Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie? Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych www.ppnt.poznan.pl/rpk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie? Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych www.ppnt.poznan.pl/rpk."— Zapis prezentacji:

1 Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie? Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Dokumentacja konkursowa Dokumentacja konkursowa http://cordis.europa.eu/fp7/people Dokument programowy (Work Programme) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for applicants) – formularze Tekst konkursu (Call text) FP7 Factsheets - broszura z informacjami na temat 7.PR

3 Kilka rad na początek Pierwsze strony najważniejsze – czytelnik (ekspert) od razu wie, o co chodzi w projekcie Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie bezosobowego, „należy wykonać badania” Powtórzenie – to nie zbrodnia Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości)

4 Kilka rad na początek (2) Projekt to inicjatywa oddolna Formularze B mają pomóc a nie przeszkodzić Śródtytuły, formatowanie, diagramy, rysunki Drobne pomysły np. pytania – odpowiedzi Traktowanie czytelnika jak laika

5 Opis projektu – część B B1 Naukowa i technologiczna jakość projektu (Waga: 25%, Próg: 3 pkt) B2 Program szkoleniowy (Waga: 15%, Próg: 3 pkt) B3 Naukowiec – stypendysta (Waga: 25%, Próg: 4 pkt) B4 Wdrożenie projektu (Waga: 15%, Próg: brak) B5 Efekt projektu (Waga: 20%, Próg: brak) B6 Kwestie etyczne Warunek pozytywnej oceny: przejście progów i uzyskanie co najmniej 70% punktów

6 Naukowa jakość projektu Scientific/Technological quality + interdisciplinary & multidisciplinary aspects –Na sam początek kilka zdań ogólnych o projekcie?: Cel ogólny (jasno), Cele pośrednie (wypunktować) –Opis state-of-the-art i oczekiwanych rezultatów –Dlaczego powinno się podejmować badania w tym temacie (aspekty naukowe, techniczne, gospodarcze, społeczne) –Aspekty multidyscyplinarne (między sektorowe)

7 Naukowa jakość projektu Research methodology -Podejście metodologiczne - Wybór -Dlaczego to podejście doprowadzi do sukcesu (osiągnięcia celu) Originality and innovative nature of the project and relationship to the state of the art in the field -Wkład do stanu wiedzy -Nowe podejście – dlaczego ? + Nowe metody Timeliness and relevance of the project -Dlaczego projekt powinien zostać zrealizowany w tym właśnie czasie?

8 Naukowa jakość projektu Host scientific expertise in the field - Doświadczenie w dziedzinie projektu (OIF – host 1 i 2) - Osiągnięcia, projekty, współpraca międzynarodowa (publikacje, patenty, projekty, nagrody etc. ) Quality of the group/supervisors - Informacja o opiekunie naukowym (doświadczenie, dorobek) - Plany prowadzenia, nadzoru i pomocy naukowej - Zdolność do przekazania innych umiejętności

9 Program szkoleniowy Clarity and quality of the research training Cele szkoleniowe wniosku Wkład do rozwoju aplikanta i jego kariery Opis, czego aplikant się nauczy podczas projektu Relevance and quality of additional scientific training/complementary skills offered Komplementarne umiejętności (zarządzanie, fundrasing, prezentacja, współpraca z przemysłem, etyka itp. Host expertise in training experienced researchers/ capacity to provide mentoring Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń etc. dla post-doców

10 Jakość aplikanta, w tym CV Research experience Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia projektu. Research results including patents, publications, teaching etc. opis 3 głównych osiągnięć – cele, rezultaty, zastosowania, zdobyte umiejętności itd. (250 słów) Idependent thinking and leadership qualities Działania na potwierdzenie: inicjatywy, niezależnego myślenia i cech kierowniczych.

11 Jakość aplikanta, w tym CV Match between the fellow’s profile and project Potential for reaching a position for professional maturity Potential to acquire new knowledge Potencjał dla osiągnięcia niezależności jako naukowiec - jak projekt przyczyni się do rozwoju kariery i osiągnięcia niezależności (OIF- wykorzystanie wiedzy spoza Europy) + CV: doświadczenie zawodowe osiągnięcia, lista projektów, publikacji, patentów, zaproszeń na konferencje etc. Można dołączyć krótkie streszczenia jednej lub dwóch najważniejszych publikacji

12 Wdrożenie Quality of infrastructures/facilities and international collaborations of host Jaki sprzęt zostanie udostępniony (udowodnienie, że spełni wymagania projektu); Opis aktualnej współpracy międzynarodowej

13 Wdrożenie Practical arrangements for the implementation and management of the scientific project Praktyczne ustalenia, dzięki którym projekt będzie mógł być wykonany (zwłaszcza po stronie hosta) Practical and administrative arrangements, and support for the hosting of the fellow Ustalenia administracyjne – pomoc dla stypendysty w znalezieniu się w nowym kraju (nauka języka, administracja lokalna, mieszkanie, szkoły dla dzieci itp.)

14 Wdrożenie Feasibility and credibility of the project + work plan Plan pracy (harmonogram, zależność wynikowa, kwantyfikacja, metody) – diagramy, wykresy Cele pośrednie, które pozwolą na ocenę postępów projektu (tabela?) Informacja o przerwach (jeśli są planowane) i o potrzebie badań poza „hostem” (eksperci ocenią pozytywny/negatywny wpływ na przebieg projektu) Ustalenia, plany związane z prawami własności intelektualnej (własność, patentowanie, publikacje, wykorzystanie)

15 Wykres Gantta

16 Uproszczony schemat projektu Problem Cel Cele szczegółowe -….. Działanie 6 Działanie 5 Działanie 4 Działanie 3 Działanie 2Działanie 1 RezultatFollow up

17 Wpływ Potential of acquiring competencies - Jak stypendysta będzie kontynuował drogę podjętą w projekcie -Korzyści dla aplikanta (zwłaszcza długoterminowe) Contribution to career development - Zgodność z celami akcji Marie Curie (związek z Work Programme) - Wpływ na rozwój kariery stypendysty

18 Wpływ Contribution to European excellence and European competitiveness -Jak projekt przyczynia się do powstania/celów ERA -Jak projekt przyczynia się do realizacji/rozwoju polityki UE w konkretnej dziedzinach. (środowisko, zdrowie, transport, cele społeczne, wzrost zatrudnienia etc.). - Jak przyczyni się do rozwoju poziomu nauki w Europie -Jak projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Europy dla naukowców -Jak projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Europy (gospodarki, przemysłu etc.)

19 Kwestie etyczne Tabelka związana ze sprawami etycznymi. Jeśli dotyczy, należy opisać, jak wymagania prawne będą respektowane, czy trzeba wziąć pod uwagę aspekty polityki UE etc.

20 Zapraszamy na warsztaty nt. pisania wniosków IEF i IOF Termin: maj/czerwiec Więcej informacji: www.ppnt.poznan.pl/rpk (Nasze szkolenia)www.ppnt.poznan.pl/rpk

21 Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279748; e-mail: ek@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie? Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych www.ppnt.poznan.pl/rpk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google