Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JRG KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W ŁODZI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JRG KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W ŁODZI."— Zapis prezentacji:

1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JRG KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W ŁODZI

2 BUDYNKI OBJĘTE INWESTYCJĄ:
JRG 2 Łódź, Legionów 4 JRG 4 Łódź, Wedmanowej 1 JRG 6 Łódź, Rudzka 58/60 JRG 7 Łódź, Strażacka 1/3 JRG8 Łódź, Tamka 10 JRG 9 Łódź, Czołgistów 66 JRG 10 Łódź, Pojezierska 92 JRG 11 Łódź, Retkińska 129

3 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW:
ZAKRES INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW: Ocieplenie przegród budowlanych (ścian, stropów, dachów) Wymiana stolarki okienno-drzwiowej Modernizacja systemu grzewczego Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej - montaż instalacji solarnej WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE PROGRAM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

4 PLANOWANEJ INWESTYCJI
OMÓWIENIE PLANOWANEJ INWESTYCJI DLA POSZCZEGÓLNYCH JRG

5 JRG 2 Łódź ul. Legionów 4 KOSZTY INWESTYCJI
ZAKRES INWESTYCJI KOSZT BRUTTO Modernizacja systemu grzewczego ,66 zł Modernizacja systemu cwu 39 336,63 zł Stropodachy ,48 zł Ściany zewnętrzne ,58 zł Stolarka okienno drzwiowa ,01 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego 88 341,97 zł RAZEM ,33 zł

6 JRG 2 Łódź ul. Legionów 4 KOSZTY INWESTYCJI
ZAKRES RZECZOWY ILOŚĆ JM. Modernizacja systemu grzewczego 81 szt. Modernizacja systemu cwu - solary 6 sztuk 13,92 m2 Stropodachy 1351,97 Ściany zewnętrzne 2413,65 Stolarka okienno drzwiowa (9 okien; 1 drzwi balkonowych, 6 bram) 92,14 wymiana oświetlenia wewnętrznego 333,00

7 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
JRG Łódź ul. Legionów 4 WIZUALIZACJA INWESTYCJI Docieplenie stropodachów ,48 zł Docieplenie ścian zewnętrznych ,58 zł Wymiana stolarki otworowej ,01 zł

8 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
JRG Łódź ul. Legionów 4 WIZUALIZACJA INWESTYCJI Modernizacja systemu grzewczego ,66 zł Modernizacja przygotowania c.w.u ,63 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego ,97 zł

9 JRG 2 Łódź ul. Legionów 4 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI
ZAKRES Zmniejszenie rocznego zużycia energii do ogrzewania budynków, w stosunku do stanu pierwotnego łączna oszczędność energii łączna oszczędność kosztów Jm. % GJ/rok TERMOMODERNIZACJA 59,81 1713,26 64.085,- OŚWIETLENIE 59,58 118,76 16.494,- RAZEM 1832,02 80.579

10 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI
JRG Łódź ul. Legionów 4 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI

11 PODSUMOWANIE INWESTYCJI
JRG Łódź ul. Legionów 4 PODSUMOWANIE INWESTYCJI CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI (brutto) ,33 zł ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW ENERGII ,66 zł ŁĄCZNA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ,055 GJ/ROK KOSZT OSZCZĘDNOŚCI 1 GJ ENERGII 704,19 zł (b.niski!)

12 JRG 4 Łódź ul. Wedmanowej 1 KOSZTY INWESTYCJI
ZAKRES INWESTYCJI KOSZT BRUTTO Modernizacja systemu grzewczego ,89 zł Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej 39 336,63 zł Stropodach pełny ,92 zł Ściany zewnętrzne ,42 zł Stropodach wentylowany 69 917,90 zł Stolarka okienno drzwiowa ,70 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego 82 710,11 zł RAZEM ,57 zł

