Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test elektrostatyka Celem tego testu jest sprawdzenie wiadomości z kinematyki. Poziom testu – szkoła średnia, poziom rozszerzony POWODZENIA!!!!!!:):):)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test elektrostatyka Celem tego testu jest sprawdzenie wiadomości z kinematyki. Poziom testu – szkoła średnia, poziom rozszerzony POWODZENIA!!!!!!:):):)"— Zapis prezentacji:

1

2 Test elektrostatyka Celem tego testu jest sprawdzenie wiadomości z kinematyki. Poziom testu – szkoła średnia, poziom rozszerzony POWODZENIA!!!!!!:):):)

3 Ładunki elektrostatyczne: ➲ Zawsze się odpychają ➲ Zawsze się przyciągają ➲ W zależności od znaku przyciągają lub odpychają ➲ Jednoimienne przyciągają, różnoimienne odpychają +- ++ A B C D

4 Czy zmieni się, jeśli tak ile razy siła oddziaływania między ładunkami jeśli przeniesiemy je z powietrza do nafty(przenikalność elektryczna nafty 2): ➲ Wzrośnie 2 razy ➲ Zmaleje 2 razy ➲ Zmaleje 4 razy ➲ Nie zmieni się ++ A B C D

5 Jeden z oddziałujących ładunków zmniejszono 2-krotnie. Jak zmienić odległość między ładunkami by siła nie uległa zmianie: ➲ Zmniejszyć 2 razy ➲ Zwiększyć 2 razy ➲ Zmniejszyć √ 2 razy ➲ Zwiększyć √ 2 razy A B C D +q +0.5q +q F F FF

6 O ile zmieni się siła oddziaływania między ładunkami jeśli jeden z nich zmniejszymy a drugi zwiększymy o  q bez zmiany odległości: ➲ Nie zmieni się ➲ O  q ➲ O k  q/r 2 ➲ O k  q/2r 2 A B C D q q q-  qq+  q

7 Wewnątrz szklanej idealnie gładkiej rury zakoczonej metalowymi krążkami umieszczono piłeczkę pokrytą grafitem jak pokazuje rysunek jak zachowa się piłeczka: ➲ Pozostanie w spoczynku ➲ Zostanie przyciągnięta do lewej płytki ➲ Zostanie przyciągnięta do prawej płytki ➲ Będzie się odbijać między płytkami +- A B C D

8 Czy można naelektryzować ujemnie trwale elektroskop za pomocą laski szklanej: ➲ Nie, ponieważ laska szklana elektryzuje się dodatnio ➲ Nie, metodą indukcji naelektryzujemy nietrwale ➲ Tak, gdy elektroskop uziemimy, odsuniemy laske, a potem uziemienie ➲ Tak, gdy uziemimy elektroskop i najpierw odsuniemy laskę A B C D

9 Natężenie pola między dwoma ładunkami oddalonymi o r o takich samych wartościach w ¼ odległości między nimi jest równe: ➲ Zero ➲ 128kq/9r 2 ➲ 160kq/9r 2 ➲ 128kq/r 2 A B C D r

10 Jaki jest zwrot i wartość natężenia pola elektrostatycznego w punkcie A: ➲ Zero ➲ kq/r 2 do góry ➲ kq/r 2 w prawo ➲ √ 2kq/r 2 w prawo a A +q -q a a A B C D

11 Jaki ładunek należy ustawić 15cm pod kulą o masie 150g naładowaną do 0,1mC, aby nić o wytrzymałości 10N, na której zawieszona jest ta kula, zerwała się: ➲ 21,25  C ➲ 2,5  C ➲ 3,75  C ➲ 21,25 mC A B C D

12 Jaką pracę należy wykonać aby przenieść z nieskończoności w czwarty pusty wierzchołek kwadratu o boku d ładunek 2q: ➲ kq/d  2  kq(  d  0  Nie da się określić, jest zbyt wiele ładunków d d q 2q q C B A D

13 Między dwiema płytami oddalonymi o d między którymi panuje różnica potencjałów U, zawieszono na nici kulę o masie m naładowaną łądunkiem q. O jaki kąt wychyli się kula: ➲ tg  Uq/mg ➲ sin  Uq/mgd ➲ tg  Uq/mgd ➲ ctg  Uq/mgd +- B C D A

14 Między okładki naładowanego i odłączonego kondensatora wsunięto dielektryk o przenikalności 3. Jak zmieniła się energia kondensatora: ➲ Nie zmieniła się ➲ Wzrosła 3 razy ➲ Zmalała 3 razy ➲ Wzrosła 9 razy +- A B C D

15 Ile jest równa pojemność zastępcza układu: ➲ 11/6C i 101/24C ➲ 11C/6 i 101C/24 ➲ 6C/11 i 24C/101 ➲ 24C/31 i 6C/11 A B C D

16 Pojemność zastępcza układu jest równa (licząc od lewego górnego zgodnie z ruchem wskazówek zegara): ➲ 3/2C; 4/5C; 20/29C; 11/3C ➲ 3C/2; 4C/5; 20C/29;11C/3; ➲ C/3; 7C/4; 35C/6; 19C/48 ➲ C/3; 7C/3; 36C/5; 48C/19 A B C D

17 Jaką pracę należy wykonać aby płytki kondensatora o powierzchni S odległe o d rozsunąć na 2 razy większą odległość jeśli jest on dołączony do źródła napięcia U: ➲    U 2 S/2d ➲    U 2 S/d ➲    U 2 S/d ➲ Nie można określić, nie znając ładunku zgromadzonego na kondensatorze D C B A d 2d


Pobierz ppt "Test elektrostatyka Celem tego testu jest sprawdzenie wiadomości z kinematyki. Poziom testu – szkoła średnia, poziom rozszerzony POWODZENIA!!!!!!:):):)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google