Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 Ruch punktu materialnego - podsumowanie Elżbieta Kawecka informatyka + 2

3 PROGRAM WYKŁADU 1.Względność ruchu 2.Kinematyka ruchów prostoliniowych 3.Zasady dynamiki Newtona 4.Zasada zachowania pędu 5.Tarcie i opory ruchu 6.Ruch ciała w dwóch wymiarach 7.Ruch jednostajny po okręgu informatyka + 3

4 Opis ruchu zależy od wyboru układu odniesienia. Mówimy, że ruch jest względny. informatyka + 4 WZGLĘDNOŚĆ RUCHU

5 Wybór układu odniesienia pozwala na opisanie zmian położenia punktu w czasie ruchu. Wektor przemieszczenia jest różnicą wektorów położenia końcowego i początkowego 5 WZGLĘDNOŚĆ RUCHU

6 W ruchu jednostajnym prostoliniowym wektor prędkości jest stały i leży na prostej, wzdłuż której porusza się ciało. Zależność położenia od czasu opisujemy równaniem: przy czym dla: v>0 – zwrot wektora prędkości jest zgodny ze zwrotem osi X v<0 - zwrot wektora prędkości przeciwny do osi X informatyka + 6 KINEMATYKA RUCHÓW PROSTOLINIOWYCH

7 W ruchu jednostajnym prostoliniowym wykres zależności położenia od czasu jest linią prostą, a kąt nachylenia prostej do osi czasu zależy od wartości prędkości. informatyka + 7 KINEMATYKA RUCHÓW PROSTOLINIOWYCH

8 W ruchu prostoliniowym jednostajnie zmiennym wektor przyspieszenia jest stały i leży na prostej, po której porusza się ciało. Przyspieszenie określa szybkość zmiany wektora prędkości. Wartość przyspieszenia informatyka + 8 KINEMATYKA RUCHÓW PROSTOLINIOWYCH Zależność położenia od czasu: Zależność prędkości od czasu:

9 Wykresy parametrów ruchu jednostajnie zmiennego informatyka + 9 KINEMATYKA RUCHÓW PROSTOLINIOWYCH

10 informatyka + 10 ZASADY DYNAMIKI NEWTONA I zasada dynamiki (zasada bezwładności) Jeśli na ciało nie działają żadne siły lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Układ odniesienia, w którym obowiązuje I zasada dynamiki jest nazywany inercjalnym układem odniesienia.

11 informatyka + 11 ZASADY DYNAMIKI NEWTONA II zasada dynamiki Przyspieszenie, z którym porusza się ciało pod wpływem stałej niezrównoważonej siły, jest wprost proporcjonalne do wypadkowej siły działającej na ciało, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. Kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem wektora siły. Jednostką siły w układzie SI jest niuton (N).

12 informatyka + 12 ZASADY DYNAMIKI NEWTONA III zasada dynamiki (zasada akcji i reakcji) Jeśli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o tej samej wartości i kierunku, ale przeciwnie zwróconą.

13 informatyka + 13 ZASADY DYNAMIKI NEWTONA III zasada dynamiki (zasada akcji i reakcji)

14 informatyka + 14 ZASADY DYNAMIKI NEWTONA Ruch ciała zsuwającego się z równi pochyłej jest ruchem jednostajnie przyspieszonym. Wypadkowa siła jest sumą wektorów siły ciężkości i siły reakcji równi (tarcie pomijamy). Przyspieszenie nie zależy od masy ciała tylko od kąta nachylenia równi.

15 informatyka + 15 ZASADY DYNAMIKI NEWTONA Układ nieinercjalny to układ odniesienia poruszający się względem układu inercjalnego ruchem niejednostajnym. Na ciało znajdujące się w układzie nieinercjalnym działa siła bezwładności m – masa ciała, a – przyspieszenie układu.. Przykład Winda poruszająca się ruchem jednostajnie przyspieszonym do dołu. Ciało o masie m naciska na podłogę windy siłą o wartości.

16 informatyka + 16 ZASADA ZACHOWANIA PĘDU Pęd ciała jest iloczynem jego masy i prędkości: Pęd układu ciał jest sumą wektorów pędu ciał wchodzących w skład tego układu. Zasada zachowania pędu Jeśli na układ ciał nie działają siły zewnętrzne to pęd układu jest zachowany. Pęd wózków po zderzeniu = sumie wektorów pędu przed zderzeniem

17 informatyka + 17 TARCIE I OPORY RUCHU Siła tarcia T zależy od wartości siły nacisku N i rodzaju stykających się powierzchni. f - współczynnik tarcia wyznaczany doświadczalnie Siła tarcia ma zwrot przeciwny do wektora prędkości.

18 informatyka + 18 TARCIE I OPORY RUCHU Opory ruchu to wszystkie siły, które przeciwdziałają ruchowi ciała. Przykładem może być siła oporu powietrza, której wartość rośnie ze wzrostem prędkości ciała i zależy też od jego kształtu. Po pewnym czasie siła oporu powietrza równoważy siłę ciężkości i spadochron opada ze stałą prędkością.

19 informatyka + 19 RUCH CIAŁA W DWÓCH WYMIARACH Rzut poziomy możemy analizować jako złożenie dwóch ruchów zachodzących niezależnie od siebie: -ruchu jednostajnego w kierunku poziomym (pomijamy opór powietrza), -swobodnego spadku (ruchu jednostajnie przyspieszonego bez prędkości początkowej) w kierunku pionowym. Tor piłki staczającej się z krawędzi stołu (zrzut ekranu z programu Vidshell ).

20 Rzut poziomy - zależność współrzędnej poziomej x i pionowej y od czasu (oś pozioma OX zwrócona w prawo, a pionowa OY do dołu). 20 RUCH CIAŁA W DWÓCH WYMIARACH Rzut poziomy Ruch piłki wyrzuconej poziomo z prędkością można opisać równaniami: g- przyspieszenie ziemskie

21 informatyka + 21 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU Okres (T) – czas jednego pełnego obiegu Częstotliwość (f) – liczba obiegów w jednostce czasu Prędkość liniowa – prędkość punktów na obwodzie koła; wektor styczny do okręgu o długości Prędkość kątowa – stosunek kąta zakreślonego przez promień wodzący do czasu, w którym zostaje on zakreślony. W ruchu jednostajnym po okręgu jest równa

22 informatyka + 22 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU Siła dośrodkowa jest prostopadła do wektora prędkości i zwrócona do środka okręgu. Nadaje ciału przyspieszenie dośrodkowe o wartości Układ odniesienia związany z ciałem poruszającym się ruchem jednostajnym po okręgu jest układem nieinercjalnym. Na ciała znajdujące się w tym układzie odniesienia działa siła odśrodkowa bezwładności zwrócona od środka okręgu.

23


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google