Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Audiometria Elektrofizjologiczna Obiektywne Badanie Słuchu Gliwice, 24 marca 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Audiometria Elektrofizjologiczna Obiektywne Badanie Słuchu Gliwice, 24 marca 2009."— Zapis prezentacji:

1 Audiometria Elektrofizjologiczna Obiektywne Badanie Słuchu Gliwice, 24 marca 2009

2 Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura

3 Budowa ucha

4 Audiometria impedancyjna

5 Budowa ucha Otoemisja akustyczna

6 Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna

7 Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura

8 Audiometria elektrofizjologiczna Zbiór metod opartych o pomiar i analizę biopotencjałów elektrycznych, będących efektem aktywacji kolejnych elementów układu słuchowego. W prawidłowo pracującym kanale słuchowym można zarejestrować ok. 20 różnych potencjałów. Generują je m.in. ślimak, nerw słuchowy, ośrodki w pniu mózgu, kora mózgowa i inne. Największe znaczenie w praktyce klinicznej mają potencjały wywołane pnia mózgu – ABR (ang. auditory brainstem responses).

9 Audiometria elektrofizjologiczna Biopotencjały zbierane z błony bębenkowej: ECoG – elektrokochleografia Biopotencjały zbierane z powierzchni głowy pacjenta ABR - potencjały wywołane pnia mózgu (wczesne) (1-12ms po podaniu bodźca) MLR - potencjały średniolatencyjne (12-50ms po podaniu bodźca) CERA - badanie odpowiedzi korowych (50-300ms po podaniu bodźca) CNV - potencjały późne (300-1000ms po podaniu bodźca)

10 Audiometria elektrofizjologiczna Pień mózgu Struktura anatomiczna ośrodkowego układu nerwowego, obejmująca wszystkie twory leżące u podstawy czaszki. Znajduje się tam: ośrodek oddychania, ośrodek regulujący pracę serca, ośrodek regulujący ciśnienie tętnicze, ośrodek regulujący temperaturę organizmu, ośrodek regulujący metabolizm, ośrodki odruchowe wzroku i słuchu, ośrodek integracji bodźców ruchowych i czuciowych.

11 Audiometria elektrofizjologiczna I.część dystalna nerwu słuchowego (VIII n.) II.część proksymalna nerwu słuchowego (VIII n.) III.jądra ślimakowe IV.oliwka górna V.jądra wstęgi bocznej (lateral leminiscus)

12 Audiometria elektrofizjologiczna Metoda słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu stosowana jest w praktyce klinicznej: dla określenia czułości narządu słuchu, w diagnostyce różnicowej zaburzeń słuchu, w monitorowaniu funkcji nerwu słuchowego i pnia mózgu podczas zabiegów neurochirurgicznych, w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt.

13 Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura

14 Typy AEP ABR Auditory Brainstem Response Potencjały wywołane pnia mózgu ASSRs Auditory Steady-State Evoked Responses Słuchowe potencjały stanu ustalonego

15 Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura

16 Badanie ABR EEG

17 Badanie ABR - stymulacja Stymulacja: trzask toneburst Przetwornik: słuchawki audiologiczne słuchawki wewnątrzuszne wibrator kostny

18 Badanie ABR – zbieranie i uśrednianie danych Zarejestrowany sygnał EEG ulega uśrednieniu w celu wyeliminowania przypadkowych czynności mózgu.

19 Badanie ABR – analiza Analiza ilościowa: wartość latencji fal I, III i V wartości interwałów między I- III, III-V, I-V iloraz międzyuszny amplitud fal V Analiza jakościowa : obecność fal w odpowiedzi kształt zapisu i powtarzalność

20 Badanie ABR – analiza

21 Badanie ABR - analiza

22 ABR – audiogram Próg słyszenia to najniższa intensywność tonu, przy której pacjent słyszy ton. Audiogram to wykres wartości progów słyszenia w funkcji częstotliwości tonów.

23 Badanie przesiewowe oparte na metodzie ABR charakteryzuje się bardzo dużą czułością i specyficznością (ok. 98%). Możliwość wychwycenia innych patologii układu słuchowego (obecność guzów). Nieinwazyjność (z wyłączeniem narkozy u dzieci 1-4 letnich). Możliwość automatyzacji badania - brak interakcji z pacjentem. Rekonstrukcja audiogramów. ABR – zalety

24 Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura

25 Badanie ASSRs Słuchowe potencjały stanu ustalonego (ASSRs - auditory steady-state evoked responses) składają się z zarejestrowanych w mózgu zjawisk elektrycznych będących wynikiem stymulacji akustycznej, których widmo pozostaje stałe w czasie. Można je zaobserwować w sytuacji, gdy stymulacja akustyczna jest wysyłana do ucha z wystarczająco dużą częstością, aby elektryczne odpowiedzi mózgu na kolejne stymulacje łączyły się ze sobą. Potencjały będące wynikiem łączenia reakcji na stymulację, gdy układ dochodzi do stanu stabilnego, stają się słuchowymi potencjałami stanu ustalonego (John, Lins, Boucher i Picton, 1998).

