Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWOTWORY W CIĄŻY Klinika Onkologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Kierownik Kliniki i Katedry – prof. Marek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWOTWORY W CIĄŻY Klinika Onkologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Kierownik Kliniki i Katedry – prof. Marek."— Zapis prezentacji:

1 NOWOTWORY W CIĄŻY Klinika Onkologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Kierownik Kliniki i Katedry – prof. Marek Spaczyński

2 Nie przedstawiono dotychczas żadnych dowodów, że ciąża sama w sobie ma niekorzystny wpływ na biologię, leczenie czy rokowanie nowotworów rozpoznawanych w okresie ciąży (Greer, Goff: Cancer in the pregnant patient, 1997; Philadelphia)

3 Niektóre obserwacje kliniczne wskazują, że ciąża może przyspieszać rozwój raka wątroby, chłoniaków, raka tarczycy, jelita grubego i nowotworów nosogardzieli. (Lau, Leung, Ho: Cancer 1995)

4 Nowotwory współistnieją z ciążą z częstością 1 na 1000-1200 urodzeń. Ich liczba będzie prawdopodobnie rosła Zawsze są przyczyną dylematów: - chirurgicznych - położniczych - moralnych

5 Dylematy dotyczą kontrowersji: - czy przedwczesne ukończenie ciąży jest konieczne? - czy utrzymanie ciąży ma niekorzystny wpływ na progresję nowotworu i rokowanie? - czy szybkie ukończenie ciąży poprawi rokowanie? Brak jest badań na ten temat.

6 Rozpoznanie nowotworu jest często spóźnione

7 Postępowanie zwykle jest inne - w I trymestrze - w II trymestrze - w III trymestrze

8 Rak szyjki macicy - Dotychczas opisano około 3 tys. - Jeden rak na 2500 urodzeń, ale CIN raz na 750 urodzeń (Duggan et all: Obstet Gynecol 1993) - Częstość jest taka sama jak u nieciężarnych

9 Diagnostyka raka szyjki macicy w ciąży: - każda kobieta ciężarna powinna mieć pobrany wymaz cytologiczny - nieprawidłowy wymaz ( Papa III, IV, V; Bethesda: LSIL, HSIL) musi być zweryfikowany histologicznie - dalsze postępowanie zależy od rozpoznania

10 Objawy raka szyjki macicy w ciąży: - krwawienie: 55% - brak: 45% 39% nieprawidłowy wymaz 6% rak widoczny w badaniu klinicznym

11 CIN - postępowanie wyczekujące przy starannie prowadzonej diagnostyce w czasie całej ciąży - obowiązuje pobieranie wymazu co miesiąc - powtórna diagnostyka histologiczna około 35 tc. - poród drogami natury jeśli nadal CIN

12 Leczenie raka inwazyjnego Z wczesną inwazją FIGO Ia 1, Ia 2 FIGO Ib FIGO II-IV Raka wewnątrzszyjkowego O typie adenocarcinoma

13 FIGO Ia 1 – jeśli inwazja do 3 mm – konizacja diagnostyczno-terapeutyczna FIGO Ia 2 i Ib: - I trymestr i wczesny II: RH - późny drugi i III trymestr: CC+ RH

14 FIGO II-IV (nieoperacyjne): - I i II trymestr – płód niezdolny do życia: RT - płód zdolny do życia – cc+ RT

15 Rak szyjki macicy 5-letnie przeżycia FIGO Ib – 76% FIGO II – 55% FIGO III/IV – 28% Razem: 51% I trymestr – 67% II trymestr – 62% III trymestr – 51% Połóg – 46% Razem: 51% Obstet Gynecol 1981; 59:735

16 Nowotwory jajnika Jeden raz na 1000 ciąż rozpoznajemy guz jajnika Jedną dziesiątą z nich stanowi ciałko żółte ciążowe Rak jajnika rozpoznaje się raz na 18 tys. ciąż U nieciężaranych -22% guzów jajnika jest złośliwych U ciężarnych tylko 2-5%.

17 Nowotwory jajnika Niezłośliwe: najczęstsze nowotwory w ciąży -mogą być znacznych rozmiarów i utrudniać rozwój ciąży - potworniaki 36% - cystadenomata 27% - torbiele lutealne 17% - inne 16%

18 Złośliwe : –- dysgerminoma 45% –- entodermal sinus tumor 14% –- rak 37% –- mięsak 1% –- guz Krukenberga 1% –- inne przerzutowe 2%

19 Diagnostyka - trudna - Ca 125 bezużyteczne - USG pomocne ale nierozstrzygające - proteomika –przyszłość! (może nie tak odległa?)

