Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test elektrostatyka Celem tego testu jest sprawdzenie wiadomości z kinematyki. Poziom testu – szkoła średnia, poziom rozszerzony POWODZENIA!!!!!!:):):)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test elektrostatyka Celem tego testu jest sprawdzenie wiadomości z kinematyki. Poziom testu – szkoła średnia, poziom rozszerzony POWODZENIA!!!!!!:):):)"— Zapis prezentacji:

1 Test elektrostatyka Celem tego testu jest sprawdzenie wiadomości z kinematyki. Poziom testu – szkoła średnia, poziom rozszerzony POWODZENIA!!!!!!:):):)

2 Ładunki elektrostatyczne:
Zawsze się odpychają Zawsze się przyciągają W zależności od znaku przyciągają lub odpychają Jednoimienne przyciągają, różnoimienne odpychają A + + B C + - D

3 Wzrośnie 2 razy Zmaleje 2 razy Zmaleje 4 razy Nie zmieni się
Czy zmieni się, jeśli tak ile razy siła oddziaływania między ładunkami jeśli przeniesiemy je z powietrza do nafty(przenikalność elektryczna nafty 2): Wzrośnie 2 razy Zmaleje 2 razy Zmaleje 4 razy Nie zmieni się A + + B C D

4 Zmniejszyć 2 razy Zwiększyć 2 razy Zmniejszyć √2 razy
Jeden z oddziałujących ładunków zmniejszono 2-krotnie. Jak zmienić odległość między ładunkami by siła nie uległa zmianie: A Zmniejszyć 2 razy Zwiększyć 2 razy Zmniejszyć √2 razy Zwiększyć √2 razy +q +q F F B C +0.5q +q D F F

5 O ile zmieni się siła oddziaływania między ładunkami jeśli jeden z nich zmniejszymy a drugi zwiększymy o Dq bez zmiany odległości: Nie zmieni się O Dq O kDq/r2 O kDq/2r2 A q q B C q-Dq q+Dq D

6 Pozostanie w spoczynku Zostanie przyciągnięta do lewej płytki
Wewnątrz szklanej idealnie gładkiej rury zakoczonej metalowymi krążkami umieszczono piłeczkę pokrytą grafitem jak pokazuje rysunek jak zachowa się piłeczka: Pozostanie w spoczynku Zostanie przyciągnięta do lewej płytki Zostanie przyciągnięta do prawej płytki Będzie się odbijać między płytkami A B + - C D

7 Nie, ponieważ laska szklana elektryzuje się dodatnio
Czy można naelektryzować ujemnie trwale elektroskop za pomocą laski szklanej: Nie, ponieważ laska szklana elektryzuje się dodatnio Nie, metodą indukcji naelektryzujemy nietrwale Tak, gdy elektroskop uziemimy, odsuniemy laske, a potem uziemienie Tak, gdy uziemimy elektroskop i najpierw odsuniemy laskę A B C D

8 Natężenie pola między dwoma ładunkami oddalonymi o r o takich samych wartościach w ¼ odległości między nimi jest równe: A Zero 128kq/9r2 160kq/9r2 128kq/r2 B r C D

9 Jaki jest zwrot i wartość natężenia pola elektrostatycznego w punkcie A:
Zero kq/r2 do góry kq/r2 w prawo √2kq/r2 w prawo A a a B C +q -q a D

10 Jaki ładunek należy ustawić 15cm pod kulą o masie 150g naładowaną do 0,1mC, aby nić o wytrzymałości 10N, na której zawieszona jest ta kula, zerwała się: A 21,25 mC 2,5 mC 3,75 mC B C D

11 Nie da się określić, jest zbyt wiele ładunków
Jaką pracę należy wykonać aby przenieść z nieskończoności w czwarty pusty wierzchołek kwadratu o boku d ładunek 2q: kq/d2 kq(2+2)/d Nie da się określić, jest zbyt wiele ładunków A q B d C 2q d D q

12 tga=Uq/mg sina=Uq/mgd tga=Uq/mgd ctga=Uq/mgd
Między dwiema płytami oddalonymi o d między którymi panuje różnica potencjałów U, zawieszono na nici kulę o masie m naładowaną łądunkiem q. O jaki kąt wychyli się kula: tga=Uq/mg sina=Uq/mgd tga=Uq/mgd ctga=Uq/mgd A + - B C D

13 Nie zmieniła się Wzrosła 3 razy Zmalała 3 razy Wzrosła 9 razy
Między okładki naładowanego i odłączonego kondensatora wsunięto dielektryk o przenikalności 3. Jak zmieniła się energia kondensatora: Nie zmieniła się Wzrosła 3 razy Zmalała 3 razy Wzrosła 9 razy A + - B C D

14 Ile jest równa pojemność zastępcza układu:
11/6C i 101/24C 11C/6 i 101C/24 6C/11 i 24C/101 24C/31 i 6C/11 A B C D

15 Pojemność zastępcza układu jest równa (licząc od lewego górnego zgodnie z ruchem wskazówek zegara):
3/2C; 4/5C; 20/29C; 11/3C 3C/2; 4C/5; 20C/29;11C/3; C/3; 7C/4; C/6; 19C/48 C/3; 7C/3; C/5; 48C/19 A B C D

16 Nie można określić, nie znając ładunku zgromadzonego na kondensatorze
Jaką pracę należy wykonać aby płytki kondensatora o powierzchni S odległe o d rozsunąć na 2 razy większą odległość jeśli jest on dołączony do źródła napięcia U: d e0eU2S/2d 2e0eU2S/d e0eU2S/d Nie można określić, nie znając ładunku zgromadzonego na kondensatorze A B C 2d D


Pobierz ppt "Test elektrostatyka Celem tego testu jest sprawdzenie wiadomości z kinematyki. Poziom testu – szkoła średnia, poziom rozszerzony POWODZENIA!!!!!!:):):)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google