26 Badanie ASSRs Nie tylko czyste tony, ale również sinusoidalna modulacja amplitudowa lub częstotliwościowa ciągłego sygnału nośnego o stałej częstotliwości może być wykorzystana do wywołania słuchowych potencjałów stanu ustalonego. Badanie ASSRs składa się z następujących elementów: generowanie wieloskładnikowego bodźca słuchowego (modulowanego amplitudowo, AM2 i/lub częstotliwościowo), rejestracja zjawisk elektrycznych w mózgu, będących odpowiedzią na bodziec, wyświetlanie zebranych wyników i ich widma, określenie, czy zarejestrowana aktywność mózgu będąca wynikiem stymulacji jest większa od szumu (tła) elektroencefalograficznego.

27 Badanie ASSRs FFT EEG F-Test (istotność)

28 Badanie ASSRs - stymulacja Stymulacja: wieloskładnikowe bodźce słuchowe (czyste tony zmodulowane AM i/lub FM) Przetwornik: słuchawki audiologiczne słuchawki wewnątrzuszne wibrator kostny

29 Badanie ASSRs - stymulacja Brak modulacji 1000 Hz 100 % AM (80 Hz) 50 % AM (80 Hz) 50 % FM 20 % FM 50% AM (80 Hz) 20 % FM

30 Badanie ASSRs - stymulacja 500 Hz (77 Hz) 1000 Hz (85 Hz) 2000 Hz (93 Hz) 4000 Hz (101 Hz) Stymulacja wynikowa

31 Badanie ASSRs – zbieranie danych Przyjmuje się, że region ślimaka pobudzany przez częstotliwość nośną (np. 1000 Hz) musi prawidłowo pracować, aby została wygenerowana odpowiedź na modulację (np. 85 Hz). Nośna Hz Mod Hz Prawe Mod Hz Lewe 5007781 10008589 20009397 4000101105

32 Badanie ASSRs – analiza 50 40 30 20 dB HL 818997105 Częstotliwość (Hz)

33 Badanie ASSRs – audiogram Test behawioralny ASSRs.5124kHz 120 0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 dB HL Ucho lewe Ucho prawe 80 70 60 50 40 30 dB HL 70 80 90 100 110

34 Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura

35 Automatyzacja ABR Wzorzec idealnej odpowiedzi (zależny od wieku badanego) wraz z miarą przystawania do wzorca oraz warunkiem brzegowym.

36 Agenda Budowa ucha Audiometria elektrofizjologiczna Typy AEP ABR ASSRs Badanie ABR Badanie ASSRs Automatyzacja ABR Literatura

37 Osterhammel P. A.: Otoemisja akustyczna, Otolaryngologia polska, Tom VIII, Suplement No 15, 118-128, 1994. Smurzyński J.: Podstawy badań otoemisji akustycznej, Audiofonologia, Tom VII, 5- 18, 1995. Śliwińska-Kowalska M., Sułkowski W., Murowaniecki Z.: Emisja otoakustyczna wywołana – badania u osób z prawidłowym słuchem, Otolaryngologia polska, XLIX, 1, 46-56, 1995. Kochanek K.: Ocena progu słyszenia za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w zakresie częstotliwości 500–4000 Hz, Praca habilitacyjna, Warszawa, Wydawnictwa Akademii Medycznej w Warszawie, 2000 Musiek F. E., Rintelmann W. F.: Contemporary perspectives in hearing assessment, Boston, Allyn and Bacon, 1999 A. Pruszewicz (red.): Zarys audiologii klinicznej, Wydawnictwa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 1999 Stapells D. R., Oates P.: Estimation of the pure–tone audiogram by the auditory brainstem response, a review. Audiology & Neuro–Otology 1997, 2, 5, 257–280

38 Dziękujemy za uwagę! Iwona Machowska Marketing & New Business Manager Tel. +48 600 375 376 Email: iwona.machowska@codeconcept.pl Ul. Toszecka 101/226 44-100 Gliwice Tel. 48 32 23 00 290 www.codeconcept.pl


Pobierz ppt "Audiometria Elektrofizjologiczna Obiektywne Badanie Słuchu Gliwice, 24 marca 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google