Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gigabit Ethernet / IEEE 802.3z / IEEE802.3ab

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gigabit Ethernet / IEEE 802.3z / IEEE802.3ab"— Zapis prezentacji:

1 Gigabit Ethernet / IEEE 802.3z / IEEE802.3ab
- Rozwinięcie technologii Ethernet w kierunku wsparcia transmisji z prędkością 1000 Mb/s. - Podział rozwoju standardu na dwa podkomitety: IEEE 802.3z dla łącz światłowodowych i ekranowanych oraz IEEE 802.3ab dla nieekranowanych kabli UTP. - Wykorzystanie wcześniej technologii opracowanych dla standardu Fibre Channel (802.3z) i 100Base-T2 (802.3ab). - Zachowanie zgodności z wcześniejszymi wersjami Ethernetu (pełna zgodność od podwarstwy MAC w górę).

2 IEEE 802.3z / 1000Base-SX, -LX, -CX Wykorzystanie warstwy fizycznej
technologii ANSI X3T11 Fibre Channel: FC-0 definiuje elektromechaniczne łącza m. in. prędkość transmisji, FC-1 definiuje schemat kodowania 8B/10B.

3 Model architektury wewnętrznej IEEE 802.3z

4 Model architektury wewnętrznej IEEE 802.3z
Reconcilliation - konwersja danych z szeregowych na równoległe między MAC i GMII. Gigabit Media Independent Interface (GMMI) - złącze do warstwy fizycznej (ścieżka danych 8-bitowa) nie mające charakteru fizycznego, lecz połączenia na poziomie obwodów scalonych. Physical Coding Sublayer (PCS) - kodowanie danych 8B/10B, detekcja kolizji, obsługa autonegocjacji. Physical Medium Attachment (PMA) - konwersja równoległo/szeregowa między PCS (125 MHz) i PMD (1250 MHz). Physical Medium Dependent (PMD) - złącze do medium transmisyjnego realizujące przesyłanie sygnałów, występujące w kilku wersjach (dla 802.3z opartych na technice zapożyczonej ze standardu Fibre Channel). Medium Dependent Interface (MDI) - styk fizyczny z medium transmisyjnym.

5 Typy interfejsów fizycznych Gigabit Ethernet

6 150  balanced shielded twinax cable
Category 5/5E 4-pair UTP cable ( = 1310 nm ) ( = 850 nm )

7 1000Base-X CSMA/CD W przypadku stosowania sieci Gigabit Ethernet w konfiguracji half-duplex konieczne było wprowadzenie modyfikacji pozwalających na funkcjonowanie metody CSMA/CD zapobiegające zmniejszeniu promienia domeny kolizyjnej do ekstremalnie małych rozmiarów (20 m): Carrier extension - wydłużono tzw. slot period (czas transmisji najkrótszej ramki) z 512 bit (64 kB) do 4096 bit (512 B), wymaga to uzupełnienia krótkich ramek o wypełnienie do w/w długości, które jest odrzucane po odebraniu ramki, Frame bursting - stacja może nadać sekwencję krótkich ramek w jednym ciągu, wypełniając przerwy między ramkami (IPG) sygnałem carrier extension (96 bitów); z punktu widzenia CSMA/CD jest to traktowane jako pojedyncza ramka; czas transmisji ograniczony licznikiem czasu.

8 Full duplex IEEE 802.3x Ze względu na ograniczenia wnoszone przez metodę CSMA/CD w praktyce w sieciach Gigabit Ethernet stosuje się połączenia dwukierunkowe full-duplex, z wykorzystaniem przełączników lub tzw. full duplex repeaters (FDR). FDR - przechowuje ramki odebrane z danego portu w buforze, bufory są odczytywane w pętli kolejno po wszystkich portach i transmitowane jednocześnie na wszystkich wyjściach; budowa prostsza niż dla przełącznika, ale obsługa IEEE 802.3x eliminuje ograniczenia wnoszone przez CSMA/CD. Zapewniona jest kontrola poprawności przesyłanych ramek. Jumbo frames - niestandardowe wydłużenie dopuszczalnej długości ramki do 9000 bajtów, opracowane przez Alteon Networks.

9 Gigabit Ethernet Interface Carrier
Opracowany przez producentów sprzętu standard złącza fizycznego umożliwiający dołączanie do urządzeń Gigabit Ethernet modułów obsługujących wybrany typ medium fizycznego.

