Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Topologie Sieciowe Jowita Maksimczyk. Topologie Topologia sieci jest zbiorem zasad fizycznego łączenia elementów sieci oraz reguł komunikacji poprzez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Topologie Sieciowe Jowita Maksimczyk. Topologie Topologia sieci jest zbiorem zasad fizycznego łączenia elementów sieci oraz reguł komunikacji poprzez."— Zapis prezentacji:

1 Topologie Sieciowe Jowita Maksimczyk

2 Topologie Topologia sieci jest zbiorem zasad fizycznego łączenia elementów sieci oraz reguł komunikacji poprzez medium transmisyjne. W zależności od wybranej topologii sieci istnieją konkretne specyfikacje dotyczące topologii fizycznej — kabli, złączy i standardów komunikacji.

3 Topologie sieci lokalnych Topologie Powszechnie używany skrót LAN (ang. Local Area Network) oznacza lokalną sieć komputerową, obejmującą swoim zasięgiem stosunkowo mały obszar geograficzny i łączącą ze sobą stacje sieciowe (stacje robocze, komputery personalne, komputery sieciowe, serwery, drukarki i inne urządzenia). LAN umożliwiają współdzielony dostęp wielu użytkowników do wspólnych zasobów (ang. Shared Resources), np. serwerów zasobów (ang. File Servers) oraz wymianę zbiorów informacji (ang. Files) i komunikatów (ang. Messages) między użytkownikami tej sieci.

4 Topologie Topologia fizyczna odnosi się do przedstawienia struktury układu systemu okablowania. Do niedawna istniały trzy podstawowe topologie fizyczne:   magistrali,   pierścienia,   gwiazdy.

5 Topologia magistrali Topologię magistrali tworzą węzły sieci połączone ze sobą za pomocą pojedynczego, otwartego (czyli umożliwiającego przyłączanie kolejnych urządzeń) kabla. Kabel taki obsługuje tylko jeden kanał i nosi nazwę magistrali Topologia ta jest więc praktyczna jedynie dla najmniejszych sieci LAN, a więc jest przeznaczona do użytku w domach i małych biurach.

6 Topologia magistrali Standard Ethernet 10Base2 Maksymalna przepustowość 10Mb/s Serwer Terminator Drukarka PC2 Kabel współosiowy RG 58 – max długość 185mb PC3PC1 Terminator

7 Elementy pasywne i aktywne topologii magistrali. Złącze BNC 50 Ohm Karta sieciowa ze złaczem BNC Kabel RG 58 – 50 Ohm Terminator BNC 50 OhmTrójnik BNC 50 Ohm

8 Topologia pierścienia W topologii pierścienia każda przyłączona do sieci stacja robocza ma w ramach takiej topologii dwa połączenia: po jednym do każdego ze swoich najbliższych sąsiadów. Połączenia takie muszą stworzyć fizyczną pętle, czyli pierścień. Wykorzystuje technikę przekazywania "żetonu", stosowaną również w technologii FDDI. Stacja, która ma wiadomość do nadania, czeka na wolny żeton. Kiedy go otrzyma, zmienia go na żeton zajęty i wysyła go do sieci, a zaraz za nim blok danych zwany ramką. Zastosowanie systemu sterowania dostępem do nośnika za pomocą przekazywania żetonu zapobiega wzajemnemu zakłócaniu się przesyłanych wiadomości i gwarantuje, że w danej chwili tylko jedna stacja może nadawać dane.

9 Topologia pierścienia PC

10 Topologia gwiazdy Połączenia sieci LAN o topologii gwiazdy z przyłączanymi do niej urządzeniami rozchodzą się z jednego, wspólnego punktu którym jest koncentrator. Konsekwencją takiego rozwiązania jest możliwość uzyskania przez każde urządzenie przyłączone do sieci, bezpośredniego i niezależnego od innych urządzeń dostępu do nośnika. Jednak urządzenia te muszą współdzielić dostępne szerokości pasma koncentratora.

