Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mapa polityczna europy Xvi w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mapa polityczna europy Xvi w."— Zapis prezentacji:

1 Mapa polityczna europy Xvi w.
Dr Aleksandra Barwicka-Makula Mapa Europy - Europa jako królowa Sebastian Munster, 1570 r.

2 Europa w XV w.

3 Królestwo Hiszpanii 1469 – małżeństwo Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego unia Kastylii z Aragonią 1492 – zdobycie Grenady (zakończenie rekonkwisty) – papież Aleksander VI przyznał parze monarszej tytuł „królów katolickich”, wygnanie Żydów z Hiszpanii, odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 1495 – układy małżeńskie z Habsburgami – córka Izabeli i Ferdynanda Joanna wyszła za Filipa Pięknego, syna Maksymilian I, ich syn Don Juan ożenił się z córką Maksymiliana - Małgorzatą

4 Królestwo Francji Ludwik XI Walezjusz – spór z Habsburgami o Burgundię (1477 – książę burgundzki Karol Zuchwały zginął w bitwie pod Nancy, jedyną spadkobierczynią zostaje jego córka Maria [zm. 1582], która wkrótce poślubiła Maksymiliana I); 1481 – przyłączenie Prowansji (po śmierci księcia Rene Dobrego) Karol VIII Walezjusz – spór z Habsburgami o Bretanię (1488 – zmarł ostatni książę bretoński Franciszek II, jedyną spadkobierczynią zostaje jego córka Anna, która w roku 1491 wychodzi za mąż za Karola VIII – unia lilii z gronostajem) „Jedna wiara, jedno prawo, jeden król” pretensje do Królestwa Neapolu (dziedzic Andegawenów), rok 1494 początek tzw. wojen włoskich, toczonych do r. 1559 Marzenia o krucjacie antytureckiej, o wskrzeszeniu Cesarstwa Bizantyjskiego „król arcychrześcijański”

5 Królestwo Anglii wojna Dwóch Róż, władzę przejął Henryk VII Tudor Sojusz z władcami Hiszpanii – małżeństwo najstarszego syna Artura z Katarzyną Aragońską (1499), Artur zmarł w r. 1502 1509 Henryk VIII Tudor poślubił Katarzynę Aragońską

6 Półwysep Apeniński Rozbicie polityczne Włoch Królestwo Neapolu
Państwo Kościelne republiki Florencji, Wenecji księstwo Mediolanu

7 Święte cesarstwo Rzymskie Narodu niemieckiego
Od 1440 tytuł króla rzymskiego i godność cesarską dzierżą Habsburgowie. Ród rycerski, wywodzący się z północnej Szwajcarii, siedzibą rodową był Habichtsburg, czyli „zamek jastrzębi”. W XIII w. Habsburgowie tracą swoje posiadłości rodzinne. Podstawą ich władztwa stają się Austria, Styria, Karyntia, Kraina i Tyrol. Fryderyk III „Arcyszlafmyca Świętego Cesarstwa” brat Elżbiety Rakuszanki, żony króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka Ostatni cesarz koronowany w Rzymie Zatwierdził dokument „Privilegium maius”, sporządzony przez Rudolfa IV Fundatora (w poł. XIV w. – tytuł arcyksięcia Erzherzog

8 Elektorzy Rzeszy - Kurfirstowie
Złota Bulla” Karola IV Luksemburga (1356) Arcybiskup Moguncji Arcybiskup Kolonii Arcybiskup Trewiru Margrabia brandenburski Książę saski Palatyn reński Król czeski

9 Dewiza samogłosek - AEIOU
„Austria est imperiare orbi universo” Alles Erdreich ist Östereich untertan”

10 „Alli Bella gerant, tu, Austria felix, nube”
Małżeństwa Maksymiliana I - Maria Burgundzka, Anna Bretońska (per procura, unieważnione), Bianka Sforza Małżeństwa dzieci Maksymiliana I i Marii Burgundzkiej z potomstwem Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego Małżeństwa wnuka i wnuczki Maksymiliana I z dziećmi Władysława Jagiellończyka (układy w Wiedniu w 1515 roku) Ferdynand Habsburg ożenił się z Anną Maria została wydana za Ludwika Jagiellończyka

11 Państwa skandynawskie
Rozpad unii kalmarskiej (zawartej w 1397 r. pomiędzy Danią, Norwegią i Szwecją) 1523 – Gustaw Waza zostaje wybrany królem Szwecji

12 Rządy ostatnich Jagiellonów – Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta
Królestwo polskie i wielkie księstwo litewskie 0d 1569 r. Rzeczpospolita obojga narodów Rządy ostatnich Jagiellonów – Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta Rodzina Jagiellonów, najprawdopodobniej Lucas Cranach młodszy; Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Zygmunt I Stary ( ), jego druga żona Bona Sforza d’Aragona ( ), Zygmunt II August ( ) i jego trzy żony: Elżbieta Austriaczka ( ), Barbara Radziwiłłówna ( ) oraz Katarzyna Austriaczka ( ). Następnie cztery córki królewskie: Izabela ( ), Zofia ( ), Anna ( ) i Katarzyna ( ).

13 Wielkie księstwo moskiewskie
Rządy Rurykowiczów – Wasyla III i Iwana IV Groźnego (od r „car Wszechrusi”) „zbieranie ziem ruskich”, konflikty z Wielkim Księstwem Litewskim Przyjazne stosunki z Habsburgami, kontakty z papiestwem - obietnice doprowadzenie do unii kościołów rzymskiego i prawosławnego oraz przystąpienia do ligi antytureckiej

14 Poziom zagrożenia tureckiego Rywalizacja kolonialna
Czynniki kształtujące politykę na kontynencie europejskim w XVI stuleciu Względy dynastyczne Postępy reformacji Poziom zagrożenia tureckiego Rywalizacja kolonialna

15

16 „Wiek szesnasty to rządy kobiet one go mącą, psują i kształcą” (Jules Michelet, francuski historyk, żyjący w XIX w.) Maria Tudor, Elżbieta Tudor, Maria Stuart, Katarzyna Medycejska, Bona Sforza Roksolana

17 Zadanie (0–2 pkt) Interpretując elementy graficzne obrazu, wyjaśnij jego treść propagandową dotyczącą celów polityki zagranicznej Anglii w XVI wieku.

18 Wymagania ogólne II. Analiza i interpretacja historyczna. Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje rodzaje źródeł; ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego; dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny. Wymagania szczegółowe III Europa w XVI–XVII w. Zdający opisuje mapę polityczną i wyznaniową Europy w XVI w.; [...] charakteryzuje główne konflikty polityczne w XVI–XVII w. […].

19


Pobierz ppt "Mapa polityczna europy Xvi w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google