Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN SYTUACYJNY I NIERUCHOMOŚCI ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, tel. (0-17) 224.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN SYTUACYJNY I NIERUCHOMOŚCI ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, tel. (0-17) 224."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN SYTUACYJNY I NIERUCHOMOŚCI ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, tel. (0-17) 224 01 00, fax. (0-17) 225 23 02 e-mail:sekretariat@cm-lancut.pl, strona internetowa: www.cm-lancut.pl KRS 0000328106; NIP 8151763728; Kapitał Zakładowy 53.350.000,00zł nr konta PBSBank O/Łańcut 46 8642 1142 2014 2403 9255 0001 Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2000

2 POLSKA, PODKARPACIE, POWIAT ŁAŃCUCKI WARSZAWA

3 Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. Miasto Łańcut położone jest w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, na krawędzi Pogórza Rzeszowsko- Dynowskiego. Powiat Łańcucki liczy blisko 78 tysięcy mieszkańców. Szpital św. Michała Archanioła w Łańcucie zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Paderewskiego 5, w pobliżu drogi E40, od strony południowej oraz zabytkowego zespołu pałacowego otoczonego starym, malowniczym parkiem – dawnej posiadłości Potockich – od strony północnej. Liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane z codziennym życiem łańcuckiej rezydencji - dzisiaj są wykorzystane na potrzeby mieszkańców m.in. szpitala.

4 Dane jednostki: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało zawiązane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego nr XXXI/228/09 z dnia 17 lutego 2009 r. oraz Aktem Założycielskim nr 386/2009 z dnia 26.02.2009 r. Kapitał zakładowy Spółki w momencie zawiązania wynosił 50 000 zł i stanowił wartość 1 udziału pokrytego w całości gotówką. Jedynym wspólnikiem i udziałowcem nowo powstałej spółki został Powiat Łańcucki. Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego nr XXXII/237/09 z dnia 27.03.2009r. oraz aktem notarialnym 625/2009 z dnia 30.03.2009 dokonano wniesienia aportu majątku rzeczowego i podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 53 300 000 zł. Łączna ilość udziałów wynosi 1067 - każdy po 50 000 zł. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328106 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – data rejestracji 27.04.2009r.

5 SCHEMAT ORGANIZACYJNY

6 Zdjęcie zespołu budynków szpitalnych : 1 3 8 9 13a 2 i 2a Działka 3909/3 5 12 Działka pod inwestycję 3909/10 6

7 Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5 w Łańcucie 13a Działka pod inwestycję 3909/10 Drogi ewakuacyjne

8 LEGENDA: Nr budynkuOddział / dział 1Oddziały: chorób wewnętrznych, kardiologiczny, medycyny paliatywnej 2Oddziały: chirurgiczny (I piętro) i urazowo-ortopedyczny (parter) 2aOddziały: ginekologiczno (parter) - położniczy (I piętro), neonatologiczny (I piętro) 3Oddziały: pediatryczny, chorób zakaźnych 4Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 5Dział diagnostyki laboratoryjnej 6Poradnie specjalistyczne 7Centralna sterylizatornia 8Kuchnia 8aTlenownia 8bPiwnica 9Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 10Zespół transportu sanitarnego 11Magazyn główny 12Budynek administracji 13Gabinety poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej 13aOddziały: neurologiczny, udarowy (parter), rehabilitacji (I piętro), 13aOddział opieki doraźnej (parter) 14Magazyn

9 Działka pod inwestycję

10 Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. część działki 3909/3 przeznaczona do sprzedaży po opuszczeniu budynków nr 2, 2a i 12

11 Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. – nieruchomości do zagospodarowania po zakończeniu inwestycji

12 część działki 3909/3 od strony ul. 3-go Maja 12 część działki 3909/3 od strony ul. Paderewskiego 5 – wjazd przez bramę główną Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. – nieruchomości do zagospodarowania po zakończeniu inwestycji

13 Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 70, tereny byłej jednostki wojskowej przeznaczone do sprzedaży 2879/15 2879/5 2879/19 2879/16 2879/18 2879/17 Teren miasta Nr działkiWładającyhaam2m2 2879/5Centrum Medyczne04819 2879/19Centrum Medyczne36803 2879/15Starostwo Powiatowe06140 2879/16Starostwo Powiatowe02366 2879/18Starostwo Powiatowe01938 2879/17PPP01712

14 Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 70


Pobierz ppt "Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN SYTUACYJNY I NIERUCHOMOŚCI ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, tel. (0-17) 224."

Podobne prezentacje


Reklamy Google