Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

z Rodzicami i Opiekunami uczniów klas pierwszych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "z Rodzicami i Opiekunami uczniów klas pierwszych"— Zapis prezentacji:

1 z Rodzicami i Opiekunami uczniów klas pierwszych
Spotkanie z Rodzicami i Opiekunami uczniów klas pierwszych 4 września 2014

2 CZACKI SZKOŁA Z TRADYCJĄ od 1876 roku

3 Dyrektor – Anna Koszycka
Zastępca dyrektora – - Anna Chruszczewska

4 Wychowawcy klas: 1a – p. Mirosława Korczyńska 1b – p. Ewa Juszczak
1c – p. Przemysław Cieślak 1d – p. Joanna Pawłowska 1e – p. Witold Kuran

5 Pedagog: p. Dorota Kalenik
od poniedziałku do piątku w godz – 14.00

6 Doradca zawodowy: p. Piotr Głogowski
poniedziałki 8:00-9:00 i 13:00-14:00

7 "Pomagać potrzebującym
Rada Rodziców Przewodnicząca p. Magdalena Wołkowicz "Pomagać potrzebującym i wyróżniać najlepszych"

8 Prezes p. Piotr Linke

9 Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
im. Tadeusza Czackiego Prezes p. Dariusz Geller

10 Multimedialne Centrum Informacji
Bibliotekarki: p. Anna Gierlak p. Grażyna Gruza p. Marianna Antolak

11 Baza Szkoły: 23 sale lekcyjne (rzutniki multimedialne, ekrany);
2 pracownie komputerowe; pracownie: chemiczna, fizyczna i biologiczna; tablice interaktywne w 5 salach lekcyjnych; sala gimnastyczna i siłownia; radiowęzeł; bufet.

12 „unikatowa atmosfera - ciepło, sympatia
i pomoc ze strony wszystkich w szkole, poczucie, iż jest się tutaj kimś ważnym, kto może liczyć na wsparcie.”

13 Wyniki matury 2014

14 Wynik średni w procentach
Matura 2014 – porównanie Przedmiot Poziom egzaminu podstawowy rozszerzony Liczba zdających Wynik średni w procentach w Czackim w m.st. Warszawie w Polsce Język polski 162 67,8 52,9 50 68 72,9 Język angielski 149 97,1 78,7 70 138 88,2 69 Matematyka 86,1 54,5 49 96 74,4 44 Fizyka 2 45,0 brak danych 35 70,9 47 Chemia 25 77,5 Biologia 26 76,8 55 Geografia 37 77,9 56 Historia 1 71,0 21 84,6 60 WOS 36 74,3 48

15 Wynik średni w procentach
Matura 2014 – porównanie Przedmiot Poziom egzaminu podstawowy rozszerzony Liczba zdających Wynik średni w procentach w Czackim w m.st. Warszawie w Polsce Język niemiecki 29 96,4 75,4 72 18 86,0 69 Język francuski 10 93,0 86,9 76 7 90,0 75 Język hiszpański 11 91,9 81,9 71 2 73 Język rosyjski 1 98,0 80,9 60 100,0 Historia sztuki 58,0 brak danych 46 Informatyka 13 77,5 55 Zdawalność: 99,4%

16 EWD maturalne przedmioty humanistyczne

17 EWD maturalne język polski

18 EWD maturalne przedmioty matematyczno-przyrodnicze

19 EWD maturalne matematyka

20 Olimpijczycy: 12 laureatów i 15 finalistów w r.szk. 2013/2014
1 laureat i 6 finalistów w r.szk. 2008/2009 3 laureatów i 4 finalistów w r.szk. 2007/2008 4 laureatów i 2 finalistów w r.szk. 2006/2007

21 odkrywanie i wszechstronny rozwój zdolności uczniów,
Misja Szkoły Naszym celem jest odkrywanie i wszechstronny rozwój zdolności uczniów, dlatego: dążymy do pogłębienia i poszerzenia zainteresowań naszych uczniów poprzez przedstawianie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, której realizacja służy kreatywnemu myśleniu i działaniu; staramy się, aby nasza Szkoła była dla uczniów miejscem inspirującym do rozwoju intelektualnego artystyczny, fizyczny, społeczny i emocjonalny; zapewniamy bezpieczną i przyjazną atmosferę, w której każdy uczeń będzie mógł budować poczucie własnej wartości, sprzyjające  osiąganiu sukcesów indywidualnych i zespołowych.

22 Szkolny Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych (od 2010 r.)
Uczniowie uzdolnieni to tacy, „ którzy przejawiają możliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie umysłowej, twórczej, artystycznej, w zakresie zdolności przywódczych czy w poszczególnych przedmiotach nauczania i którzy w celu pełnego rozwinięcia tych możliwości wymagają usług lub zajęć niedostarczanych przez standardową szkołę .” wg S. Marlanda

23 Wspieranie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
wykorzystywanie dorobku programowego olimpiad do prowadzenia rozwoju uczniów zdolnych; konsultacje; zajęcia edukacyjne w systemie pozalekcyjnym; wymiana międzynarodowa; uczestnictwo w kulturze (spotkania z literatami, projekcje filmowe, spektakle teatralne).

