Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOJRZAŁOŚĆSZKOLNA INFORMACJE DLA RODZICÓW Opracowanie: Beata Wilk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOJRZAŁOŚĆSZKOLNA INFORMACJE DLA RODZICÓW Opracowanie: Beata Wilk."— Zapis prezentacji:

1 DOJRZAŁOŚĆSZKOLNA INFORMACJE DLA RODZICÓW Opracowanie: Beata Wilk

2 SPIS TREŚCI  Elementy gotowości (dojrzałości szkolnej).  Skutki braku gotowości szkolnej.  Odroczenie obowiązku szkolnego.  Jak pomóc dziecku w osiągnięciu dojrzałości do szkoły w przypadku odroczenia?  Przyśpieszenie obowiązku szkolnego.  Jak możemy stymulować rozwój dziecka w domu (zanim podejmie naukę)?

3 ELEMENTY GOTOWOŚCI (DOJRZAŁOŚCI) SZKOLNEJ 1. ROZWÓJ UMYSŁOWY:  umiejętność wyodrębniania istotnych cech przedmiotów,  spostrzeganie różnic i podobieństw między przedmiotami,  zdolność do myślenia przyczynowo - skutkowego,  umiejętność skupiania uwagi oraz zapamiętywania i odtwarzania podawanych treści,  prawidłowy rozwój mowy – zarówno artykulacja dźwięków jak i odpowiedni zasób słów.

4 ELEMENTY GOTOWOŚCI (DOJRZAŁOŚCI) SZKOLNEJ 2. ROZWÓJ RUCHOWY  dobre funkcjonowanie narządów zmysłów, układu nerwowego,  orientacja przestrzenna,  sprawność manualna, prawidłowe trzymanie ołówka, nożyczek i innych przyborów szkolnych,  samodzielna samoobsługa.

5 ELEMENTY GOTOWOŚCI (DOJRZAŁOŚCI) SZKOLNEJ 3. ROZWÓJ UCZUCIOWO – SPOŁECZNY:  umiejętność współdziałania w grupie,  zdolność do podporządkowywania się regułom i poleceniom słownym,  umiejętność opanowania emocji,  umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami.

6 SKUTKI BRAKU GOTOWOŚCI SZKOLNEJ Brak u dziecka sześcioletniego niektórych wymienionych umiejętności może spowodować pojawienie się u niego problemów  EDUKACYJNYCH,  EMOCJONALNYCH,  WYCHOWAWCZYCH. Po rozpoczęciu nauki w klasie pierwszej dziecko będzie narażone na niezawinione przez siebie niepowodzenia i przykrości, które niekorzystnie wpłyną na jego samoocenę i mogą zaważyć na całym przyszłym życiu.

7 ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO Aby dziecka nie narażać na niepowodzenia w szkole, pracę w celu wyrównania opóźnień należy rozpocząć PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ. W tym celu stworzono możliwość odroczenia obowiązku szkolnego na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

8 JAK POMÓC DZIECKU W OSIĄGNIĘCIU GOTOWOŚCI DO SZKOŁY W PRZYPADKU ODROCZENIA. Jeśli uzyskamy odroczenie od obowiązku szkolnego dla naszego dziecka, musimy dany nam dodatkowy rok dobrze wykorzystać na:  utrwalenie treści programowych z klasy O,  terapię pedagogiczną,  a niekiedy także na konsultację i leczenie specjalistyczne. Pamiętajmy: ODROCZENIE TO SZANSA DLA NASZEGO DZIECKA

9 PRZYSPIESZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO Przyśpieszenie obowiązku szkolnego celowe jest tylko w wypadku gdy u dziecka z grupy przedszkolnej pięciolatków obserwuje się pełną gotowość szkolną we wszystkich wymienionych wcześniej sferach: umysłowej, fizycznej oraz emocjonalno-społecznej. Przyśpieszenie obowiązku szkolnego odbywa się tylko na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

10 JAK MOŻEMY STYMULOWAĆ ROZWÓJ DZIECKA ZANIM PODEJMIE NAUKĘ.  Stwórzmy dziecku atmosferę bezpieczeństwa.  Chwalmy je nawet za drobne osiągnięcia.  Czytajmy mu, rozmawiajmy z nim, tłumaczmy mu świat.  Zachęcajmy do uczenia się wierszyków, piosenek.  Zachęcajmy do aktywności twórczej plastycznej, muzycznej, teatralnej.  Grajmy z nim w gry planszowe, układajmy puzzle.

11 …CO JESZCZE MOŻEMY ZROBIĆ?  Uczmy systematyczności.  Dbajmy by kończyło swoją pracę.  Dawajmy mu zadania dostosowane do jego możliwości, rzeczowo wyjaśniajmy gdzie popełnia błędy.  Doceniajmy jego wysiłek.  Nie wyręczajmy go.  Pamiętajmy, że jest dzieckiem i ma prawo do zabawy. WSPÓŁPRACUJMY Z NAUCZYCIELEM PRZEDSZKOLA.


Pobierz ppt "DOJRZAŁOŚĆSZKOLNA INFORMACJE DLA RODZICÓW Opracowanie: Beata Wilk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google