Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pseudonim,,Adam”,,Walter”,,Bicz” Piotr Kulasiński urodził się dnia 11 sierpnia 1914 roku jako syn rolnika. Jego rodzice pochodzili z Trzcianki, matka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pseudonim,,Adam”,,Walter”,,Bicz” Piotr Kulasiński urodził się dnia 11 sierpnia 1914 roku jako syn rolnika. Jego rodzice pochodzili z Trzcianki, matka."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Pseudonim,,Adam”,,Walter”,,Bicz”

4

5 Piotr Kulasiński urodził się dnia 11 sierpnia 1914 roku jako syn rolnika. Jego rodzice pochodzili z Trzcianki, matka – Ludwika z d.Gwiazda, ojciec – Piotr – zmarł przed urodzeniem się syna. Chrztu udzielił mu ks.Romuald Krajewski.

6

7 Piotr Kulasiński uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Brańszczyku, a następnie rozpoczął naukę w Prywatnym Gimnazjum w Wyszkowie nad Bugiem. Gimnazjum ukończył w roku 1936 z wynikiem bardzo dobrym. Jak bardzo pragnął się uczyć świadczy fakt, że często pieszo, a niekiedy na rowerze pokonywał ośmiokilometrową drogę z Ojcowizny do Wyszkowa. Czasami jakiś rolnik jadący do miasta podwiózł furmanką idącego do

8 szkoły młodzieńca. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości związał się ze Stronnictwem Narodowym. Przed wybuchem wojny w 1939 roku był słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty (SPP) w Ostrowi Mazowieckiej–Komorowie otrzymując stopień podporucznika.

9  PIERWSZA SZKOŁA W TRZCIANCE

10 Po zakończeniu działań wojennych Piotr Kulasiński przystąpił natychmiast do budowy szkoły podstawowej w Trzciance. Mimo odmówienia mu pomocy finansowej na ten szlachetny cel, ze strony powojennego już starostwa, wspólnymi siłami z gospodarzami wsi Trzcianka i Ojcowizna wybudował drewniany budynek szkolny, jak na tamte czasy dosyć okazały. Dla zgromadzenia funduszy na szkołę organizował jasełka i zabawy strażackie. Szkoła zbudowana została w rekordowo szybkim czasie, bo

11 zaledwie w ciągu pięciu miesięcy (marzec- lipiec 1946). Wyznaczał kolejność robót, przydzielał zadania do wykonania, zwoził materiał budowlany od mieszkańców. Już we wrześniu 1946 roku młodzież mogła rozpocząć naukę w nowej szkole. Można powiedzieć, że Piotr Kulasiński był jednym z pierwszych budowniczych szkół w powojennej Polsce, ponieważ jeszcze na zachodnich rubieżach kraju armaty frontowe grzmiały w 1945 roku, a już przystąpiono do budowy szkoły w Trzciance.

12

13 W czasie okupacji Piotr Kulasiński prowadził szeroką działalność oświatową w Brańszczyku i Trzciance. Organizował tajne nauczanie tzw.,,kursy wieczorowe” w zakresie szkoły podstawowej i średniej, dzięki którym część młodzieży ukończyła szkołę podstawową. Kursy te były kontynuowane również w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu.

14

15 W ramach organizacyjnego scalenia pod koniec 1942 roku Piotr Kulasiński przeszedł do Armii Krajowej (AK) otrzymując szerszy zakres podziemnego działania na terytorium południowo- wschodnim i środkowym Puszczy Białej. Współdziałał z ppor.,,Liną” z Ostrołęki z Puszczy Kurpiowskiej i por.,,Kmicikiem” z łomżyńskich Bagien Biebrzańskich, który ranny kurował się na tzw.,,melinie” w Długosiedle….?

