Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie informacyjne Mechatronika PWSW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie informacyjne Mechatronika PWSW"— Zapis prezentacji:

1 Technologie informacyjne Mechatronika PWSW
Wykład 2

2 Dyskowy system plików organizacja logiczna informacji

3 Prosta struktura systemu plików
Pamięci zewnętrzne oznacza się literami z dwukropkiem DVD optyczne Flash "pendrive" G: określenie pliku nazwa pamięci : nazwa pliku np.: A: list_1.txt C: turbo.exe niedogodność - pojemne dyski i duża liczba plików - nazwy nie mogą się powtarzać Stąd wynika konieczność systematyzacji (KATALOGI/FOLDERY)

4 Plik (ang. file) - zbiór informacji o spójnym logicznie znaczeniu - o nazwie (identyfikatorze) nadawanej przez użytkownika lista płac - zestaw nazwisk + kwot pismo, list program komputerowy rysunek Nazwa pliku  nazwa właściwa [.rozszerzenie] zawartość pliku typ (sposób zapisu informacji) litery, cyfry, _, inne Fizycznie  ciąg bajtów w pamięci zewnętrznej (HD, FD, CD-ROM, DVD)

5 Np.: list_1.txt list_2.doc lta_plac.98 lta_10_98.plc read.me lta_stud_1KDR.xls Standardowe rozszerzenia: sys - systemowe com, exe, bat, dll - programy doc - Word txt - ASCII bmp - rysunek pas - j. Pascal xls - arkusz Excel

6 Przykład: 1 znak tekstu 1B 1 wiersz tekstu 60B 1 strona A4 tekstu 25*60 = 1500B = 1,5KB 10 stron 15KB 1 plik CD-ROM 700MB książek ( plików) dysk 400GB książek ( plików) Hierarchiczna (katalogowa, drzewiasta) struktura systemu plików Katalog (folder) grupa plików nazwana - jak plik (zwyczajowo bez rozszerzenia) o organizacji hierarchicznej (podkatalogi)

7 Zalety - różne nazwy tylko w jednym katalogu
- wielu użytkowników - własne podkatalogi - w danym momencie operujemy w zakresie jednego katalogu Określenie położenia pliku - pełna nazwa C:\LISTY\BRAT\b1_98.doc dysk + ścieżka dojścia + nazwa pliku

8 Struktura oprogramowania (software)
użytkowe (własne) opracowywane samodzielnie na indywidualne zamówienia systemowe niezbędne podstawowe wyposażenie komputera usługowe typowego przetwarzania dostępne w handlu Oprogramowanie systemowe: program wprowadzający (ang. bootstrap) - w pamięci EPROM system operacyjny - zarządzanie zasobami komputera: - gospodarowanie czasem pracy komputera zarządzanie pamięcią operacyjną obsługa systemu plików w pamięciach zewnętrznych dialog z użytkownikiem współpraca z innymi komputerami

9 Systemy operacyjne DOS - środowisko tekstowe,
Windows 3.x (3.1, 3.11 for WORKGROUPS)- nakładka, system graficzny, 16-bitowy Windows 95, , XP, VISTA, Windows bitowy lub 64-bitowy, graficzny odmiany – Solaris, XWindows, MACWindows UNIX - znakowy, do zastosowań profesjonalnych wiele dystrybucji (UBUNTU, RedHat, Debian i in.) NOVELL Netware - system sieciowy

10 Programy usługowe edycja tekstu grafika
wspomaganie inżynierskie (projektowanie, zestawienia typu arkusz kalkulacyjny, programy onliczeniowe) komunikacja sieciowa zarządzanie bazami danych środowiska programowania w różnych językach – dla twórców oprogramowania programy obsługi multimediów (tworzenie, edycja, odtwarzanie, kodowanie)

11

12 Niezawodność sprzętowa
UPS- y (Uninterruptible Power Supply) – zasilanie awaryjne Macierze RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) – podwójny zapis Backup – kopie zapasowe Klastry (cluster) - grupa komputerów połączona prywatną siecią

13 Serwer Komputer lub zestaw sieciowo współpracujących komputerów (np. klastry) z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie swoich zasobów: mocy obliczeniowej, zasobów dyskowych urządzeń peryferyjnych łączności cyfrowej Wymagane bezawaryjne działanie > 5 lat

14 Kontrola serwera Monitoring
– funkcjonowania/pracy serwera, warunków pracy (temperatura, wykorzystanie CPU itp.) – ruchu z/do – wykorzystania (tzw. "logi" – pliki historii zdarzeń, statystyki i analizy) – usług sieciowych, np. DNS (adresowanie komputerów) , POP3 ( ) i TCP(kontrola przesyłu).