13 JRG 4 Łódź ul. Wedmanowej 1 KOSZTY INWESTYCJI
ZAKRES RZECZOWY ILOŚĆ JM. Modernizacja systemu grzewczego (zawory, grzejniki) 105 szt. Modernizacja systemu cwu - solary 6 szt. 13,92 m2 Stropodach pełny 986,18 Ściany zewnętrzne 1554,71 Stropodach wentylowany 678,93 Stolarka okienno drzwiowa - 41 okien; 8 drzwi, 10 bram 227,66 Wymiana oświetlenia wewnętrznego 275

14 JRG 4 Łódź ul. Wedmanowej 1 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Wymiana stolarki otworowej ,70 zł Docieplenie stropodachu ,92 zł Docieplenie stropodachu wentylowanego 69 917,90 zł Docieplenie ścian ,42 zł

15 JRG 4 Łódź ul. Wedmanowej 1 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Modernizacja c.w.u ,63 zł Modernizacja systemu grzewczego ,89 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego ,11 zł

16 JRG 4 Łódź ul. Wedmanowej 1 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI
ZAKRES Zmniejszenie rocznego zużycia energii do ogrzewania budynków, w stosunku do stanu pierwotnego łączna oszczędność energii łączna oszczędność kosztów Jm. % GJ/rok TERMOMODERNIZACJA 70,45 1953,69 ,- OŚWIETLENIE 56,15 126,36 17.551,- RAZEM - 2080,05 ,-

17 JRG 4 Łódź ul. Wedmanowej 1 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI

18 JRG 4 Łódź ul. Wedmanowej 1 PODSUMOWANIE INWESTYCJI
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI BRUTTO ,57 zł ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW ENERGII ,20 zł ŁĄCZNA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII GJ/ROK KOSZT OSZCZĘDNOŚCI 1 GJ ENERGII ,86 zł (niska!)

19 JRG 6 Łódź ul. Rudzka 58/60 KOSZTY INWESTYCJI
ZAKRES INWESTYCJI KOSZT BRUTTO Modernizacja systemu grzewczego ,48 zł Modernizacja systemu cwu 39 336,63 zł Stropodach ,67 zł Ściany zewnętrzne ,24 zł Strop piwnic 51 438,60 zł Stolarka okienno drzwiowa ,53 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego ,20 zł RAZEM ,35 zł

20 JRG 6 Łódź ul. Rudzka 58/60 ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
ILOŚĆ JM. Modernizacja systemu grzewczego (zawory, grzejniki) 64 szt. Modernizacja systemu cwu - solary 6 szt. 13,92 m2 Stropodach 664,76 Ściany zewnętrzne 1037,92 Strop piwnic 246,00 Stolarka okienno drzwiowa - 40 okien, 2 drzwi, 10 bram 168,29 Wymiana oświetlenia wewnętrznego 385

21 JRG 6 Łódź ul. Rudzka 58/60 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Docieplenie stropodachu ,67 zł Docieplenie ścian ,24 zł Wymiana stolarki otworowej ,53 zł Docieplenie stropu piwnic ,60 zł

22 JRG 6 Łódź ul. Rudzka 58/60 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Modernizacja systemu grzewczego ,48 zł Modernizacja systemu c.w.u ,63 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego ,20 zł

23 JRG 6 Łódź ul. Rudzka 58/60 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI
ZAKRES Zmniejszenie rocznego zużycia energii do ogrzewania budynków, w stosunku do stanu pierwotnego łączna oszczędność energii łączna oszczędność kosztów jm. % GJ/rok TERMOMODERNIZACJA 73,83 1452,63 75.779,- OŚWIETLENIE 38,34 95,31 13.237,- RAZEM 1547,94 89.016,-

24 JRG 6 Łódź ul. Rudzka 58/60 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI

25 JRG 6 Łódź ul. Rudzka 58/60 PODSUMOWANIE INWESTYCJI
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI (brutto) ,35 zł ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW ENERGII ,02 zł ŁĄCZNA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII GJ/ROK KOSZT OSZCZĘDNOŚCI 1 GJ ENERGII ,34 zł (niski)

