Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hipertekst, HTML, WWW Adam.Wojciechowski@put.poznan.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hipertekst, HTML, WWW Adam.Wojciechowski@put.poznan.pl."— Zapis prezentacji:

1 Hipertekst, HTML, WWW

2 Hipertekst Hipertekst stanowi rozszerzenie formy zapisu tekstu. Jest to z jednej strony technika prezentacji wiedzy w postaci dokumentów wzajemnie ze sobą powiązanych odnośnikami i referencjami, a z drugiej strony jest to sposób myślenia i postrzegania świata.

3 Hipertekst (2) Hipertekst jest wizualną formą zapisu informacji (tekst, grafika, animacja, dźwięk), która może być odczytywana nieliniowo, tzn. czytelnik sam decyduje czy i w jakiej kolejności będzie docierał do informacji związanych z dokumentem głównym.

4 Ted Nelson Za twórcę idei hipertekstu uznaje się Teda Nelsona, który na początku lat 60-tych sformułował zasady gromadzenia informacji wzajemnie ze sobą powiązanych. Opierały się one na obserwacji sposobu redagowania encyklopedii i słowników, gdzie pod wieloma hasłami pojawiają się odnośniki typu „zobacz...”, „porównaj...”.

5 World Wide Web Najbardziej znanym i największym systemem hipertekstowym jest sieć World Wide Web, WWW

6 Serwis WWW Wiedza podawana jest w sposób hierarchiczny „od informacji ogólnych do detali”. Pozwala to na ograniczenie rozmiaru pojedynczej strony i nie męczy odbiorcy. Odbiorca sam wybiera, z którymi hasłami chce się zapoznać i w jakiej kolejności.

7 Struktura hierarchiczna
Czytanie informacji rozpoczyna się od dokumentu głównego, który stanowi zbiór informacji najbardziej ogólnych. Rozwinięcie haseł i uszczegółowienie informacji jest dostępne w dokumentach podrzędnych.

8 Struktura liniowa Sztywna forma prezentacji, zbliżona do sposobu podawania informacji w książkach. Struktura liniowa na zwykle charakter dwukierunkowy. W strukturze takiej nie można się zgubić.

9 Struktura sieciowa Cechą tej struktury jest wyróżnienie jednego dokumentu jako logicznego punktu wejściowego. Dalsza nawigacja wśród dokumentów ma charakter przypadkowy i jest kierowana przez odbiorcę.

10 Struktury hybrydowe Fragmenty uporządkowane zarówno liniowo jak i hierarchicznie.

11 Przeglądarka internetowa
Program komputerowy odpowiedzialny za pobieranie (transfer) dokumentów hipertekstowych do pamięci operacyjnej komputera i wyświetlanie odpowiednio sformatowanego dokumentu na monitorze. Pobierane dokumenty, zwane także stronami WWW, mogą pochodzić zarówno z dysku lokalnego, jak i z dysków innych komputerów włączonych do sieci komputerowej.

12 Serwer WWW jest programem realizującym dostęp do zasobów hipertekstowych zgromadzonych w wybranych katalogach na dysku komputera Klient-serwer

13 HTML Język HTML (ang. HyperText Markup Language) jest sposobem zapisu dokumentów hipertekstowych w formie pliku tekstowego. HTML określa składnię dokumentu oraz definiuje zestaw tzw. znaczników, które nie są wyświetlane na ekranie użytkownika, a określają sposób prezentacji informacji.

14 Historia i rozwój HTML Standard HTML zaproponował w 1990r. Tim Berners-Lee z Europejskiego Centrum Badań Jądrowych CERN, w Szwajcarii, a pierwszy serwer WWW został uruchomiony w ośrodku CERN w maju 1991r. Rolę organu koordynującego rozwój języka HTML pełni World Wide Web Consortium, w skrócie W3C (

15 Dokumenty HTML Strony WWW są plikami tekstowymi, kodowanymi w języku HTML. Zgodnie z panującą konwencją nazwy tych plików mają najczęściej rozszerzenie .html lub .htm

16 Elementy strony WWW Treść strony
Informacja o sposobie organizacji strony, np. podział na ramki Informacja o sposobie formatowania tekstu Informacja o rozmieszczeniu na stronie elementów graficznych, a także adresy plików źródłowych z grafiką Definicje łączników do innych dokumentów hipertekstowych, grafiki itp.

17 Jak utworzyć stronę WWW?
Zapisać jako stronę sieci web z MS Worda

18 Kwestia czytelności kodu
Kod HTML wygenerowany automatycznie przez MS Worda trudno się czyta. Kłopot sprawić może wprowadzenie poprawek do tak wygenerowanego kodu bez zastosowania specjalizowanych edytorów.

19 Jak to robią inni?

20 Znaczniki języka HTML

21 Atrybuty znaczników Niektóre znaczniki HTML mają swoje atrybuty określające dodatkowe właściwości znacznika. Składnia znaczników z atrybutami jest następująca:

22 Zagnieżdżanie znaczników

23 Szkielet dokumentu strona1.html
<HTML> <HEAD> ... Tu będzie część nagłówkowa ... </HEAD> <BODY> ... Tu będzie treść dokumentu ... </BODY> </HTML> strona1.html

24 Moja pierwsza strona WWW

25 Formatowanie tekstu Nagłówki / tytuły
<H1>To jest tytuł pierwszego poziomu</H1> <H2>To jest tytuł drugiego poziomu</H2> ... <H6>To jest tytuł szóstego poziomu</H6>

26 Akapit, znak nowego wiersza

27 Justowanie <H1> Tatrzańskie Doliny</H1> <H2>Dolina Gąsienicowa</H2> <P ALIGN=”left”>Dolina Gąsienicowa położona jest na wysokości 1500 m. podzielona granią Kościelca na dwie części: Zieloną i Czarną wraz z Doliną Pańszczycy, odgrodzoną od niej Żółtą Turnią, jest największym węzłem szlakowym po naszej stronie Tatr.</P> <H2>Dolina Kościeliska</H2> <P ALIGN=”right”> Dolina Kościeliska sławę swą zawdzięcza przede wszystkim urokowi, którym przyciąga turystów przez cały okrągły rok. Wygodna w marszu, urozmaicona widokowo, a wokół mnóstwo ciekawych miejsc, które naprawdę warto zwiedzić. Dolina ma ok. 8 km długości.</P> <H2>Rusinowa Polana</H2> <P ALIGN=”center”> Rusinowa Polana uważana jest za jeden z najlepszych punktów widokowych na Tatry Wysokie. Jest uważana również za rezerwat pasterstwa tatrzańskiego. Odbywa się tu wypas owiec.</P>

28 Separator

29 Tekst preformatowany

30 Listy wyliczeniowe

31 Właściwości czcionki

32 Grafika na stronie WWW

33 Tabela

34 Hiperłącza <A HREF=” stronę WSB</A> <A HREF=” SRC=”logoWSB.gif”></A> <A do Dziekanatu</A>


Pobierz ppt "Hipertekst, HTML, WWW Adam.Wojciechowski@put.poznan.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google