Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura rozszerzona – przedstawienie materiału stymulującego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura rozszerzona – przedstawienie materiału stymulującego."— Zapis prezentacji:

1 Matura rozszerzona – przedstawienie materiału stymulującego

2 Tą część twego egzaminu otwiera tradycyjne pytanie egzaminatora: What can you see in the material? (lub coś zbliżonego…)

3 Prezentację materiału zawsze należy rozpocząć od przedstawienia jego głównego zagadnienia (w praktyce należy przełożyć na język angielski dwa poprzedzone kropką zdania zamieszczone w nagłówku) Odpowiednie zwroty: The material deals with / concerns the problem of… It also presents / shows the issues connected / related to…

4 A teraz dla treningu spróbujmy przełożyć następujące tematy: (…) Przygotuj się do rozmowy z egzaminującym na temat: pozytywnych stron reklam, negatywnych aspektów i zagrożeń związanych z reklamą.

5 (…) Przygotuj się do rozmowy z egzaminującym na temat: - czynników decydujących o tym, czy dana osoba uważana jest za piękną, - wpływu mediów na to, jak ludzie postrzegają swój wygląd.

6 (…) Przygotuj się do rozmowy z egzaminującym na temat: - czynników mających szkodliwy wpływ na zdrowie, - sposobów na zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej.

7 (…) Przygotuj się do rozmowy z egzaminującym na temat: - zagrożeń związanych z braniem kredytów, - popularności, jaką cieszą się karty kredytowe.

8 Następnie wypada podać ilość oraz rodzaj elementów, które się na niego składają Odpowiednie zwroty: The material consists of… The material includes / contains…

9 Warto pamiętać, że poszczególne elementy (prompts) noszą odpowiednie nazwy. Przykładowo… a pie chart

10 a bar chart

11 a table

12 The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. (Mahatma Gandhi) A quote…

13 AN ARTICLE Snap election called in Ukraine Mr Yushchenko, who is visiting Italy, announced Ukraine's third general election in less than three years on television, in a pre-recorded speech. The coalition collapsed after Prime Minister Yulia Tymoshenko backed a move to reduce the president's powers.

14 A cartoon…

15 A traffic sign

16 A zatem idealnie byłoby przykładowo stwierdzić: The material I am supposed to present consists of five prompts: three photos, a quote and a cartoon.

17 Następnie należy przejść do kwestii zasadniczej czyli opisu prompts. I tu warto się kierować kilkoma ważnymi zasadami…

18 Po pierwsze: Nie wolno pominąć żadnego z elementów materiału!

19 Po drugie: Żadnemu z elementów nie warto poświęcać więcej niż dwa, trzy zdania…

20 Po trzecie: Opisując dany element musimy podkreślić jego związek z tematem materiału.

21 Pamiętaj też, że elementy nie są ponumerowane. Mówiąc o nich, należy się odnieś od ich pozycji: The top left picture (or: the picture in the top left corner) The picture in the topThe top right picture (or: the picture in the top right corner) The picture on the leftThe picture in the middle / centre The picture on the right The bottom left picture (or: the picture in the bottom left corner) The picture at the bottom The bottom right picture (or: the picture in the bottom right corner)

22 A zatem załóżmy, że analizujemy materiał poświęcony działalności na rzecz ochrony środowiska i otrzymujemy następujące zdjęcie… (ten facet trzyma pingwina!)

23 Co sądzicie o tej wypowiedzi? In this picture I see a guy, who is holding a penguin or something like that. Then in the next picture…

24 A o tej? In this picture we see a man, probably a Greenpeace activist or some other conservationist, who is holding a pengin. I believe he is taking part in some clean-up operation and he really likes his job. He is wearing a cap and a T-shirt, because it is rather hot, and the sun is shining…

25 … The peguin is black and white, and it looks very happy, too. I dont know the species, but I think it must be endangered. I think it is very important to help endagered species, because our planet is very polluted and it would be very difficult for them to survive. One day my grandfather told me…

26 Spróbujmy w ten sposób... In the photo we see a man, probably a Greenpeace activist, who is holding a penguin. I think he is taking part in some clean-up operation, which is a good way to help out environment.

27 Już na tym etapie warto wzbogacać słownictwo wypowiedzi: The picture shows… The picture indicates… The picture points out… The picture illustrates… The picture presents… The picture refers to / relates to… (od jakże użytecznego wyrażenia we can see czasami niedobrze się robi…

28 Nie warto też unikać myślenia na głos: This man seems to… I am not sure, but this appears to be… I am rather surprised by this image, but I suppose… He must be doing… This photo could / must have been taken…

29 A teraz spróbuj omówić w ten sposób kilka zdjęć. Poniższe związane jest z tematem ochrony lokalnych kultur:

30 To zdjęcie zostało załączone do materiału poświęconego katastrofom naturalnym:

31 To zdjęcie pochodzi z materiału poświęconego popularności nowoczesnej sztuki:

32 To zdjęcie pochodzi z materiału poświęconego zagrożeniom współczesnego świata:

33 To zdjęcie pochodzi z materiału poświęconego problemom rasowym:

34 I drobna uwaga na zakończenie… Jeśli w Twoim materiale stymulującym pojawił się jakiś artykuł, tabela, cytat lub cokolwiek bardziej skomplikowanego od zwykłego zdjęcia…

35 … to na 100% zostaniesz o to zapytany/a podczas pytań do materiału! Pytań niestety nie widzisz, ale wedle zasady pytanie drugie i trzecie dotyczą bezpośrednio elementów materiału, a czwarte i piąte odnoszą się luźno do całości.

36 I rada ostatnia… Keep smiling. Always.


Pobierz ppt "Matura rozszerzona – przedstawienie materiału stymulującego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google