Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 2 Enzymy-biokatalizatory reakcji metabolicznych Urszula Grygier Beata Jancarz

3 Co to są enzymy? 3 Enzymy to biologiczne katalizatory reakcji metabolicznych, które obniżają energię aktywacji reakcji. W układach poza komórkowych łatwym sposobem przyspieszenia przebiegu procesów chemicznych jest podniesienie temperatury, co zwiększa reaktywność cząsteczek. W organizmie jednak ze względu na wrażliwość białek, jest to nie możliwe i dlatego niezbędnym staje się obniżenie energii aktywacji reakcji przy pomocy enzymów.

4 Budowa enzymów 4 Większość enzymów ma budowę białkową. Te makrocząsteczki doskonale pełnią swoje funkcje, ponieważ: - Wykazują ogromną różnorodność kształtów ułożonych w przestrzeni łańcuchów polipeptydowych co pozwala na dopasowanie ich do różnych substratów; - Małe cząsteczki łatwo przyłączają się do białek zmieniając ich kształt co pozwala regulować aktywność enzymów; -Wykazują różnorodność ugrupowań bocznych aminokwasów je budujących co umożliwia tworzenie różnorodnych centrów aktywnych.

5 Budowa enzymów 5 Enzym Część białkowa= apoenzym Część niebiałkowa= koenzym (grupa prostetyczna)

6 Przebieg reakcji enzymatycznej 6 E + S ES E + P Warunkiem zajścia reakcji enzymatycznej jest połączenie się apoenzymu z właściwym substratem. Następuje ono w miejscu zwanym centrum aktywnym, czyli tym fragmencie łańcucha polipeptydowego apoenzymu, który zawiera reaktywne grupy funkcyjne. W ten sposób powstaje kompleks enzym-substrat /ES/ gdzie obniżona zostaje energia aktywacji reakcji. Jego utworzenie jest możliwe gdy substrat pasuje do centrum aktywnego. Za dopasowanie to odpowiedzialny jest między innymi koenzym.

7 Przebieg reakcji enzymatycznej 7

8 Cechy enzymów 8 -Nie zużywanie się w czasie reakcji (nie mogą on jednak „pracować” w nieskończoność, dlatego w komórce następuje ciągła ich synteza). -Specyfika działania (jeden enzym katalizuje jeden rodzaj reakcji) -Wrażliwość na temperaturę -Wrażliwość na pH

9 Klasyfikacja enzymów 9 Ze względu na rodzaj katalizowanej reakcji: -oksydoreduktazy - katalizują reakcje redoks czyli utleniania i redukcji -transferazy - katalizują przenoszenie grup chemicznych lub atomów z jednego związku na drugi -hydrolazy - katalizują rozkład złożonych związków organicznych do związków prostszych z udziałem cząsteczek wody /do tej grupy należą enzymy trawienne/ -liazy - katalizują reakcje rozpadu wiązania bez udziału wody -izomerazy - katalizują reakcje przegrupowań wewnątrzcząsteczkowych - ligazy /syntetazy/ - katalizują reakcje syntez nowych wiązań chemicznych

10 Rybozymy 10 W czasie powstawania życia na Ziemi funkcje katalizatorów pełniły nie białka lecz cząsteczki RNA. Do dziś pozostało kilka enzymów, które w całości lub częściowo są zbudowane z RNA i stąd nazwano je rybozymami. Katalizują one reakcje rozcinania powstających w jądrze komórkowym cząsteczek RNA.

11


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google