Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parki krajobrazowe w Małopolsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parki krajobrazowe w Małopolsce"— Zapis prezentacji:

1 Parki krajobrazowe w Małopolsce
Mateusz Wysocki Tomasz Świętek Jakub Niemiec Kl. Ia

2 Definicja Park krajobrazowy - forma ochrony przyrody, która obejmuje działania podejmowane na obszarze chronionym. Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

3 W Małopolsce jest 11 parków krajobrazowych:
Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy  Dłubniański Park Krajobrazowy  Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie Park Krajobrazowy Pasma Brzanki  Popradzki Park Krajobrazowy  Rudniański Park Krajobrazowy  Tenczyński Park Krajobrazowy  Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy  Park Krajobrazowy Orlich Gniazd  Park Krajobrazowy Beskidu Małego 

4 Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy
Obejmuje fragment doliny Wisły pomiędzy Krakowem a Ściejowicami i jest częścią Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Bogaty jest w zabytki kultury chrześcijańskiej takich jak klasztory oraz posiada 18 pomników przyrody, w tym: aleja lip drobnolistnych przy Opactwie Benedyktynów, czy Jaskinia Kryspinowska.

5 Bielańskie Skałki Skołczanka Mapa Bielańsko-Tynieckiego
Parku Krajobrazowego Skołczanka

6 Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy
Obszar parku obejmuje najcenniejsze pod względem przyrodniczym, krajobrazowym oraz kulturowym fragmenty Pogórza Rożnowskiego oraz zachodnią część Pogórza Ciężkowickiego, rozdzielone doliną rzeki Białej. Ogólna powierzchnia tego parku wynosi ha. Mieszczą się też w nim trzy rezerwaty przyrody: Diable Skały, Styr oraz Diabla Dziura.

7 Diable Skały

8 Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie
Składa się z jarowych dolin położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Usłany jest potokami i licznymi dolinami z formami rzeźby krasowej. Na jego terenie znajduje się 5 rezerwatów przyrody m.in. Dolina Kluczwody, Dolina Szklarki, czy Wąwóz Bolechowicki.

9 Park Krajobrazowy Pasma Brzanki
Obejmuje wschodnią część Pogórza Ciężkowickiego, między dolinami Białej i Wisłoki. Powierzchnia parku wynosi ha. Zajmuje teren 6 gmin w województwie małopolskim i 2 w województwie podkarpackim. Są w nim 4 rezerwaty przyrody: Ostry Kamień, Góra Liwecka, Liwocz i Nagórz.

10 Popradzki Park Krajobrazowy
Jest jednym z największych parków tego rodzaju w Polsce, obejmuje Beskid Sądecki, a jego ogólna powierzchnia jest równa 54212 ha. Znaczną część (ok. 80%) obejmują lasy. Leży na terenie dorzeczy trzech rzek: Dunajca, Popradu oraz Kamienicy Nawojowskiej. Dodatkowo obejmuje dwa pasma: Radziejowej oraz Jaworzyny Krynickiej.

11 Tenczyński Park Krajobrazowy
Tenczyński Park Krajobrazowy to obszar o powierzchni 13658,1 ha. Położony jest na terenie dziewięciu gmin. Zasięg Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego obejmuje Garb Tenczyński (od którego pochodzi nazwa parku) wraz z ważniejszymi kompleksami leśnymi, czyli: Puszczą Dulowską, Lasem Zwierzyniec, drzewostanami pomiędzy Nielepicami i Zabierzowem oraz kompleksami leśnymi w okolicach Babic i Regulic. W obrębie tego parku znajdują się trzy użytki ekologiczne: Stanowisko Lilii Złotogłów na Garbie Tenczyńskim - użytek, który położony jest w kompleksie leśnym pomiędzy Kleszczowem i Kochanowem. Jego powierzchnia wynosi 3,57 ha. Uroczysko Podgołogórze - o powierzchni 6,75 ha, graniczące z użytkiem "Uroczysko w Rząsce. Uroczysko w Rząsce - jego powierzchnia wynosi 59,10 ha. Graniczy z użytkiem "Uroczysko Podgołogórze"..

12 Rezerwaty i pomniki przyrody
Na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego znajduje się pięć rezerwatów przyrody: Bukowica Dolina Mnikowska Lipowiec Skała Kmity Zimny Dół W parku występuje także 20 pomników przyrody, m.in. park podworski w Aleksandrowicach, źródła Brzoskwinki, źródło Sanki, skałka "Nad Jackiem", dwa stanowiska dokumentacyjne: odsłonięcie "Na Czerwieńcu" i kamieniołom "Nowa Krystyna" oraz liczne stanowiska archeologiczne, m.in.: Brzoskwinia, Baczyn i Czułów.

13 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd położony jest na obszarze dwóch województw - małopolskiego i śląskiego. Park rozciąga się od Częstochowy w kierunku pd.-wsch. aż do Olkusza. W granicach wojew. małopolskiego (gminy - Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom) obszar parku wynosi 12842,2 ha. Nazwa parku pochodzi od "Orlich Gniazd" t.j. średniowiecznych warownych zamków które w dużej liczbie występują na tym obszarze. Na terenie parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Michałowiec - rezerwat florystyczny Pazurek - rezerwat leśny i przyrody nieożywionej W obszarze parku występuje jeden użytek ekologiczny - Pustynia Błędowska, o powierzchni 683, 91 ha. Wśród znajdujących się w parku pomników przyrody warto wymienić: drzewa w zabytkowym parku dworski w Porębie Dzierżnej oraz szereg ostańców wapiennych - między innymi: kompleks Skał Zegarowych w Dolinie Wodącej, skałki w Rabsztynie, Pomorzańskie Skały, oraz skały na Syborowej Górze.

14 Bibliografia…

15

16

17 http://www. google. pl/imgres

18 http://www. google. pl/imgres

19 http://www. google. pl/imgres


Pobierz ppt "Parki krajobrazowe w Małopolsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google