścia informacyjnego musi istnieć możliwość "uznania" tylko jednego. Tak powstał enkoder priorytetowy, uznający zawsze najstarsze w hierarchii wejście (ignoruje akcje na pozostałych). Znajduje on zastosowanie np. do wprowadzania informacji z prostej klawiatury i tłumaczenie jej na kod zrozumiały dla układu cyfrowego.

5 Koder – UCY 74148 11 10 12 13 14 15 1 2 3 4 5 9 7 6 EI A B C GS EO

6 Koder – UCY 74148 - tabela kodowania
EI 1 2 3 4 5 6 7 A B C GS EO X

7 Kodery X- oznacza wartość nieistotną - tzn. dla wybranego wejścia np. 5 (aktywne 0), niezależnie od stanów na wejściach młodszych i tak zostanie zakodowana 5. Należy zauważyć, że kod wybranego wejścia został przedstawiony w postaci zanegowanego naturalnego kodu dwójkowego.

8 Dekodery

9 Dekodery Dekoder zamienia kod binarny na jego reprezentację w postaci wybranego tylko jednego wyjścia (aktywne 0). W zależności od ilości wyjść (n) nazywa się dekoderem 1 z N.

10 Dekoder – UCY 7442

11 Dekoder Gr 1i2 1 it A0 A1 A2 A3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Multipleksery i demultipleksery

13 Multipleksery i demultipleksery
Multiplekser (MPX) ma zadanie, w zależności od kodu wejścia (kod binarny) połączyć ten numer wejścia ze wspólnym wyjściem. Demultiplekser (DMPX) działa na odwrót.

14 Multipleksery i demultipleksery
Multipleksery i demultipleksery właściwie należy rozpatrywać łącznie. Oprócz funkcji specjalnych, umożliwiających syntezę układów kombinacyjnych, właściwym ich zastosowaniem jest stworzenie np. toru transmisji danych udostępnianego naprzemiennie informacji na różnych wejściach i kierowanie jej do odpowiednich wyjść. Wymaga to jednak pełnej synchronizacji kodów na wejściach A, B, C. Można jednak przekierować informację na dowolne wyjście demultipleksera.

15 Multiplekser (MPX) i demultiplekser (DMPX)

16 Multiplekser i demultiplekser z zastosowaniem rzeczywistych układów scalonych
Krzyżykami zaznaczono wejścia / wyjścia informacyjne (uwaga na kody binarne) między którymi następuje wymiana danych.

17 UKŁADY SEKWENCYJNE

18 Ogólna definicja Układem sekwencyjnym nazywamy układ cyfrowy, w którym stan wyjść zależy od stanu wejść oraz od poprzednich stanów układu. Składa się z bramek i przerzutników.

19 Przerzutniki

20 Przerzutniki Przerzutnik - układ cyfrowy umożliwiający przechowywanie najmniejszej porcji informacji – jednego bitu. Zmienia swój stan bądź to przez wymuszenie stanu na wejściu (asynchroniczne) lub zaistnienie sygnału zegarowego (synchroniczne). Asynchroniczne - (RS); Synchroniczne (RS, JK, T, D flip-flop, D latch).

21 Przerzutniki Należy zauważyć, że przerzutnik RS może być asynchroniczny (nie posiada wejścia zegarowego) lub synchroniczny (posiada wejście zegarowe), lecz zawsze posiada tzw. stan zabroniony (kombinacja, która zaprzecza działaniu przerzutnika). Pozostałe przerzutniki pozbawione są tej wady, gdyż są przerzutnikami dwutaktowymi (tzw. master-slave M-S).

22 Przerzutniki Wszystkie przerzutniki powinny posiadać charakterystyczne wejścia i wyjścia (gwiazdką zaznaczono nie wymagane - w zależności od typu): wejścia informacyjne synchroniczne (RS, JK, T, D) , wejścia asynchroniczne zerujące (R) i ustawiające (S) *, wejście zegarowe synchronizujące (C) *, wyjście proste (Q), wyjście zanegowane (NOT(Q)).

23 Przerzutnik - JK J K Qn+1 Qn 1 /Qn

24 Przerzutnik - T (powstaje z połączenia wejść J+K)
gr1 T Qn+1 Qn 1 /Qn

25 Przerzutnik - D flip-flop
Qn+1 1 D ff t C t Q t

26 Przerzutnik - D latch Gr 2 gr1 D Qn+1 1 D latch t C t Q t

27 Przerzutnik - RS asynchroniczny
Q R Q schemat wykonanego z bramek NOR asynchronicznego przerzutnika RS

28 Przerzutnik - RS asynchroniczny
Q R Q schemat wykonanego z bramek NAND asynchronicznego przerzutnika RS

29 Przerzutnik - RS asynchroniczny
NOR NAND R S Qn Qn+1 * 1

30 Rejestry

31 Rejestry Rejestrem nazywamy układ cyfrowy przeznaczony do krótkoterminowego przechowywania ilości informacji lub do zamiany postaci informacji z równoległej na szeregową albo odwrotnie.

32 Rejestry Rejestry to układy zbudowane z przerzutników D i z tego względu (zasada działania przerzutnika) służą do przechowywania danych. Znajdują zastosowania w konstrukcjach pamięci oraz nadajnikach - odbiornikach transmisji szeregowej.

