Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł wykładu Wykład 2 Wirusy, fitoplazmy i bakterie właściwe chorobotwórcze dla roślin Dr hab. Krzysztof Matkowski Program unowocześniania kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł wykładu Wykład 2 Wirusy, fitoplazmy i bakterie właściwe chorobotwórcze dla roślin Dr hab. Krzysztof Matkowski Program unowocześniania kształcenia."— Zapis prezentacji:

1

2 Tytuł wykładu Wykład 2 Wirusy, fitoplazmy i bakterie właściwe chorobotwórcze dla roślin Dr hab. Krzysztof Matkowski Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów

3 Wirusy i wiroidy – wiadomości wstępne Wirusy nie są organizmami, jednak ze względu na możliwość namnażania zaliczane są do form ożywionych. Posiadają otoczkę (kapsyd) białkową lub lipoproteinową oraz kwas nukleinowy – przeważnie RNA Wiroidy są najmniejszymi czynnikami chorobotwórczymi roślin. Jest to sam kwas nukleinowy - jednołańcuchowy RNA

4 Wnikanie wirusów Wirusy wnikają do roślin biernie, przez zranienia, lub są wprowadzane przez wektory. Wirusy nogą być: izometryczne (25-30 nm) pałeczkowate (15-30 nm x 300 nm) nitkowate ( dł. 600 -2000 nm)

5 Replikacja wirusów i przemieszczanie w roślinie Wnikanie wirusa do rośliny Powielenie RNA Tworzenie otoczki białkowej Przemieszczanie Wirusy przemieszczają się z komórki do komórki przez plasmodesmy. Na większe odległości przez wiązki przewodzące

6 Źródła infekcji Organy wegetatywne roślin, (bulwy, korzenie, kłącza)Organy wegetatywne roślin, (bulwy, korzenie, kłącza) NasionaNasiona Rośliny wieloletnieRośliny wieloletnie Pasożyty, w tym organizmy grzybopodobne i rośliny nasiennePasożyty, w tym organizmy grzybopodobne i rośliny nasienne OwadyOwady NicienieNicienie Gleba (resztki zakażonych roślin)Gleba (resztki zakażonych roślin)

7 Objawy chorób wirusowych Zmiany zabarwienia, mozaiki, bardzo często w formach regularnych Rozjaśnienie i otaśmienie nerwów

8 Objawy chorób wirusowych Zmiany w formie nekrotycznych pierścieni Deformacje liści. Skędzierzawienie liści ziemniaka i nitkowatość liści pomidora

9 Techniki wykrywania i identyfikacji wirusów Test ELISA Test biologicznyTest biologiczny Metody serologiczneMetody serologiczne Techniki oparte na analizie budowy kwasów nukleinowychTechniki oparte na analizie budowy kwasów nukleinowych

10 .. Techniki identyfikacji wirusów - PCR Elektroforetyczny rozdział fragmentów DNA PCR - łańcuchowa reakcja polimerazy – metoda powielania łańcuchów DNA.

11 Ochrona przed chorobami wirusowymi Termoterapia – inaktywacja wirusów poprzez przetrzymywanie bulw kłączy, zrazów w podwyższonej temperaturze Chemioterapia - przetrzymywanie tkanek w roztworze azotanu kobaltu, jodek cynku lub dwuchromian potasu. Rozmnażanie roślin zdrowychRozmnażanie roślin zdrowych Hodowla in vitroHodowla in vitro Uprawa odmian odpornychUprawa odmian odpornych Niszczenie źródeł infekcji (selekcja negatywna)Niszczenie źródeł infekcji (selekcja negatywna) Zwalczanie wektorówZwalczanie wektorów Zachowanie zasad higieny przy pracach pielęgnacyjnychZachowanie zasad higieny przy pracach pielęgnacyjnych RejonizacjaRejonizacja Odkażanie podłoża w uprawach pod osłonamiOdkażanie podłoża w uprawach pod osłonami Wykorzystanie zjawiska hypowirulencjiWykorzystanie zjawiska hypowirulencji

