Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła
„Podwaja własne życie, kto przeszłość rozważa” E. Kondratowicz 1

2 Adres: Stadła 2, 33-386 Podegrodzie Tel. 18 445 94 14
Prezes: Zofia Maciuszek Rok założenia: 2011 2

3 Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Stadła.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem związanym dla aktywacji i integracji mieszkańców wsi Stadła wokół rozwiązywania codziennych problemów, dbałości o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Stadła. 3

4 zachowanie pięknych tradycji ludowych,
Stowarzyszenie powstało 3 lata temu - z potrzeby serca 25 najaktywniejszych kobiet w różnym wieku. Jego celem było: zachowanie pięknych tradycji ludowych, wspaniałej gwary, która z każdym rokiem zanika, bogatego dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi oraz regionu sądeckiego, słynącego z tradycji lachowskiej. 4

5 Dzięki zaangażowaniu Członków Stowarzyszenia powstają projekty które są wspierane finansowo przez Gminę Podegrodzie, Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczane na zadania wykorzystywane są głownie na częściowe finansowanie strojów regionalnych dla Członków Koła oraz dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży, jak koszty wycieczek, przejazdów, częściowo posiłków, nagród. Obsługa projektów, koordynacja, rozliczanie, pisanie umów i oświadczeń pracy wolontariuszy, obsługa muzyczna, księgowa, przygotowywanie zabaw, konkursów, warsztatów, pogadanek, opowieści - lachowskiego godania i posiłków regionalnych, projekt zaproszeń, plakatów, wydrukowanie ich, rozliczenie zadań - przy każdym zadaniu – są realizowane jako wkład własny Koła. 5

6 W 2013 roku Koło zorganizowało wiele atrakcji dla mieszkańców wsi, gminy i powiatu.
W organizowanych spotkaniach edukacyjno-kulturowych, warsztatach, spotkaniach, wycieczkach brało udział zwykle ok. 100 osób nie tylko z gminy Podegrodzie ale również z różnych regionów, m.in. ze Śląska, Warszawy, Podlasia, Mazur, Nawojowej, Chełmca. 6

7 PRZYKŁADOWE INICJATYWY:
odwiedziny osób starszych i samotnych z życzeniami z okazji świąt i Trzech Króli – kolędowanie przebierańców, II Feryjna Frajda zorganizowana dla 50 dzieci z gminy Podegrodzie w okresie ferii zimowych, połączona z konkursem wiedzy o wsi Stadła, zabawą walentynkową, bitwą kulami śnieżnymi, konkursami, Promocja Gminy Podegrodzie w MCK "Sokół" w Nowym Sączu, gdzie przygotowano starodawne jadło dla 200 osób, "Majówka 2013 " w skansenie w Nowy Sączu – potrawy regionalne, przyśpiewki lachowskie i stroje regionalne wzbudzały podziw zwiedzających i turystów. Festyn parafialny z okazji Dni Błogosławionego Ojca Papczyńskiego w Podegrodziu. Nasze Koło przygotowało do degustacji stoisko z potrawami regionalnymi, 7

8 Rodzinna piesza wycieczka na Przehybę,
Promocja i reprezentowanie Gminy Podegrodzie i powiatu nowosądeckiego na obchodach 20 lecia WFOŚ w Krakowie, Powitanie lata - realizacja projektu spotkanie nad rzeką Gostwiczanką i puszczanie wianków świętojańskich przez dzieci i młodzież, Rodzinna piesza wycieczka na Przehybę, spotkanie w Szkole Podstawowej w Stadłach uczestników projektu "Gwarzomy, Udział w III Ogólnopolskim Zjeździe KGW w Licheniu. Na Jarmarku Kulturowym Koło prezentowało produkty regionalne, wyroby wiejskie a w konkursie kulinarnym zdobyło II miejsce. 8

9 Podejmowane działania uczą młode pokolenia poszanowania dla historii, kultury, tradycji , miejsc pamięci i patriotyzmu, nawiązywanie więzi międzypokoleniowej. Działamy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu, Urzędem Gminy Podegrodzie, Starostwem Powiatowym i innymi Organizacjami Pozarządowymi, miejscową OSP, Szkołą, Radą Rodziców, innymi Kołami Gospodyń, z którymi się spotykamy na festynach, jarmarkach , zjazdach. 9


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła"

Podobne prezentacje


Reklamy Google