24 Działania umożliwiające uczniom występowanie w wielu rolach:
Samorząd Szkolny Festiwal Teatralny K.A.W.A. Czacki Second Stage Tadealia Wolontariat Puchar Sambiera BDTeam Europejski Parlament Młodzieży Ósemka wioślarska Radiowęzeł Stożek

25 Koła przedmiotowe finansowane ze środków budżetowych
Liczba godzin w tygodniu Prowadzący Koło ekonomiczne 2 p. Piotr Głogowski Astrofizyka p. Barbara Dłużewska Koło fizyki eksperymentalnej p. Nina Tomaszewska Chór – instr. Chór - wokal p. Anna Bogdańska p. Marcin Bieliński

26 Koła przedmiotowe finansowane ze środków budżetowych
Liczba godzin w tygodniu Prowadzący Język rosyjski 2 p. Natalia Poniewierka Język łaciński p. Bogumiła Swoboda Język francuski p. Dorota Szymanowska-Luber Wiedza o społeczeństwie Koło historii sztuki 1 p. Anna Bogdańska

27 Zajęcia finansowane ze środków Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Nazwa programu Liczba godzin w tygodniu Prowadzący Zajęcia z wioślarstwa – propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia 3 p. Piotr Sambierski Promowanie zdrowego stylu życia poprzez naukę i doskonalenia pływania połączone z elementami ratownictwa wodnego 4 p. Marcin Adamski

28 Dodatkowe godziny ze środków budżetowych:
1a – biologia i chemia 1b - historia 1c – geografia i wiedza o społeczeństwie 1d – matematyka i fizyka 1e – matematyka, fizyka i informatyka

29 Religia/etyka Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

30 Religia/etyka Nauka religii i etyki organizowana jest na życzenie rodziców bądź pełnoletnich uczniów. Obowiązuje zasada wyrażania życzenia w formie oświadczenia pisemnego. Oceny z religii i etyki wliczane są do średniej, nie wpływają jednak na promocję. Religia i etyka nie są przedmiotami obowiązkowymi. Po złożeniu oświadczenia udział w zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.

31 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015
Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia - 31 grudnia 2014 r. Ferie zimowe 19 stycznia - 1 lutego 2015 r. Wiosenna przerwa świąteczna 2 kwietnia – 7 kwietnia 2015 r. Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2015 r. (czwartek po południu)

32 Uroczystość ślubowania 14 października 2014
(wtorek) o godz w sali konferencyjnej OSiR, ul. Polna 7a Serdecznie zapraszamy!

33 XXVII Festiwal Teatralny 3 – 6 grudnia 2014

34 „Festiwal Teatralny – wydarzenie szczególne w roku,
możliwość nauczenia się wielu, bez liku właściwie nowych rzeczy (począwszy od wszelakiej organizacji wszystkiego do grania na scenie), możliwość spróbowania aktorstwa, reżyserii, organizacji. Festiwal jest niesamowity, bo integruje nas naprawdę, bo jest ważny dla wszystkich - uczniów, nauczycieli, osób z fundacji, rady rodziców, sponsorów. Sam festiwal i cała otoczka jest bardzo ważnym ogniwem spajającym naszą Szkołę i sprawiającym, iż jest nam w Czackim tak dobrze.”

35 Spotkania z Rodzicami czwartki, godz. 17.30
4 września 2014 20 listopada 2014 15 stycznia 2015 16 kwietnia 2015 28 maja „ Dzień otwarty dla Rodziców” – zapisy do konkretnych nauczycieli za pośrednictwem sekretariatu Szkoły

36 Języki obce p. Marcin Bieliński

37 Stypendia i pomoc socjalna Wychowanie do życia w rodzinie p
Stypendia i pomoc socjalna Wychowanie do życia w rodzinie p. Dorota Kalenik

38 Ubezpieczenie Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A. „NAU” – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej Suma ubezpieczenia na jedną osobę : pln Składka za jedną osobę: 40 pln

39 Obiady Stołówka Gimnazjum nr 36, ul. Polna 7
Godziny wydawania obiadów 12:25 – 14:00. Zapisy i opłaty gotówkowe przyjmowane są od 1 do 5 września 2014 w stołówce gimnazjum Wpłata za obiady za wrzesień przyjmowana jest przelewem do dnia 5 września na konto: Grażyna Teklińska "U Grażyny"   na dowodzie wpłaty należy wpisać nazwisko, imię, klasę, za jaki miesiąc, ilość obiadów i potwierdzenie dostarczyć do ajenta stołówki w celu wydania miesięcznego abonamentu na obiady.

40 Obiady – cd. Nieobecności dzieci na obiadach (rezygnację z obiadu) należy zgłaszać w danym dniu do godz. 8:00 na adres lub telefonicznie do sekretariatu szkoły tel.  Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższych zasad będą odliczane od wpłaty za miesiąc kolejny. Nie będą odliczane koszty obiadów za nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

41 Sprawy różne: zdjęcia klasowe – 10 września 2014, zmiana obuwia,
wychodzenie ze Szkoły.

42 „Mój dom drugim Czackim" napisał ktoś na facebooku.
I taka prawda. Można nie być w sekcji, aby poczuć atmosferę festiwalu - jedyną i niepowtarzalną. Tutaj każdy może być sobą, ludzie są najwspanialsi na świecie, a każda próba wprowadzenia chorego klimatu 'lansu' jest niszczona w nowych rocznikach już we wrześniu pierwszej klasy. Bo w Czackim generalnie wszyscy się znają, jest cieplutko i domowo. Trochę luzu i ciśnienia na priorytetowe przedmioty jednocześnie - nauczyciele o nas dbają. No i znają nas. Nie jest się jednym z wielu. Jest domowo. Czackowo.

43 Zapraszamy na spotkania z Wychowawcami:
1a – sala 20 (II piętro) 1b – sala 17 (II piętro) 1c – sala 19 (II piętro) 1d – sala (parter) 1e – sala 14 (II piętro)

44 Dziękujemy za uwagę Anna Koszycka Anna Chruszczewska


Pobierz ppt "z Rodzicami i Opiekunami uczniów klas pierwszych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google