Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach w 2007 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach w 2007 roku"— Zapis prezentacji:

1 Stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach w 2007 roku
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

2 Wypadki drogowe i ofiary
w Polsce w 2007 roku: Wypadki – Zabici – 5 583 Ranni – Odnotowano: Wzrost wypadków o 5,9% Wzrost zabitych o 6,1 % Wzrost rannych o 6,9 % Wypadki drogowe kosztują polskie społeczeństwo około 12 miliardów złotych rocznie (prawie 3 miliardy Euro), czyli około 2,7% produktu krajowego brutto. W 2006 roku Komenda Główna Policji odnotowała w Polsce wypadków drogowych tj. spadek o 2,7%, 5232 zabitych - spadek o 3,9 %, rannych– spadek 3,5%. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

3 Blisko 10 % wszystkich wypadków miało miejsce w Małopolsce.
5 miejsce w Polsce Małopolska zajmuje piąte miejsce pod względem ilości wypadków drogowych po województwach :mazowieckim, śląskim, łódzkim i wielkopolskim. Blisko 10 % wszystkich wypadków miało miejsce w Małopolsce. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

4 Średnia krajowa 130,2 3-4 miejsce w Polsce Wskaźnik liczby wypadków na 100 tys. mieszkańców wynosi 135,7 co klasyfikuje Małopolskę na trzecim miejscu w Polsce po województwie łódzkim i świętokrzyskimi. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

5 15 miejsce w Polsce Stosując ten sam przelicznik w stosunku do ofiar śmiertelnych można zaobserwować, że nasze województwo jest jednym z bezpieczniejszym w kraju, wskaźnik ten wynosi 9,3 i jest o ponad 4 mniejszy od średniej krajowej. Średnia krajowa 14,6 Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

6 16 miejsce w Polsce Wskaźnik ilość zabitych w Polsce na 100 wypadków drogowych wyniósł 11 jest najwyższym wskaźnikiem na tle niektórych państw europejskich. W Małopolsce wskaźnik ten w 2006 roku wyniósł 6,9 i jest dużo korzystniejszym niż w Polsce. Średnia krajowa 11,2 Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie WRD KWP w Krakowie

7 Na tle niektórych państw europejskich ilość zabitych w Polsce wynosi 11 co jest najwyższym wskaźnikiem. W Małopolsce wskaźnik ten w 2005 roku wyniósł 7,5 i jest dużo korzystniejszym niż w Polsce. WRD KWP w Krakowie

8 W 2007 roku na terenie województwa małopolskiego odnotowano :
4714 ( 4440 ) wypadków drogowych - wzrost o 274 tj. 6,2 %, 339 ( 308 ) ofiar śmiertelnych - wzrost o 31 tj. 10,1 %, 6140 ( 5692 ) rannych - wzrost o 448 tj. 7,9 % 29455 ( ) kolizji drogowych - spadek o 479 tj. 1,6 %, W 2006 roku na terenie województwa małopolskiego odnotowano : 4428 ( 4438 ) wypadków drogowych - spadek o 10 tj. 0,2 %, 305 ( 334 ) ofiar śmiertelnych spadek o 29 tj. 8,7 %, 5676 ( 5600 ) rannych wzrost o 76 tj. 1,4% 29723 ( ) kolizji drogowych spadek o tj. 1,1 %, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 8

9 Wypadki drogowe i ofiary w Małopolsce w okresie 5 miesięcy 2008 roku:
1722 ( 1811 ) wypadków drogowych - spadek o 89 tj. 4,9 %, 127 ( 124 ) ofiar śmiertelnych - wzrost o 3 tj. 2,4 %, 2123 ( 2395 ) rannych - spadek o 272 tj. 11,4 % 12365 ( ) kolizji drogowych - wzrost o 944 tj. 8,3 %, W 2006 roku na terenie województwa małopolskiego odnotowano : 4428 ( 4438 ) wypadków drogowych - spadek o 10 tj. 0,2 %, 305 ( 334 ) ofiar śmiertelnych spadek o 29 tj. 8,7 %, 5676 ( 5600 ) rannych wzrost o 76 tj. 1,4% 29723 ( ) kolizji drogowych spadek o tj. 1,1 %, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