20 Postępowanie - laparotomia przy guzach > niż 6 cm - guzy złośliwe: rak – czynniki prognostyczne: FIGO, BRCA1 - Maksymalna cytoredukcja - Chemioterapia

21 Chemioterapia w ciąży - blastocysta jest niewrażliwa na CHT (do 4 tc.) - 5 -10 tc. organogeneza CHT silnie teratogenna; może nastąpić natychmiastowa śmierć embrionu - II i III trymestr - IGR

22 Ciąża po leczeniu onkologicznym - po radioterapii miednicy – niemożliwa - po chemioterapii – możliwa w odpowiednim czasie

23 NIEPRAWIDŁOWY WYNIK PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZASADY POSTĘPOWANIA Klinika Onkologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Kierownik Kliniki i Katedry – prof. Marek Spaczyński

24 cel skriningu jest wykrywanie prekursorów raka szyjki macicy (CIN2, CIN3, AIS) i wczesnych postaci raka szyjki macicy Rekomendacje PTG, PTP, COK 2008

25 system Bethesda (TBS – The Bethesda System) jest jedyną klasyfikacją obowiązującą w Polsce prawidłowy wynik cytologiczny wg systemu Bethesda – to brak podejrzenia śródnabłonkowej neoplazji oraz raka (ang. NILM – No Intraepithelial Lesion or Malignancy)

26 nieprawidłowe wyniki w systemie Bethesda ASC (atypical squamous cells) – atypowe komórki nabłonkowe; grupa ta została podzielona na dwie podgrupy: – ASC-US (atypical squamous cells of undetermined significance) – atypowe komórki nabłonkowe o nieokreślonym znaczeniu – ASC-H (atypical squamous cells, cannot exclude HSIL) – atypowe komórki nabłonkowe, nie można wykluczyć obecności zmian HSIL

27 nieprawidłowe wyniki w systemie Bethesda LSIL (low-grade squamous intraepithelian lesion) – zmiany małego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion) – zmiany dużego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego

28 nieprawidłowe wyniki w systemie Bethesda AGC (atypical glandular lesion) – atypowe zmiany w komórkach gruczołowych wyniki cytologiczne w systemie TBS mogą ponadto bezpośrednio wskazywać na obecność komórek raka płaskonabłonkowego lub gruczołowego

29 rozwój choroby Miesiące Lata Dekady Normalny nabłonek Infekcja HPV; koilocytoza CIN ICIN IICIN III ASC-US/LSILHSIL ICC DNA HPV+ DNA HPV+ cytologia+ kolposkopia cytologia+ kolposkopia

30 metody weryfikacji nieprawidłowych wyników powtórne badanie cytologiczne test HPV (test DNA HR HPV i test mRNA HR HPV) badanie kolposkopowe diagnostyczno-terapeutyczne wycięcie zmiany na szyjce macicy z oceną histologiczną uzyskanego materiału

31 ASC-US dalsze postępowanie obejmuje wykonanie: 2 badań cytologicznych w odstępach 6-miesięcznych LUB testu na obecność HR HPV Rekomendacje PTG, PTP, COK 2008

32 ASC-US podsumowanie powtórzenie cytologii – u nastolatek i młodych kobiet test DNA HPV – u kobiet po 25-30 roku życia kolposkopia - przy nieprawidłowej powtórzonej cytologii - u kobiet HR HPV dodatnich

33 LSIL zakażenie onkogennymi typami HPV współistnieje z LSIL w 76,6% CIN-2+ w LSIL rozpoznaje się w badaniu kolposkopowym u 12–16% badanych u kobiet z dodatnim wynikiem testu na obecność DNA HPV ryzyko CIN-2 i CIN-3 jest takie samo w przypadku ASC-US oraz LSIL i dlatego dalsze postępowanie w obu tych grupach rozpoznań cytologicznych jest podobne ASCUS-LSIL Triage Study (ALTS) Group, Am. J. Obstet. Gynecol., 2003 Cox J.T., Am. J. Obstet. Gynecol., 2003

