Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AMNESTY INTERNATIONAL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AMNESTY INTERNATIONAL"— Zapis prezentacji:

1 AMNESTY INTERNATIONAL

2 Co to jest Amnesty International?
Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem walczącym o przestrzeganie praw człowieka na całym świecie. Jest ona organizacją: międzynarodową – działającą w ponad 140 krajach, zrzeszającą ponad 1,5 miliona osób, bezstronną – w swojej działalności nie odwołuje się do żadnej religii czy ideologii, niezależną – od jakiegokolwiek państwa bądź rządu, utrzymującą się ze składek członków i ofiarności publicznej.

3 Wizją Amnesty International jest świat, w którym każdemu człowiekowi przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych międzynarodowych standardach praw człowieka.

4 Założenie AI Amnesty International powstała w 1961 roku z inicjatywy brytyjskiego prawnika Petera Benensona, który podjął akcję w obronie dwóch portugalskich studentek, aresztowanych na 7 lat więzienia za wzniesienie toastu za wolność.

5 Główne cele działań AI wyglądają następująco:
 uwolnienie wszystkich więźniów sumienia – osób więzionych za swoje przekonania, narodowość, religię, płeć, pochodzenie, kolor skóry, język, pochodzenie narodowe lub społeczne status ekonomiczny, urodzenie lub z innych powodów, którzy w swoich działaniach nie stosowali przemocy ani nie nawoływali do jej stosowania,  zapewnienie wszystkim więźniom politycznym bezzwłocznego i rzetelnego procesu sądowego,  zniesienie kary śmierci, tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania,  położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz „zaginięciom”,  walka z bezkarnością poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń praw człowieka zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

6 Znak Amnesty Symbolem jest okolona drutem kolczastym świeca, a inspiracją do dokonania takiego właśnie wyboru było stare chińskie przysłowie wielokrotnie spotykane w literaturze angielskiej: lepiej zapal świecę, niż byś miał przeklinać ciemność. Znak Amnesty International jest znany dzisiaj na całym świecie, stał się symbolem nadziei dla tych wszystkich, którzy bezprawnie znaleźli się za kolczastym drutem - których pozbawiono tej podstawowej wartości przydanej istocie ludzkiej, jaką jest wolność. Amnestyjna świeca zapłonęła po raz pierwszy 10 grudnia 1961, w Dniu Praw Człowieka, w St Martin-in-the-Field, anglikańskiej świątynii przy Trafalgar Square - w samym centrum Londynu, znanej z głoszonego przesłania o wolności Człowieka.

7 Zerwać drut okalający świecę, uwolnić niewinnych ludzi więzionych za to tylko, iż ośmielili się korzystać ze swoich niezbywalnych praw do wolnego słowa i wolności sumienia... - to jest właśnie samo jądro przesłania, jakie niesie Amnesty International.

8 W Polsce Amnesty International działa od 1990 roku.
W 1977 roku Amnesty International została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla. W Polsce Amnesty International działa od 1990 roku. Jednym z jej zadań jest rozwój edukacji na rzecz praw człowieka.

9 Jak można się zaangażować w pracę AI?
Członkowie AI mogą angażować się w działania AI na rożny sposób. Mogą pracować w grupach lub indywidualnie. Członkowie indywidualni mogą wspierać AI poprzez: bezpośrednie apele do władz na rzecz więźniów sumienia lub ofiar innych naruszeń praw człowieka – Światowe Apele można znaleźć w biuletynach AI i na stronie włączenie się do sieci takich jak Pilne Akcje, przekazywanie środków finansowych na rzecz AI, dystrybuowanie publikacji AI do lokalnych bibliotek i księgarni oraz zachęcanie przyjaciół i krewnych do przystąpienia do organizacji, zwracanie uwagi lokalnych polityków i mediów na sprawy niepokojące AI.

10 Maraton Pisania Listów
Główną metodą działań AI jest pisanie listów. Członkowie Amnesty International na całym świecie wysyłają listy, e, faksy oraz telegramy w obronie konkretnych osób wobec których władze dopuściły się naruszenia ich praw.

11 napisać list i upomnieć się o prawa człowieka.
Celem Maratonu Pisania Listów jest napisanie jak największej liczby listów w sprawie osób, których naruszone zostały podstawowe prawa człowieka. Listy te, zostają wysyłane do decydentów politycznych na całym świecie. Ta akcja daje szansę zwykłym ludziom, aby w prosty sposób pomogli konkretnej osobie, nawet jeżeli znajduje się ona po drugiej stronie kuli ziemskiej. Każdy może wziąć napisać list i upomnieć się o prawa człowieka.

