Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółka jawna: „najbardziej osobowa” podstawa innych spółek osobowych; wspólnikami mogą być osoby fizyczne i inne podmioty, np. spółki kapitałowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółka jawna: „najbardziej osobowa” podstawa innych spółek osobowych; wspólnikami mogą być osoby fizyczne i inne podmioty, np. spółki kapitałowe."— Zapis prezentacji:

1 Spółka jawna: „najbardziej osobowa” podstawa innych spółek osobowych; wspólnikami mogą być osoby fizyczne i inne podmioty, np. spółki kapitałowe.

2 SPÓŁKA JAWNA osobowa; prowadzi przedsiębiorstwo pod własna firmą; nie jest inną spółką handlową; dążenie do osiągnięcia wspólnego celu; wniesienie wkładów lub współdziałanie;

3 Spółka jawna „Przedsiębiorca w rozumieniu prawa gospodarczego - wpis konstytutywny; Odpowiedzialność subsydiarna – najpierw majątkiem spółki a następnie majątkiem wspólników art. 31 ksh; Solidarna odpowiedzialność wspólników pomiędzy sobą ; Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania powstałe przed dniem jej przystąpienia art. 32 ksh.

4 Treść umowy spółki: art. 25 k.s.h.; zasada swobody umów art. 353 ¹ k.c. a art. 37 § 2 k.s.h.; zgłoszenie do rejestru art. 26 ksh:

5 Reprezentacja spółki: działanie w imieniu wszystkich wspólników i własnym na rzecz spółki; prawo każdego wspólnika np. do: nabywania na rzecz spółki nieruchomości; reprezentowania spółki wobec osób trzecich w tym w stosunkach publicznych;

6 Prowadzenie spraw spółki z zakresu zwykłych czynności każdy wspólnik (bez uchwały) lub gdy sprzeciw jednego wspólnika - uchwała; z zakresu zwykłych czynności gdy jest wymagana uchwała wszystkich wspólników - konieczna jednomyślność wszystkich mających prawo prowadzenia spraw spółki; w zakresie przekraczającym zwykłe czynności wymagana zgoda wszystkich wspólników (w tym wyłączonych).

7 Prowadzenie spraw spółki Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom; Pozostali wspólnicy są wyłączeni od prowadzenia spraw spółki; Wspólnicy prowadzący sprawy spółki są wpisani do KRS; Zarząd zwykły art. 42 ksh; Przekroczenie zwykłego zarządu art. 43 ksh.

8 WKŁAD WSPÓLNIKA przeniesienie własności rzeczy; przeniesienie innych praw; świadczenia na rzecz spółki; brak obowiązku podwyższenia umówionego wkładu; Udział w zyskach i stratach - równy o ile umowa nie stanowi inaczej;Udział w zyskach i stratach - równy o ile umowa nie stanowi inaczej; Udział w stratach a odpowiedzialność wspólnika !Udział w stratach a odpowiedzialność wspólnika !

9 ZAKAZ KONKURENCJI - jako wspólnik w spółce konkurencyjnej: spółce cywilnej; spółce jawnej; partner;komplementariusz; członek organu spółki;

10 KONIEC BYTU SPÓŁKI przyczyny określone w umowie; jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; ogłoszenie upadłości spółki; śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika; prawomocne orzeczenie sądu. milczące przedłużenie działalności art. 59 ksh

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKA: osobista;solidarna;subsydiarna;


Pobierz ppt "Spółka jawna: „najbardziej osobowa” podstawa innych spółek osobowych; wspólnikami mogą być osoby fizyczne i inne podmioty, np. spółki kapitałowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google