34 LSIL U KOBIET PRZED MENOPAUZĄ POSTĘPOWANIE JAK W ASC-US U KOBIET PRZED MENOPAUZĄ POSTĘPOWANIE JAK W ASC-US KOBIETY PO MENOPAUZIE TEST DNA HPV TEST DNA HPV KOLPO SKOPIA KOLPO SKOPIA TEST HPV TEST HPV CYTO- LOGIA CYTO- LOGIA + + - - powrót do skriningu powrót do skriningu

35 kolposkopia pozwala na potwierdzenie CIN u 53–66% kobiet konizacja diagnostyczna potwierdza CIN-2+ u 84–97% chorych u 2% chorych z HSIL występuje rak inwazyjny HSIL oraz CIN-2+u nastolatek i młodych kobiet mogą ulec samoistnej regresji; u tych pacjentek postępowanie diagnostyczne jest inne ASC-H i HSIL Moscicki B., Lancet, 2004 Alvarez R.D., Gynecol. Oncol., 2007

36 HSIL - postępowanie KOLPOSKOPIA KONIZACJA DIAGNOSTYCZNA / TERAPEUTYCZNA KONIZACJA DIAGNOSTYCZNA / TERAPEUTYCZNA BIOPSJA SKROBANIE KANAŁU SZYJKI SKROBANIE KANAŁU SZYJKI nie oznaczamy DNA HPV

37 AGC rzadko stwierdzane w rozmazach u 0,5–1,8% kobiet po 40. rż. oraz stosujących HTZ obserwuje się w rozmazie prawidłowe komórki gruczołowe u 9–38% kobiet z wynikiem AGC stwierdza się zmiany CIN, AIS (adenocarcinoma in situ), a u 3–17% – raka inwazyjnego nie tylko szyjki macicy, ale także endometrium, jajnika lub jajowodu Sharpless K.E., Obstet. Gynecol., 2005

38 Złośliwe i niezłośliwe choroby trofoblastu Klinika Onkologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Kierownik Kliniki i Katedry – prof. Marek Spaczyński

39 39 Definicje Trofoblast - ektoderma zewnątrzzarodkowa okrywająca blastocystęTrofoblast - ektoderma zewnątrzzarodkowa okrywająca blastocystę Przetrwała choroba trofoblastyzna jest pojęciem klinicznym obejmującym:Przetrwała choroba trofoblastyzna jest pojęciem klinicznym obejmującym: - rozrosty trofoblastu (zaśniad groniasty) - nowotwory trofoblastu (zaśniad inwazyjny i rak kosmówki)

40 40 Klasyfikacja patomorfologiczna Zaśniad groniasty:Zaśniad groniasty: –Całkowity, –Częściowy, –Inwazyjny, Rak kosmówkiRak kosmówki Guz miejsca łożyskowegoGuz miejsca łożyskowego

41 41 Epidemiologia Częstość występowaniaCzęstość występowania Indonezja: 11.5 na 1000 ciąż Indonezja: 11.5 na 1000 ciąż Japonia : 2.5 na 1000 ciąż Japonia : 2.5 na 1000 ciąż Singapur: 1.2 na 1000 ciąż Singapur: 1.2 na 1000 ciąż Polska : 1.0 na 1225 ciąż Polska : 1.0 na 1225 ciąż 1 przypadek na 8 ciąż wykazuje cechy1 przypadek na 8 ciąż wykazuje cechy inwazji trofoblastu inwazji trofoblastu Rak kosmówki po prawidłowej ciąży występuje 1 na 20 000 – 40 000 ciążRak kosmówki po prawidłowej ciąży występuje 1 na 20 000 – 40 000 ciąż

42 42 Czynniki ryzyka antykoncepcja hormonalnaantykoncepcja hormonalna niedobór karotenoidów w diecieniedobór karotenoidów w diecie wiek matkiwiek matki –40 r. ż. - 5-10 krotnym wzrostem ryzyka, –nieprawidłowe zaplemnienie komórki jajowej niepłodność i poronienia samoistne w wywiadzieniepłodność i poronienia samoistne w wywiadzie ciąża zaśniadowa w przeszłościciąża zaśniadowa w przeszłości zapłodnienie in vitrozapłodnienie in vitro ciąża wielopłodowaciąża wielopłodowa