10 Kodowanie sygnałów w IEEE 802.3z
Kodowanie jest realizowane w podwarstwie PCS z wykorzystaniem metody 8B/10B zapożyczonej z Fibre Channel FC-1. Każde 8 bitów odebrane z GMII jest zamieniane na grupę kodową składającą się z 10 bitów. Moduł PMA dokonuje serializacji grup kodowych i transmituje za pomocą kodu NRZI (jak w 100Base-FX). Cele kodowania: - synchronizacja zegarów - eliminacja powtarzających się ciągów zer i jedynek, - dodatkowa sygnalizacja - wskazywanie początku/końca danych, - równowaga stałoprądowa (DC balance) - równe prawdopodobieństwo wystąpienia stanów zero i jeden (równe obciążenie mocy sygnału), - wykrywanie błędów - za pomocą kontroli parzystości (disparity control), - kodowanie zapewnia dużą gęstość zmian, ułatwia synchronizację.

11 Kodowanie 8B/10B Grupa 8 bitów jest zamieniana na grupę kodową 10 bitów: - 3 najbardziej znaczące bity (y) są zamieniane na 4 bity (3B/4B), - 5 pozostałych bitów (x) jest zamienianych na 6 bitów (5B/6B), - każda grupa danych jest oznaczana /Dx.y/ np. /D0.0/ = /D6.2/ = /D30.6/ = - dodatkowo jeśli GMII wystawia sygnał sterujący kodowane jest 12 oktetów przenoszących kody sterujące, oznaczane /Kx.y/ (specjalne), - w grupie kodowej nie może być więcej niż 6 zer lub jedynek, - specjalna sekwencja 7 bitów, zwana comma, jest używana przez PMA, do synchronizowania transmisji ( lub ), ponieważ występuje tylko w kodach /K28.1/, /K28.5/ i /K28.7/, - w celu zapewnienia równowagi DC stosuje się tzw. running disparity, czyli bieżącą zmianę parzystości.

12 Kodowanie 8B/10B - c.d. - Tabele konwersji zawierają przypisania grup kodowych 8B/10B o parzystości dodatniej (więcej „1” niż „0”), ujemnej i neutralnej. W trakcie transmisji, po uzyskaniu synchronizacji kolejno przesyłane grupy kodowe powinny mieć parzystość wyznaczoną przez poprzednią grupę parzystość. Przykłady kodowania parzystości: Parzystość na końcu bloku 6-bitowego określa parzystość na wejściu bloku 4-bitowego. Parzystość na końcu bloku 4-bitowego określa parzystość grupy kodowej. Parzystośc na wejściu bloku jest determinująca tylko gdy blok zawiera tyle samo 0 i 1.

13 Running Disparity - przykład
Odbiornik otrzymuje grupy kodowe:                     0110    +/-D                     0110    +/-D                     1010    -K                     0101    +D16.2 Jeśli odbiornik jest w stanie RD–: Jeśli odbiornik jest w stanie RD+:

14 Ordered Sets - składają się z jednej, dwu lub czterech grup kodowych,
- pierwsza grupa musi być grupą specjalną /K/, - druga grupa musi być grupą danych /D/. /C/ = Configuration (/C1/ or /C2/) /C1/ = /K28.5/D21.5/config_reg[7:0]/config_reg[15:8]/ /C2/ = /K28.5/D2.2/config_reg[7:0]/config_reg[15:8]/ /K28.5/ zawiera comma, służy do synchronizacji. Powtarzany ciąg /C1//C2/ przenosi 16-bitowy Configuration Register zawierający dane dla Auto-negocjacji. /C1/ przestawia RD, /C2/ zachowuje RD.

15 Ordered Sets - c.d. /I/ = IDLE (/I1/ or /I2/) /I1/ = /K28.5/D5.6/ /I2/ = /K28.5/D16.2/ Jest transmitowany nieustannie w czasie gdy brak danych do transmisji. /I1/ jest transmitowany gdy RD+, służy do wymuszenia przejścia do RD–. /I2/ jest transmitowany aby podtrzymać RD–. /S/ = Start_of_Packet delimiter (SPD) /S/ = /K27.7/ Wskazuje początek sekwencji danych. /T/ = End_of_Packet delimiter (EPD) /T/ = /K29.7/ Wskazuje koniec sekwencji danych. Składa się z /T/R/I/ lub /T/R/R/.