10 Od 1999 roku liczba wypadków zmniejszyła się o 14,9 %
spadek o 1,9 % spadek o 3,5 % spadek o 6,1 % spadek o 8,9 % wzrost o 1 % spadek o 1,8 % wzrost o 6,3 % wzrost o 0,1 % Od momentu powstania województwa małopolskiego, tj. od roku 1999 zanotowaliśmy spadek w ilości wypadków drogowych o 1110, tj. 20,0 %. Od 1999 roku liczba wypadków zmniejszyła się o 14,9 % Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

11 Od 1999 roku nastąpił spadek liczby ofiar śmiertelnych o 20,6 %
Sytuacja z ilością ofiar śmiertelnych na przestrzeni ostatnich lat pokazuje korzystny trend spadkowy w Małopolsce ; odnotowano spadek od 1999 roku o tj. 28,6 %.do 2006 roku. Od 1999 roku nastąpił spadek liczby ofiar śmiertelnych o 20,6 % Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie WRD KWP w Krakowie

12 Od 1999 roku lat liczba osób rannych zmniejszyła się o 12,7 %
wzrost o 0,2 % spadek o 3,4 % wzrost o 0,1 % spadek o 6,7 % wzrost o 7,9 % wzrost o 1,7 % spadek o 0,4 % spadek o 11,7 % Również w kategorii osób poszkodowanych obserwowany jest korzystny spadek. Liczba osób rannych jest systematycznie ograniczana. Na przestrzeni ośmiu lat liczba rannych zmniejszyła się o 1362 w 2006 roku tj. 19,3 %. W 2006 roku odnotowano niewielki wzrost rannych w stosunku do 2005 roku o 1,4%. Od 1999 roku lat liczba osób rannych zmniejszyła się o 12,7 % Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

13 Od 1999 roku liczba kolizji drogowych wzrosła o 18.9%
wzrost o 1,3 % spadek o 3,8 % spadek o 1,6 % wzrost o 1,7 % wzrost o 5,6 % wzrost o 14,8 % spadek o 1,4 % wzrost o 0,8 % Na przestrzeni ośmiu lat liczba kolizji drogowych zwiększyła się o 4839, tj. o 19,6%. Ma to związek ze stale wzrastającą liczbą samochodów. Od 1999 roku liczba kolizji drogowych wzrosła o 18.9% Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

14 Najniebezpieczniejsze miesiące
Rozpatrując zagadnienie na przestrzeni miesięcy w 2006 roku najwięcej wypadków drogowych zaistniało w lipcu i grudniu po 431 wypadków oraz we wrześniu – 429 i październiku 423. Przedstawiony wykres wskazuje, że styczeń, luty i marzec zaznaczyły się stosunkowo niską ilością wypadków w porównaniu do pozostałych miesięcy. Porównując wskaźniki wypadkowe na przestrzeni ostatnich lat należy wskazać, że lipiec, sierpień i październik są jednymi z najbardziej zagrożonych miesięcy. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

15 Najniebezpieczniejsze miesiące
Ofiar śmiertelnych najwięcej odnotowano w październiku - 39 tj. (12,7 %), grudniu - 34 tj. ( 11,1 %), kwietniu tj. ( 10,1 %) . Najmniej bo 10 zabitych w wypadkach drogowych było w styczniu w marcu 11 i lutym 12. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

16 Piątek był najbardziej zagrożonym dniem tygodnia
Rozkład wypadków na przestrzeni tygodnia dowodzi, że najbardziej niebezpieczny jest piątek (16,5% wypadków) i środa (14,7% wypadków). Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

17 Od godziny 17 do 19 było największe zagrożenie – wydarzyło się 1063 wypadki tj. 22,5%
W ciągu doby gwałtowny wzrost wypadków obserwujemy od godziny 06-ej do 08-ej oraz od 16-tej do 20-tej. Spadek w wypadkach notujemy od 24-tej i trwa do godziny 6-tej następnej doby. Niemniej jednak kulminacja przypada na 18; w tym czasie, a więc w ciągu jednej godziny zaistniało 333 wypadków drogowych, (tj. 7,5 % wszystkich wypadków). Godziny nocne natomiast zaznaczyły się niewielką ilością wypadków, najmniej wypadków zaistniało między godz a zaledwie 36 tj. 0,8%, w których zginęły 3 osoby, a 79 doznało obrażeń ciała. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