26 JRG 7 Łódź ul. Strażacka 1/3 KOSZTY INWESTYCJI
ZAKRES INWESTYCJI KOSZT BRUTTO Modernizacja systemu grzewczego ,72 zł Modernizacja systemu cwu 39 336,63 zł Stropodach ,41 zł Ściany zewnętrzne ,27 zł Strop piwnic 65 866,50 zł Stolarka okienno drzwiowa ,26 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego ,33 zł RAZEM ,11 zł

27 JRG 7 Łódź ul. Strażacka 1/3 ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
ILOŚĆ JM. Modernizacja systemu grzewczego (zawory, grzejniki) 67 szt. Modernizacja systemu cwu – solary 6 szt. 13,92 m2 Stropodach 793,12 Ściany zewnętrzne 1800,01 Strop piwnic 315,00 Stolarka okienno drzwiowa okien, 5 drzwi balk., 5 drzwi, 12 bram 320,10 Wymiana oświetlenia wewnętrznego 464

28 JRG 7 Łódź ul. Strażacka 1/3 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Docieplenie stropodachu ,41 zł Docieplenie ścian zewnętrznych ,27 zł Docieplenie stropu piwnic 65 866,50 zł Wymiana stolarki otworowej ,26 zł

29 JRG 7 Łódź ul. Strażacka 1/3 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Modernizacja systemu grzewczego ,72 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego ,33 zł Modernizacja systemu c.w.u. ,63 zł

30 JRG 7 Łódź ul. Strażacka 1/3 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI
ZAKRES Zmniejszenie rocznego zużycia energii do ogrzewania budynków, w stosunku do stanu pierwotnego łączna oszczędność energii łączna oszczędność kosztów jm. % GJ/rok TERMOMODERNIZACJA 75,31 1600,67 63.364,00 OŚWIETLENIE 38,92 84,20 11.694,50 RAZEM 1684,87 75.058,50

31 JRG 7 Łódź ul. Strażacka 1/3 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI

32 JRG 7 Łódź ul. Strażacka 1/3 PODSUMOWANIE INWESTYCJI
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI (brutto) ,11 zł ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW ENERGII ,50 zł ŁĄCZNA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII GJ/ROK KOSZT OSZCZĘDNOŚCI 1 GJ ENERGII ,14 zł

33 JRG 8 Łódź ul. Tamka 10 KOSZTY INWESTYCJI
ZAKRES INWESTYCJI KOSZT BRUTTO Modernizacja systemu grzewczego ,43 zł Modernizacja systemu cwu 39 336,63 zł Strop pod poddaszem ,22 zł Ściany zewnętrzne ,17 zł Strop piwnic 63 775,50 zł Stolarka okienno drzwiowa ,15 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego ,13 zł RAZEM ,23 zł

34 ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
JRG Łódź ul. Tamka 10 ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI ZAKRES RZECZOWY ILOŚĆ JM. Modernizacja systemu grzewczego (zawory, grzejniki) 82 szt. Modernizacja systemu cwu - solary 6 szt. 13,92 m2 Strop pod poddaszem 675,00 Ściany zewnętrzne 1731,98 Strop piwnic 305,00 Stolarka okienno drzwiowa - 74 okien, 4 drzwi, 7 bram 272,68 Wymiana oświetlenia wewnętrznego 371

35 JRG 8 Łódź ul. Tamka 10 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Docieplenie stropu poddasza ,22 zł Docieplenie ścian zewnętrznych ,17 zł Docieplenie stropu piwnic ,50 zł Wymiana stolarki otworowej ,15 zł

36 JRG 8 Łódź ul. Tamka 10 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Modernizacja systemu grzewczego ,43 zł Modernizacja systemu c.w.u ,63 zł Wymiana oświetlenia wewnętrzego ,13 zł

37 JRG 8 Łódź ul. Tamka 10 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI
ZAKRES Zmniejszenie rocznego zużycia energii do ogrzewania budynków, w stosunku do stanu pierwotnego łączna oszczędność energii łączna oszczędność kosztów jm. % GJ/rok TERMOMODERNIZACJA 77,83 1100,18 43.702,- OŚWIETLENIE 41,47 92,85 12.896,- RAZEM 1193,03 56.598,-

38 JRG 8 Łódź ul. Tamka 10 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI

39 JRG 8 Łódź ul. Tamka 10 PODSUMOWANIE INWESTYCJI
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI (brutto) ,23 zł ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW ENERGII ,47 zł ŁĄCZNA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII GJ/ROK KOSZT OSZCZĘDNOŚCI 1 GJ ENERGII ,69 zł (drogo!)

