Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mateusz Wysocki Tomasz Świętek Jakub Niemiec Kl. Ia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mateusz Wysocki Tomasz Świętek Jakub Niemiec Kl. Ia."— Zapis prezentacji:

1 Mateusz Wysocki Tomasz Świętek Jakub Niemiec Kl. Ia

2 Definicja Park krajobrazowy - forma ochrony przyrody, która obejmuje działania podejmowane na obszarze chronionym. Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

3 W Małopolsce jest 11 parków krajobrazowych: Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy Dłubniański Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie Park Krajobrazowy Pasma Brzanki Popradzki Park Krajobrazowy Rudniański Park Krajobrazowy Tenczyński Park Krajobrazowy Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Park Krajobrazowy Beskidu Małego

4 Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy Obejmuje fragment doliny Wisły pomiędzy Krakowem a Ściejowicami i jest częścią Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Bogaty jest w zabytki kultury chrześcijańskiej takich jak klasztory oraz posiada 18 pomników przyrody, w tym: aleja lip drobnolistnych przy Opactwie Benedyktynów, czy Jaskinia Kryspinowska.

5 Bielańskie Skałki Skołczanka Mapa Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego

6 Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy Obszar parku obejmuje najcenniejsze pod względem przyrodniczym, krajobrazowym oraz kulturowym fragmenty Pogórza Rożnowskiego oraz zachodnią część Pogórza Ciężkowickiego, rozdzielone doliną rzeki Białej. Ogólna powierzchnia tego parku wynosi ha. Mieszczą się też w nim trzy rezerwaty przyrody: Diable Skały, Styr oraz Diabla Dziura.

7 Diable Skały

8 Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie Składa się z jarowych dolin położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Usłany jest potokami i licznymi dolinami z formami rzeźby krasowej. Na jego terenie znajduje się 5 rezerwatów przyrody m.in. Dolina Kluczwody, Dolina Szklarki, czy Wąwóz Bolechowicki.

9 Park Krajobrazowy Pasma Brzanki Obejmuje wschodnią część Pogórza Ciężkowickiego, między dolinami Białej i Wisłoki. Powierzchnia parku wynosi ha. Zajmuje teren 6 gmin w województwie małopolskim i 2 w województwie podkarpackim. Są w nim 4 rezerwaty przyrody: Ostry Kamień, Góra Liwecka, Liwocz i Nagórz.

10 Popradzki Park Krajobrazowy Jest jednym z największych parków tego rodzaju w Polsce, obejmuje Beskid Sądecki, a jego ogólna powierzchnia jest równa ha. Znaczną część (ok. 80%) obejmują lasy. Leży na terenie dorzeczy trzech rzek: Dunajca, Popradu oraz Kamienicy Nawojowskiej. Dodatkowo obejmuje dwa pasma: Radziejowej oraz Jaworzyny Krynickiej.

11 Tenczyński Park Krajobrazowy Tenczyński Park Krajobrazowy to obszar o powierzchni 13658,1 ha. Położony jest na terenie dziewięciu gmin. Zasięg Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego obejmuje Garb Tenczyński (od którego pochodzi nazwa parku) wraz z ważniejszymi kompleksami leśnymi, czyli: Puszczą Dulowską, Lasem Zwierzyniec, drzewostanami pomiędzy Nielepicami i Zabierzowem oraz kompleksami leśnymi w okolicach Babic i Regulic. W obrębie tego parku znajdują się trzy użytki ekologiczne: Stanowisko Lilii Złotogłów na Garbie Tenczyńskim - użytek, który położony jest w kompleksie leśnym pomiędzy Kleszczowem i Kochanowem. Jego powierzchnia wynosi 3,57 ha. Uroczysko Podgołogórze - o powierzchni 6,75 ha, graniczące z użytkiem "Uroczysko w Rząsce. Uroczysko w Rząsce - jego powierzchnia wynosi 59,10 ha. Graniczy z użytkiem "Uroczysko Podgołogórze"..

12 Rezerwaty i pomniki przyrody Na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego znajduje się pięć rezerwatów przyrody: Bukowica Dolina Mnikowska Lipowiec Skała Kmity Zimny Dół W parku występuje także 20 pomników przyrody, m.in. park podworski w Aleksandrowicach, źródła Brzoskwinki, źródło Sanki, skałka "Nad Jackiem", dwa stanowiska dokumentacyjne: odsłonięcie "Na Czerwieńcu" i kamieniołom "Nowa Krystyna" oraz liczne stanowiska archeologiczne, m.in.: Brzoskwinia, Baczyn i Czułów.

