Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PŁEĆ MÓZGU. PŁEĆ GENETYCZNA Płeć genetyczną warunkują chromosomy, które są segregowane podczas zapłodnienia. Plemnik niesie kopię materiału pochodzącą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PŁEĆ MÓZGU. PŁEĆ GENETYCZNA Płeć genetyczną warunkują chromosomy, które są segregowane podczas zapłodnienia. Plemnik niesie kopię materiału pochodzącą"— Zapis prezentacji:

1 PŁEĆ MÓZGU

2 PŁEĆ GENETYCZNA Płeć genetyczną warunkują chromosomy, które są segregowane podczas zapłodnienia. Plemnik niesie kopię materiału pochodzącą od ojca, komórka jajowa – porcje genów od matki. W wyniku ich połączenia, dziecko otrzymuje po połowie cech od każdego z rodziców. Wśród 23 par chromosomów człowieka występują tzw. chromosomy płci X i Y. Genetyczne kobiety posiadają dwa chromosomy X (XX), dlatego swojemu potomstwu zawsze przekazują X. Mężczyźni posiadają jeden chromosom X i jeden Y (XY), a przy zapłodnieniu niesiony jest albo X albo Y. To materiał genetyczny plemnika decyduje czy urodzi się syn czy córka. Na bazie posiadanych genów wykształcają się wszystkie cechy organizmu, w tym pierwszorzędowe cechy płciowe (jajniki/ jadra), drugorzędowe cechy płciowe (srom, pochwa, jajowody / najądrza, nasieniowody, prącie), a następnie w trakcie dojrzewania pozostałe cechy zwiana z owłosieniem, głosem itp. Na wczesnych etapach rozwoju odpowiedniemu kształtowaniu podlega także mózg. Około 6-7 tygodnia po zapłodnieniu następuje wprowadzanie odpowiednich połączeń nerwowych pomiędzy półkolami mózgu oraz przekształcanie pewnych struktur mózgu w zależności od genetycznej płci. Bazą jest mózg żeński. On występuje naturalnie na wstępnym etapie rozwoju płodu. Jeżeli w łonie matki rozwija się dziewczynka, jej mózg pozostanie bez większych zmian do końca rozwoju, natomiast mózg chłopca musi się przeprogramować. Konieczny jest do tego odpowiedni poziom hormonów płciowych. Poziom testosteronu w pierwszych miesiącach życia płodowego jest około 4 razy wyższy niż w całym dorosłym życiu, podobny pułap osiąga tylko podczas okresu dojrzewania. Testosteron dociera wraz z krwią do mózgu i stanowi niejako akcelerator potrzebnych zmian.

3 RÓŻNICE ANATOMICZNE MÓZGU (LUDZKIEGO) 1. Kobiecy mózg mniejszy 2. Kora: a) prawej półkuli mózgu jest grubsza u mężczyzn b) lewej półkuli jest grubsza u kobiet 3. Mózg męski jest bardziej wyspecjalizowany - Ośrodki językowe – u kobiet bardziej skoncentrowane z przodu lewej półkuli, u mężczyzn z przodu i tyłu lewej półkuli – bardziej rozrzucone. 4. Ciało modzelowate – większe i grubsze u kobiet Pierwsze obserwacje różnic w zachowaniu kobiet i mężczyzn przedstawił F.Gatton z South Kingston Museum w Londynie w 1882roku. Potwierdził oficjalnie, że kobiety są bardziej wrażliwe na ból, a mężczyźni na ostre dźwięki. Jego zdaniem, mężczyźni są także silniejsi oraz lepiej przystosowani do pracy w warunkach stresowych. Naukowiec Herbert Landsell zauważył, że uszkodzenie tych samych struktur mózgu, powoduje odmienne skutki u kobiet i u mężczyzn. W wyniku uszkodzenia lewej półkuli mózgowej, mężczyźni prawie całkowicie utracili zdolności językowe, u kobiet zmiana była nieznaczna. Z kolei zaburzenia w prawej półkuli powodowały, że mężczyźni mieli ogromne trudności z rozwiązaniem zadań wymagających przestrzennego widzenia i analizy, u kobiet również nie zaobserwowano znacząco różnych wyników. RÓŻNICE ANATOMICZNE MÓZGU (LUDZKIEGO) 1. Kobiecy mózg mniejszy 2. Kora: a) prawej półkuli mózgu jest grubsza u mężczyzn b) lewej półkuli jest grubsza u kobiet 3. Mózg męski jest bardziej wyspecjalizowany - Ośrodki językowe – u kobiet bardziej skoncentrowane z przodu lewej półkuli, u mężczyzn z przodu i tyłu lewej półkuli – bardziej rozrzucone. 4. Ciało modzelowate – większe i grubsze u kobiet Pierwsze obserwacje różnic w zachowaniu kobiet i mężczyzn przedstawił F.Gatton z South Kingston Museum w Londynie w 1882roku. Potwierdził oficjalnie, że kobiety są bardziej wrażliwe na ból, a mężczyźni na ostre dźwięki. Jego zdaniem, mężczyźni są także silniejsi oraz lepiej przystosowani do pracy w warunkach stresowych. Naukowiec Herbert Landsell zauważył, że uszkodzenie tych samych struktur mózgu, powoduje odmienne skutki u kobiet i u mężczyzn. W wyniku uszkodzenia lewej półkuli mózgowej, mężczyźni prawie całkowicie utracili zdolności językowe, u kobiet zmiana była nieznaczna. Z kolei zaburzenia w prawej półkuli powodowały, że mężczyźni mieli ogromne trudności z rozwiązaniem zadań wymagających przestrzennego widzenia i analizy, u kobiet również nie zaobserwowano znacząco różnych wyników.