18 Procentowe porównanie wypadków w 2007r. do 2006 r.
13 powiatów wzrost 7 powiatów spadek W 8 powiatach odnotowano wzrost wypadków w 2006 roku a w 14 spadek Największy wzrost odnotowano w powiecie: Brzeskim 39,6%, Nowotarskim 23%, Myślenickim 17,1%, Limanowskim – 10,1% Największy spadek odnotowano w : Olkuskim – 26,7% Gorlickim – 23,7%, Suskim – 23,3%, Tatrzańskim – 19,7% * Od 1 lipca 2006 ( od uruchomienia bazy SEWIK ) Komisariat Autostradowy rejestruje zdarzenia z autostrady A4 jako odrębna jednostka Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

19 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2007 rok
pow. TARNOWSKI Spadek liczby wypadków drogowych nastąpił w 14 powiatach (miastach na prawach powiatu). W pozostałych 8 powiatach (miastach na prawach powiatu) liczba wypadków zwiększyła się. pow. NOWOSĄDECKI Wzrost wypadków Spadek wypadków

20 Procentowe porównanie zabitych w 2007r. do 2006r.
13- powiatów wzrost 5 - powiatów spadek Wzrost ilości zabitych zaobserwowano także w 8-u powiatach. Największy wzrost odnotowano w rejonie powiatu nowotarskiego ( o 137,5 %), limanowskiego ( o 87,5 %), myślenickiego ( o 57,1 %), Pod względem spadków to największy odnotowano w powiecie gorlickim (o 64,3 % ), bocheńskim (o 61,9 %) oraz tatrzańskim ( o 66,0 % ). * Od 1 lipca 2006 ( od uruchomienia bazy SEWIK ) Komisariat Autostradowy rejestruje zdarzenia z autostrady A4 jako odrębna jednostka Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

21 Wypadki w 2007 roku w poszczególnych powiatach
Rejon miasta Krakowa jest najbardziej zagrożony - 31,9% wszystkich wypadków miało miejsce na jego terenie W porównaniu do roku ubiegłego stan ten nieznacznie się zwiększył o 2,8 %. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

22 Procentowe porównanie wypadków 5 miesięcy .
8 powiatów wzrost 12 powiatów spadek W 8 powiatach odnotowano wzrost wypadków w 2006 roku a w 14 spadek Największy wzrost odnotowano w powiecie: Brzeskim 39,6%, Nowotarskim 23%, Myślenickim 17,1%, Limanowskim – 10,1% Największy spadek odnotowano w : Olkuskim – 26,7% Gorlickim – 23,7%, Suskim – 23,3%, Tatrzańskim – 19,7% * Od 1 lipca 2006 ( od uruchomienia bazy SEWIK ) Komisariat Autostradowy rejestruje zdarzenia z autostrady A4 jako odrębna jednostka Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

23 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 5 miesięcy 2008
pow. TARNOWSKI Spadek liczby wypadków drogowych nastąpił w 14 powiatach (miastach na prawach powiatu). W pozostałych 8 powiatach (miastach na prawach powiatu) liczba wypadków zwiększyła się. pow. NOWOSĄDECKI Wzrost wypadków Spadek wypadków

24 Procentowe porównanie zabitych 5 miesięcy .
9 powiatów wzrost 7 powiatów spadek W 8 powiatach odnotowano wzrost wypadków w 2006 roku a w 14 spadek Największy wzrost odnotowano w powiecie: Brzeskim 39,6%, Nowotarskim 23%, Myślenickim 17,1%, Limanowskim – 10,1% Największy spadek odnotowano w : Olkuskim – 26,7% Gorlickim – 23,7%, Suskim – 23,3%, Tatrzańskim – 19,7% * Od 1 lipca 2006 ( od uruchomienia bazy SEWIK ) Komisariat Autostradowy rejestruje zdarzenia z autostrady A4 jako odrębna jednostka Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

