Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

40. Wobec wyboru drogi życiowej – ku dojrzałości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "40. Wobec wyboru drogi życiowej – ku dojrzałości"— Zapis prezentacji:

1 40. Wobec wyboru drogi życiowej – ku dojrzałości
Boże, w swych wyrokach niezgłębiony! Prosiłem Cię o moc do osiągnięcia powodzenia, a uczyniłeś mnie słabym, abym się nauczył pokornego posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów, a dałeś mi kalectwo, ażebym robił rzeczy lepsze. Prosiłem o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy, a dałeś mi ubóstwo, żebym był rozumny. Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili, a dałeś mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Ciebie, kochającego Ojca. Prosiłem o towarzysza, aby nie żyć samotnie, a dałeś mi serce, abym mógł kochać wszystkich ludzi. Prosiłem o radość, a otrzymałem życie, aby móc cieszyć się wszystkim. Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem, ale dostałem wszystko, czego się spodziewałem. Prawie na przekór sobie – moje modlitwy, nie sformułowane, wysłuchałeś. Boże, bądź pochwalon za Twą miłość i niezbadane Twe wyroki.

2 40. Wobec wyboru drogi życiowej – ku dojrzałości
„Każdy młody człowiek już u progu swojej młodości powinien postawić sobie pytanie o sens i wartość własnego życia. Pytanie o wartość, pytanie o sens życia należy do szczególnego bogactwa młodości. Wyrywa się z samego serca poszukiwań i niepokojów związanych z projektem tego życia, jakie trzeba podjąć i urzeczywistnić”. (Jan Paweł II, List do młodych całego świata, 4)

3 40. Wobec wyboru drogi życiowej – ku dojrzałości
„Wasze powołanie i zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku – na każdej z tych dróg – pozostaje «bardziej być» do «więcej mieć». Ale nigdy samo «więcej mieć» nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi też perspektywę życia wiecznego”. (Jan Paweł II do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, 12 czerwca 1987)


Pobierz ppt "40. Wobec wyboru drogi życiowej – ku dojrzałości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google