15 Typy serwerów aplikacji (komputery z oprogramowaniem wspomagającym statutową działalność firmy), bazodanowe (komputery obsługujące bazy danych wykorzystywane w firmie), WWW, systemu archiwizacji i backup’u, systemów komunikacyjnych (sprzęt, w postaci specjalizowanych komputerów ze stosownym oprogramowaniem służący do niezawodnej i bezpiecznej cyfrowej komunikacji w ramach firmy/korporacji i z komputerami/systemami zewnętrznymi).

16 Podział sieci Sieć lokalna LAN -Local Area Network
Dostęp do wspólnych (uprawnienia): -programów (aktualizacja) -danych (aktualizacja) -urządzeń Archiwizacja danych Poczta elektroniczna Internet (firewall) Niezawodność (cluster, macierze, UPSy) Sieć terminalowa/kliencka

17 Sieć szkieletowa MAN „autostrady informacyjne” (światłowody) oplatające miasto. użytkownicy: uczelnie, szkoły, urzędy także firmy. Przykłady MAN-ów: Warszawa –Warszawska Sieć ATMAN, Poznań –Miejska Sieć Komputerowa POZMAN, Radom –Miejska, Rzeszów - RESMAN Sieć Komputerowa RAMAN. MAN- y umożliwiają dostęp do Internetu, wymianę zasobów i usług w ramach miasta.

18 Sieć rozległa Wide Area Network
łączy ona wszystkie mniejsze sieci w ramach państw, kontynentów i całego świata. Najbardziej znaną siecią tej klasy jest Internet.

19 Sieci komputerowe posiadają konfigurację (gwiazda, pierścień, inne) węzły sieci są połączone (kable miedziane, światłowody, kanał radiowy, kanał satelitarny) w węzłach rozmaite urządzenia o różnej funkcjonalności (wzmocnienie, rozgałęzienie, adresowanie) urządzenia końcowe - komputery

20 Oprogramowanie systemowe
System operacyjny BIOS –Basic Instructions Operating System Zespół współpracujących programów zapewniających: –przyjazną współpracę z komputerem (łatwe korzystanie z jego potencjału), –optymalne wykorzystanie możliwości sprzętu, –wielozadaniowość i wielodostępność. interfejs graficzny – GUI (ang. Graphical User Interface) Najpowszechniejszy: Windows i jego nowa edycja: Windows7 (Windows8)

21 Systemy operacyjne AIX AS/400 BSD (any) Be OS Digital UNIX HP-UX
IRIX Java_VM Linux MVS MacOS MacOS X Server NetWare OS/2 OS/400 OSF/1 QNX Red Hat Linux SCO OpenServer Solaris Windows 95/98, 2000, XP, VISTA, 7 Windows NT 4.0 Windows Server 2003

22 Open source Free Software Foundation: potężny zbiór aplikacji, kompilatorów, bibliotek itp. Apache foundation: np. httpd (serwer WWW), tomcat (serwer JSP) Mozilla foundation:np. Firefox (przedlądarka WWW), Thunderbird (klient pocztowy) OpenOffice.org: pakiet aplikacji biurowych PHP(język budowy stron i aplikacji WWW) MySQL, Postgresql, mSQL(serwery baz danych) Inne programy, np. eMule, GIMP

23 Programy biurowe Pakiet Office – firma Microsoft.
Zawiera on cztery podstawowe aplikacje: –Microsoft Word (edytor tekstu), –Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny), –Microsoft PowerPoint (tworzenie i wyświetlanie prezentacji multimedialnej), –Microsoft Access (tworzenie i zarządzanie bazami danych)

24 Prawa autorskie adware – oprogramowanie użytkowe, pełniące zazwyczaj funkcje innych, komercyjnych standardów. Kosztem korzystania z tego oprogramowania jest zgoda na ukazywanie się na ekranie reklam, freeware–oprogramowanie darmowe, nierzadko z możliwością wykorzystywania bez żadnych ograniczeń. Często należy liczyć się z tym, iż oprogramowanie to może zawierać niebezpieczne, nieznane użytkownikowi funkcje, free software–(od „free” jak „freedom (of choice)”-„wolność (wyboru)”, a nie „za darmo” oprogramowanie kategorii open source. Udostępniane jest bezpłatnie i komercyjnie,

25 Programy narzędziowe • stosowane podczas tworzenia i eksploatacji systemów korporacyjnych. • do budowania systemów bazodanowych dominuje Oracle – system umożliwiający tworzyć bazy o formalnie nieograniczonej wielkości i dowolnej liczbie rekordów. • narzędzia projektowe i programistyczne (do pisania programów) są to m.in.: Microsoft VisualStudio, oprogramowanie firmy Borland (Codegear) -w tym Delphi, Developer, Oracle Database Enterprise Edition

26 IT – (Information technology) w firmie
Systemy wspomagające obieg dokumentów w firmie, bazy i hurtownie danych, CRM - relacje z klientem MRP - planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP – zarządzanie pracownikami statystyki kontaktów, i inne.


Pobierz ppt "Technologie informacyjne Mechatronika PWSW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google