12 Pilna akcja PAKISTAN - Jawed Khan
W 1998 r. Jawed Khan został skazany na karę śmierci przez Sąd w Faisalabad, po tym jak został uznany winnym popełnienia morderstwa. W momencie popełnienia zbrodni miał najprawdopodobniej 14 lat. W Pakistanie, prawo stanowi, że osoba, która w momencie popełnienia przestępstwa nie ukończyła lat nie może zostać skazana na karę śmierci. Jednak władze Pakistanu wierzą, że Jawed ukończył 18 lat, kiedy dopuścił się zbrodni. W 2003 r. jego ojciec przedstawił w sądzie akt urodzenia, który został uznany za fałszywy. Od dłuższego czasu Jawed jest przetrzymywany w bardzo złych warunkach w “celi śmierci” w centralnym więzieniu w Faisalabad. Obecnie ma 23 lata. Przesłał do Prezydenta Pakistanu list, w którym prosił o zachowanie życia, oraz prosił Sąd, żeby sprawdził w jakim dokładnie wieku był, kiedy dopuścił się przestępstwa. Prosimy Ciebie o wysłanie listu do Prezydenta Pakistanu, w którym napisz, że: Jesteś młodą osobą z Polski. Myślisz, że kara śmierci jest zła, i przypominając, że prawo w Pakistanie zabrania skazywać na karę śmierci osoby, które nie ukończyły 18 lat w momencie popełnienia przestępstwa. Prosząc o łaskę i zmianę kary śmierci orzeczoną wobec Jawed Khan na karę więzienia ponieważ istnieją poważne wątpliwości, że w momencie popełniania przestępstwa nie ukończył on 18 lat. Prosimy o wysyłanie listów na adres: Prezydent Pervez Musharraf Pakistan Secretariat Islamabad Pakistan

13 Szanowny Panie Prezydencie!
 Mohammad Hosni Mubarak President of the Arab republic of Egypt Abedine Palace, Cairo EGYPT Piszę do Pana ponieważ dotarły do mnie informacje z Amnesty International o sytuacji 2 500 osób aresztowanych po samochodowych atakach bombowych w kurorcie Taba 7 października. Większość aresztowanych więziona jest w odosobnieniu w ośrodkach Wywiadu Bezpieczeństwa Państwowego (SSI), w tym w siedzibie SSI na placu Lazoghly, skąd docierają informacje o stosowaniu tortur. Takie działania pozostają w sprzeczności z Powszechną Deklaracja Praw Człowieka. Proszę żeby więźniowie byli dobrze traktowani oraz aby mogli skontaktować się z prawnikami i rodzinami. Jeśli nie będą oni w rozsądnym czasie oskarżeni o przestępstwo i postawieni przed niezależnym i sprawiedliwym sądem, proszę również o ich natychmiastowe zwolnienie. Wyrażam wielką obawę tym, że osoby zwolnione skarżą się na tortury i maltretowanie, jakich doświadczyli w areszcie. Proszę o wszczęcie niezależnego śledztwa w sprawie podejrzeń o torturowanie i maltretowanie, oraz o podanie rezultatów śledztwa do wiadomości publicznej i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności karnej. Zależy mi, aby nikt w Egipcie nie był torturowany, co gwarantują międzynarodowe traktaty dotyczące praw człowieka.  Z poważaniem

14 Dobre wiadomości Chiny (jedna z Pilnych Akcji z Maratonu Pisania Listów 2004 r.) Według informacji przekazanych przez chińską państwową agencję informacyjną, kara śmierci orzeczona wobec Tenzina Deleg Rinpoche została zamieniona na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Pomimo tego, Amnesty International uważa, że jego proces był zaprzeczeniem zasad sprawiedliwości.

15 Ważne daty LISTOPAD 9 listopada – Dzień przeciw faszyzmowi i antysemityzmowi, 20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. GRUDZIEŃ 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. MAJ 28 maja - Urodziny Amnesty. CZERWIEC 1 czerwca – Dzień Dziecka, 20 czerwca – Dzień Uchodźcy.

16 Biuro Stowarzyszenia Amnesty International
Biuro Stowarzyszenia Amnesty International ul. Piękna 66a, lokal 2, I piętro Warszawa tel/fax: (22)

17 W prezentacji wykorzystano materiały pochodzące z:
(repozytorium wolnych zasobów projektów Fundacji Wikimedia). Microsoft Clip Gallery. Materiały własne. Autor prezentacji: Jolanta Woźniak – Partyka


Pobierz ppt "AMNESTY INTERNATIONAL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google