Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOSZTY UWM Z TYTUŁU POPEŁNIONYCH BŁĘDÓW W PROJEKTACH 06.2011 - 06.06.2014 LpRodzaj projektówKwoty zwrotów 1Projekty Inwestycyjne4 243 223,45 2Projekty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOSZTY UWM Z TYTUŁU POPEŁNIONYCH BŁĘDÓW W PROJEKTACH 06.2011 - 06.06.2014 LpRodzaj projektówKwoty zwrotów 1Projekty Inwestycyjne4 243 223,45 2Projekty."— Zapis prezentacji:

1 KOSZTY UWM Z TYTUŁU POPEŁNIONYCH BŁĘDÓW W PROJEKTACH 06.2011 - 06.06.2014 LpRodzaj projektówKwoty zwrotów 1Projekty Inwestycyjne4 243 223,45 2Projekty Badawcze2 794 976,40 3Projekty Edukacyjne62 978,72 4Projekty - inne54 858,26 Razem7 156 036,83

2 PROJEKTY INWESTYCYJNE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE LpTytuł projektudata zwrotukwotauwagi* 1 Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno- badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (BIO) - pełnomocnik Wojciech Samulowski 10-11-2011; 25-05-2012; 26-06-2012 281 142,68 zł ( w tym 70 084,16 zł wynagrodzenie księgowej) + odsetki 29 430,00 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontrolach UKS, korekty wynagrodzenia księgowej projektu - Edyty Fafińskiej 19-12-2013 1 744 563,20 zł + odsetki 732 855,00 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontroli końcowej projektu, korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych 12-03-20141 982,50 zł + odsetki 704,00 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontroli końcowej projektu, korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych Razem2 790 677,38 2 Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych (Techno) - pełnomocnik Wojciech Samulowski 10-11-2011; 25-05-2012; 07-02-2013; 07-08-2013; 12-08-2013 356 608,62 zł (w tym 38 716,01 zł wynagrodzenie księgowej) + odsetki 80 135,00 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontrolach UKS, korekty wynagrodzenia księgowej projektu - Edyty Fafińskiej 12-03-2014404 412,22 zł + odsetki 181 210,00 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontroli końcowej projektu Razem1 022 365,84

3 3 Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia oferty badawczej UWM w Olsztynie - pełnomocnik Wojciech Samulowski 24-02-201240692,36 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontroli UKS 24-02-20121.779,50 zł + odsetki 376,00 zł korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych-zwrot do Ministerstwa Finansów 24-02-201235.402,86 zł + odsetki 3.096,00 zł korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych-zwrot do Ministerstwa Finansów 10-04-201232,70 zł + odsetki 5,30 zł korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych-zwrot do Ministerstwa Finansów i PARP-u Razem81 384,72 4 Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - pełnomocnik Wojciech Samulowski 20-04-201234 984,07 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontroli UKS 5 Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie - pełnomocnik Wojciech Samulowski luty 201336 737,17 zł korekta pokontrolna nałożona przez Urząd Marszałkowski 6 Zakup sprzętu aparaturowego na potrzeby realizacji badań w zakresie cieplno- wilgotnościowej ochrony budowli - pełnomocnik Wojciech Samulowski n/d3 678,00 zł Pomniejszono wysokość refundacji. Urząd Marszałkowski naliczył odsetki z powodu przekroczenia terminu dostarczenia załączników papierowych IZ - 12.04.2012 7 Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Laboratorium Innowacyjnych Metod Badawczych i Technologii Budownictwa - pełnomocnik Wojciech Samulowski n/d16 534,27 zł Pomniejszono wysokość refundacji. Urząd Marszałkowski naliczył odsetki z powodu przekroczenia terminu dostarczenia załączników papierowych IZ - 12.04.2013 8 Zakup specjalistycznej aparatury naukowo- badawczej dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych i projektowania materiałów budowlanych - pełnomocnik Wojciech Samulowski październik/ listopad 2013 24 891,51 zł koszt uznany przez Urząd Marszałkowski za niekwalifikowany z powodu niezgodności realnych zakupów z zapisami SWI 9 Rozwój infrastruktury e-Kortowo i telemedycyny - pełnomocnik Wojciech Samulowski 14-08-2013 21-08-2013 23 1970,49 zł zwrot do Urzędu Marszałkowskiego kwoty wydatków niekwalifikowanych wynikających z niedotrzymania warunków umowy Łącznie:4 243 223,45 zł

4 UCHYBIENIA PROCEDURALNE W KONTROLOWANYCH PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH 1. Zamówienie z tzw. „wolnej ręki”. 2. Dzielenie zamówienia. 3. Brak oszacowania wartości zamówienia. 4. Sposób opisu przedmiotu zamówienia utrudniający uczciwą konkurencję. 5. Wprowadzenie nazw własnych. 6. Wybór oferty podlegającej odrzuceniu. 7. Zmiany treści ofert w trakcie oceny ofert. 8. Nieprzedłużenie terminu składania ofert. 9. Zmiany w treści S I WZ prowadzące do zmiany treści ogłoszenia.


Pobierz ppt "KOSZTY UWM Z TYTUŁU POPEŁNIONYCH BŁĘDÓW W PROJEKTACH 06.2011 - 06.06.2014 LpRodzaj projektówKwoty zwrotów 1Projekty Inwestycyjne4 243 223,45 2Projekty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google