Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonał: Krzysiek Radowski kl. IId

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonał: Krzysiek Radowski kl. IId"— Zapis prezentacji:

1 Wykonał: Krzysiek Radowski kl. IId
Sąsiedzi Polski Wykonał: Krzysiek Radowski kl. IId

2 Niemcy

3 Długość granicy z Polską:- 467 km.
Granica naturalna z Polską: Nysa Łużycka i Odra Stolica: Berlin Powierzchnia kraju: 357 tyś. km². Liczba ludności: 82,1 mln. Rok powstania: 1990 rok Jednostka monetarna: Euro Ukształtowanie terenu: wyżynno- górskie Średniogórze Niemieckie, stare góry, płaskowyże hercyńskie, zapadliska tektoniczne. Góry: Harz, Góry Reńskie, Góry Łupkowe, Jura, Kotliny: Szwabska i Frankońska, Nizina Górnoreńska, Alpy, Wyżyna Bawarska. Klimat: umiarkowany ciepły, wpływ morskich mas powietrza. Rzeki: zlewisko 3 mórz. Ren, Men, Łaba, Wazera, Ems. Roślinność: lasy- sosna, świerk, bukowe, mieszane. Surowce mineralne: węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, rudy cynku i ołowiu, sól kamienna. Ośrodki przemysłowe: zagłębie Ruhry, Saary, Saskie, Łużyckie, Nadreńskie. Przemysł: przetwórczy, metalowy, maszynowy, chemiczny, środków transportu, hutnictwo, ceramiczny, szklarski, poligraficzny, spożywczy. Rolnictwo: hodowla trzody chlewnej, drobiu, zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa. Turystyka: Parki narodowe, sporty zimowe, duża ilość zabytków, liczne targi, koncerty, festiwale.

4 Czechy

5 Długość granicy z Polską: 790 km.
Granica naturalna z Polską: Sudety Stolica: Praga Ustrój: republika Powierzchnia Kraju: 78,9 tyś. km² Liczba ludności: 10,3 mln. Rok powstania: 1993 System monetarny: korona czeska Ukształtowanie terenu: kraj wyżynny, Masyw Czeski, fragment Karpat Zachodnich, nizina Naddunajska, Sudety. Klimat: umiarkowany, ciepły. Rzeki: zlewiska 3 mórz: Łeba, Wełtawa, Izera, Ochrza uchodzą do Morza Północnego, Odra do Bałtyku, Morawa do Morza Czarnego. Roślinność: duża lesistość, dąb, buk, grab. Surowce mineralne: węgiel kamienny, brunatny, rudy uranu, ołowiu, cynku, wolframu, kaolin. Przemysł: środki transportu- Skoda, przemysł przetwórczy- branża elektromaszynowa, metalowa, hutnicza, włókiennicza i spożywcza. Rolnictwo: zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, chmiel, len, owoce, hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec oraz drobiu. Turystyka: jej rozwojowi sprzyjają walory przyrodnicze, zabytkowe miasta, bogaty folklor, liczne zamki, dobrze rozwinięta baza turystyczna.

6 Słowacja

7 Długość granicy z Polską: 539 km.
Granica naturalna z Polską: Tatry, Spisz, Bieszczady Stolica: Bratysława Ustrój: republika Powierzchnia kraju: 49 tyś. km2 Liczba ludności: 5,4 mln. Rok powstania: 1992 Jednostka monetarna: korona słowacka Ukształtowanie terenu: fałdowanie alpejskie, większość terenów ma charakter górzysty, Karpaty, kotliny Liptowska, Spiska, Zwoleńska, liczne doliny rzek, nieliczne niziny. Klimat: umiarkowany ciepły, z przewagą kontynentalnego. Rzeki: Dunajec i Poprad- zlewisko Bałtyku, Dunaj wraz z dopływami- zlewisko Morza Czarnego. Roślinność: znaczny udział lasów. Surowce mineralne: węgiel brunatny, rudy manganu, żelaza, miedzi i cynku, rtęć, magnezyt, gaz ziemny. Przemysł: hutnictwo, przemysł rafineryjny, petrochemiczny, drzewny, papierniczy, obuwniczy, odzieżowy, liczne zakłady chemiczne. Rolnictwo: uprawa zbóż, buraki cukrowe, ziemniaki, chmiel, tytoń, winnice, sady, warzywa, hodowla trzody chlewnej, owiec, drobiu, bydła. Turystyka: jej rozwojowi sprzyja dobrze rozbudowana baza turystyczna, piękne krajobrazy, liczne parki narodowe, walory przyrodnicze np. jaskinie, szczyty górskie.

8 Ukraina

9 Długość granicy z Polską: 529 km.
Granica naturalna z Polską: Prypeć, Bug. Stolica: kijów Ustrój: republika Powierzchnia kraju: 603,7 tyś. km2 Liczba ludności: 50,7 mln. Rok powstania: 1991 Jednostka monetarna: hrywna Ukształtowanie terenu: kraj nizinny, Nizina Wschodnioeuropejska, nieliczne wyżyny i wzniesienia- Wyżyna Wołyńsko- Podolska, pasma górskie- Gółogóry, Góry Krzemienieckie, Wyżyna Naddnieprzańska, Wyżyna Azowska, tereny bagniste, Nizina Czarnomorska, szerokie doliny rzek, Karpaty Wschodnie, Góry Krymskie. Klimat: umiarkowany ciepły, kontynentalny, a także klimat podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego (południowy Krym) Rzeki: zlewiska Morza Czarnego, Azowskiego i Bałtyckiego. Dniepr, Prypeć, Desna, Suła, Doniec, Boh, Dniestr, Dunaj, Cisa. Roślinność: las, lasostep, stepy, sosna, dąb, grab. Surowce mineralne: węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy: żelaza, manganu, sól potasowa i kamienna, cynk, ołów, rtęć. Przemysł: elektrownie, przemysł metalurgiczny, elektromaszynowy, chemiczny, włókienniczy, odzieżowy, obuwniczy, spożywczy. Zakłady zlokalizowane są w różnych regionach kraju, najwięcej w okręgu Donieckim. Rolnictwo: pszenica, kukurydza, buraki cukrowe, tytoń, jęczmień, konopie, żyto, len, chmiel, ziemniaki. Hodowla drobiu, trzody chlewnej, owiec, pszczół i zwierząt futerkowych. Turystyka: na rozwój turystyki składa się duża ilość uzdrowisk, piękne plaże, walory kulturowe i przyrodnicze. Stare miasta z zachowanymi zabytkami- Lwów, Poczajów, Kijów.

