Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rezystancja przewodnika

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rezystancja przewodnika"— Zapis prezentacji:

1

2 Rezystancja przewodnika
informatyka +

3 Rezystancja przewodnika
MECHANIZM PRZEPŁYWU PRĄDU ELEKTRYCZNEGO Stosunek pracy wykonanej podczas przesunięcia ładunków do ilości przesuniętego ładunku elektrycznego nazywamy siłą elektromotoryczną i obliczamy ze wzoru: gdzie: ε - siła elektromotoryczna, W— praca, q — ładunek elektryczny. Jednostka siły elektromotorycznej jest wolt. Prąd elektryczny w obwodzie będzie płynął tak długo, jak długo między jego końcami będzie panowała różnica potencjałów. informatyka +

4 PRAWA PRZEPŁYWU PRĄDU ELEKTRYCZNEGO
Rezystancja przewodnika PRAWA PRZEPŁYWU PRĄDU ELEKTRYCZNEGO Ilość ładunku, która przepłynie przez przekrój poprzeczny przewodnika w jednostce czasu, nazywamy natężeniem prądu elektrycznego. Natężenie prądu oznaczamy literą I, mierzymy zaś w amperach (A). gdzie: I — natężenie prądu. q — ilość ładunku, który przepłynął przez przewodnik, t- czas w którym nastąpił przepływ Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. informatyka +

5 Rezystancja przewodnika
PIERWSZE PRAWO KIRCHOFFA Gdy prąd dotrze w obwodzie do miejsca, w którym przewodniki się rozdzielają (do węzła sieci), to część prądu popłynie jednym przewodnikiem, a część drugim. Ilość ładunku przenoszonego przez elektrony nie może się jednak zmienić. Zatem natężenie prądu wpływającego do węzła musi być równe natężeniu prądu wypływającego z węzła, czyli: I=I1+I2 Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. informatyka +

6 Rezystancja przewodnika
W zależności od tego, z jakiej substancji będzie wykonany przewodnik, poruszające się w nim elektrony będą napotykały mniejszy lub większy opór, nazywany oporem elektrycznym. Opór elektryczny jest wynikiem istnienia struktury atomowej przewodników. Elektrony nie mogą się swobodnie poruszać, ponieważ stale przepychają się między atomami sieci krystalicznej przewodnika. Efektem jest jednostajny ruch elektronów w obwodzie, tak zwany dryf elektronów. Różne przewodniki mają różną strukturę, zatem będą w różny sposób przewodziły prąd elektryczny. Wielkością, która informuje o właściwościach przewodzących materiału, z którego wykonano przewodnik, jest opór właściwy. Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. informatyka +

7 Rezystancja przewodnika
Opór elektryczny (rezystancja) zależy od wymiarów geometrycznych przewodnika długości i pola powierzchni przekroju poprzecznego. Zależność gdzie: R — opór elektryczny (Ω) — opór właściwy(rezystywność) 1—długość przewodu S — pole powierzchni przekroju poprzecznego przewodnika. Wartość oporu właściwego jest wielkością stałą dla danej substancji w ustalonych warunkach Materiał/rezystywność(Ω·m) Srebro ,59×10−8 Miedź ,72×10−8 Złoto ,44×10−8 Aluminium 2,82×10−8 Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. informatyka +

8 Rezystancja przewodnika
PRAWO OHMA Stosunek napięcia do natężenia jest wielkością stałą, równą rezystancji przewodnika. Można to zapisać za pomocą wyrażenia: gdzie: R -rezystancja, U -spadek napięcia na przewodniku, I-natężenie płynącego prądu Elementy podlegające prawu Ohma nazywa się elementami liniowymi. Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. informatyka +

9 Rezystancja przewodnika
Zależność rezystancji od temperatury jest dla większości metali w przybliżeniu liniowa i dla szerokiego przedziału temperatur prawdziwy jest wzór: gdzie: RT - rezystancja w temperaturze T [Ω], R0 - rezystancja w temperaturze odniesienia T0 [Ω], α - temperaturowy współczynnik rezystancji [K-1], ΔT - zmiana temperatury równa T-T0 [K], Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. informatyka +

10 KOD PASKOWY REZYSTORÓW
Rezystancja przewodnika KOD PASKOWY REZYSTORÓW Oporność rezystorów jest kodowana kodem paskowym. Opornik posiada paski: trzy pierwsze kodują wartość rezystancji, czwarty — tolerancję, piąty współczynnik temperaturowy. Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. informatyka +

11


Pobierz ppt "Rezystancja przewodnika"

Podobne prezentacje


Reklamy Google