Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolej Śląska W 1846 roku oddano pierwszą na Górnym Śląsku i na kontynencie bocznicę kopalnianą o długości 1,9 km z Zabrza do kopalni Królowa Luiza (dziś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolej Śląska W 1846 roku oddano pierwszą na Górnym Śląsku i na kontynencie bocznicę kopalnianą o długości 1,9 km z Zabrza do kopalni Królowa Luiza (dziś"— Zapis prezentacji:

1 Kolej Śląska W 1846 roku oddano pierwszą na Górnym Śląsku i na kontynencie bocznicę kopalnianą o długości 1,9 km z Zabrza do kopalni Królowa Luiza (dziś kopalnia Zabrze) zabrze.aplus.pl/stara_wersja/zabrze%2520dworce1.html&docid=1Rlfv4dPbZphcM&imgurl=http://www.zabrze.aplus.pl/stara_wersja/dworzec/10.jpg&w=600&h=403 &ei=1mrkT5LgKJDtsgbb5IXVCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=183&vpy=25&dur=2490&hovh=184&hovw=274&tx=126&ty=94&sig= &page=1&tbn h=137&tbnw=200&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70 zabrze.aplus.pl/stara_wersja/zabrze%2520dworce1.html&docid=1Rlfv4dPbZphcM&imgurl=http://www.zabrze.aplus.pl/stara_wersja/dworzec/10.jpg&w=600&h=403 &ei=1mrkT5LgKJDtsgbb5IXVCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=183&vpy=25&dur=2490&hovh=184&hovw=274&tx=126&ty=94&sig= &page=1&tbn h=137&tbnw=200&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70

2 Kolej Śląska W 1846 roku Droga Żelazna Warszawsko - Wiedeńska objęła Częstochowę, następnie Ząbkowice i Sosnowc-Maczki, celem było połączenie Warszawy z uprzemysłowionym Zagłębiem OM:&imgrefurl=http://fotopolska.eu/132600,foto.html&docid=i0PsQ0WmoZuCPM&imgurl=http://fotopolska.eu/foto/132/ jpg&w=1024&h=671&ei=pmPkT5 u_As3ssga_5rT8CA&zoom=1&iact=hc&vpx=610&vpy=209&dur=622&hovh=182&hovw=277&tx=124&ty=102&sig= &page=4&tbnh=139&tbn w=185&start=55&ndsp=20&ved=1t:429,r:12,s:55,i:288

3 Kolej Śląska 13 października 1847 roku wybudowano linię z Mysłowic przez Trzebinię do Krakowa, umożliwiając podróż pociągiem z zaboru pruskiego na teren zaboru austriackiego ska.eu/132050,foto.html&docid=nwrVpHfNgH28HM&imgurl=http://fotopolska.eu/foto/132/ jpg&w=900&h=577&ei=c2TkT83vCsrdtAbklPWLCQ&zoom=1&iac t=hc&vpx=597&vpy=159&dur=2174&hovh=180&hovw=281&tx=177&ty=101&sig= &page=1&tbnh=139&tbnw=205&start=0&ndsp=15&ved= 1t:429,r:2,s:0,i:76 ska.eu/132050,foto.html&docid=nwrVpHfNgH28HM&imgurl=http://fotopolska.eu/foto/132/ jpg&w=900&h=577&ei=c2TkT83vCsrdtAbklPWLCQ&zoom=1&iac t=hc&vpx=597&vpy=159&dur=2174&hovh=180&hovw=281&tx=177&ty=101&sig= &page=1&tbnh=139&tbnw=205&start=0&ndsp=15&ved= 1t:429,r:2,s:0,i:76

4 Kolej Śląska Pierwsze połączenie kolejowe na Górnym Śląsku powstało w 1847 roku, był to odcinek z Zabrza do Gliwic ytom.webd.pl/index.php%3Fmenu%3Dgliwice%26podstrona%3Dgliwice_dworzec%26page%3D1&docid=ZVOMoXhun9wPQM&imgurl=http://www.b ytom.webd.pl/img/gliwice/dworzec11.jpg&w=528&h=338&ei=enTkT6qhE8zDswbTh- i8CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=959&vpy=180&dur=328&hovh=180&hovw=281&tx=164&ty=101&sig= &page=3&tbnh=141& tbnw=200&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:9,s:35,i:211 ytom.webd.pl/index.php%3Fmenu%3Dgliwice%26podstrona%3Dgliwice_dworzec%26page%3D1&docid=ZVOMoXhun9wPQM&imgurl=http://www.b ytom.webd.pl/img/gliwice/dworzec11.jpg&w=528&h=338&ei=enTkT6qhE8zDswbTh- i8CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=959&vpy=180&dur=328&hovh=180&hovw=281&tx=164&ty=101&sig= &page=3&tbnh=141& tbnw=200&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:9,s:35,i:211

