Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Konstytucja 3 maja Obraz namalowany przez Jana Matejko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Konstytucja 3 maja Obraz namalowany przez Jana Matejko."— Zapis prezentacji:

1 1 Konstytucja 3 maja Obraz namalowany przez Jana Matejko

2 Konstytucja 3 maja uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

3 Konstytucja 3 maja została ustanowiona
ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu poprawienia sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. Wprowadzała potrzebne reformy i zmiany ustrojowe. Oryginalny manuskrypt Konstytucji 3 maja

4 Król Stanisław August Poniatowski, jeden z autorów tekstu Konstytucji 3 maja

5 Biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński, jeden z twórców Konstytucji 3 maja

6 Ignacy Potocki, wniósł wielki wkład w redakcję ostatecznego kształtu Konstytucji 3 maja

7 Wstępny projekt Konstytucji został przygotowany przez
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z udziałem : Hugona Kołłątaja Stanisława Staszica Ignacego Potockiego Stanisława Małachowskiego oraz osobistego sekretarza króla Scipione Piattoliego

8 Przyjęcie Konstytucji
Wieczorem 2 maja 1791 w Pałacu Radziwiłłowskim odbyło się zebranie na którym odczytano projekt konstytucji. Tej nocy z 2 na 3 maja w domu marszałka Małachowskiego senatorowie podpisali „Assekuracyę”  - akt poparcia konstytucji. Obrady nad przyjęciem Konstytucji odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie. Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja, rysunek  Jana Piotra Norblina  Do przyjęcia konstytucji przez sejm wezwał poseł Michał Zabiełło , a króla do jej zaprzysiężenia. Król złożył przysięgę na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego, następnie odbyło się nabożeństwo dziękczynne w kolegiacie św. Jana. Konstytucja została przyjęta 3 maja 1791 przytłaczającą większością głosów, co zostało owacyjnie przyjęte przez tłum zgromadzony przed zamkiem.

9 Prawa zawarte w Konstytucji 3 maja
Trójpodział władzy na : ustawodawczą (dwuizbowy parlament) wykonawczą (król) sądowniczą Prawo powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczaństwa Ograniczenie immunitetów prawnych i politycznych przywilejów szlachty Prawo do posiadania majątku przez mieszczaństwo i zajmowaniu stanowisk oficerskich i w administracyjnych Prawo do uzyskiwania szlachectwa Objęto opieką „prawa i administracji rządowej” chłopów

10 Zmiany w prawie Konstytucja zniosła – m.in. liberum veto – szlacheckie „nie pozwalam” wstrzymujące obrady sejmu; konfederacje – związek szlachty utworzony dla osiągnięcia określonych celów; skonfederowane sejmy  oraz nadmierny wpływ sejmików ziemskich .

11 Prezentacje przygotowała:
Kamila Przybyła kl. VI b SP- 3 Lubsko


Pobierz ppt "1 Konstytucja 3 maja Obraz namalowany przez Jana Matejko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google