43 43 Zaśniad groniasty całkowity - wada genetyczna Zaplemnienie pustego oocytu plemnikiem 23 Y lub 23 X – replikacja – brak podziału komórki Zaplemnienie pustego oocytu plemnikiem 23 Y lub 23 X – replikacja – brak podziału komórki ( 46 YY lub 46 XX) (homozygota 46 YY lub 46 XX) 23Y 23X + + 23Y 46YY 23X 46XX

44 44 Zaśniad groniasty całkowity - wada genetyczna Zaplemnienie pustego oocytu plemnikiem 46 XX – duplikacja materiału genetycznego bez podziału komórki = homozygota 46 XX Zaplemnienie pustego oocytu plemnikiem 46 XX – duplikacja materiału genetycznego bez podziału komórki = homozygota 46 XX 46XX +

45 45 Zaśniad groniasty całkowity - wada genetyczna Heterozygota : Heterozygota : Zaplemnienie przez plemnik heterozygotyczny 46 XY Zaplemnienie przez plemnik heterozygotyczny 46 XY Zaplemnienie dwoma plemnikami (X+Y) Zaplemnienie dwoma plemnikami (X+Y) Rzadkością jest heterozygota 46 XX Rzadkością jest heterozygota 46 XX 46XY 23X + + 46XY 23Y

46 46 Zaśniad groniasty całkowity - wada genetyczna Zaśniad groniasty o kariotypie heterozygotycznym częściej prezentuje złośliwe następstwa,Zaśniad groniasty o kariotypie heterozygotycznym częściej prezentuje złośliwe następstwa, Kariotyp 46 XY – 9% zaśniadów:Kariotyp 46 XY – 9% zaśniadów: –50% zaśniadów inwazyjnych, –75% raków kosmówki, heterozygotycznych zaśniadów wymaga leczenia. heterozygotycznych zaśniadów wymaga leczenia.

47 47 Zaśniad groniasty częściowy - wada genetyczna Zaplemnienie oocytu 23X dwoma plemnikami 23X oraz 23Y – triploidia 69XXY z dodatkowym zestawem chromosomów ojcowskich Zaplemnienie oocytu 23X dwoma plemnikami 23X oraz 23Y – triploidia 69XXY z dodatkowym zestawem chromosomów ojcowskich 23X + 69XXY 23Y 69XXY 23X 23Y 23X

48 48 Rozpoznanie F Badanie kliniczne, F Badanie ultrasonograficzne, F Oznaczenie β – hCG, F Oznaczenie HPL (marker PSTT) FBadanie histopatologiczne.

49 Rozpoznanie zaśniadu dokonuje się po badaniu histopatologicznym materiału otrzymanego w trakcie frakcjonowanego skrobania macicy.

50 50 Objawy zaśniadu całkowitego [1] Krwawienie z dróg rodnychKrwawienie z dróg rodnych –Jest najczęstszym objawem choroby, występuje w 89-97% przypadków, –Patomechanizm krwawienia – kosmki zaśniadu mogą oddzielić się od doczesnej i uszkadzają naczynia krwionośne, –Jama macicy może być wypełniona dużą objętością krwi, masy zaśniadu mogą działać jak korek, –54 % pacjentek ma wtórna niedokrwistość (Hb < 10 g/100 ml)

51 51 Objawy zaśniadu całkowitego [2] Torbiele tekaluteinowe jajnikówTorbiele tekaluteinowe jajników –Częstość występowania: USG: (> 5 cm) – 46 %USG: (> 5 cm) – 46 % Badanie kliniczne: 26 %Badanie kliniczne: 26 % –Przyczyna ich rozwoju jest jast hyperstymulacja jajników przez wysokie stężenia hCG w osoczu, –Zwykle mają 6 – 12 cm, rzadko > 20 cm średnicy, –Zwykle są to guzy wielokomorowe i obustronne, –Zawierają surowiczy lub bursztynowy płyn, –Mogą gwałtownie powiększać się, nawet po ewakuacji zaśniadu.

52 52 Objawy zaśniadu całkowitego [3] Rzadko mogą rozwinąć się także inne objawy hyperstymulacji jajników, takie jak:Rzadko mogą rozwinąć się także inne objawy hyperstymulacji jajników, takie jak: –Wodobrzusze oraz –Wysięk do opłucnej. Zwykle zanikają po upływie 8 tygodni,Zwykle zanikają po upływie 8 tygodni, Rzadko zdarza się skręt lub pęknięcie torbieli tekaluteinowej jajnika (2-3 %)Rzadko zdarza się skręt lub pęknięcie torbieli tekaluteinowej jajnika (2-3 %) Dekompresji torbieli można dokonać poprzez punkcję torbieli w asyście USG lub na drodze laparoskopii.Dekompresji torbieli można dokonać poprzez punkcję torbieli w asyście USG lub na drodze laparoskopii.

