Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Aleksandra Barwicka-Makula Mapa Europy - Europa jako królowa Sebastian Munster, 1570 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Aleksandra Barwicka-Makula Mapa Europy - Europa jako królowa Sebastian Munster, 1570 r."— Zapis prezentacji:

1 Dr Aleksandra Barwicka-Makula Mapa Europy - Europa jako królowa Sebastian Munster, 1570 r.

2

3 1469 – małżeństwo Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego 1479 - unia Kastylii z Aragonią 1492 – zdobycie Grenady (zakończenie rekonkwisty) – papież Aleksander VI przyznał parze monarszej tytuł „królów katolickich”, wygnanie Żydów z Hiszpanii, odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 1495 – układy małżeńskie z Habsburgami – córka Izabeli i Ferdynanda Joanna wyszła za Filipa Pięknego, syna Maksymilian I, ich syn Don Juan ożenił się z córką Maksymiliana - Małgorzatą

4  Ludwik XI Walezjusz – spór z Habsburgami o Burgundię (1477 – książę burgundzki Karol Zuchwały zginął w bitwie pod Nancy, jedyną spadkobierczynią zostaje jego córka Maria [zm. 1582], która wkrótce poślubiła Maksymiliana I);  1481 – przyłączenie Prowansji (po śmierci księcia Rene Dobrego)  Karol VIII Walezjusz – spór z Habsburgami o Bretanię (1488 – zmarł ostatni książę bretoński Franciszek II, jedyną spadkobierczynią zostaje jego córka Anna, która w roku 1491 wychodzi za mąż za Karola VIII – unia lilii z gronostajem)  „Jedna wiara, jedno prawo, jeden król”  pretensje do Królestwa Neapolu (dziedzic Andegawenów), rok 1494 początek tzw. wojen włoskich, toczonych do r. 1559  Marzenia o krucjacie antytureckiej, o wskrzeszeniu Cesarstwa Bizantyjskiego  „król arcychrześcijański”

5  1455-1485 wojna Dwóch Róż, władzę przejął Henryk VII Tudor  Sojusz z władcami Hiszpanii – małżeństwo najstarszego syna Artura z Katarzyną Aragońską (1499), Artur zmarł w r. 1502  1509 Henryk VIII Tudor poślubił Katarzynę Aragońską

6 Rozbicie polityczne Włoch  Królestwo Neapolu  Państwo Kościelne  republiki Florencji, Wenecji  księstwo Mediolanu

7  Od 1440 tytuł króla rzymskiego i godność cesarską dzierżą Habsburgowie. Ród rycerski, wywodzący się z północnej Szwajcarii, siedzibą rodową był Habichtsburg, czyli „zamek jastrzębi”. W XIII w. Habsburgowie tracą swoje posiadłości rodzinne. Podstawą ich władztwa stają się Austria, Styria, Karyntia, Kraina i Tyrol. Fryderyk III „Arcyszlafmyca Świętego Cesarstwa” brat Elżbiety Rakuszanki, żony króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka Ostatni cesarz koronowany w Rzymie Zatwierdził dokument „Privilegium maius”, sporządzony przez Rudolfa IV Fundatora (w poł. XIV w. – tytuł arcyksięcia Erzherzog

8 Złota Bulla” Karola IV Luksemburga (1356)  Arcybiskup Moguncji  Arcybiskup Kolonii  Arcybiskup Trewiru  Margrabia brandenburski  Książę saski  Palatyn reński  Król czeski

9  „Austria est imperiare orbi universo”  Alles Erdreich ist Östereich untertan”

10 1.Małżeństwa Maksymiliana I - Maria Burgundzka, Anna Bretońska (per procura, unieważnione), Bianka Sforza 2.Małżeństwa dzieci Maksymiliana I i Marii Burgundzkiej z potomstwem Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego 3.Małżeństwa wnuka i wnuczki Maksymiliana I z dziećmi Władysława Jagiellończyka (układy w Wiedniu w 1515 roku) Ferdynand Habsburg ożenił się z Anną Maria została wydana za Ludwika Jagiellończyka

11  Rozpad unii kalmarskiej (zawartej w 1397 r. pomiędzy Danią, Norwegią i Szwecją)  1523 – Gustaw Waza zostaje wybrany królem Szwecji

12  Rządy ostatnich Jagiellonów – Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta Rodzina Jagiellonów, najprawdopodobniej Lucas Cranach młodszy; Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Zygmunt I Stary (1467-1548), jego druga żona Bona Sforza d’Aragona (1494-1557), Zygmunt II August (1520-1572) i jego trzy żony: Elżbieta Austriaczka (1526-1545), Barbara Radziwiłłówna (1520-1551) oraz Katarzyna Austriaczka (1533-1572). Następnie cztery córki królewskie: Izabela (1519-1559), Zofia (1522-1575), Anna (1523-1596) i Katarzyna (1526-1583).

13  Rządy Rurykowiczów – Wasyla III i Iwana IV Groźnego (od r. 1547 „car Wszechrusi”)  „zbieranie ziem ruskich”, konflikty z Wielkim Księstwem Litewskim  Przyjazne stosunki z Habsburgami, kontakty z papiestwem - obietnice doprowadzenie do unii kościołów rzymskiego i prawosławnego oraz przystąpienia do ligi antytureckiej

14  Względy dynastyczne  Postępy reformacji  Poziom zagrożenia tureckiego  Rywalizacja kolonialna

15

16 „Wiek szesnasty to rządy kobiet one go mącą, psują i kształcą” (Jules Michelet, francuski historyk, żyjący w XIX w.) Maria Tudor, Elżbieta Tudor, Maria Stuart, Katarzyna Medycejska, Bona Sforza Roksolana

17  Zadanie (0–2 pkt) Interpretując elementy graficzne obrazu, wyjaśnij jego treść propagandową dotyczącą celów polityki zagranicznej Anglii w XVI wieku.

18  Wymagania ogólne  II. Analiza i interpretacja historyczna.  Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje rodzaje źródeł; ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego; dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny.  Wymagania szczegółowe  III. 2.3.6. Europa w XVI–XVII w.  Zdający opisuje mapę polityczną i wyznaniową Europy w XVI w.; [...] charakteryzuje główne konflikty polityczne w XVI–XVII w. […].

19


Pobierz ppt "Dr Aleksandra Barwicka-Makula Mapa Europy - Europa jako królowa Sebastian Munster, 1570 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google