4 U mężczyzn za zdolności językowe odpowiada w całości lewa półkula mózgu, a prawa za zdolności przestrzenne. U kobiet funkcje umiejscowione są w obu półkulach, stanowią sieć bardziej rozproszoną i łączą odmienne funkcje ze sobą, z tego powodu kobiety mają większą łatwość w opisywaniu czegoś słowami. Ponadto są sprytniejsze, łatwiej się dostosowują, odczuwają współczucie, a także udają, skupiają się na ludziach i relacjach. Budowa mózgu mężczyzn jest niejako bardziej uporządkowana. Z jednej strony, pozwala to na to, że potrafią myśleć bardziej analitycznie i skupić się na jednym wykonywanym zadaniu. Jednak z drugiej strony mają ograniczone zdolności w łączeniu różnych aspektów. Prawa półkula mózgu mężczyzn silnie współpracuje z korą wzrokową, przez co mężczyźni są uważani za wzrokowców. Mają lepszą orientację w przestrzeni, dlatego mniejsza trudność sprawia im czytanie map czy tworzenie rysunków technicznych, widzą w trójwymiarze i potrafią wizualizować obiekty w ruchu. Są lepszymi umysłami ścisłymi, statystycznie na jedną nawet wyjątkowo uzdolnioną w tej materii. EMOCJE Za obsługę emocji odpowiedzialne jest ciało migdałowate, struktura mózgu, która ma za zadanie zapamiętywać doświadczenia oraz odczuwać emocje. Jądro migdałowate u kobiet jest nieco większe, również jego działanie jest różne pomiędzy płciami, co tłumaczy m.in. dlaczego kobiety są bardziej podatne na depresję, a mężczyźni na alkoholizm. Kształtowanie płci mózgu przebiega w 4 etapach: 1.podstawowe cechy różnicujące (połączenia, rozbudowa struktur) 2.tożsamość płciowa ( kim się czuję) 3.preferencje seksualne ( kobiety czy mężczyźni) 4.kontrola funkcjonowania narządów płciowych (w wyniku zaburzeń może dochodzić do różnego rodzaju dewiacji seksualnych) 5.Jwychowanie społeczne i kulturowe.

5 Jeżeli w łonie matki płód XY dostanie zbyt mało testosteronu lub z jakichś przyczyn nie będzie on prawidłowo działał na mózg, może nie dojść do kierunkowych zmian mózgu, i pozostanie on żeński. Osoba ta, będzie czuła się kobietą, mimo, że jej cechy płciowe, a także genom wskazują, że jest mężczyzną. Takie zjawisko jest najczęstszą przyczyną transseksualizmu. Wybrane róznice percepcyjne i behawioralne 1. Wyrażanie emocji i uczuć. 2. Odbieranie emocjonalnych bodźców wzrokowych (badania S. Witlesona) 3. Rozwój mowy i czytania 4. Myślenie i działanie wielotorowe. 5. Zdolności matematyczne i geometryczne oraz orientacja przestrzenna 6. Percepcja zapachów i smaków 7. Poszukiwanie wrażeń 8. Agresywność (w sytuacjach typowych) 9. Zmiany zachowania związane ze starzeniem się Jak kształtuje się płeć? 2 Etapy Prenatalny: - Chromosomy ważne, ale nie decydujące - Do 6-7 tygodnia ciąży płeć dziecka niezdefiniowana - Dopiero wtedy uwalniana 'burza hormonalna' i kształtowanie. SEKSMISJA możliwa – nieskażony hormonami mózg czysto kobiecy 4 stadia rozwoju mózgu (wg M. Diamonda). a) wykształcanie ośrodków płci (podstawowe modelowanie płciowe) b) wykształcanie tożsamości płciowej c) wykształcanie preferencji seksualnych d) wykształcanie ośrodków ról płciowych w mózgu - wpierw budowanie 'bezplanowe', później apoptoza niepotrzebnych połączeń Dojrzewanie: - uruchomienie sieci neuronów, utworzonych podczas rozwoju prenatalnego

