Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indeks Hirscha H – liczba publikacji w całej puli publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej H razy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indeks Hirscha H – liczba publikacji w całej puli publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej H razy."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Indeks Hirscha H – liczba publikacji w całej puli publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej H razy.

5

6

7 Metodologia Ranking przeprowadzono dla 86 uczelni akademickich (posiadających co najmniej 2 uprawnienia doktorskie): publicznych uczelni akademickich nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego –(lista na stronie: http://www.nauka.gov.pl),http://www.nauka.gov.pl uczelni medycznych –(lista: http://www.mz.gov.pl)http://www.mz.gov.pl –oprócz Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum UJ, których wyniki zawarte są w wynikach uczelni macierzystych, w rankingu umieszczono również Wojskową Akademię Techniczną. 15 akademickich uczelni niepublicznych

8 Metodologia Opracowanie zostało dokonane 5-7 maja 2014 roku przy pomocy narzędzia Web of Knowledge v. 5.9 - Web of Science. Przyjęto okres badania od początku istnienia bazy do 31.12.2013 r. Wzięto pod uwagę, następujące bazy danych: –Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –Social Sciences Citation Index (SSCI) –Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) Nie brano pod uwagę następujących baz danych prac konferencyjnych: –Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) –Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI- SSH) Analizy baz Web of Science dokonywano poprzez afiliację autora publikacji do określonej polskiej uczelni. W różnych publikacjach nazwa tej samej uczelni była często inaczej formułowana. Narzędzie Web of Science pozwala jednak na zsumowanie poszczególnych danych i w takiej formie było użyte na dalszych etapach analizy.

9 Metodologia Web of Science daje możliwość uzyskania raportu cytowań dla jednostki, jednak tylko wtedy, gdy ilość publikacji nie przekracza 10000. Pełen raport cytowań zawiera między innymi liczbę publikacji zarejestrowanych w zadanych bazach danych (SCI-EXP, SSCI oraz A&HCI), liczbę cytowań, liczbę cytowań bez autocytowań oraz indeks Hirscha h (określany zgodnie z jego definicją jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h). W przypadku uczelni, których liczba publikacji przekraczała 10000 publikacji rozbito raport na 2 lub 3 okresy czasu tak, aby każdy z nich obejmował poniżej 10 000 publikacji. Zsumowane liczby publikacji i cytowań z poszczególnych okresów są umieszczone w rankingu. Indeks Hirscha w takim przypadku określano z oryginalnej (niedzielonej) listy publikacji posortowanej malejąco według liczby cytowań.

10 Strona WWW z rankingiem http://rankingi.ia.uz.zgora.pl Tabele z rankingami (również archiwalne) Spis afiliacji polskich uczelni w bazie Web of Science

11 Rankingi uniwersytetów według dziedzin nauki

12 Ranking uniwersytetów według dziedzin nauki Opracowanie zostało dokonane 29-30 czerwca 2013 roku przy pomocy narzędzia Web of Knowledge v. 5.9 - Web of Science. Przyjęto okres badania od początku istnienia bazy do 31.12.2012, czyli od najstarszych istniejących danych. Wzięto pod uwagę, następujące bazy danych: –Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) (dane od 1945 do dziś) –Social Sciences Citation Index (SSCI) (dane od 1956 do dziś) –Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (dane od 1975 do dziś) Analizę przeprowadzono korzystając z dostępnej bazy afiliacji dla danej uczelni

13 Ranking uniwersytetów według dziedzin nauki Przyjęto spis dziedzin nauki zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 Nr 179, poz. 1065)Dz. U. 2011 Nr 179, poz. 1065 Narzędzie Web of Science umożliwia zwężenie publikacji do danej dziedziny nauki (Research Area). Dziedziny te nie pokrywają się z listą z Rozporządzenia – są węższe Ręcznie przypisywane dziedziny z WoS do dziedzin zgodnych z Rozporządzeniem Zgodnie z Rozporządzeniem niektóre dyscypliny naukowe należą do dwóch dziedzin nauki, np. –informatyka należy do dziedzin nauk matematycznych i technicznych –biofizyka do nauk fizycznych i biologicznych Publikacje w takich przypadkach dublują się w różnych dziedzinach nauki

14 Rankingi według dziedzin nauki

15


Pobierz ppt "Indeks Hirscha H – liczba publikacji w całej puli publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej H razy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google