16 Ordered Sets - c.d. /R/ = Carrier_Extend /R/ = /K23.7/ Używany do wydłużania transmisji krótkich ramek tzw. carrier extension, rozdzielania pakietów w trybie burst, do uzupełniania ramki aby sygnał /I/ wypadł na parzystej pozycji grupy kodowej. /V/ = Error_Propagation /V/ = /K30.7/ Obecność /V/ lub grupy niezdefiniowanej (invalid) wskazuje błąd lub kolizję.

17 Synchronizacja PCS Synchronizację uzyskuje się po odebraniu 3 ordered sets, każdy zaczynający się od grupy kodowej zawierającej comma. Następnie, dla każdej, niezdefiniowanej lub zawierającej comma na nieparzystej pozycji, grupy kodowej zwiększany jest licznik. Licznik jest obniżany po odebraniu ciągu czterech poprawnych grup kodowych (również z comma, ale na parzystej pozycji). Wartość licznika nigdy nie spada poniżej zera, a jeśli osiągnie cztery synchronizacja zostaje stracona. Przykład: odbiór pierwszej comma

18 PCS synchronizacja i auto-negocjacja

19 IEEE 802.3ab Base-T - Technologia umożliwiająca transmisję Gigabit Ethernet na kablach UTP kategorii 5/5E. - Wykorzystuje wszystkie 4 pary do transmisji w obu kierunkach jednocześnie (rozwinięcie 100Base-T2) 4 x 250 Mbps = 1000 Gbps (wymaga układów typu echo cancellation). - Stosuje 4-wymiarowe kodowanie 4D-PAM5 (5 -poziomowe: –2, –1, 0,+1,+2 , por. MLT-3 w 100Base-TX). - W celu poprawienia stosunku sygnał/szum (obniżenia stopy błędów) wykorzystuje kodowanie splotowe Trellis-Viterbi (jak w modemach V.34 czy V.90). - Obróbka sygnałów wymaga zaawansowanych układów typu DSP (Digital Signal Processing).

20 IEEE 802.3ab - zakłócenia liniowe
Echo cancellation 

21 Kodowanie 4D-PAM5 - umożliwia obniżenie tempa transmisji do 125MBaud na parę, - zawiera 54 = 625 możliwych kodów (przestrzeń 4-wymiarowa, każda para stanowi osobny wymiar przestrzeni stanów), - stosowane są tylko kody o stosunkowo dużej wzajemnej odległości w przestrzeni stanów w celu zmniejszenia stopy błędów, - kompatybilne z 100Base-TX (opuszczenie poziomów ±1, 1-na para.

22 PAM5 - przykład 2-wymiarowy
Zmniejszając liczbę dopuszczalnych stanów zwiększamy ich wzajemne odległości w przestrzeni stanów, tym samym zmniejszając prawdopodobieństwo błędnej interpretacji.

23 Kodowanie splotowe Trellis - Viterbi
Forward Error Correction - zapewnia wykrywanie i usuwanie błędów bez konieczności retransmisji, - w przypadku 1000Base-T podnosi stosunek sygnał/szum SNR o 6 dB, tj. BER  10-10, - rekompensuje wpływ kodowania PAM-5.

24 Kodowanie Trellis O0=S1S0i/p O1=S1i/p
Przykład najprostszego kodera 1:2 O0=S1S0i/p O1=S1i/p

25 Diagram Trellis / dekodowanie Viterbi
Transmisja bez błędów   Transmisja z błędem w drugim kodzie, wybierane są przejścia z najmniejszą kumulatywną miarą liczby błędów.

26 10-Gigabit Ethernet / IEEE 802.3ae
- Full-Duplex Only / no CSMA/CD - Pacing Mechanism: 10 Gb/s for LAN and Gb/s for WAN (OC-192) - 10-Gigabit Media Independent Interface (10GMII) - 32-bit - Coding Techniques: 8B/10B (1-GbE), scrambling (SONET) - Forward Error Correction (BCH, R-S), BER  10-14 Serial Implementation Parallel Implementation

27 10-Gigabit Ethernet / IEEE 802.3ae
Typy laserów: Fabry-Perot (F-P) Laser, Distributed-Feedback (DFB) Laser, Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser (VCSEL) WDM - Wavelength Division Multiplexing


Pobierz ppt "Gigabit Ethernet / IEEE 802.3z / IEEE802.3ab"

Podobne prezentacje


Reklamy Google