Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorstwa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorstwa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorstwa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im
Przedsiębiorstwa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Dyrektor DN Załącznik nr 3 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych DT Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych DE Naczelna Pielęgniarka PN Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa DL Główny Księgowy GK Oddziały Szpitala LS Dział Administracji i Inwestycji TM Rewident Zakładowy NZ Radca Prawny (Biuro Prawne) NR Inspektor Ppoż NS Inspektor ds. Obronności NW Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych NN Kapelan Szpitalny ND Inspektor BHP NB Audytor Wewnętrzny NA Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością NJ Dział Kadr NK Sekcja Organizacji i Marketingu NO Centralna Sterylizatornia PC Apteka LA Dział Finansowo-Księgowy FK Pielęgniarka Społeczna PS Blok Operacyjny LB Sekcja Administracyjno-Gospodarcza TM-1 Sekcja Finansowo-Księgowa i Inwentaryzacji FK-1 Poradnia Pielęgniarki i Położnej POZ PP Zakład Rehabilitacji Leczniczej LR Sekcja Inwestycji TM-2 Sekcja Płac FK-2 Sekcja ds. Epidemiologii i Zakażeń Szpitalnych PE Zakład Opiekuńczo-Leczniczy LO Dział Techniczny TT Sekcja Controlingu FR Szkoła Rodzenia PD Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii LZ-1 Sekcja Eksploatacyjna TT-1 Dział Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych EM Trakt Sekcyjny PR Zakład Diagnostyki Obrazowej LZ-2 Sekcja Naprawy Sprzętu Medycznego TT-2 Sekcja Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Rozliczeń z NFZ EM-1 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej – Bank Krwi LZ-3 Sekcja Systemów Informatycznych TT-3 Sekcja Monitorowania i Rozwoju Procedur Medycznych EM-2 Pracownia Endoskopii LZ-4 Sekcja Transportu TS Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia EZ Poradnia Chorób Zakaźnych LC Medycyny Pracy LM Lekarza POZ LL Dział Żywienia i Higieny Szpitalnej TH Magazyn EZ-1 Kuchnia TH-1 Pralnia TH-2 Sekcja Higieny Szpitalnej TH-3 Strona 1 z 2

2 Onkologicznej i Naczyniowej
Szpital Przedsiębiorstwa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Blok Operacyjny LB Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej LS-03 Ambulatoria Poradnia Chirurgiczna LS-030 Zakład Rehabilitacji Leczniczej Poradnia Diabetologiczna LS-040 Pracownia Endoskopii LZ-4 Poradnia Patologii Noworodka LS-110 Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć Planowych LS-01 Poradnia Endokrynologiczna LS-041 Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków LS-11 Zespół Wyjazdowy „N” LS-111 Szkoła Rodzenia PD Zakład Rehabilitacji Leczniczej LR Poradnia Hematologiczna LS-042 Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych LS-04 Oddział Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej LS-14 Poradnia Otorynolaryngologiczna LS-140 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii LS-02 Poradnia Otoryno- laryngologiczna dla Dzieci LS-141 Oddział Dermatologiczny LS-05 Poradnia Dermatologiczna LS-050 Pracownia ENG LS-144 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy LO Oddział Dziecięcy LS-06 Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy LF Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci LS-060 Oddział Pulmonologiczny LS-15 Poradnia Alergologiczna LS-150 Oddział Opieki Paliatywnej LS-13 Poradnia Reumatologiczna LS-170 Poradnia Logopedyczna LF-2 Audiologiczno-Foniatryczna LF-1 Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy LF-3 Pracownia Obiektywnych Badań Słuchu i Mowy LF-4 Poradnia Przeciwgruźlicza LS-151 Oddział Reumatologiczny LS-17 Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci LS-171 Jednostki organizacyjne Poradnia Pulmonologiczna LS-152 Oddział Gastroenterologii LS-07 Poradnia Gastroenterologiczna LS-070 Zespół Domowego Leczenia Tlenem LS-153 Oddziały Oddział Urazowo-Ortopedyczny LS-19 Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgowych LS-10 Poradnia Preluksacyjna LS-190 Poradnia Neurologiczna LS-010 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii Podkarpacki Ośrodek Okulistyczny LS-1-2 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna LS-191 Pracownia EEG LS-011 Apteka LA Poradnia Chorób Zakaźnych LC Poradnia Wad Postawy LS-192 Zakład Diagnostyki Obrazowej Pracownia EMG LS-012 Oddział Okulistyczny LS-12 Poradnia Leczenia Jaskry LS-120 Poradnia Lekarza POZ LL Poradnia Kardiologiczna LS-090 Serologia Pracownia Serologii Transfuzjologicznej – Bank Krwi LZ-3 Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki LS-121 Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca LS-09 Poradnia Medycyny Pracy LM Pracownia Prób Wysiłkowych LS-091 Poradnia Okulistyczna LS-122 Poradnie Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii LZ-1 Pracownia USG Serca LS-092 Oddział Ginekologiczny-Położniczy LS-08 Pracownia Angiografii Fluoresceinowej i Terapii Fotodynamicznej LS-123 Poradnia Pielęgniarki i Położnej POZ LP Pracownia EKG i Badań Holtera LS-093 Pracownie Poradnia Ginekologiczno-Położnicza LS-080 Pracownia Hematologii i Koagulologii LZ-10 Pracownia Rentgenodiagnostyki LZ-21 Mammografii LZ-20 Pracownia USG LZ-23 Tomografii Komputerowej LZ-22 Zakład Diagnostyki Obrazowej LZ-2 Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej LS-16 Poradnia Rehabilitacyjna LS-160 Pracownia Chemii Klinicznej LZ-11 Zakład Rehabilitacji Leczniczej Pracownia Immunologii LZ-12 Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu LS-18 Poradnia Odwykowa lS-180 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Pracownia Analityki Ogólnej LZ-13 Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej LS-20 Poradnia Psychologiczna LS-210 Poradnia Urologiczna LS-200 Pracownia Mikrobiologii LZ-14 Poradnia Zdrowia Psychicznego LS-211 Ratownictwo medyczne Pracownia Prątka Gruźlicy LZ-15 Dzienny Oddział Psychiatryczny LS-21 Poradnia Zdrowia Psychicz-nego dla Dzieci i Młodzieży LS-212 Strona 2 z 2


Pobierz ppt "Przedsiębiorstwa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google