11 Topologia gwiazdy PC Drukarka Serwer Koncentrator PC

12 Topologia gwiazdy – elementy pasywne

13 Topologia gwiazdy – połączenia

14 Topologia logiczna Topologia logiczna definiuje standardy komunikacji, dzięki którym poszczególne komputery bezbłędnie porozumiewają się w sieci. Topologia fizyczna jest ściśle powiązana z topologią logiczną. Przykładowo specyfikacja Ethernet umożliwia wykorzystanie topologii fizycznej gwiaździstej lub magistrali, ale nie pozwala na zbudowanie sieci w oparciu o topologię pierścieniową. Topologie logiczne definiowane są przez IEEE {Instinite of Electrical and Eletronics Engineers). Najczęściej spotykane specyfikacje sieci komputerowej to:   IEEE 802.3 10 Mb Ethernet   IEEE 802.3u 100 Mb Ethernet   IEEE 802.3x Full Duplex Ethernet   IEEE 802.3z 1 Gb Ethernet   IEEE 802.5 Token Ring   IEEE 802.11 Wireless LAN   IEEE 802.12 100VG-AnyLAN   IEEE 802.14 Cable Modem

15 Topologia przełączana Typowa sieć LAN o topologii przełączanej pokazana jest na następnym slajdzie. Każdy port oraz urządzenie, które jest do niego przyłączone, ma własną dedykowaną szerokość pasma. Komunikacja między nimi odbywa się za pomocą ramek, które na podstawie ich adresów fizycznych przełącznik przesyła do stacji przeznaczenia (switch). Obecnie jednak dostępne przełączniki (switch) potrafią przetwarzać komórki, ramki, a nawet pakiety używając adresów warstwy 3, takie jak protokół IP.

16 Topologia przełączana PC Drukarka Serwer Switch PC

17 Topologia drzewa Topologia ta nazywana również topologią rozproszonej gwiazdy, jest utworzona z wielu magistral linowych połączonych łańcuchowo. Podstawowymi zaletami topologii drzewa są: łatwość rozbudowy oraz ułatwienie lokalizacji uszkodzeń. Natomiast wadą jest zależność od korzenia drzewa, ponieważ jeśli ulegnie uszkodzeniu główna magistrala, to przestaje funkcjonować całą sieć.

18 Topologia drzewa PC 2 segment sieci LAN 3 segment sieci LAN 1 segment sieci LAN

19 Składa się z kilku warstw koncentratorów lub przełączników. Każda z tych warstw realizuje inną funkcję sieci. Warstwa podstawowa jest w tego rodzaju topologii zarezerwowana do komunikacji między stacją roboczą, a serwerem. Poziomy wyższe umożliwiają grupowanie wielu poziomów użytkownika, czyli koncentratory poziomu użytkownika połączone są za pomocą mniejszej liczby koncentratorów wyższego poziomu. Organizacja hierarchiczna jest najodpowiedniejsza dla sieci lokalnych o rozmiarach średnich do dużych, w których rozwiązuje ona problemy skalowalności i agregacji ruchu w sieci W ramach topologii hierarchicznej możemy wyróżnić następujące topologie stosowane w szybkich sieciach lokalnych: hierarchiczne gwiazdy, hierarchiczne mieszane. Topologia hierarchiczna

20 Topologia hierarchiczna rozbudowanej sieci LAN

21 Źródła  http://zs1.neostrada.pl/informa/tsk.pdf  http://itros.us/blog/wp- content/uploads/topologia_magistrala.jpg  http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFj AA&url=http%3A%2F%2Fwww.zfdib.up.kr akow.pl%2Fpol%2Finf%2FPrezentacje%2F Topologie.ppt&ei=aA5MUuT_A4WB4ATenY HwDA&usg=AFQjCNEXGWtvweiq1xATkF9 O8cT2mkFsng&bvm=bv.53371865,d.Yms


Pobierz ppt "Topologie Sieciowe Jowita Maksimczyk. Topologie Topologia sieci jest zbiorem zasad fizycznego łączenia elementów sieci oraz reguł komunikacji poprzez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google