Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOSZTY UWM Z TYTUŁU POPEŁNIONYCH BŁĘDÓW W PROJEKTACH 06.2011 - 06.06.2014 LpRodzaj projektówKwoty zwrotów 1Projekty Inwestycyjne4 243 223,45 2Projekty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOSZTY UWM Z TYTUŁU POPEŁNIONYCH BŁĘDÓW W PROJEKTACH 06.2011 - 06.06.2014 LpRodzaj projektówKwoty zwrotów 1Projekty Inwestycyjne4 243 223,45 2Projekty."— Zapis prezentacji:

1 KOSZTY UWM Z TYTUŁU POPEŁNIONYCH BŁĘDÓW W PROJEKTACH LpRodzaj projektówKwoty zwrotów 1Projekty Inwestycyjne ,45 2Projekty Badawcze ,40 3Projekty Edukacyjne62 978,72 4Projekty - inne54 858,26 Razem ,83

2 PROJEKTY INWESTYCYJNE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE LpTytuł projektudata zwrotukwotauwagi* 1 Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno- badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (BIO) - pełnomocnik Wojciech Samulowski ; ; ,68 zł ( w tym ,16 zł wynagrodzenie księgowej) + odsetki ,00 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontrolach UKS, korekty wynagrodzenia księgowej projektu - Edyty Fafińskiej ,20 zł + odsetki ,00 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontroli końcowej projektu, korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych ,50 zł + odsetki 704,00 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontroli końcowej projektu, korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych Razem ,38 2 Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych (Techno) - pełnomocnik Wojciech Samulowski ; ; ; ; ,62 zł (w tym ,01 zł wynagrodzenie księgowej) + odsetki ,00 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontrolach UKS, korekty wynagrodzenia księgowej projektu - Edyty Fafińskiej ,22 zł + odsetki ,00 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontroli końcowej projektu Razem ,84

3 3 Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia oferty badawczej UWM w Olsztynie - pełnomocnik Wojciech Samulowski ,36 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontroli UKS ,50 zł + odsetki 376,00 zł korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych-zwrot do Ministerstwa Finansów ,86 zł + odsetki 3.096,00 zł korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych-zwrot do Ministerstwa Finansów ,70 zł + odsetki 5,30 zł korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych-zwrot do Ministerstwa Finansów i PARP-u Razem81 384,72 4 Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - pełnomocnik Wojciech Samulowski ,07 zł dot. korekt nałożonych przez PARP po kontroli UKS 5 Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie - pełnomocnik Wojciech Samulowski luty ,17 zł korekta pokontrolna nałożona przez Urząd Marszałkowski 6 Zakup sprzętu aparaturowego na potrzeby realizacji badań w zakresie cieplno- wilgotnościowej ochrony budowli - pełnomocnik Wojciech Samulowski n/d3 678,00 zł Pomniejszono wysokość refundacji. Urząd Marszałkowski naliczył odsetki z powodu przekroczenia terminu dostarczenia załączników papierowych IZ Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Laboratorium Innowacyjnych Metod Badawczych i Technologii Budownictwa - pełnomocnik Wojciech Samulowski n/d16 534,27 zł Pomniejszono wysokość refundacji. Urząd Marszałkowski naliczył odsetki z powodu przekroczenia terminu dostarczenia załączników papierowych IZ Zakup specjalistycznej aparatury naukowo- badawczej dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych i projektowania materiałów budowlanych - pełnomocnik Wojciech Samulowski październik/ listopad ,51 zł koszt uznany przez Urząd Marszałkowski za niekwalifikowany z powodu niezgodności realnych zakupów z zapisami SWI 9 Rozwój infrastruktury e-Kortowo i telemedycyny - pełnomocnik Wojciech Samulowski ,49 zł zwrot do Urzędu Marszałkowskiego kwoty wydatków niekwalifikowanych wynikających z niedotrzymania warunków umowy Łącznie: ,45 zł

4 UCHYBIENIA PROCEDURALNE W KONTROLOWANYCH PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH 1. Zamówienie z tzw. „wolnej ręki”. 2. Dzielenie zamówienia. 3. Brak oszacowania wartości zamówienia. 4. Sposób opisu przedmiotu zamówienia utrudniający uczciwą konkurencję. 5. Wprowadzenie nazw własnych. 6. Wybór oferty podlegającej odrzuceniu. 7. Zmiany treści ofert w trakcie oceny ofert. 8. Nieprzedłużenie terminu składania ofert. 9. Zmiany w treści S I WZ prowadzące do zmiany treści ogłoszenia.


Pobierz ppt "KOSZTY UWM Z TYTUŁU POPEŁNIONYCH BŁĘDÓW W PROJEKTACH 06.2011 - 06.06.2014 LpRodzaj projektówKwoty zwrotów 1Projekty Inwestycyjne4 243 223,45 2Projekty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google