40 JRG 9 Łódź ul. Czołgistów 66 KOSZTY INWESTYCJI
ZAKRES INWESTYCJI KOSZT BRUTTO Modernizacja systemu grzewczego ,29 zł Modernizacja systemu cwu 39 336,63 zł Stropodach ,10 zł Ściany zewnętrzne ,66 zł Strop piwnic 81 111,98 zł Stolarka okienno drzwiowa ,07 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego ,47 zł RAZEM ,20 zł

41 JRG 9 Łódź ul. Czołgistów 66 ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
ILOŚĆ JM. Modernizacja systemu grzewczego (zawory, grzejniki) 77 szt. Modernizacja systemu cwu - solary 6 szt. 13,92 m2 Stropodach 862,50 Ściany zewnętrzne 1805,81 Strop piwnic 387,91 Stolarka okienno drzwiowa okien, 3 drzwi balk., 5 drzwi, 8 bram 202,12 Wymiana oświetlenia wewnętrznego 491

42 JRG 9 Łódź ul. Czołgistów 66 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Docieplenie stropodachu ,10 zł Docieplenie ścian ,66 z Docieplenie stropu piwnic 81 111,98 zł Wymiana stolarki otworowej ,07 zł

43 JRG 9 Łódź ul. Czołgistów 66 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Modernizacja systemu grzewczego ,29 zł Modernizacja sytemu c.w.u 39 336,63 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego ,47 zł

44 JRG 9 Łódź ul. Czołgistów 66 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI
ZAKRES Zmniejszenie rocznego zużycia energii do ogrzewania budynków, w stosunku do stanu pierwotnego łączna oszczędność energii łączna oszczędność kosztów jm. % GJ/rok TERMOMODERNIZACJA 71,17 1421,51 74.155,- OŚWIETLENIE 53,83 183,47 25.482,- RAZEM 1604,98 99.637,-

45 JRG 9 Łódź ul. Czołgistów 66 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI

46 JRG 9 Łódź ul. Czołgistów 66 PODSUMOWANIE INWESTYCJI
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI (brutto) ,20 zł ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW ENERGII ,53 zł ŁĄCZNA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII GJ/ROK KOSZT OSZCZĘDNOŚCI 1 GJ ENERGII ,78 zł

47 JRG 10 Łódź ul. Pojezierska 92 KOSZTY INWESTYCJI
ZAKRES INWESTYCJI KOSZT BRUTTO Modernizacja systemu grzewczego ,59 zł Modernizacja systemu cwu 39 336,63 zł Stropodach ,76 zł Ściany zewnętrzne ,23 zł Strop nad piwnicami 67 330,20 zł Stolarka okienno drzwiowa ,71 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego ,63 zł RAZEM ,74 zł

48 JRG 10 Łódź ul. Pojezierska 92 ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
ILOŚĆ JM. Modernizacja systemu grzewczego Zawory,62 grzejniki, 2 nagrzewnice 62 szt. Modernizacja systemu cwu - solary 6 szt. 13,92 m2 Stropodach 1708,80 Ściany zewnętrzne 2653,96 Strop nad piwnicami 322,00 Stolarka okienno drzwiowa - 30 okien, 4 drzwi, 8 bram 168,20 Wymiana oświetlenia wewnętrznego 514

49 JRG 10 Łódź ul. Pojezierska 92 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Docieplenie stropodachu ,76 zł Docieplenie ścian ,23 zł Wymiana stolarki otworowej ,71 zł Docieplenie stropu piwnic 67 330,20 zł