53 53 Objawy zaśniadu całkowitego [4] Powiększenie macicy nieproporcjonalne do wieku ciążyPowiększenie macicy nieproporcjonalne do wieku ciąży –Występuje w 38 – 51% przypadków, –Spowodowane jest rozwojem zaśniadu i zatrzymaną krwią w jamie macicy, –Powiększenie macicy często skojarzone jest ze znacząco podwyższonym poziomem hCG (skutek wzrostu i proliferacji trofoblastu)

54 54 Objawy zaśniadu całkowitego [5] Wymioty ciężarnychWymioty ciężarnych –Objaw ten występuje w 20 – 26 % przypadków, –Skojarzone są z powiększeniem macicy i wzrostem hCG –Patomechanizm – za wymioty prawdopodobnie odpowiedzialne są wysokie stężenia estrogenów w przebiegu ciąży zaśniadowej.

55 55 Objawy zaśniadu całkowitego [6] Stan przedrzucawkowy w I trymestrze ciążyStan przedrzucawkowy w I trymestrze ciąży –Występuje w 17 – 27 % przypadków –Rozwija się u pacjentek z bardzo powiększoną macicą i bardzo wysokimi wartościami hCG, –Rzucawka rozwija się rzadko

56 56 Objawy zaśniadu całkowitego [7] Nadczynność tarczycyNadczynność tarczycy –Występuje u pacjentek z bardzo wysokimi wartościami hCG, –Prawdopodobnie wysokooczyszczona hCG ma zdolność do stymulacji aktywności gruczołu tarczowego (syntezy i uwalniania T 3 oraz T 4 ), –U pacjentek z bardzo dużymi wartościami T 3 oraz T 4 może rozwinąć się przełom tarczycowy w trakcie znieczulenia ogólnego w trakcie ewakuacji zaśniadu.

57 57 Objawy zaśniadu całkowitego [9] Niewydolność oddechowaNiewydolność oddechowa –Występuje w 2 % przypadków, –Objawy Niepokój, splątanie,Niepokój, splątanie, Tachypnoe, tachykardiaTachypnoe, tachykardia Rzężenia nad polami płucnymi,Rzężenia nad polami płucnymi, Gazometria krwi tętniczej – hypoksja i zasadowica oddechowa,Gazometria krwi tętniczej – hypoksja i zasadowica oddechowa, RTG płuc – obustronne nacieki w polach płucnychRTG płuc – obustronne nacieki w polach płucnych –Grupa wysokiego ryzyka rozwoju niewydolności oddechowej to pacjentki z: Bardzo powiększonym trzonem macicy, Bardzo powiększonym trzonem macicy, Bardzo dużymi wartościami hCG Bardzo dużymi wartościami hCG

58 58 Zaśniad groniasty częściowy Pacjentki nie prezentują objawów typowych dla całkowitego zaśniadu groniastego,Pacjentki nie prezentują objawów typowych dla całkowitego zaśniadu groniastego, Pacjentki te prezentują objawy poronienia zatrzymanego lub niecałkowitego,Pacjentki te prezentują objawy poronienia zatrzymanego lub niecałkowitego, U niektórych pacjentek przebieg jest bezobjawowy,U niektórych pacjentek przebieg jest bezobjawowy, Stosunkowo rzadko u pacjentek z częściowym zaśniadem występuje dysproporcja pomiędzy wiekiem ciąży a rozmiarami macicy (8-11%)Stosunkowo rzadko u pacjentek z częściowym zaśniadem występuje dysproporcja pomiędzy wiekiem ciąży a rozmiarami macicy (8-11%) Rzadko rozwija się stan przedrzucawkowy (ok. 4%)Rzadko rozwija się stan przedrzucawkowy (ok. 4%)

59 59 Ultrasonograficzne cechy całkowitego zaśniadu groniastego F obraz zamieci śnieżnej w powiększonej macicy (spowodowany obecnością obrzękniętych kosmków), F brak obecności płodu, F brak obecności prawidłowej kosmówki lub łożyska F brak worka i płynu owodniowego, Fwystępowanie torbieli tekaluteinowych,

