Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawda kontra precyzja* *Na podstawie książki T. Mayera „Prawda kontra precyzja w Ekonomii” (rozdział 5-6) Wojciech Szymanik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawda kontra precyzja* *Na podstawie książki T. Mayera „Prawda kontra precyzja w Ekonomii” (rozdział 5-6) Wojciech Szymanik."— Zapis prezentacji:

1 Prawda kontra precyzja* *Na podstawie książki T. Mayera „Prawda kontra precyzja w Ekonomii” (rozdział 5-6) Wojciech Szymanik

2 „Lepiej jest mieć rację w sposób nieprecyzyjny niż być precyzyjnie w błędzie” „Skrajnej dokładności modernistycznego rozumowania pod latarnią towarzyszy skrajna nieprecyzyjność poza jej zasięgiem” McCloskey(1990)

3 Czy bardziej prawdopodobne jest 10 %, czy 0,390625 % ?? GOLENIE OWIEC

4 Najważniejsze wątpliwości Mayer’a: Zasada najmocniejszego ogniwa (wiele przykładów) Fałszywa precyzja Metody zbierania danych Doradztwo polityczne (wypaczone ?) Formalizm

5 Zasada najmocniejszego ogniwa Postępowanie polegające na skupieniu uwagi na najmocniejszej części argumentacji, a następnie przeniesieniu jej siły dowodowej na całość argumentacji. Autorzy zbyt dużo czasu poświęcają na dowodzenie czegoś, co z zasady stanowi najbardziej przekonywującą część.

6 Dlaczego ? Autorzy skłoni są do niewłaściwej alokacji swoich wysiłków, ponieważ dużo łatwiej skupić się na rzeczach bardziej oczywistych. Stwarza to złudne wrażenie, że całość artykułu jest bardziej naukowa. Jak temu zaradzić ? Zasada najmocniejszego ogniwa cd.

7 Przykład racjonowania kredytu. W wielu artykułach autorzy dowodzą, że racjonowanie kredytu można wytłumaczyć zjawiskiem asymetrycznej informacji. Dowiódłszy w sposób rygorystyczny, że asymetryczna informacja stwarza bodźce do racjonowania kredytu, autor twierdzi, że wyjaśnił dlaczego kredyt jest racjonowany.

8 Klasyczny artykuł Baumola (1952) o transakcyjnym popycie na pieniądz Dwa rozdziały. W pierwszym autor posługując się jedynie elementarnym rachunkiem rozwija regułę pierwiastka kwadratowego dla popytu na pieniądz. (Założenia nieracjonalne !!) W drugim rozdziale odchodząc od skrajnych założeń, wykazuje że reguła pierwiastka kwadratowego nie zachowuje swojej ważności.

9 Jaki tego efekt ? Ponieważ wnioski z drugiego rozdziału są mniej eleganckie…. Pomimo że, Karl Brunner i Alan Meltzer wykazali, że odejście od reguły pierwiastka ma bardzo istotne znaczenie… Większość podręczników podaje wnioski z pierwszego rozdziału, co więcej bez podania założeń i bez ostrzeżeń. (np. Hall, Taylor (1995); Dornbusch, Fischer(1990))

10 Wnioski Ekonomiści mają skłonność do nadmiernego formalizowania. Takie wypaczenie wysiłku badawczego (spowodowane Z.N.O.) stanowi tylko jeden z problemów wynikających z przyzwolenia na wdarcie się kryteriów formalistycznych w dziedziny, które powinny być domeną ekonomii empiryczno-naukowej.

11 Niepotrzebne pretensje do precyzji, podejście Ekonomistów do precyzji… Skutek podchodzenia do ekonomii empiryczno-naukowej z formalistyczną mentalnością są próby zgłaszania przez ekonomistów zajmujących się badaniami empirycznymi pretensji do precyzji w stopniu niepotrzebnym i nierealistycznym

12 Gdyby tak było… Nauka o ewolucji i kosmologia byłyby złymi naukami, a nauka o stworzeniu świata dobrą. Kosmolodzy oceniają, że wszechświat liczy sobie dziesięć do dwudziestu miliardów lat., natomiast arcybiskup Ussher „kreacjonista” ustalił precyzyjnie datę stworzenia na rok 4004 p.n.e.

13 Inne bardzo ciekawe spojrzenie „ (…)do precyzji dochodzimy nie poprzez zmniejszanie otaczającej je strefy niejasności, ale przez wytrwałe pozostawanie w niej (…)” „W pomiarach staramy się brać pod uwagę zakres możliwego błędu; a precyzja nie polega na próbach zredukowania go do zera lub dowodzenia, że go w ogóle nie ma, lecz na jego wyraźnym uznawaniu” Karl Pooper

14 Krytyka fałszywej precyzji Krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,7854… Zagrożenie, żeby nie nabrać się fałszywej precyzji. Fałszywie pojęta precyzja jest niedobra dla ludzkiej natury.

15 Metody zbierania danych. Krytyka metod zbierania (niestaranność) Brak oceny jakości danych Krytyka podejścia do samego procesu zbierania danych, jako rzeczy niegodnej dla naukowca. Deficyt w handlu Stanów Zjednoczonych z Kanadą w 1982 r. „wynosił albo 12,8 mld dol., albo 7,9 mld dol. zależnie od tego, czy liczby były zaczerpnięte z amerykańskich, czy kanadyjskich publikacji”

16 Doradztwo polityczne Autor wskazuje niebezpieczeństwo, że tematy, o których szeroko się dyskutuje, będą miały zbyt dużą wagę w doradztwie politycznym. Naturalne jest, że ulegamy skłonności do mieszania tego, co się szeroko dyskutuje z tym co jest naprawdę ważne. Doradcy decydentów będą interpretowali dużą liczbę artykułów na temat danej idei jako wskaźnik jej dużego znaczenia.

17 Formalizm  Formalizm a utrata wglądu w naturę rzeczy, Woo (1986)  Formalizm powoduje skostnienie teorii ekonomicznych, które tracą w ten sposób wiele z początkowych ciekawych spostrzeżeń  Formalizm a komunikacja ?

18 PYTANIA DO DYSKUSJI: Dlaczego musimy czytać takie nudne artykuły ?

19 PYTANIA DO DYSKUSJI Jak to w końcu jest z tą precyzyjną prawdą ? Czy formalizowanie i matematyzowanie Ekonomii jest zawsze dobre ? Czy zbieranie danych może być fascynujące ?


Pobierz ppt "Prawda kontra precyzja* *Na podstawie książki T. Mayera „Prawda kontra precyzja w Ekonomii” (rozdział 5-6) Wojciech Szymanik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google