50 JRG 10 Łódź ul. Pojezierska 92 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Modernizacja systemu grzewczego ,59 zł Modernizacja systemu c.w.u ,63 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego ,63 zł

51 JRG 10 Łódź ul. Pojezierska 92 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI
ZAKRES Zmniejszenie rocznego zużycia energii do ogrzewania budynków, w stosunku do stanu pierwotnego łączna oszczędność energii łączna oszczędność kosztów jm. % GJ/rok TERMOMODERNIZACJA 68,42 1880,59 72.798,- OŚWIETLENIE 40,79 116,15 16.132,- RAZEM 1996,74 88.930,-

52 JRG 10 Łódź ul. Pojezierska 92 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI

53 JRG 10 Łódź ul. Pojezierska 92 PODSUMOWANIE INWESTYCJI
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI (brutto) ,74 zł ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW ENERGII ,98 zł ŁĄCZNA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII GJ/ROK KOSZT OSZCZĘDNOŚCI 1 GJ ENERGII ,42 zł

54 JRG 11 Łódź ul. Retkińska 129 KOSZTY INWESTYCJI
ZAKRES INWESTYCJI KOSZT BRUTTO Modernizacja systemu grzewczego ,16 zł Modernizacja systemu cwu 39 336,63 zł Stropodach ,93 zł Ściany zewnętrzne ,18 zł Stolarka okienno drzwiowa ,78 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego 81 454,24 zł RAZEM ,92 zł

55 JRG 11 Łódź ul. Retkińska 129 ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
ILOŚĆ JM. Modernizacja systemu grzewczego (zawory, grzejniki) 78 szt. Modernizacja systemu cwu - solary 6 szt. 13,92 m2 Stropodach 624,48 Ściany zewnętrzne 1536,71 Stolarka okienno drzwiowa - 53 okien, 1 drzwi 387,20 Wymiana oświetlenia wewnętrznego 314

56 JRG 11 Łódź ul. Retkińska 129 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Docieplenie stropodachu 38 256,93 zł Wymiana stolarki otworowej ,78 zł Docieplenie ścian ,18 zł

57 JRG 11 Łódź ul. Retkińska 129 WIZUALIZACJA INWESTYCJI
Modernizacja systemu grzewczego ,16 zł Modernizacja systemu c.w.u. 39 336,63 zł Wymiana oświetlenia wewnętrznego ,24 zł

58 JRG 11 Łódź ul. Retkińska 129 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI
ZAKRES Zmniejszenie rocznego zużycia energii do ogrzewania budynków, w stosunku do stanu pierwotnego łączna oszczędność energii łączna oszczędność kosztów jm. % GJ/rok TERMOMODERNIZACJA 77,47 1283,65 51.260,00 OŚWIETLENIE 65,42 171,19 23.775,73 RAZEM 1454,84 75.035,73

59 JRG 11 Łódź ul. Retkińska 129 PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI

60 JRG 11 Łódź ul. Retkińska 129 PODSUMOWANIE INWESTYCJI
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI (brutto) ,92 zł ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW ENERGII ,73 zł ŁĄCZNA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII GJ/ROK KOSZT OSZCZĘDNOŚCI 1 GJ ENERGII ,76 zł

61 PODSUMOWANIE INWESTYCJI

62

63 ZALEŻNOŚĆ OSZCZĘDNOŚCI OD KOSZTÓW

64 PODSUMOWANIE PLANOWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI NA JRG

65 PODSUMOWANIE PLANOWANYCH OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW ENERGII NA JRG

66 PODSUMOWANIE INWESTYCJI
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI (brutto) ,47 zł ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW ENERGII ,09 zł ŁĄCZNA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ,5 GJ/ROK KOSZT OSZCZĘDNOŚCI 1 GJ ENERGII ,73 zł

67 Dziękuję za uwagę ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź
tel. (42) , fax (42)


Pobierz ppt "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JRG KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W ŁODZI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google