25 Wypadki w okresie 5 miesięcy 2008 roku w poszczególnych powiatach
Rejon miasta Krakowa jest najbardziej zagrożony - 31,9% wszystkich wypadków miało miejsce na jego terenie W porównaniu do roku ubiegłego stan ten nieznacznie się zwiększył o 2,8 %. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

26 W pozostałych 12 powiatach odnotowano powyżej średniej wojewódzkiej.
Zabici na 100 wypadków w 2007r. Poniżej średniej wojewódzkiej Średnia wojewódzka wynosi 7,2 Powyżej średniej wojewódzkiej i poniżej średniej krajowej Średnia krajowa wynosi 11,2 Średnia wojewódzka w ilości zabitych na 100 wypadków wynosiła w Małopolsce 6,9. W 10 powiatach wskaźnik ten wyniósł poniżej średniej wojewódzkiej. Najkorzystniejszy wskaźnik odnotowano na terenie dużych aglomeracji tj. Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa, a także w powiecie tatrzańskim i chrzanowskim. W pozostałych 12 powiatach odnotowano powyżej średniej wojewódzkiej. Największą ofiarochłonność odnotowano na terenie powiatu miechowskiego i nowotarskiego i wadowickiego. Powyżej średniej Wojewódzkiej i krajowej Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

27 Kategorie ofiar śmiertelnych
wiek zabici % do 6 lat 3 0,9 7 – 14 lat 7 2,0 15 – 17 lat 11 3,2 18 – 24 lat 58 17,1 25 – 39 lat 66 19,5 40 – 59 lat 99 29,2 60 i więcej 95 28,0 Wśród ofiar śmiertelnych wypadków drogowych najbardziej zagrożone są osoby w grupie wiekowej od 40 do 59 lat (29,5 %). Osoby starsze w wieku 60 lat i więcej stanowiły24,9 % wszystkich ofiar śmiertelnych. Osoby z wymienionych grup wiekowych stanowią ponad połowę wszystkich ofiar śmiertelnych (54,4 %) Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

28 Miejsca wypadków Tradycyjnie już na prostym odcinku drogi dochodzi do największej ilości wypadków. W 2006 r. na prostym odcinku doszło do 2259 tych zdarzeń tj. 51% wszystkich. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

29 Wybrane rodzaje wypadków drogowych w 2007 roku
Rodzaj zdarzenia ( wybrane ) Wypadki % Zabici Najechanie na pieszego 1585 33,6 151 44,5 Zderzenie boczne 1035 21,9 38 11,2 Zderzenie czołowe 567 12 60 17,7 Zderzenie tylne 507 10,7 11 3,2 Wywrócenie się pojazdu 322 7 23 6,7 Najechanie na drzewo, słup 133 2,8 25 7,3 Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które zakwalifikować można do kategorii '' najechanie na pieszego”. W sumie wypadków takich było 1420 tj. 32%. W porównaniu z 2005 rokiem odnotowano spadek tych zdarzeń o 163 tj.10,3%. Następnym najczęściej występującym rodzajem wypadku było „zderzenie się pojazdów w ruchu - zderzenie boczne” - 23% . Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

30 Charakterystyka wypadków drogowych
zdecydowana większość wypadków drogowych – blisko 80 procent (79,8 %) wydarzyła się na terenie zabudowanym, ponad połowa ( 52,9 %) wypadków miała miejsce na prostym odcinku drogi, w których śmierć poniosło 67,8 % wszystkich zabitych, jednym z najczęściej występujących rodzajów wypadków (33,6 % ogółu) było potrącenie pieszego, sprawcy to przede wszystkim kierowcy – 75,4 %. zdecydowana większość wypadków drogowych – ponad 80 procent (81,1 %) wydarzyła się na terenie zabudowanym, ponad połowa ( 51 %) wypadków miała miejsce na prostym odcinku drogi, w których śmierć poniosło 56,1 % wszystkich zabitych, jednym z najczęściej występujących rodzajów wypadków (32,1 % ogółu) było potrącenie pieszego, sprawcy to przede wszystkim kierowcy – 77 %. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31 S p r a w c y w y p a d k ó w Sprawcy to przede wszystkim kierowcy - w okresie dwunastu miesięcy 2006 roku spowodowali 3381(3539)* wypadków - co stanowi blisko 77 %. Następną grupą sprawców wypadków stanowili piesi. Z ich winy miało miejsce 728 (783 ) wypadki tj. 16,4% wszystkich. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