60 60 Zaśniad groniasty całkowity

61 61

62 62 Oznaczenie hCG Zaśniad całkowity:Zaśniad całkowity: – hCG (> 100 000 mIU/ml) Zaśniad częściowy (wartości hCG nie osiągają tak wysokich wartości jak w przypadku zaśniadu całkowitego)Zaśniad częściowy (wartości hCG nie osiągają tak wysokich wartości jak w przypadku zaśniadu całkowitego) β-hCG 20,9 – zaśniad całkowity β-hCG 20,9 – zaśniad całkowity α-hCG 2,4 – zaśniad częściowy α-hCG 2,4 – zaśniad częściowy

63 63 Zaśniad groniasty - obraz mikroskopowy

64 64 Rozpoznanie przetrwałej choroby trofoblastycznej Mierzalne stężenia hCG, utrzymujące się po poronieniu, usunięciu ciąży zaśniadowej, ektopowej lub po porodzie w terminie, mogą świadczyć o przetrwałej chorobie trofoblastycznej.Mierzalne stężenia hCG, utrzymujące się po poronieniu, usunięciu ciąży zaśniadowej, ektopowej lub po porodzie w terminie, mogą świadczyć o przetrwałej chorobie trofoblastycznej.

65 65 Kryteria rozpoznania przetrwałej choroby trofoblastycznej, 1.Brak spadku stężenia (plateau) hCG przez 3 tygodnie (dzień1, 7, 14, 21), 2.Wzrost stężenia hCG o 10% w dwóch kolejnych oznaczeniach w ciągu 2 tygodni (dzień 1, 7, 14), 3.Utrzymujące się podwyższone stężenie hCG ponad 6 miesięcy od ewakuacji zaśniadu, 4.Histopatologicznie Choriocarcinoma.

66 66 Czynniki ryzyka pojawienia się przetrwałej choroby trofoblastycznej Stężenie β - hCG przed ewakuacją zaśniadu przekraczające 100 000 mlU/ml Stężenie β - hCG przed ewakuacją zaśniadu przekraczające 100 000 mlU/ml Nadmierne powiększenie macicy w stosunku do czasu trwania ciąży Nadmierne powiększenie macicy w stosunku do czasu trwania ciąży Obecność torbieli tekaluteinowych o średnicy > 6 cm Obecność torbieli tekaluteinowych o średnicy > 6 cm Powikłania w ciąży z zaśniadem groniastym (stan przedrzucawkowy, objawy nadczynności tarczycy) Powikłania w ciąży z zaśniadem groniastym (stan przedrzucawkowy, objawy nadczynności tarczycy) Wiek chorej poniżej 20 lub powyżej 40 lat Wiek chorej poniżej 20 lub powyżej 40 lat Przebyta uprzednio ciąża zaśniadowa Przebyta uprzednio ciąża zaśniadowa

67 67 Badanie pacjentki z przetrwałą chorobą trofoblastyczną Ocena stopnia zaawansowaniaOcena stopnia zaawansowania –Badanie podmiotowe i przedmiotowe, –hCG, –Morfologia krwi, –Testy wątrobowe, –USG narządów płciowych –RTG płuc, U 40 % pacjentek z prawidłowym wynikiem badania rtg płuc przerzuty są widoczne w KT.U 40 % pacjentek z prawidłowym wynikiem badania rtg płuc przerzuty są widoczne w KT.

68 68 OBSERWACJA PO LECZENIU CIĄŻY ZAŚNIADOWEJ HCG NIE OBNIŻA SIĘ W 2 KOLEJNYCH OZNACZENIACHHCG NIE OBNIŻA SIĘ W 2 KOLEJNYCH OZNACZENIACH HCG WZRASTAHCG WZRASTA PONOWNIE WZRASTA PO NORMIEPONOWNIE WZRASTA PO NORMIE PODWYŻSZONY POZIOM DŁUŻEJ NIŻ 4 MIESIĄCEPODWYŻSZONY POZIOM DŁUŻEJ NIŻ 4 MIESIĄCE STWIERDZENIE PRZERZUTÓWSTWIERDZENIE PRZERZUTÓW