6 PARAFILIE: Homoseksualizm - typowo męskie zaburzenie (4-10 razy częściej) - zaburzenie w fazie rozwoju preferencji seksualnych (3 faza) - podwzgórze żeńskie Transseksualizm - równolicznie u obu płci - zaburzenie w fazie wykształcania tożsamości płciowej (2 faza) - czasami transseksualistami okresla się także chłopców, których narządy płciowe wykształciły się odpowiednio dopiero w okresie dorastania (mutacji genu 5-alfa-reduktazy), a wychowywani byli jako dziewczynki (Dominikana i okolice 1:90) Szeroko pojęte parafilie - prawdopodobnie też związane z nieprawidłową działalnoscią hormonów Nadmiar/niedomiar hormonów podczas ciaży powodowany przez: - Zespół nadnerczo-płciowy (płodu) - Leczenie cukrzycy podczas ciąży (feminizacja płodu męskiego) - Leczenie toksemii (maskulinizacja płodu męskiego) - Stres matki - Używki (np. Barbiturany)

7 Psychotest – jakiej płci jest Twój mózg? Przykładowe pytania: 5.Jesteś na dużym,czysto towarzyskim spotkaniu.Zostajesz przedstawiony/przedstawiona pięciu nie znanym ciosobom.Czy łatwo będzie ci przypom nieć sobie ich twarze na wspom nienie ich nazwisk następnego dnia? a)Będziesz pam iętać większość z nich. b)Będziesz pam iętać tylko niektóre. c)Rzadko zapam iętasz którekolwiek z nich. 6.Czy łatwe były dla ciebie ortografia ipisanie wy-pracowań we wczesnych latach szkolnych? a)O bie rzeczy były dość łatwe. b)Jedna z nich była łatwa. c)Żadna nie była łatwa. 8.Po trzech dniach spędzonych w nie znanejcim iejscowościktoś cię pyta,gdzie jest północ: a)Jestm ało prawdopodobne,,żebyś um iał/um iała ją wskazać. b)Nie jesteś pewien/pewna,ale m ając chwilę czasu zorientujesz się. c)W skazujesz północ.

8 BIBLIOGRAFIA: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3142 http://www.biol.uw.edu.pl/sknn/pliki/archiwum0809/plec_mozgu.pdf http://nauka.wp.pl/title,Plec-mozgu-czyli-dlaczego-sie- roznimy,wid,12039082,wiadomosc.html?P%5Bpage%5D=6&ticaid=1dcbc http://www.google.pl/imgres?q=m%C3%B3zg&um=1&hl=pl&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid= FhY_ucDLDs3mqM:&imgrefurl=http://bioinfo.mol.uj.edu.pl/articles/Skalecka06&docid=2JWH7F3M MB8zqM&imgurl=http://bioinfo.mol.uj.edu.pl/articles/Skalecka06%253Faction%253DAttachFile%25 26do%253Dget%2526target%253Dfigure.png&w=663&h=489&ei=KqceT_iLB8bMsga08bTBDA&zoo m=1&iact=hc&vpx=870&vpy=349&dur=3237&hovh=193&hovw=261&tx=121&ty=122&sig=106873294 369126646702&page=10&tbnh=155&tbnw=207&start=181&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:181 http://www.google.pl/imgres?q=m%C3%B3zg&um=1&hl=pl&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid= _ijKy4kbckLOuM:&imgrefurl=http://zwierciadlo.pl/2011/zdrowie/porady/mozg-do- wymiany&docid=bIBnGba45IRYpM&imgurl=http://zwierciadlo.pl/wp- content/uploads/2011/10/m%2525C3%2525B3zg- 665x309.jpg&w=665&h=309&ei=KqceT_iLB8bMsga08bTBDA&zoom=1&iact=rc&dur=401&sig=10687 3294369126646702&page=9&tbnh=115&tbnw=247&start=159&ndsp=22&ved=1t:429,r:11,s:159&tx=181 &ty=105 http://www.google.pl/imgres?q=chromosom&start=43&num=10&um=1&hl=pl&biw=1280&bih=709& tbm=isch&tbnid=zrtcWabOU9tm9M:&imgrefurl=http://odkrywcy.pl/kat,111396,title,Chromosom-Y- po- tuningu,wid,11857391,wiadomosc.html&docid=5jbGdI_7VgH4uM&imgurl=http://i.wp.pl/a/f/jpeg/23 714/640chromosom.jpeg&w=640&h=260&ei=vaceT66eJc73sgbB9Jy8DA&zoom=1&iact=rc&dur=289& sig=106873294369126646702&sqi=2&page=3&tbnh=85&tbnw=208&ndsp=22&ved=1t:429,r:20,s:43&tx =154&ty=0 http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3142 http://www.biol.uw.edu.pl/sknn/pliki/archiwum0809/plec_mozgu.pdf http://nauka.wp.pl/title,Plec-mozgu-czyli-dlaczego-sie- roznimy,wid,12039082,wiadomosc.html?P%5Bpage%5D=6&ticaid=1dcbc http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3142 http://www.biol.uw.edu.pl/sknn/pliki/archiwum0809/plec_mozgu.pdf http://nauka.wp.pl/title,Plec-mozgu-czyli-dlaczego-sie- roznimy,wid,12039082,wiadomosc.html?P%5Bpage%5D=6&ticaid=1dcbc


Pobierz ppt "PŁEĆ MÓZGU. PŁEĆ GENETYCZNA Płeć genetyczną warunkują chromosomy, które są segregowane podczas zapłodnienia. Plemnik niesie kopię materiału pochodzącą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google