Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła www.pcwop.starostwo.nowy-sacz.pl 1 „Podwaja własne życie, kto przeszłość rozważa” E. Kondratowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła www.pcwop.starostwo.nowy-sacz.pl 1 „Podwaja własne życie, kto przeszłość rozważa” E. Kondratowicz."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła www.pcwop.starostwo.nowy-sacz.pl 1 „Podwaja własne życie, kto przeszłość rozważa” E. Kondratowicz

2 www.pcwop.starostwo.nowy-sacz.pl 2 Adres: Stadła 2, 33-386 Podegrodzie Tel. 18 445 94 14 Prezes: Zofia Maciuszek e-mail: zofia.maciuszek@wp.pl Rok założenia: 2011

3 www.pcwop.starostwo.nowy-sacz.pl 3 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem związanym dla aktywacji i integracji mieszkańców wsi Stadła wokół rozwiązywania codziennych problemów, dbałości o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Stadła.

4 www.pcwop.starostwo.nowy-sacz.pl 4 Stowarzyszenie powstało 3 lata temu - z potrzeby serca 25 najaktywniejszych kobiet w różnym wieku. Jego celem było: zachowanie pięknych tradycji ludowych, wspaniałej gwary, która z każdym rokiem zanika, bogatego dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi oraz regionu sądeckiego, słynącego z tradycji lachowskiej.

5 www.pcwop.starostwo.nowy-sacz.pl 5 Dzięki zaangażowaniu Członków Stowarzyszenia powstają projekty które są wspierane finansowo przez Gminę Podegrodzie, Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczane na zadania wykorzystywane są głownie na częściowe finansowanie strojów regionalnych dla Członków Koła oraz dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży, jak koszty wycieczek, przejazdów, częściowo posiłków, nagród. Obsługa projektów, koordynacja, rozliczanie, pisanie umów i oświadczeń pracy wolontariuszy, obsługa muzyczna, księgowa, przygotowywanie zabaw, konkursów, warsztatów, pogadanek, opowieści - lachowskiego godania i posiłków regionalnych, projekt zaproszeń, plakatów, wydrukowanie ich, rozliczenie zadań - przy każdym zadaniu – są realizowane jako wkład własny Koła.

6 www.pcwop.starostwo.nowy-sacz.pl 6 W 2013 roku Koło zorganizowało wiele atrakcji dla mieszkańców wsi, gminy i powiatu. W organizowanych spotkaniach edukacyjno- kulturowych, warsztatach, spotkaniach, wycieczkach brało udział zwykle ok. 100 osób nie tylko z gminy Podegrodzie ale również z różnych regionów, m.in. ze Śląska, Warszawy, Podlasia, Mazur, Nawojowej, Chełmca.

7 www.pcwop.starostwo.nowy-sacz.pl 7 PRZYKŁADOWE INICJATYWY: odwiedziny osób starszych i samotnych z życzeniami z okazji świąt i Trzech Króli – kolędowanie przebierańców, II Feryjna Frajda zorganizowana dla 50 dzieci z gminy Podegrodzie w okresie ferii zimowych, połączona z konkursem wiedzy o wsi Stadła, zabawą walentynkową, bitwą kulami śnieżnymi, konkursami, Promocja Gminy Podegrodzie w MCK "Sokół" w Nowym Sączu, gdzie przygotowano starodawne jadło dla 200 osób, "Majówka 2013 " w skansenie w Nowy Sączu – potrawy regionalne, przyśpiewki lachowskie i stroje regionalne wzbudzały podziw zwiedzających i turystów. Festyn parafialny z okazji Dni Błogosławionego Ojca Papczyńskiego w Podegrodziu. Nasze Koło przygotowało do degustacji stoisko z potrawami regionalnymi,

8 www.pcwop.starostwo.nowy-sacz.pl 8 Promocja i reprezentowanie Gminy Podegrodzie i powiatu nowosądeckiego na obchodach 20 lecia WFOŚ w Krakowie, Powitanie lata - realizacja projektu spotkanie nad rzeką Gostwiczanką i puszczanie wianków świętojańskich przez dzieci i młodzież, Rodzinna piesza wycieczka na Przehybę, spotkanie w Szkole Podstawowej w Stadłach uczestników projektu "Gwarzomy, Udział w III Ogólnopolskim Zjeździe KGW w Licheniu. Na Jarmarku Kulturowym Koło prezentowało produkty regionalne, wyroby wiejskie a w konkursie kulinarnym zdobyło II miejsce.

9 www.pcwop.starostwo.nowy-sacz.pl 9 Podejmowane działania uczą młode pokolenia poszanowania dla historii, kultury, tradycji, miejsc pamięci i patriotyzmu, nawiązywanie więzi międzypokoleniowej. Działamy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu, Urzędem Gminy Podegrodzie, Starostwem Powiatowym i innymi Organizacjami Pozarządowymi, miejscową OSP, Szkołą, Radą Rodziców, innymi Kołami Gospodyń, z którymi się spotykamy na festynach, jarmarkach, zjazdach.


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła www.pcwop.starostwo.nowy-sacz.pl 1 „Podwaja własne życie, kto przeszłość rozważa” E. Kondratowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google