32 W wypadkach tych 199 osób zginęło , a 4982 zostało rannych.
W 2007 r. na drogach województwa małopolskiego kierowcy spowodowali (75,4%) wypadków drogowych. W wypadkach tych 199 osób zginęło , a 4982 zostało rannych. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących: Niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze – 1132 wypadków, w których zginęło 106 osób, a 1789 zostało rannych. Średnio jest to co 4/5 wypadek. W zdarzeniach tych było najwięcej ofiar śmiertelnych bo aż 31,2 % wszystkich. 2. Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 781 ( 21,9%) wypadków Głównymi przyczynami skutkującymi zdarzeniami z ofiarami - analogicznie jak w latach ubiegłych było: 1. Niedostosowanie prędkości do panujących warunków wypadków , średnio co 4/5-ty wypadek ; w zdarzeniach tych 79 osób zginęło (najwięcej bo 44,6 % wszystkich ofiar śmiertelnych w wypadkach spowodowanych przez kierowców), a 1489 zostało rannych. 2. Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 800 wypadków, średnio co 5/6-ty wypadek, 20 osób zginęło i 1076 zostało rannych. 3. Nietrzeźwość kierujących (8,2%) wypadków, w których zginęły 21 osób i 410 zostało rannych 3. Nietrzeźwość kierujących (8,2%) wypadków, w których zginęły 22 osoby i 394 zostały ranne. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

33 Nadmierna prędkość jest niezmiennie główną przyczyną wypadków drogowych powodowanych przez kierujących. Na przełomie lat 2004/2005 odnotowaliśmy 12% spadek liczby wypadków oraz znaczący ponad 20% spadek w liczbie zabitych. W ubiegłym roku liczba wypadków z tej przyczyny zmniejszyła o 6, jednak odnotowano 6,6 % wzrost liczby zabitych. Realizacja propozycji rozbudowy systemu automatycznego pomiaru prędkości na małopolskich drogach powinna przynieść poprawę w tym zakresie. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

34 71608 52900 51202 47732 33583 Nadmierna prędkość jest niezmiennie główną przyczyną wypadków drogowych powodowanych przez kierujących. Na przełomie lat 2004/2005 odnotowaliśmy 12% spadek liczby wypadków oraz znaczący ponad 20% spadek w liczbie zabitych. W ubiegłym roku liczba wypadków z tej przyczyny zmniejszyła o 6, jednak odnotowano 6,6 % wzrost liczby zabitych. Realizacja propozycji rozbudowy systemu automatycznego pomiaru prędkości na małopolskich drogach powinna przynieść poprawę w tym zakresie. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 34

35 Prowadzone przez Policję intensywne działania kontrolne w zakresie przestrzegania obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa przynoszą wymierne efekty w postaci ograniczenia liczby zabitych w wypadkach wśród kierujących i pasażerów pojazdów. Na przestrzeni trzech lat liczba zabitych zmniejszyła się o 21,9% Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

36 Mandaty za brak pasów oraz zabici kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych w latach 2003 - 2007
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

37 Grupy wiekowe sprawców kierowców
do 14 lat wypadków tj. 2,1% od 15 – 17 lat wypadków tj. 2,2% od lat 902 wypadki tj. 25,4% od 25 – 39 lat wypadki tj.33,6% od 40 – 59 lat wypadki tj. 22% 60 i więcej lat wypadki tj. 8,2% Wprawdzie statystycznie najliczniejszą grupą wiekową wśród sprawców kierowców stanowią osoby w wieku 25 do 39 lat, jednakże na szczególną uwagę zasługują tzw. młodzi kierowcy – osoby w wieku 18 – 24 lat. Kierowcy z tej grupy wiekowej powodują jedną czwartą wypadków drogowych. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

