Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MITOZA I MEJOZA Biologia Karolina Iwanowska. CYKL KOMÓRKOWY okres G 1 – procesy anaboliczne (wzrost, czynności życiowe komórki), okres S – przygotowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MITOZA I MEJOZA Biologia Karolina Iwanowska. CYKL KOMÓRKOWY okres G 1 – procesy anaboliczne (wzrost, czynności życiowe komórki), okres S – przygotowanie."— Zapis prezentacji:

1 MITOZA I MEJOZA Biologia Karolina Iwanowska

2 CYKL KOMÓRKOWY okres G 1 – procesy anaboliczne (wzrost, czynności życiowe komórki), okres S – przygotowanie do podziału – replikacja DNA, okres G 2 – końcowe przygotowania do podziału, okres G 0 – faza spoczynkowa komórki. G0G0

3 PODZIAŁY KOMÓRKOWE MITOZAMEJOZAAMITOZA przejdź do MITOZY przejdź do AMITOZY

4 MITOZA Proces podziału komórki, w którym z jednej komórki powstają dwie komórki o takiej samej liczbie chromosomów jak komórka macierzysta. Mitotycznie dzielą się komórki somatyczne – budujące ciało organizmu. 2n

5 Mitoza składa się z faz: KARIOKINEZA – podział jądra komórkowego PROFAZA METAFAZA ANAFAZA TELOFAZA CYTOKINEZA – podział cytoplazmy, rozdzielenie organelli komórki

6 PROFAZA następuje zanik błony jądrowej, chromatyna przekształca się w chromosomy, każdy chromosom składa się z dwóch chromatyd (pojedynczych cząsteczek DNA), powstają włókna wrzeciona podziałowego – kariokinetycznego. centriola chromosom centromer włókno wrzeciona

7 METAFAZA centromery chromosomów ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki. płytka metafazalna

8 ANAFAZA rozdzielenie materiału genetycznego poprzez skurcz włókien wrzeciona, każde włókno przyciąga jedną chromatydę z chromosomu.

9 TELOFAZA powstają błony jądrowe, nici DNA rozplątują się, zanikają wrzeciona kariokinetyczne, w jednej komórce widoczne są dwa jądra komórkowe.

10 CYTOKINEZA u zwierząt powstaje bruzda podziałowa, która pogłębia się aż do momentu zetknięcia się i rozdzielenia dwóch komórek.

11 CYTOKINEZA u roślin w płaszczyźnie równikowej powstają włókna wrzeciona cytokinetycznego, na włóknach pojawiają się pektyny (wielocukry), a następnie celuloza, w efekcie powstaje ściana komórkowa rozdzielająca jedną komórkę na dwie. celuloza pektyny

12 PODZIAŁY KOMÓRKOWE MITOZAMEJOZAAMITOZA przejdź do AMITOZY przejdź do MITOZY

13 MEJOZA Proces podziału komórki w którym z jednej komórki diploidalnej (2n) powstają cztery komórki haploidalne (n). Podczas mejozy zachodzi wymieszanie materiału genetycznego – CROSSING – OVER. R! proces redukcyjny

14 2n nn nn n n I podział mejotyczny II podział mejotyczny (mitoza)

15 Mejoza składa się z faz: I podział mejotyczny profaza I leptoten zygoten pachyten diakineza metafaza I anafaza I telofaza I II podział mejotyczny profaza II metafaza II anafaza II telofaza II

16 PROFAZA I LEPTOTEN – zanika błona jądrowa, powstaje wrzeciono podziałowe, chromosomy zaczynają się różnicować, ZYGOTEN – połączenie chromosomów homologicznych w biwalenty, PACHYTEN – proces CROSSING – OVER, DIAKINEZA – zakończenie procesu CROSSING – OVER. BIWALENT – 2 chromosomy (4 chromatydy - TETRADA)

17 * CROSSING - OVER zachodzi wówczas, gdy chromatydy sąsiednich chromosomów splatają się ze sobą, może nastąpić rozplecenie lub przerwanie chromatyd i dobudowanie z sąsiedniej chromatydy brakującego DNA.

18 METAFAZA I ustawienie biwalentów w płaszczyźnie równikowej.

19 ANAFAZA I każde włókno kurcząc się ciągnie do siebie cały chromosom. R!

20 TELOFAZA I powstają dwa jądra potomne o haploidalnej liczbie chromosomów.

21 II PODZIAŁ MEJOTYCZNY przebiega podobnie do podziału mitotycznego. wróć do MITOZY

22 PODZIAŁY KOMÓRKOWE MITOZAMEJOZAAMITOZA przejdź do MITOZY przejdź do MEJOZY

23 AMITOZA to przypadkowy rozpad komórki macierzystej na komórki potomne, często niezdolne do samodzielnego funkcjonowania.

24 podsumowanie: MITOZA prowadzi do powstania dwóch komórek potomnych o takiej samej liczbie chromosomów jak komórka macierzysta, składa się z czterech faz (profazy, metafazy, anafazy i telofazy), dotyczy komórek somatycznych. MEJOZA prowadzi do powstania czterech komórek potomnych o liczbie chromosomów zredukowanej do połowy, składa się z dwóch podziałów mejotycznych, z których każdy dzieli się na cztery fazy, dotyczy komórek rozrodczych.


Pobierz ppt "MITOZA I MEJOZA Biologia Karolina Iwanowska. CYKL KOMÓRKOWY okres G 1 – procesy anaboliczne (wzrost, czynności życiowe komórki), okres S – przygotowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google