Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł wykładu Wykład 9 Metody chemiczne. Podział środków chemicznych. Mechanizm i skuteczność działania fungicydów. Dr hab. Krzysztof Matkowski Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł wykładu Wykład 9 Metody chemiczne. Podział środków chemicznych. Mechanizm i skuteczność działania fungicydów. Dr hab. Krzysztof Matkowski Program."— Zapis prezentacji:

1

2 Tytuł wykładu Wykład 9 Metody chemiczne. Podział środków chemicznych. Mechanizm i skuteczność działania fungicydów. Dr hab. Krzysztof Matkowski Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów

3 Metoda chemiczna ochrony roślin polega na stosowaniu substancji chemicznych - pestycydów w celu ograniczenia występowania niepożądanych organizmów w uprawach: szkodników, grzybów, bakterii, chwastów i roślin pasożytniczych.

4 Podział środków ochrony roślin Środki ochrony roślin dzieli się według przeznaczenia na: zoocydy - do ograniczania występowania zwierząt; fungicydy - do ograniczania występowania grzybów; bakteriocydy - do ograniczania występowania bakterii; herbicydy - do ograniczania występowania chwastów; pozostałe - regulatory wzrostu, adiuwanty (preparaty poprawiające właściwości fizyczne środków ochrony roślin, feromony, biostymulatory, desykanty (środki do wysuszania roślin), defolianty (środki do wcześniejszego usuwania liści), defloranty (środki do usuwania nadmiernej ilości kwiatów), atraktanty (środki zwabiające), repelenty (środki odstraszające).

5 Zalety i wady metody chemicznej ZaletyWady Łatwość aplikacjiToksyczność dla człowieka i innych organizmów Stosunkowo duża skuteczność Brak skuteczności przy złej diagnozie Niewielki koszt preparatuWysoki koszt aparatury Łatwy proces nanoszenia substancji na roślinę Duże zużycie wody, szczególnie w gospodarstwach wielkoobszarowych Niechęć konsumentów do zakupu produktów chronionych chemicznie

6 Aktywność fungicydów w roślinie działanie powierzchniowe - preparat utrzymuje się tylko na powierzchni organu roślinnego) działanie systemiczne - preparat wnika do tkanek roślinnych i przez wiązki przewodzące jest rozprowadzany po roślinie działanie wgłębne - preparat wnika do tkanek roślinnych na niewielka głębokość, tylko w miejscu naniesienia środka działanie pozornie systemiczne - preparat przemieszcza się nad powierzchnią rośliny w postaci lotnych produktów

7 Działanie fungicydów działanie zapobiegawcze (przed infekcją) działanie interwencyjne (w czasie infekcji oraz inkubacji) działanie wyniszczające (w czasie choroby właściwej)

8 Działanie fungicydów Tekst powinien zmieścić się w niniejszej zielonej ramce. Można stosować kolorowe pola w niniejszych kolorach – zielonym … i pomarańczowym zapobiegawcze interwencyjne, wyniszczające infekcjainkubacjachoroba właściwa powierzchniowe wgłębne systemiczne

9 Fungicydy zapobiegawcze Blokują procesy energetyczne grzybów (związki miedzi, nieorganiczne związki siarki, tiokarbaminiany, związki ftalimidowe, proste związki aromatyczne) Cechują się niską selektywność działania zarówno na grzyby jak i roślinę Mała aktywność grzybobójcza in vitro Niska presja selekcyjna – małe prawdopodobieństwo uodpornienia się organizmów grzybopodobnych i grzybów

10 Fungicydy interwencyjne i wyniszczające Są zazwyczaj skuteczne do 96 godzin od momentu rozpoczęcia infekcji (dikarboksymidy, związki triazolowe, imidiazolowe, benzymidazolowe, pirydynowe i anilipirimidynowe, dodyna). Niektóre z nich np. fenarimol działają dopiero po rozwinięciu się grzybni Hamują biosyntezę białek, steroli, kwasów nukleinowych, podział jądra Mają dużą selektywność działania (powodują szybkie uodpornianie się grzybów) Są przeważnie silnie fungistatyczne in vitro

11 Okres działania interwencyjnego ZwiązekSkuteczność działania w godz. wielosiarczki wapnia, tiokarbaminiany 18-24 kaptan20-36 ditianon36-48 dodyna60-72

12 Test sprawdzający 1. Działanie wgłębne fungicydu polega na: a.Przemieszczaniu z wiązkami przewodzącymi b.Działaniu na powierzchni rośliny c.Działaniu w miejscu naniesienia d.Przemieszczaniu nad organem roślinnym w postaci lotnego gazu 3. Desykanty to preparaty: a.przeciwko gryzoniom b.do wysuszania organów roślinnych c.przyśpieszające kwitnienie d.przedwczesnego usuwania kwiatów 4. Fungicydy zapobiegawcze: a.działają interwencyjnie b.mają zazwyczaj niską presję selekcyjną c.hamują syntezę w stosunku do patogenów d.zaburzają procesy oddechowe grzybów 2. W fazie inkubacji zaleca się stosowanie: a.Fungicydów zapobiegawczych b.Fungicydów zapobiegawczych i interwencyjnych c.Fungicydów interwencyjnych d.Fungicydów wyniszczających