38 Piesi Piesi byli sprawcami 742 wypadków (co stanowi15,7%),
100 osób poniosło śmierć , a 655 zostało rannych. Błędy jakie popełniali piesi to : Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd wypadków; w wypadkach tych zginęły 49 ( 14,5% wszystkich zabitych ) osób, a 378 zostało rannych. Nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody - 96 wypadków Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle wypadki Stanie na jezdni, leżenie – 43 wypadki i aż 19 zabitych. Piesi byli sprawcami 728 co stanowi 16,4 %, w których 95 osób poniosło śmierć, a 659 zostało rannych. Błędy, jakie popełniali piesi to: Nieostrożne wejście na jezdnie przed jadący pojazd wypadków, w wypadkach tych zginęły 55 osoby (tj. 57,9 % wszystkich ofiar śmiertelnych w wypadkach zawinionych przez osoby piesze), a 334 zostało rannych. Nieostrożne wejście na jezdnie zza pojazdu, przeszkody wypadki, w których 4 osoby zginęło a 101 zostało rannych. Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle wypadki, zabitych i 70 rannych Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

39 Liczba wypadków spowodowanych przez pieszych zmniejszyła się o 56, tj, o 7%.
Udział pieszych wśród wszystkich ofiar śmiertelnych w 2006 roku wyniósł 47,5 %, natomiast w 2005 roku wynosił 47,3 %. Jednak należy zwrócić uwagę, że następuje powolny spadek ofiar wśród pieszych – z 1684 w roku 2005 do 1520 w roku 2006, tj. o 9,7 %. Liczba zabitych zmniejszyła się o 13, tj. o 8,2 % (z 158 do 145), a osób rannych o 42, tj. 6,0 %. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

40 Dzieci i młodzież w wypadkach w okresie 5-ciu m-cy 2008r.
wiek zabici Ranni do 6 lat 57 7 – 14 lat 5 162 15 – 17 lat 6 127 Wśród ofiar śmiertelnych wypadków drogowych najbardziej zagrożone są osoby w grupie wiekowej od 40 do 59 lat (28,2 %). Kolejna grupa to przedział wiekowy od 25 do 39 lat – 25,2% Osoby z wymienionych grup wiekowych stanowią ponad połowę wszystkich ofiar śmiertelnych (53,4%) WRD KWP w Krakowie

41 Dzieci w wypadkach do lat 17,
w okresie 5-ciu m-cy 2008r., jako: zabici ranni Piesi 2 134 Pasażerowie 9 158 Kierujący 54 Razem: 11 346 Dzieci jako sprawcy kierowcy wypadków drogowych: wypadki 80 ( 77 ) wzrost o 3 tj. 3,9%, zabici ( 1 ) ranni 81 ( 81 ) Dzieci jako sprawcy piesi wypadków drogowych: wypadki ( 131 ) spadek o 19 tj.13,7%, zabici ( 3 ) spadek o 2 tj. 66,7 %, ranni ( 142 ) spadek o 21 tj. 14,8%

42 Przyczyny w wyniku których powstawały wypadki spowodowane przez najmłodszych
Jako piesi Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem, Wejście na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody, Przebieganie, Brak opieki nad dziećmi do lat 7. Jako kierujący Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, Nieprawidłowe skręcanie, Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Przyczyny powstawania wypadków z winy najmłodszych Jako piesi Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem, Wejście na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody, Przebieganie, Brak opieki nad dziećmi do lat 7 Jako kierowcy Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, Nieprawidłowe skręcanie, Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych

43 W 2007 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali
Nietrzeźwość W 2007 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali wypadków 274( 278 ) – spadek o 4 tj. 1,4% zabitych 22 ( 21 ) – wzrost o 1 tj. 4,8% rannych ( 411 ) – spadek o 17 tj. 4,1% kolizji 772 ( 861 ) - spadek o 89 tj. 10,3% W 2006 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali wypadków 277( 359 ) – spadek o 82 tj. 22,8% zabitych 21 ( 23 ) – spadek o 2 tj. 8,7% rannych ( 507 ) – spadek o 97 tj. 19,1% kolizji 831 ( 952 ) - spadek o 121 tj. 12,7% nietrzeźwi piesi spowodowali wypadków 194( 189 ) – wzrost o 5 tj. 2,6% zabitych 14 ( 22 ) - spadek o 8 tj. 36,4% rannych ( 176 ) – wzrost o 8 tj. 4,5% nietrzeźwi piesi spowodowali wypadków 208 ( 195 ) – wzrost o 13 tj. 6,7% zabitych 17 ( 15 ) - wzrost o 2 tj. 13,3% rannych ( 184 ) – wzrost o 21 tj. 11,4% Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