12 Test sprawdzający 1. Odpłaszczenie wirusa to: a.przenikanie wirusa przez ścianę komórkową b.pozbawienie wirusa otoczki białkowej c.inaczej replikacja RNA d.odbudowa otoczki białkowej 3. Technika PCR jest możliwa do stosowania dzięki: a.swoistej budowie białek b.rozwojowi technik fotograficznych c.wiedzy o budowie zasad azotowych d.zastosowaniu termostabilnych enzymów 4. Test ELISA : a. to rodzaj testu serologicznego b.może być stosowany do identyfikacji bakterii c. wykonuje się stosując alkaliczną fosfatazę d.Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe 2. Antygen: a.To przeciwciało b.Obce białko rozpoznawalnie przez swoiste przeciwciała c.Inaczej wirus d.Czynnik odporności roślin na choroby

13 Bakteriozy – choroby powodowane przez bakterie Źródłem chorób bakteryjnych mogą być: Organy wegetatywneOrgany wegetatywne Rośliny wieloletnie, oziminyRośliny wieloletnie, oziminy Resztki roślinneResztki roślinne NasionaNasiona GlebaGleba OwadyOwady Bakterie mogą wnikać do roślin przez: ZranieniaZranienia Naturalne otworyNaturalne otwory Organy nie pokryte kutykuląOrgany nie pokryte kutykulą

14 Objawy chorób bakteryjnych Plamistości bakteryjne Mokre zgnilizny

15 Objawy chorób bakteryjnych Suche zgnilizny Tracheobakteriozy

16 Objawy chorób bakteryjnych NarośleOznaki etiologiczne, wyciek bakterii Erwinia amylovora

17 Zaraza ogniowa – Erwinia amylovora Jedną z najgroźniejszych chorób wielu roślin z rodziny różowatych jest zaraza ogniowa – powodowana przez Gram- ujemną bakterię Erwinia amylovora z rodziny Enterobacteriaceae.

18 Mechanizm zakażania przez Agrobacterium tumefaciens

19 Objawy powodowane przez fitoplazmy Fitoplazmatyczne zamieranie gruszy ŻółtaczkiŻółtaczki Karłowatość roślinKarłowatość roślin Zaburzenia wzrostu i rozwoju:Zaburzenia wzrostu i rozwoju: drobnienie zielonych organówdrobnienie zielonych organów zgrubienia lub staśmienia pędówzgrubienia lub staśmienia pędów Wytwarzanie licznych pędów lub pączków śpiących (proliferacja, czarcie miotły)Wytwarzanie licznych pędów lub pączków śpiących (proliferacja, czarcie miotły) Zielenienie kwiatów lub ich sterylnośćZielenienie kwiatów lub ich sterylność Fyllodia –przekształcanie się płatków korony lub całych organów generatywnych w drobne listkiFyllodia –przekształcanie się płatków korony lub całych organów generatywnych w drobne listki

20 Objawy powodowane przez fitoplazmy Fitoplazmatyczna żółtaczka wiązu Objawy żółtaczki wiązu są niespecyficzne bardzo podobne do objawów holenderskiej choroby wiązu powodowanej przez grzyb Ophiostoma novo-ulmi. Specyficznym objawem powodowanym przez fitoplazmy jest proliferacja pędów, powodowana przez fitoplazmę proliferacji jabłoni

21 Test sprawdzający 1. Fitoplazmy to: a.wirusy b.bakterie właściwe c.bakterie pozbawione ściany komórkowej, bez uznanej pozycji systematycznej d.wiroidy 3. Zmiany chorobowe progresywne powstają pod wpływem: a.auksyn i cytokinin b.nadmiaru azotu w glebie c.etanolu d.etylenu 4. Fitoplazmy umiejsawiaja się we stosując: a.floemie b.ksylemie c.tkance miękiszowej d.merystemach apikalnych 2. Agrobacterium tumefaciens a.jest wykorzystywany do ochrony biologicznej b.jest wektorem genów c.jest chorobotwórczy d.wszystkie odpowiedzi są właściwe

22 Zakończenie KONIEC WYKŁADU


Pobierz ppt "Tytuł wykładu Wykład 2 Wirusy, fitoplazmy i bakterie właściwe chorobotwórcze dla roślin Dr hab. Krzysztof Matkowski Program unowocześniania kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google