Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie tradycje i zwyczaje świąteczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie tradycje i zwyczaje świąteczne"— Zapis prezentacji:

1 Polskie tradycje i zwyczaje świąteczne
Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opłatek to jedne z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Warto poznać znaczenie tych znaków i związane z nimi tradycje.

2 Polish traditions and Christmas customs
Christmas traditions in Poland First star, beautifully decorated Christmas tree and the wafer are the most important symbols of Christmas. The meaning of these symbols and traditions connected with them should be known by everybody

3 Pierwsza Gwiazdka First Star
Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze, Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawiciela. Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się na wigilijnym niebie. Dopiero, gdy ona zabłyśnie możemy, według tradycji, siąść do stołu i podzielić się opłatkiem. It is the symbol of the first star, which appeared when Jesus was born. Thanks to it, the shepherds, Three Kings, could reach the place of the saviour's birth. We are waiting for the first star today, which will appear in the sky. When it shines, then, according to tradition, we can sit down at the Christmas table and share the wafer. 

4 Opłatek Wafer Its name is connected with the Latin word “oblatum” which means a gift. This is just a thin piece of crunchy wheat flour and water. There are Christmas scenes on it . The tradition of sharing bread derives from pagan traditions. Now it is a Christian custom, and we share the wafer before the Christmas supper. When we give wishes to each other, we shall forgive all the faults, and sit at the table with clear hearts. Jego nazwa wzięła się z łacińskiego słowa oblatum i znaczy tyle co dar ofiarny. Jest to nic innego, jak cienki kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim widnieją obrazy związane z Bożym Narodzeniem. Dzielenie się chlebem ma korzenie w pogańskich tradycjach. Z czasem przeszło ono na stałe do zwyczajów chrześcijańskich, a dziś dzielimy się opłatkiem przed wieczerzą wigilijną, składamy sobie życzenia. Życzenia, jakie składamy sobie podczas dzielenia się opłatkiem powinny być szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby zasiąść do kolacji pogodzeni i z czystymi sercami.

5 Sianko wigilijne Christmas hay
Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym będziemy spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus; szopkę i siano, na którym leżał po urodzeniu.  We put it under the white table-cloth on the table where we have Christmas supper. It is a symbol of a place where Jesus was lying after his birth, a shed and hay.

6 Choinka Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia. Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. Z czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby sosnowego drzewka, przeniósł się z Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. Ozdoby choinkowe powinny być związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej szczycie wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej. Kiedyś wieszano jabłka, które prawdopodobnie symbolizowały biblijną przypowieść o Adamie i Ewie, dziś jabłka zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko to symbol życia i narodzin Zbawiciela. Lampki choinkowe powinniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu się pierwszej gwiazdki.  

7 Christmas tree It is usually decorated on Christmas Eve or on 23 December. Once these were the ornamented sheaves of hay or branches. Then the custom of bringing decorated trees into houses came to other Christian countries from Germany. Christmas decorations should be connected with symbols of Christmas, and on its top people hang a big bauble. Once these were apples, now we have glass baubles. The green tree is the symbol of the Saviour’s birth. We can turn on the fairy light when the first star is in the sky.

8 Kolędy Carols Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu Pana. Ich nazwa pochodzi z łaciny. Były śpiewane przez Rzymian w ramach uroczystego uczczenia pierwszego stycznia, potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie, aby czcić narodziny Jezusa. Najstarsza polska kolęda pochodzi z ok roku. We begin to sing them at Christmas table. These are the songs telling about the Lord's birth. Their name comes from Latin word “calendae” which meant the first day of month. First they were sung by the Romans, then Christians started to sing them. The oldest Polish Christmas carol is “Farewell, the King of Angels”, and it dates from about 1420

9 Prezenty Presents Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie kojarzą się Bożym Narodzeniem. Pierwotnie ten zwyczaj był związany wyłącznie z osobą św. Mikołaja, dziś, za Lutrem przyjmujemy, iż są to podarki od małego Jezusa.  For many people this is the most pleasant Christmas custom. And this is what is mainly associated with Christmas. This custom was connected with St Nicolas, today, we consider them as gifts from a little Jesus.

10 Stajenka Shed W niej narodził się Jezus. Jest także symbolem nas samych. Jesteśmy jak stajenka, w której nie zawsze jest czysto, w której dobro przeplata się ze złem. Jednak to właśnie do stajenki, a więc i do nas, zwykłych ludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze życia i daje nam nadzieję, miłość i wiarę. Bóg rodzi się w nas! Jesus was born there. It is a symbol of us as well. We are like a small shed which is clean and where the evil alternates with the good. However, Jesus comes to the sheds, that means that He comes to us and gives us hope, love and faith. He is born in us!

11 Pasterka Christmas Midnight Mass
Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie Jezusa. Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi. jest najważniejszym momentem w czasie Świąt Bożego Narodzenia. This is the traditional Mass which is celebrated at night from 24 on 25 December. It is a symbol of watching the Jesus’ birthplace by the shepherds. We take part in the mass with our families and this is the most important moment of Christmas time.


Pobierz ppt "Polskie tradycje i zwyczaje świąteczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google