Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DyrektorDN Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno- Technicznych DT Dział Administracji i Inwestycji TM Dział Techniczny TT Sekcja Eksploatacyjna TT-1 Sekcja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DyrektorDN Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno- Technicznych DT Dział Administracji i Inwestycji TM Dział Techniczny TT Sekcja Eksploatacyjna TT-1 Sekcja."— Zapis prezentacji:

1 DyrektorDN Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno- Technicznych DT Dział Administracji i Inwestycji TM Dział Techniczny TT Sekcja Eksploatacyjna TT-1 Sekcja Naprawy Sprzętu Medycznego TT-2 Sekcja Administracyjno- Gospodarcza TM-1 Sekcja Inwestycji TM-2Sekcja TransportuTSKuchniaTH-1PralniaTH-2 Sekcja Higieny Szpitalnej TH-3 Dział Żywienia i Higieny Szpitalnej TH Sekcja Systemów Informatycznych TT-3Trakt SekcyjnyPR Sekcja ds. Epidemiologii i Zakażeń Szpitalnych PEPielęgniarka SpołecznaPSCentralna SterylizatorniaPC Poradnia Pielęgniarki i Położnej POZ PPSzkoła RodzeniaPD Naczelna PielęgniarkaPN Główny KsięgowyGK Sekcja Finansowo-Księgowa i Inwentaryzacji FK-1Sekcja PłacFK-2 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych DE Dział Finansowo-Księgowy FK Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia EZMagazynEZ-1 Dział Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych EM Sekcja Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Rozliczeń z NFZ EM-1 Sekcja Monitorowania i Rozwoju Procedur Medycznych EM-2Sekcja ControlinguFR Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa DL Zakład Rehabilitacji Leczniczej LRAptekaLA Zakład Opiekuńczo-Leczniczy LO Pracownia Serologii Transfuzjologicznej – Bank Krwi LZ-3 Pracownia Endoskopii LZ-4Blok OperacyjnyLB Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii LZ-1 Zakład Diagnostyki Obrazowej LZ-2 Poradnia Chorób Zakaźnych LC Poradnia Medycyny Pracy LM Poradnia Lekarza POZ LL Oddziały SzpitalaLS Rewident ZakładowyNZ Radca Prawny (Biuro Prawne) NR Inspektor PpożNS Inspektor ds. ObronnościNW Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych NN Kapelan SzpitalnyND Inspektor BHPNB Audytor WewnętrznyNA Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością NJ Dział KadrNK Sekcja Organizacji i Marketingu NO Załącznik nr 3 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Strona 1 z 2

2 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Rehabilitacji Leczniczej Ambulatoria Szpital Zakład Opiekuńczo-Leczniczy LO Dzienny Oddział Psychiatryczny LS-21 Zakład Rehabilitacji Leczniczej LR Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej LS-16 Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu LS-18 Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej LS-20 Oddział Ginekologiczny-Położniczy LS-08 Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć Planowych LS-01 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii LS-02 Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej LS-03 Oddział Dermatologiczny LS-05 Podkarpacki Ośrodek Okulistyczny LS-1-2Oddział OkulistycznyLS-12 Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych LS-04 Oddział Opieki Paliatywnej LS-13Blok OperacyjnyLBAptekaLAOddział GastroenterologiiLS-07 Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgowych LS-10 Oddział Dziecięcy LS-06 Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków LS-11 Oddział Urazowo-Ortopedyczny LS-19 Oddział Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej LS-14 Oddział Pulmonologiczny LS-15 Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca LS-09 Oddział Reumatologiczny LS-17 Poradnia KardiologicznaLS-090Pracownia USG SercaLS-092 Pracownia Prób Wysiłkowych LS-091 Pracownia EKG i Badań Holtera LS-093 Poradnia Chorób Zakaźnych LC Poradnia Lekarza POZ LL Poradnia Medycyny Pracy LM Pracownia Endoskopii LZ-4 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej – Bank Krwi Pracownia Serologii Transfuzjologicznej – Bank Krwi LZ-3 Szkoła RodzeniaPD Poradnia Rehabilitacyjna LS-160 Poradnia Odwykowa lS-180 Poradnia Urologiczna LS-200 Poradnia Psychologiczna LS-210 Poradnia Zdrowia Psychicznego LS-211 Poradnia Zdrowia Psychicz- nego dla Dzieci i Młodzieży LS-212 Poradnia Chirurgiczna LS-030 Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci LS-060 Poradnia Gastroenterologiczna LS-070 Zespół Wyjazdowy NLS-111 Poradnia Patologii Noworodka LS-110 Poradnia Reumatologiczna LS-170 Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci LS-171 Poradnia Dermatologiczna LS-050 Poradnia Hematologiczna LS-042 Poradnia Diabetologiczna LS-040 Poradnia Endokrynologiczna LS-041 Poradnia Otorynolaryngologiczna LS-140 Poradnia Otoryno- laryngologiczna dla Dzieci LS-141 Pracownia ENG LS-144 Poradnia Neurologiczna LS-010Pracownia EEGLS-011Pracownia EMGLS-012 Poradnia Preluksacyjna LS-190 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna LS-191 Poradnia Wad Postawy LS-192 Poradnia Leczenia Jaskry LS-120 Poradnia OkulistycznaLS-122 Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki LS-121 Pracownia Angiografii Fluoresceinowej i Terapii Fotodynamicznej LS-123 Pracownia Chemii Klinicznej Pracownia Chemii Klinicznej LZ-11 Pracownia Hematologii i Koagulologii Pracownia Hematologii i Koagulologii LZ-10 Pracownia Analityki Ogólnej Pracownia Analityki Ogólnej LZ-13 Pracownia Immunologii Pracownia Immunologii LZ-12 Pracownia Mikrobiologii Pracownia Mikrobiologii LZ-14 Pracownia Prątka Gruźlicy Pracownia Prątka Gruźlicy LZ-15 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii LZ-1 Pracownia Rentgenodiagnostyki Pracownia Rentgenodiagnostyki LZ-21 Pracownia Mammografii Pracownia Mammografii LZ-20 Pracownia USG LZ-23 Pracownia Tomografii Komputerowej Pracownia Tomografii Komputerowej LZ-22 Zakład Diagnostyki Obrazowej Zakład Diagnostyki Obrazowej LZ-2 Poradnia Alergologiczna LS-150 Poradnia Przeciwgruźlicza LS-151 Zespół Domowego Leczenia Tlenem LS-153Poradnia PulmonologicznaLS-152 Poradnia Pielęgniarki i Położnej POZ LP Strona 2 z 2 Oddziały… Serologia … … Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii … … Zakład Diagnostyki Obrazowej Zakład Diagnostyki Obrazowej … … Pracownie…Poradnie… Jednostki organizacyjne Zakład Rehabilitacji Leczniczej … Ratownictwo medyczne… Zakład Opiekuńczo-Leczniczy … Poradnia Ginekologiczno-Położnicza LS-080 Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy LF Poradnia Logopedyczna LF-2 Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna LF-1 Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy LF-3 Pracownia Obiektywnych Badań Słuchu i Mowy LF-4


Pobierz ppt "DyrektorDN Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno- Technicznych DT Dział Administracji i Inwestycji TM Dział Techniczny TT Sekcja Eksploatacyjna TT-1 Sekcja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google