33 Rejestry - typy Rejestry z wejściem i wyjściem równoległym – PIPO (ang. parallel input, parallel output). - rejestry zatrzaskowe (ang. latch) /buforowe/ Rejestry z wejściem i wyjściem szeregowym – SISO (ang. serial input, serial output) – rejestry przesuwające

34 Rejestry - typy Rejestry z wejściem szeregowym i wyjściem równoległym – SIPO (ang. serial input, parallel output) Rejestry z wejściem równoległym i wyjściem szeregowym – PISO (ang. parallel input, serial output)

35 Rejestry Wejściem cyfrowym szeregowym nazywamy takie wejście, które umożliwia wprowadzanie informacji do układu bit po bicie. Do wprowadzenia słowa n-bitowego potrzeba n taktów zegara. Informacja jest wpisywana szeregowo do rejestru (bit po bicie) i szeregowo wyprowadzana. Rozróżniamy dwa typy rejestrów szeregowych: FIFO - pierwszy bit "wchodzi", pierwszy "wychodzi", FILO - pierwszy bit "wchodzi", ostatni "wychodzi".

36 Rejestry z wejściem cyfrowym równoległym
Wejściem cyfrowym równoległym nazywamy takie wejście, które umożliwia wprowadzenie do układu cyfrowego wszystkich bitów słowa w jednym takcie zegarowym.

37 Rejestr – równoległo - szeregowy
Informacja jest wpisywana równolegle a wyprowadzana szeregowo

38 Rejestr – szeregowo - równoległy
Gr 2 Informacja jest wpisywana szeregowo a wyprowadzana równolegle.

39 Liczniki

40 Liczniki Liczniki są to układy sekwencyjne zbudowane z przerzutników, najczęściej JK lub T. Ich zadaniem jest zliczanie impulsów zegarowych i przedstawianie stanu na wyjściach. Można dokonać podziału liczników pod wieloma względami:

41 Liczniki Ze względu na s wyróżnialnych stanów (pod względem sposobu powtarzania cyklu): modulo s (dzielniki liczby impulsów zegarowych - częstotliwości - przez s), do s, Pod względem sposobu oddziaływania impulsów zliczanych na stan przerzutników licznika: o stałej długości cyklu, o programowanej długości cyklu.

42 Liczniki Pod względem kierunku zliczania:
jednokierunkowe liczące w przód, jednokierunkowe liczące wstecz, dwukierunkowe (rewersyjne). Pod względem sposobu oddziaływania impulsów zliczanych na stan przerzutników licznika: asynchroniczne, synchroniczne, asynchroniczno - synchroniczne.

43 Liczniki Najprostszą formą licznika jest przerzutnik T z podpiętym na stałe wejściem T do logicznej "jedynki". Taki przerzutnik nazywa się "dwójką liczącą". Porównując tabelę prawdy dochodzimy do wniosku, że po każdym impulsie zegarowym przerzutnik zmieni stan na przeciwny. W oparciu o niego można zbudować asynchroniczny licznik liczący np. do 8. Poniżej przedstawiono na wykresie czasowym kolejne stany licznika. Analizując je można stwierdzić że układają się w naturalny kod dwójkowy.

44 Liczniki Można również zauważyć, że każdy moduł licznika dzieli częstotliwość zegarową przez dwa. Ilość możliwych stanów tak zbudowanego licznika wyraża się wzorem: gdzie n - ilość przerzutników Istnieje możliwość wprowadzania danych początkowych (programowanie) licznika oraz zmiana kierunku zliczania

45 Liczniki

46 LICZNIK Z PRZENIESIENIEM SZEREGOWYM (ang. Ripple Carry)

47 LICZNIK Z PRZENIESIENIEM RÓWNOLEGŁYM (ang. Look Ahead)

48 UKŁADY ARYTMETYCZNE

49 Sumator

50 Sumator SUMATOR realizuje operację dodawania, możliwe jest łączenie ich kaskadowo (sumowanie liczb wielobitowych).

51 Sumator - tabela działania
Dodajna Ai 1 Dodajnik Bi Przeniesienie Ci-1 Suma Si Przeniesienie Ci

52 Subtraktor

53 Subtraktor SUBTRAKTOR
realizuje operację odejmowania, również możliwe jest łączenie ich kaskadowo.

54 Subtraktor - tabela działania
Odjemna Ai 1 Odjemnik Bi Pożyczka Vi-1 Różnica Di Pożyczka Vi

55 Multiplikator

56 Multiplikator MULTIPLIKATOR
realizuje operację mnożenia, łączy się je kaskadowo. Jest to dość skomplikowany układ, więc rysunek zostanie pominięty.

57 Komparator

58 Komparator KOMPARATOR
realizuje operację porównania, łączy się je kaskadowo

59 Komparator - znak X w tabeli oznacza stan nieistotny. relacje wejścia
wyjścia A3,B3 A2,B2 A1,B1 A0,B0 A>B A<B A=B > X 1 < =

60 ALU

61 ALU Uniwersalna Jednostka Arytmetyczno - Logiczna
realizuje wszystkie wcześniejsze operacje plus operacje logiczne. ALU jest podstawowym elementem ("sercem") każdego mikroprocesora i od jego konstrukcji, skomplikowania, szybkości zależy w znacznej mierze wydajność każdego procesora, a przez to i całego komputera.

62 ALU – schemat ideowy

63 ALU – uproszczona zasada działania
W zależności od stanu wejść sterujących S0 - S3 układ wykonuje różne funkcje (dodawanie , odejmowanie, mnożenie itp.) na liczbach An i Bn, podając wynik na wyjściach Fn. Wejście M przełącza rodzaj funkcji - logiczne / arytmetyczne. Wejścia / wyjścia C0 i C4 wraz z A=B, P i G sygnalizują relacje pomiędzy liczbami An i Bn oraz umożliwiają przeniesienie danych do następnych ALU, gdyż możliwe jest również łączenie tych układów kaskadowo.


Pobierz ppt "PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google