44 Z analiz wynika, że co 16-ty wypadek na terenie województwa zawiniony jest przez nietrzeźwego kierowcę (w 2005 co 12 / co13). W 2006 roku liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących zmniejszyła się o 82, tj. 22,8 %. Nastąpił spadek zabitych o 2, tj. 8,7 % oraz spadek rannych o 97, tj. 19,1 % Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

45 Ujawnienia nietrzeźwych kierujących
Ujawnienia nietrzeźwych kierujących 81,5% ujawnionych kierowców to osoby będące w stanie nietrzeźwym – powyżej 0,5 promilla alkoholu, natomiast reszta kierowców 18,5 % to osoby będące po spożyciu alkoholu – do 0,5 promilla. W 2006 roku ujawniono o nietrzeźwych kierujących więcej niż w 2005 roku o 2195 tj. o 20,7 % Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

46 Procentowa ilość ujawnień nietrzeźwych kierujących atr. 178a KK i 87 KW

47 Ujawnieni nietrzeźwi kierujący w Małopolsce art. 87kw + 178a kk
Jednym z podstawowych działań Policji jest działanie prewencyjne- zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom. W roku 2000 Małopolska Policja ujawniła i wyeliminowała z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących. W tym samym roku 15-go grudnia weszła nowelizacja kodeksu karnego- pojawił się przepis zaostrzający sankcję za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. W roku 2001 liczba ujawnionych nietrzeźwych kierujących wyniosła 7 844, zanotowano spadek do roku 2000 o 2402 nietrzeźwych kierujących tj. o 23,4%. Niestety od 2002 roku następuje coroczny wzrost ujawnień nietrzeźwych kierujących i w roku 2006 liczba ta wyniosła Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

48 DROGI W MAŁOPOLSCE ( 2007r.) 1066 wypadków tj. 22,6%
125 zabitych tj. 36,9% 741 wypadków tj. 15,7% 74 zabitych tj. 21,8% 652 wypadków tj. 13,8% 51 zabitych tj. 15% Przedstawione zagrożenie wskazuje , że 22,9 % wszystkich wypadków drogowych miało miejsce na drogach krajowych . Szczególnie , że 1035 km dróg krajowych przebiega przez województwo małopolskie i stanowi zaledwie 3,8 % całej sieci dróg. Na drogach wojewódzkich o długości km ( tj. 5,2 % ) miało miejsce 14,7 % wypadków drogowych. Na drogach gminnych i powiatowych , które mają najdłuższą sieć - ponad 20 tysięcy km oraz na ulicach miast miały miejsce pozostałe wypadki tj. blisko 63% ogółu. Statystycznie na 100 km wszystkich dróg przebiegających przez teren województwa małopolskiego miało miejsce 16 wypadków, w których 20 osób doznało obrażeń ciała. Na 100 km - średnio ginie 1 człowiek . ULICE MIAST 2255 wypadków tj. 47,9% 89 zabitych tj. 26,3% Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

49 Wypadki drogowe i ofiary śmiertelne
na poszczególnych kategoriach małopolskich dróg w 2007 roku Obraz wypadków i zabitych na poszczególnych kategoriach dróg w Małopolsce w 2006 roku pokazuje, że do najcięższych w skutkach wypadków dochodzi na drogach krajowych - co 10 wypadek drogowy kończy się śmiercią uczestnika ruchu drogowego. Na drogach wojewódzkich tragicznie kończy się co 12 wypadek, a na drogach lokalnych (powiatowych i gminnych) – co 19 wypadek. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

