Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

2 Koszty produkcji a przychody ze sprzedaży /utargi/
Koszty całkowite, utarg całkowity, całkowity wynik finansowy Koszty przeciętne, utarg przeciętny /cena/, przeciętny wynik finansowy Koszty krańcowe, utarg krańcowy dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty a utargi KC – koszty całkowite to nakłady poniesione na wytworzenie określonej ilości produktów UC – utarg całkowity to przychód uzyskany ze sprzedaży wytworzonych produktów dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty a utargi KP – koszty przeciętne to nakłady poniesione na wytworzenie jednego produktu KP = KC/q UP – utarg przeciętny to przychód uzyskany ze sprzedaży jednego produktu /jest to cena/ UP = UC/q dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty a utargi UK – utarg krańcowy to zmiana utargu całkowitego wywołana sprzedażą dodatkowej jednostki produktu UK = dUC/dq KK – koszty krańcowe to dodatkowe nakłady poniesione na wytworzenie dodatkowego produktu KK = dKC/dq dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

6 Koszty całkowite, utarg całkowity, globalny wynik finansowy
KC < UC – dodatni wynik finansowy: zysk globalny KC > UC – ujemny wynik finansowy: strata globalna ********************* KC = UC – wynik finansowy = 0 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

7 Koszty przeciętne, utarg przeciętny, jednostkowy wynik finansowy
KP < UP – dodatni wynik finansowy: jednostkowy zysk globalny KP > UP – ujemny wynik finansowy: jednostkowa strata globalna ********************* KP = UP – jednostkowy wynik finansowy = 0 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

8 Koszty krańcowe a utarg krańcowy
KK < UK – dodatkowo wytworzony produkt przyniesie zysk /wzrost produkcji – uzasadniony/ KK > UK – dodatkowo wytworzony produkt przyniesie stratę /rozszerzenie produkcji – nieuzasadnione/ KK = UK – punkt równowagi przedsiębiorstwa dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW


Pobierz ppt "dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google