13 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Park Krajobrazowy Orlich Gniazd położony jest na obszarze dwóch województw - małopolskiego i śląskiego. Park rozciąga się od Częstochowy w kierunku pd.-wsch. aż do Olkusza. W granicach wojew. małopolskiego (gminy - Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom) obszar parku wynosi 12842,2 ha. Nazwa parku pochodzi od "Orlich Gniazd" t.j. średniowiecznych warownych zamków które w dużej liczbie występują na tym obszarze. Na terenie parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Michałowiec - rezerwat florystyczny Pazurek - rezerwat leśny i przyrody nieożywionej W obszarze parku występuje jeden użytek ekologiczny - Pustynia Błędowska, o powierzchni 683, 91 ha. Wśród znajdujących się w parku pomników przyrody warto wymienić: drzewa w zabytkowym parku dworski w Porębie Dzierżnej oraz szereg ostańców wapiennych - między innymi: kompleks Skał Zegarowych w Dolinie Wodącej, skałki w Rabsztynie, Pomorzańskie Skały, oraz skały na Syborowej Górze.

14 Bibliografia… park_krajobrazowy._d4966_pol.html park_krajobrazowy._d4966_pol.html ParkWisnicko-Lipnicki.aspx ParkWisnicko-Lipnicki.aspx ParkOrlichGniazd.aspx ParkOrlichGniazd.aspx krajobrazowy_beskidu_malego._d4991_pol.html krajobrazowy_beskidu_malego._d4991_pol.html https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRc0EpR3t1gb1BbcypcHrrOSOl1tVqT512ZxeLfOn Rvh7GW_MSNNA https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRc0EpR3t1gb1BbcypcHrrOSOl1tVqT512ZxeLfOn Rvh7GW_MSNNA https://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR0ti9EEGZmcFWfjmpX1jJhw8F-QLFu5pUV- zpX-R9ux_fak5Y https://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR0ti9EEGZmcFWfjmpX1jJhw8F-QLFu5pUV- zpX-R9ux_fak5Y

15 Rudno.jpg Rudno.jpg https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3JBU1VpaTeoZ82DuT4vV18KG0WyHjSpKm_g- AxchSQbJiqiNI https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3JBU1VpaTeoZ82DuT4vV18KG0WyHjSpKm_g- AxchSQbJiqiNI

16 krajobrazowy.htm Ro%C5%BCnowski_Park_Krajobrazowy malopolsce/dlubnianski_park_krajobrazowy._d4973_pol.html Krajobrazowy-Pasma-Brzanki wy.html

17 nNFzdqM:&imgrefurl=http://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_krajobrazowe_w_Polsce&docid=35o7nijhXdeQMM&imgurl =http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Poland_Kielce_-_Checinsko- Kielecki_Landscape_Park.jpg/220px-Poland_Kielce_-_Checinsko- Kielecki_Landscape_Park.jpg&w=220&h=330&ei=2PM4UYjVLcbl4QSs4oAo&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:76&iact=rc &dur=496&page=1&tbnh=193&tbnw=152&start=0&ndsp=31&tx=74&ty=105 DBvRz7M:&imgrefurl=http://www.dwpwn.pl/odwiedzznami/article/Nadnidzianski-Park- Krajobrazowy%3Fart_id%3D132&docid=SBjXIUXUfmSliM&imgurl=http://www.dwpwn.pl/inc/images/atrakcje/swieto krzyskie/PK_Nadnidzianski_foto.jpg&w=300&h=225&ei=2PM4UYjVLcbl4QSs4oAo&zoom=1&ved=1t:3588,r:6,s:0,i:94&i act=rc&dur=1935&page=1&tbnh=180&tbnw=240&start=0&ndsp=31&tx=123&ty=103 &tbnid=fCUZX1B7oKCUoM:&imgrefurl=http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Biela%25C5%2584skie_Ska %25C5%2582ki&docid=eYqQ0e7dwGPG5M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/S ka%2525C5%252582y_Biela%2525C5%252584skie_a1.jpg/250px- Ska%2525C5%252582y_Biela%2525C5%252584skie_a1.jpg&w=250&h=188&ei=uPY4UafjJ- qM4AThyoGIDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:79&iact=rc&dur=223&page=1&tbnh=150&tbnw=200&start=0&ndsp=33 &tx=81&ty=99 imgrefurl=http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/372896,w-tyncu-splonal-rezerwat- skolczanka,id,t.html&docid=q7XqtaKh3BA- sM&imgurl=http://d.naszemiasto.pl/k/r/50/d2/4bbdeff29d667_o.jpg&w=1500&h=1312&ei=hPc4UcXmJ8jLtAa6toCIDQ &zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:79&iact=rc&dur=3279&page=1&tbnh=182&tbnw=206&start=0&ndsp=32&tx=122&ty=93