13 Mechanizmy działania fungicydów Działanie grzybobójcze – fungicydalne Działanie hamujące rozwój – fungistatyczne 1.Zakłócenia procesów energetycznych -Zakłócenia glikolizy glukozy do pirogronianu -Fosforylacji oksydacyjnej ATP do ADP (związki miedzi, siarki, tiokarbaminiany, zw. ftalimidowe, morfilinowe) 2.Zahamowanie biosyntezy składników komórki -Synteza białek - związki fosforu, np. pirazofos -Kwasów nukleinowych – metalaksyl -Związków sterolowych – IBE fenarimol (zahamowanie przemian ergosterolu)

14 Mechanizmy działania fungicydów 3.Zakłócenia w funkcjonowaniu błony komórkowej Dodyna- niszczy błonę cytoplazmatyczną Tridemorf –działa na białka membranowe 4.Blokada mitotycznego podziały jądra -Zakłócenie tworzenia mikrotubul (benzimidazol, karbendazym, tiabendazol) 5.Stymulowanie reakcji obronnych organizmu (biostymulatory) -Zmiany w metabolizmie związków fenolowych -Lignifikacja tkanek -Indukowanie tworzenia fitoaleksyn -Zmiany w strukturze ścian komórkowych

15 Biostymulatory 5.Stymulowanie reakcji obronnych organizmu (biostymulatory) -Zmiany w metabolizmie związków fenolowych -Lignifikacja tkanek -Indukowanie tworzenia fitoaleksyn -Zmiany w strukturze ścian komórkowych -Indukowanie odporności nabytej (SAR)

16 Odporność grzybów na fungicydy Nietrwała - zmiany w metabolizmie Trwała – zmiany genetyczne

17 Uboczne działanie fungicydów Fitotoksyczność – nekrozy na liściach i owocach (f. miedziowe i siarkowe) Przedłużenie wegetacji i wzrost transpiracji kutykularnej (f. miedziowe) Wzmożona fotosynteza, zrost pędów, dobre wybarwienie jabłek (kaptan) Metylotiofanat stymuluje wzrost truskawek i malin Zaprawy nasienne mogą zmniejszać zdolność kiełkowania nasion Ograniczanie wzrostu rośliny (triazole)

18 Sposoby stosowania fungicydów Zaprawianie nasion, bulw, cebul i korzeni Opryskiwanie Opylanie Odkażanie pomieszczeń – fumigacja, sulfuracja Stosowanie fungicydów do zwalczania patogenów żyjących w glebie (granulaty) Leczenie ran drzew

19 Inne oddziaływania fungicydów Fitotoksyczność – nekrozy na liściach i owocach (f. miedziowe i siarkowe) Przedłużenie wegetacji i wzrost transpiracji kutykularnej (f. miedziowe)Przedłużenie wegetacji i wzrost transpiracji kutykularnej (f. miedziowe) Wzmożona fotosynteza, zrost pędów, dobre wybarwienie jabłek (kaptan)Wzmożona fotosynteza, zrost pędów, dobre wybarwienie jabłek (kaptan) Metylotiofanat (topsin) stymuluje wzrost truskawek i malinMetylotiofanat (topsin) stymuluje wzrost truskawek i malin Benomyl powoduje spadek liczebności dżdżownic w glebie oraz zmiany w składzie mikroorganizmówBenomyl powoduje spadek liczebności dżdżownic w glebie oraz zmiany w składzie mikroorganizmów Zaprawy nasienne mogą zmniejszać zdolność kiełkowania nasionZaprawy nasienne mogą zmniejszać zdolność kiełkowania nasion

20 Dobra praktyka rolnicza Można stosować tylko środki ochrony zatwierdzone w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, zgodnie z ustawą o Ochronie Roślin.Można stosować tylko środki ochrony zatwierdzone w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, zgodnie z ustawą o Ochronie Roślin. Środki ochrony należy stosować tylko w zakresie określonym etykietąŚrodki ochrony należy stosować tylko w zakresie określonym etykietą Rolnicy powinni stosować ewidencje stosowania środków ochrony i przechowywać dokumentacje przez 4 lataRolnicy powinni stosować ewidencje stosowania środków ochrony i przechowywać dokumentacje przez 4 lata Stosujący środki musza być przeszkoleni i posiadać sprawny sprzęt do zabiegówStosujący środki musza być przeszkoleni i posiadać sprawny sprzęt do zabiegów

21 Test sprawdzający 1. Metalaksyl zaburza: a.biosyntezę ergosteroli b.tworzenie mikrotubul c.replikację RNA d.biosyntezę kwasów nukleinowych 3. Skrót SAR oznacza a.indukowaną odporność nabytą b.procesy syntezy kwasów nukleinowych c.systemiczne działanie fungicydów d.termostabline białka 4. Uboczne, negatywne działanie środków ochrony roślin na rośliny to: a.fitotoksyczność b.fitodestrukcja c.fitosterylność d.fitotropizm 2. Dodyna niszczy u grzybów: a.kwasy nukleinowe b.błonę cytoplazmatyczną c.białka membranowe d.mikrotubule

22 Zakończenie KONIEC WYKŁADU


Pobierz ppt "Tytuł wykładu Wykład 9 Metody chemiczne. Podział środków chemicznych. Mechanizm i skuteczność działania fungicydów. Dr hab. Krzysztof Matkowski Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google