10 Białoruś

11 Długość granicy z Polską: 416 km.
Granica naturalna z Polską: Bug Stolica: Mińsk Ustrój: republika Powierzchnia kraju: 207,6 tyś. km2 Liczba ludności: 10,2 mln. Rok powstania: niepodległość 1991 Jednostka monetarna: rubel białoruski Klimat: umiarkowany przejściowy, pomiędzy kontynentalnym a morskim. Ukształtowanie terenu: kraj nizinny, Nizina Wschodnioeuropejska, rzeźba polodowcowa, tereny bagienne, pasma wzgórz morenowych, Wyżyna Białoruska Rzeki: zlewisko Morza Bałtyckiego- Dźwina, Niemen, zlewisko Morza Czarnego- Dniepr z Prypecią, Berezyna, Soż. Roślinność: lasy mieszane, lasy iglaste świerkowe i sosnowe, grab, brzoza, olcha, liczne torfowiska Surowce mineralne: sole potasowe, fosforyty, niewielkie ilości ropy naftowej, wapienie. Przemysł: przetwórstwo surowców mineralnych, nawozy potasowe, rafinerie ropy, przemysł drzewny, spożywczy, maszynowy Rolnictwo: chów bydła i trzody chlewnej, uprawa zbóż, konopie, len Turystyka: na rozwój turystyki mają wpływ zabytki wielkich miast, walory przyrodnicze, bogata przeszłość historyczna. Są to walory obecnie słabo wykorzystywane, choć w przyszłości mogą stać się ważną atrakcją turystyczną kraju.

12 Litwa

13 Długość granicy z Polską: 103 km.
Granica naturalna z Polską: Niemen Stolica: Wilno Ustrój: republika Powierzchnia kraju: 65,2 tyś. km2 Liczba ludności: 3,7 mln. Rok powstania: 1991 Jednostka monetarna: 1 litas Ukształtowanie terenu: kraj nizinny, liczna rzeźba polodowcowa, część Litwy znajduje się na obszarze Niziny Wschodnioeuropejskiej, Nizina Pomorska, Wysoczyzna Żmudzka, Pojezierze Wileńskie, Wyżyna Miednicka. Klimat: umiarkowany przejściowy między kontynentalnym a morskim. Rzeki: zlewisko Morza Bałtyckiego- Niemen, Święta, Widawa. Roślinność: lasy mieszane, sosna, świerk, brzoza, olcha, dąb, bagna, torfowiska. Surowce mineralne: wapień, dolomity, kreda, gips, bursztyn, torf. Przemysł: spożywczy- Kowno, Wilno. Materiałów budowlanych, drzewno- papierniczy, maszynowy, paliwowo- energetyczny, chemiczny. Rolnictwo: zboża- jęczmień, pszenica, żyto, ziemniaki, buraki, len, hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu, rybołówstwo. Turystyka: atrakcjami turystycznymi są zabytkowe miasta, walory kulturowe i przyrodnicze, uzdrowiska (Druskienniki), parki narodowe.

14 Rosja - Obwód Kaliningradzki

15 Długość granicy: 210 km. Granica naturalna: jezioro Wisztynieckie Stolica: Moskwa Ustrój: republika Powierzchnia kraju: 17,7 mln. km2 Liczba ludności: 147 mln. (cała Rosja) Rok powstania: 1991 Jednostka monetarna: rubel Ukształtowanie terenu: dużą część zajmują tereny równinne, niziny, jedynie część wschodnią zajmują góry i wyżyny. Nizina Wschodnioeuropejska, Ural, Nizina Zachodniosyberyjska, Wyżyna Środkowosyberyjska. Klimat: strefa klimatu umiarkowanego i okołobiegunowego. Rzeki: zlewisko oceanu Atlantyckiego i Spokojnego. Wołga, Jenisej, Ob, Amur. Roślinność: tundra, lasotundra, tajga, lasy mieszane i liściaste, roślinność półpustynna Surowce mineralne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny i brunatny, torf, łupki bitumiczne, rudy uranu, żelaza i miedzi, cynk, ołów, nikiel, Wolfram, złoża złota, srebra i platyny, sól potasowa, apatyty, fosforyty, siarka, sól kamienna. Przemysł: metalurgiczny, chemiczny, elektromaszynowy, samochodowy, materiałów budowlanych, drzewno- papierniczy, spożywczy. Rolnictwo: zboża- pszenica, żyto. Ryż, kukurydza, proso, gryka, burak cukrowy, ziemniaki, słonecznik, len, sadownictwo, winorośl. Hodowla bydła, trzody chlewnej, owce, kozy, rybołówstwo. Turystyka: rozwojowi turystyki sprzyja różnorodność krajobrazów, liczne zabytki architektury, folklor, liczna rezerwaty przyrody (gejzery, wulkany).

16

17 KONIEC


Pobierz ppt "Wykonał: Krzysiek Radowski kl. IId"

Podobne prezentacje


Reklamy Google