5 Kolej Śląska W 1848 roku należące do zaborców trzy linie kolejowe: Droga Żelazna Warszawsko- Wiedeńska, Kolej Górnośląska i Droga Żelazna Krakowsko-Górnośląska układały się trójkąt zwany Trójkątem Trzech Cesarzy

6 Kolej Śląska Od ponad 150 lat w Tarnowskich Górach istnieje kilkukilometrowa stacja rozrządowa, jedna z największych w Europie P5gjrkjgmLM:&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/ &docid=p_ldZ_dS1jPa_M&imgurl=http://mw2.google.com/mw- panoramio/photos/medium/ jpg&w=500&h=375&ei=f3rkT8zqGMyM4gSOq_nCCA&zoom=1&iact=hc&vpx=796&vpy=152&dur=2109&hov h=194&hovw=259&tx=136&ty=88&sig= &page=1&tbnh=140&tbnw=206&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:0,i:79 P5gjrkjgmLM:&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/ &docid=p_ldZ_dS1jPa_M&imgurl=http://mw2.google.com/mw- panoramio/photos/medium/ jpg&w=500&h=375&ei=f3rkT8zqGMyM4gSOq_nCCA&zoom=1&iact=hc&vpx=796&vpy=152&dur=2109&hov h=194&hovw=259&tx=136&ty=88&sig= &page=1&tbnh=140&tbnw=206&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:0,i:79

7 Kolej Śląska W 1854 roku otworzono pierwszą publiczną kolej wąskotorową Bytom Karb–Katowice Bogucice–Huta Wilhelmina o szerokości toru 785 mm 9M:&imgrefurl=http://www.mmsilesia.pl/250133/2010/8/21/kolej-waskotorowa-sie-remontuje-i-ciagle-rozwija- zdjecia%3Fcategory%3Dnews&docid=jtiMvq7DjEAh5M&imgurl=http://gfx.mmka.pl/newsph/250133/ jpg&w=600&h=400&ei=hGDkT9u1L MrktQbxv7TpCA&zoom=1&iact=hc&vpx=353&vpy=350&dur=3564&hovh=183&hovw=275&tx=146&ty=88&sig= &page=4 &tbnh=138&tbnw=172&start=60&ndsp=24&ved=1t:429,r:19,s:60,i:323 9M:&imgrefurl=http://www.mmsilesia.pl/250133/2010/8/21/kolej-waskotorowa-sie-remontuje-i-ciagle-rozwija- zdjecia%3Fcategory%3Dnews&docid=jtiMvq7DjEAh5M&imgurl=http://gfx.mmka.pl/newsph/250133/ jpg&w=600&h=400&ei=hGDkT9u1L MrktQbxv7TpCA&zoom=1&iact=hc&vpx=353&vpy=350&dur=3564&hovh=183&hovw=275&tx=146&ty=88&sig= &page=4 &tbnh=138&tbnw=172&start=60&ndsp=24&ved=1t:429,r:19,s:60,i:323

8 Kolej Śląska W 1904 roku między Pyskowicami a Zabrzem powstały pierwsze linie kolejowe transportujące piasek podsadzkowy z kopalni piasku do kopalni węgla pl/viewtopic.php%3Ft%3D88%26p%3D177261&docid=9SM8D2k4mXU4YM&imgurl=http://i181.photobucket.com/albums/x318/breathofindustry/0 04m.jpg&w=653&h=459&ei=- mHkT7nNNszzsgaIjM3sCA&zoom=1&iact=hc&vpx=972&vpy=167&dur=1232&hovh=188&hovw=268&tx=185&ty=94&sig= &page=4&tbnh=138&tbnw=177&start=62&ndsp=23&ved=1t:429,r:11,s:62,i:303

9 Kolej Śląska W latach funkcjonowała darmowa linia kolei miejskiej, wąskotorowy Balkan Express, łącząc Szopienice przez Janów i Nikiszowiec z Giszowcem