18 bnid=9Mgfup0aEm5lBM:&imgrefurl=http://pttkhts.hg.pl/zh/imprezy2011/jamna/jamna.html&docid =tQ4Rz7- zEJsK6M&imgurl=http://pttkhts.hg.pl/zh/imprezy2011/jamna/diable_skaly14.jpg&w=600&h=397&ei= N_k4UbPzMIaC4gStrYGgAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:82&iact=rc&dur=2013&page=1&tbnh=183 &tbnw=269&start=0&ndsp=33&tx=147&ty=90 FqIaV22V5LnFM:&imgrefurl=http://gorskiewedrowki.blogspot.com/2011/04/diable-skay-bukowiec- 530-m-npm-jamna.html&docid=x2GDg62x-aYR9M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/- XqxgrCvco7Q/TbCFQaB_ktI/AAAAAAAAB2Q/1KTzN6LccCI/s1600/ %252B %252B% B7.Jaskinia%252BDiabla%252BDziura% D%252BSz.jpg&w=500&h=375&ei=Bvo4UaX1CIf dswby74DgDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:76&iact=rc&dur=217&page=1&tbnh=188&tbnw=255&star t=0&ndsp=47&tx=180&ty= &bih=955&tbm=isch&tbnid=nRzJCZdcPDj- cM:&imgrefurl=http://www.jurainfo.pl/p/58,dlubnianski-park-krajobrazowy-w-okolicach- golczy&docid=- Lsza4q0lNnUvM&imgurl=http://www.jurainfo.pl/media/content/58/7f1171a78ce0780a2142a6eb7bc4f3 c8.jpg&w=594&h=444&ei=d_o4UZPgDovJswadiYC4CA&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:84&iact=rc&du r=431&page=1&tbnh=192&tbnw=257&start=0&ndsp=32&tx=71&ty=88

19 55&tbm=isch&tbnid=AAYCzwSXsBG3TM:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park _Krajobrazowy_Pasma_Brzanki_LOGO.svg&docid=wKJue4pVaW9M4M&imgurl=http://upload.wiki media.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Park_Krajobrazowy_Pasma_Brzanki_LOGO.svg/300px- Park_Krajobrazowy_Pasma_Brzanki_LOGO.svg.png&w=300&h=300&ei=3_w4UdH4DMTcswaVn4DY Aw&zoom=1&ved=1t:3588,r:7,s:0,i:97&iact=rc&dur=4927&page=1&tbnh=178&tbnw=178&start=0&ndsp =40&tx=126&ty=79 55&tbm=isch&tbnid=lz5- fKQgHghSaM:&imgrefurl=http://www.it.tarnow.pl/index.php/pol/Atrakcje/Przyroda/Park- Krajobrazowy-Pasma- Brzanki&docid=tkUTDCzYK1GjwM&imgurl=http://www.it.tarnow.pl/var/ezwebin_site/storage/imag es/media/images/ostry-kamien-park-krajobrazowy-pasma-brzanki-1/ pol-PL/Ostry-Kamien- Park-Krajobrazowy-Pasma-Brzanki- 1_medium.jpg&w=240&h=320&ei=3_w4UdH4DMTcswaVn4DYAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:79&i act=rc&dur=601&page=1&tbnh=172&tbnw=145&start=0&ndsp=40&tx=58&ty=100 h=955&tbm=isch&tbnid=JyDAvZ_bCexwqM:&imgrefurl=http://www.strykowski.net/beskidsadecki/P opradzki_Park_Krajobrazowy_- _galeria_zdjec_5626.php&docid=NPdZOhjHAgB2CM&imgurl=http://www.strykowski.net/beskidsad ecki/Popradzki_Park_Krajobrazowy_-_galeria_zdjec_5626.jpg&w=964&h=664&ei=Yv04UZP5H- Ku4AS9q4CABg&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:93&iact=rc&dur=394&page=1&tbnh=179&tbnw=237&st art=0&ndsp=32&tx=146&ty=75


Pobierz ppt "Mateusz Wysocki Tomasz Świętek Jakub Niemiec Kl. Ia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google