Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 Koszty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 Koszty."— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 Koszty

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 2 Koszty produkcji a przychody ze sprzedaży /utargi/ Koszty całkowite, utarg całkowity, całkowity wynik finansowy Koszty przeciętne, utarg przeciętny /cena/, przeciętny wynik finansowy Koszty krańcowe, utarg krańcowy

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 3 Koszty a utargi KC – koszty całkowite to nakłady poniesione na wytworzenie określonej ilości produktów UC – utarg całkowity to przychód uzyskany ze sprzedaży wytworzonych produktów

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 4 Koszty a utargi KP – koszty przeciętne to nakłady poniesione na wytworzenie jednego produktu KP = KC/q UP – utarg przeciętny to przychód uzyskany ze sprzedaży jednego produktu /jest to cena/ UP = UC/q

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 5 Koszty a utargi KK – koszty krańcowe to dodatkowe nakłady poniesione na wytworzenie dodatkowego produktu KK = dKC/dq UK – utarg krańcowy to zmiana utargu całkowitego wywołana sprzedażą dodatkowej jednostki produktu UK = dUC/dq

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 6 Koszty całkowite, utarg całkowity, globalny wynik finansowy KC < UC – dodatni wynik finansowy: zysk globalny KC > UC – ujemny wynik finansowy: strata globalna ********************* KC = UC – wynik finansowy = 0

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 7 Koszty przeciętne, utarg przeciętny, jednostkowy wynik finansowy KP < UP – dodatni wynik finansowy: jednostkowy zysk globalny KP > UP – ujemny wynik finansowy: jednostkowa strata globalna ********************* KP = UP – jednostkowy wynik finansowy = 0

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 8 Koszty krańcowe a utarg krańcowy KK < UK – dodatkowo wytworzony produkt przyniesie zysk /wzrost produkcji – uzasadniony/ KK > UK – dodatkowo wytworzony produkt przyniesie stratę /rozszerzenie produkcji – nieuzasadnione/ KK = UK – punkt równowagi przedsiębiorstwa


Pobierz ppt "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 Koszty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google