10 Kolej Śląska W 1933 roku oddano linię Herby Nowe– Bydgoszcz–Kościerzyna–Gdynia (Magistrala Węglowa Śląsk–Porty), powodem była konieczność omijania Wolnego Miasta Gdańska i skrócenie drogi ze Śląska do portów

11 Kolej Śląska W latach 1936 – 1939 między Berlinem a Bytomiem kursował Latający Ślązak, luksusowy pociąg ekspresowy, osiągał prędkość max. 160 km/h i należał do najszybszych na świecie vYgGM:&imgrefurl=http://wielinskiberlin.blox.pl/2007/01/Latajacy-Slazak-nie-wroci-na- tory.html&docid=0DNmZFSj9owVeM&imgurl=http://wielinskiberlin.blox.pl/resource/fliegschlesier1.jpg&w=794&h=430&ei=5GzkT5CeFcTltQbF0d34 CA&zoom=1&iact=hc&vpx=369&vpy=163&dur=4001&hovh=165&hovw=305&tx=214&ty=67&sig= &page=1&tbnh=105&t bnw=193&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:0,i:73 vYgGM:&imgrefurl=http://wielinskiberlin.blox.pl/2007/01/Latajacy-Slazak-nie-wroci-na- tory.html&docid=0DNmZFSj9owVeM&imgurl=http://wielinskiberlin.blox.pl/resource/fliegschlesier1.jpg&w=794&h=430&ei=5GzkT5CeFcTltQbF0d34 CA&zoom=1&iact=hc&vpx=369&vpy=163&dur=4001&hovh=165&hovw=305&tx=214&ty=67&sig= &page=1&tbnh=105&t bnw=193&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:0,i:73

12 Kolej Śląska W 1974 roku ruszyła budowa Centralnej Magistrali Kolejowej, łączącej Śląsk z Gdańskiem, przez Warszawę, powstał jedynie jej fragment, od Zawiercia do Grodziska Mazowieckiego a&hs=Xfp&sa=X&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1280&bih=841&addh=36&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Hb37ae3Y7QPnDM:&imgrefurl=http://ge oforum.pl/%3Fpage%3Dnews%26id%3D7709%26link%3Dpkp-plk-podpisano-umowe-na-dokumentacje-geodezyjna-na- cmk&docid=CFSA9IF0RatNfM&imgurl=http://geoforum.pl/upload/news/picture/middle/100430_cmk_450.jpg&w=450&h=277&ei=Ci7nT6TFLtDDtA bXhIHIAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=953&vpy=195&dur=749&hovh=176&hovw=286&tx=182&ty=67&sig= &page=13&tbnh= 121&tbnw=197&ndsp=25&ved=1t:429,r:14,s:297,i:49=176&hovw=286&tx=182&ty=67&sig= &page=13&tbnh= 121&tbnw=197&ndsp=25&ved=1t:429,r:14,s:297,i:49

13 Kolej Śląska W 1979 roku utworzono Linię Hutniczo- Siarkową (LHS) Hrubieszów – Sławków najdłuższą szerokotorową linię kolejową w Polsce

14 Kolej Śląska Wagon osobowy nr serii Bhxz w Chabówce - najstarszy, czynny wagon pasażerski w Polsce i jedyny zachowany egzemplarz tej serii

15 Kolej Śląska 8 kwietnia 2010 roku powstały Koleje Śląskie Sp. z o.o. a&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1280&bih=841&tbm=isch&tbnid=A8x56JKc3rs3AM:&imgrefurl=http://www.callpay.pl/aktualnosci,17.html&docid= EFYFzsQk1c8FcM&imgurl=http://www.callpay.pl/galeria/ LOGO_KS.jpg&w=1415&h=162&ei=hCjnT8WYA4LZtAaL742MAQ&zoom=1

16 Kolej Śląska 22WE (EN76) zwane Elfami – nowoczesne elektryczne niskopodłogowce, należące do Kolei Śląskich, obsługują połączenia Częstochowa – Gliwice oraz Częstochowa – Wisła Głębce


Pobierz ppt "Kolej Śląska W 1846 roku oddano pierwszą na Górnym Śląsku i na kontynencie bocznicę kopalnianą o długości 1,9 km z Zabrza do kopalni Królowa Luiza (dziś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google