50 MIEJSCA NIEBEZPIECZNE - 2007
Miechów Michałowice Jaksice Wieliczka 8 2 7 Jawornik Gnojnik Moszczenica 6 1 13 Głogoczów Jadowniki Pcim Na drodze krajowej nr 4 Ładna: wypadków – 7 , zabitych -1, rannych-15 Łukanowice: wypadków – 4 , zabitych -2, rannych-5 Targowisko: wypadków – 12 , zabitych - 2, rannych-15 Na drodze krajowej nr 7 Brzuchania: wypadków – 4 , zabitych - 4, rannych-10 Jawornik: wypadków – 11 , zabitych -2, rannych-15 Stróża: wypadków – 12, zabitych -1, rannych-16 Pcim: wypadków – 9 , zabitych -0, rannych-16 Lubień: wypadków – 14 , zabitych -3, rannych-22 Na drodze krajowej nr 75 Czchów: wypadków – 7 , zabitych -1, rannych-15 Na drodze krajowej nr 94 Izdebnik: wypadków – 7 , zabitych - 5, rannych - 16 Na drodze krajowej nr 52 Jerzmanowice: wypadków – 11, zabitych -1, rannych – 20 Skomielna Biała MIEJSCA NIEBEZPIECZNE 11 liczba wypadków 22 liczba zabitych 33 liczba rannych

51 Trasa I - dk Trasa II – dk 28 Trasa III - dk4 + A4+79 Trasa IV - dk 4+A4+94

52 Podsumowanie działań TRASA

53 Porównanie ilości wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością za 4 m-ce na drogach krajowych objętych działaniami „Trasa”

54 Prędkość drogi krajowe
Wypadki drogowe spowodowane nadmierną prędkością za 4 m-ce na drogach krajowych województwa małopolskiego Prędkość drogi krajowe Wypadki Zabici Ranni Kolizje I – IV 2008 rok 68 5 109 488 I – IV 2007 rok 94 8 171 452 spadek/wzrost 26 3 62 36 % - 27,7 % - 37,5 % - 36,3 % 8,0 %

55 Prędkość jako przyczyna
Wypadki drogowe spowodowane nadmierną prędkością za 4 m-ce (na terenie małopolski) Prędkość jako przyczyna Wypadki Zabici Ranni Kolizje I – IV 2008 rok 291 23 417 1937 I – IV 2007 rok 341 22 527 1730 spadek/wzrost 50 1 110 207 % - 14,7 % 4,6 % - 20,9 % 12,0 %

56 Fotoradary w Małopolsce

57 Stan obecny KRAKÓW – 3 fotoradary 19 masztów TARNÓW – 2 fotoradary
NOWY SĄCZ – 1 fotoradar 5 masztów Ogółem wykorzystywanych jest 6 fotoradarów, które pracują na 32 masztach

58 Zakup finansowany przez samorządy Zakup finansowany przez Stalexport
Rozbudowa systemu automatycznego pomiaru prędkości na drogach Małopolski. Zakup centralny KGP 7 Zakup masztów finansowany przez samorządy 79 94 Zakup finansowany przez Stalexport 79 A4 Zakup GDDKiA w ramach modernizacji drogi 4 44 Zakup finansowany przez GDDKiA w ramach modernizacji drogi krajowej nr 94 Gołkowice, Przeginia x2 Zakup centralny KGP Dk 7 – Antolka, Prandocin x2, Michałowice, Gaj, Krzyszkowice, Jawornik, Skomielna Biała x2 DK 4 Przebieczany, Czyżów, Gorzków, Jasień, Jastew DK 79 – Zabierzów x2, Igołomia-Wawrzeńczyce x2 Dk 94 – Modlnica Zakup finansowany przez samorządy Dk 44 – Skawina x2, Borek Szlachecki, Zelczyna, Jaśkowice Dk Zabierzów, Kochanów Dk 94 – Biały Kościół 7 Zakup finansowany przez Stalexport PPO Balice i Brzęczkowice 58

59 W dniu 13 grudnia 2007 roku podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji a Marszałkiem Województwa Małopolskiego o współpracy i współdziałaniu w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym dotyczące utworzenia systemu automatycznej kontroli prędkości

60 W I etapie województwo małopolskie zakupiło 3 maszty
powiat myślenicki – dw 967 m. Brzączowice powiat wadowicki – dw 781 m. Targanice powiat oświęcimski – dw 948 m. Nowa Wieś

61 dw 948 dw 781 dw 967

62 Dziękuję za uwagę…. www.malopolska.policja.gov.pl
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie


Pobierz ppt "Stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach w 2007 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google