69 69 OBSERWACJA PO LECZENIU CIĄŻY ZAŚNIADOWEJ ROZPOZNAJEMY PRZETRWAŁĄ CIĄŻOWĄ CHOROBĘ TROFOBLASTYCZNĄ I ROZPOCZYNAMY LECZENIEROZPOZNAJEMY PRZETRWAŁĄ CIĄŻOWĄ CHOROBĘ TROFOBLASTYCZNĄ I ROZPOCZYNAMY LECZENIE PRZY CHORIOCARCINOMA LECZENIE ROZPOCZYNAMY BEZPOŚREDNIO PO OPRÓŻNIENIU MACICYPRZY CHORIOCARCINOMA LECZENIE ROZPOCZYNAMY BEZPOŚREDNIO PO OPRÓŻNIENIU MACICY

70 Leczenie choroby zaśniadu groniastego ewakuacja (odessanie) chemioterapia –MTX –EMA-Co (etopozyd, metotreksat, aktynomycyna D, etopozyd, cisplatyna)

71 71 Obserwacja chorych po leczeniu oznaczanie β - hCG co 7 dni przez 4 tygodnie oznaczanie β - hCG co 7 dni przez 4 tygodnie oznaczanie β - hCG co 4 tygodni przez 6 miesięcy oznaczanie β - hCG co 4 tygodni przez 6 miesięcy następnie co 8 tygodni przez 6 miesięcy następnie co 8 tygodni przez 6 miesięcy antykoncepcja przez 2 lata (!!!!) antykoncepcja przez 2 lata (!!!!)

72 72 Rak kosmówki - obraz mikroskopowy

73 73 Rak kosmówki może wystąpić poza ciążą. Sytuacje takie są ekstremalnie rzadkie. Rak kosmówki może wystąpić poza ciążą. Sytuacje takie są ekstremalnie rzadkie. Często występuje jako jeden ze składników guzów germinalnych o mieszanym utkaniu. Często występuje jako jeden ze składników guzów germinalnych o mieszanym utkaniu. Pierwotny rak kosmówki występujący w jajniku bardzo szybko daje przerzuty, jest chemiooporny i bardzo źle rokuje.Pierwotny rak kosmówki występujący w jajniku bardzo szybko daje przerzuty, jest chemiooporny i bardzo źle rokuje.

74 74 Rak kosmówki - objawy Krwawienie z narządów płciowych lub do jamy brzusznej, Krwawienie z narządów płciowych lub do jamy brzusznej, Przerzuty do płuc - duszność, kaszel, Przerzuty do płuc - duszność, kaszel, Przerzuty do mózgu - objawy ogniskowe, padaczka, psychozy, Przerzuty do mózgu - objawy ogniskowe, padaczka, psychozy,

75 75 Rak kosmówki - rozpoznanie Oznaczenie -hCG, Oznaczenie -hCG, Badanie ultrasonograficzne miednicy mniejszej, Badanie ultrasonograficzne miednicy mniejszej, Rtg klatki piersiowej, Rtg klatki piersiowej, TK głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej, TK głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej,

76 76 Najczęstsze lokalizacje przerzutów raka kosmówki Płuca 80 %, Płuca 80 %, Pochwa 30 %, Pochwa 30 %, Miednica mniejsza 20 %, Miednica mniejsza 20 %, Mózg 10 %, Mózg 10 %, Wątroba 10 %, Wątroba 10 %,

77 77 Guz miejsca łożyskowego (PSTT) Rzadki guz składający się z komórek pośrednich Rzadki guz składający się z komórek pośrednich trofoblastu (brak cyto i synsycjotrofoblastu), trofoblastu (brak cyto i synsycjotrofoblastu), lokalnie inwazyjny, w 10 % rozsiane przerzuty, lokalnie inwazyjny, w 10 % rozsiane przerzuty, Jedna trzecia pacjentek ma zatrzymanie miesiączki, Jedna trzecia pacjentek ma zatrzymanie miesiączki, pozytywny test β-hCG i powiększony trzon macicy pozytywny test β-hCG i powiększony trzon macicy Oznaczanie β-hCG jest niemiarodajne, należy Oznaczanie β-hCG jest niemiarodajne, należy oznaczyć HPL, oznaczyć HPL, Leczenie - abrazja, jeżeli nie wystarczy, należy Leczenie - abrazja, jeżeli nie wystarczy, należy wykonać hysterektomię (guz jest oporny na wykonać hysterektomię (guz jest oporny na chemioterapię), chemioterapię),


Pobierz ppt "NOWOTWORY W CIĄŻY Klinika Onkologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Kierownik Kliniki i Katedry – prof. Marek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google