16

17 W kampanii wrześniowej jako podporucznik razem z całością Szkoły Podchorążych brał udział w walkach pod Różanem, gdzie został ranny.Po tym wydarzeniu powrócił do swej rodzinnej miejscowości Trzcianki i rozpoczął działalność konspiracyjną. Od początku 1940 roku działał jako podchorąży w konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), był komendantem rejonu Trzcianka. Był także członkiem Stronnictwa Narodowego. W latach 1941 - 42 został komendantem rejonu i obwodu Brańszczyk, a przez pewien czas zastępcą

18 komendanta placówki Długosiodło. Piotr Kulasiński miał konspiracyjne pseudonimy,,Adam”,,,Walter”,,,Bicz”, a jako komendant rejonu NOW w Trzciance -,,Walka”. W ramach pracy konspiracyjnej prowadził szeroką działalność propagandową kolportując przy pomocy zaufanych członków organizacji pisma narodowe, takie jak:,,Walka”,,,Polak”,,,Sprawy Narodu”. Kilkakrotnie zorganizował pomoc osobom zagrożonym aresztowaniem, przerzucając je w tereny bardziej bezpieczne.

19

20 Piotr Kulasiński dla ukrycia udziału w wojnie wstąpił do straży pożarnej i został zastępcą komendanta. Był inicjatorem zabaw strażackich, z których dochód przeznaczony był na budowę szkoły. Piotr Kulasiński to oddany strażak – bo dzięki Niemu Ochotnicza Straż Pożarna w Trzciance została zmechanizowana.

21

22 ,,Był jedną z najpiękniejszych postaci jaką ziemia Brańszczyka i w ogóle Puszczy Białej wydały”- tak orzekł I Komendant powiatowy NOW, późniejszy inspektor Zarządu Głównego. Śp.Leon Marecki ps.,,Leon”.,,Lin” powiedział, że,,Bicz- był jednym z jego wybitniejszych wojskowych, o wysokim morale, który zginął jak bohater.

23 Jan Zientarski – Leziński był dowódcą 13 pułku piechoty w latach 1929 - 1935. W 1944 roku dokonywał inspekcji terenu Puszczy Białej i powiedział, że zachęca uczącą się młodzież do naśladowania postaci Piotra Kulasińskiego, o którym tak dobrze zwierzchnicy się wyrażali.

24 ,,Oprócz wojskowej pracy konspiracyjnej Piotr Kulasiński zajmował się także tajnym nauczaniem. Od 1941 roku byłem Jego pierwszym uczniem w gminie Brańszczyk z zakresu gimnazjum, a od 1942 roku Jego żołnierzem. On zaopatrywał mnie w podręczniki, z których pod Jego kierunkiem uczyłem się, a potem skrycie chowałem, żeby Niemcy nie znaleźli. Był człowiekiem odważnym a zarazem spokojnym, sprawiedliwym, głębokiej i praktycznej wiary, wyczulonym na krzywdę ludzką” – tak orzekł w dniu 15 listopada 2003 roku podporucznik Benedykt Kulasiński pseudonim,,BUK”.

25

26 Powojenna działalność społeczna Kulasińskiego, a częściowo także polityczna, nie podobały się ówczesnym władzom. 5 listopada 1946 roku został w domu aresztowany przez funkcjonariuszy UB z Ostrowi Mazowieckiej i ciężko postrzelony przy skrzyżowaniu drogi z szosą białostocką w Trzciance. Następnie wrzucony do ciężarowego samochodu z uzbeckim wojskiem i rozstrzelany na 23 kilometrze od Trzcianki, w lesie po prawej stronie za Nagoszewem oraz przysypany ziemią

27 pośród wojennych okopów w Puszczy Białej.Zbrodnia nie dała się jednak ukryć. Dwaj byli jego podkomendni przewieźli ekshumowane zwłoki na cmentarz w Brańszczyku pod koniec września 1949 roku, oznaczając jako grób dziecka. Obecny grób znajdujący się kilkanaście metrów dalej jest jedynie grobem symbolicznym. Piotr Kulasiński żył 32 lata.

28 Pamięć o Piotrze Kulasińskim wciąż żywa …

29 Pamięć o Piotrze Kulasińskim jest wciąż żywa. W 1991 roku miejscowa ludność wybudowała ku Jego czci pomnik z tablicą pamiątkową, który znajduje się przed bramą wejściową do szkoły podstawowej. Potem wzniesiono krzyż, pod którym w 1996 roku złożył wieniec Prezydent Polski – Lech Wałęsa w czasie otwarcia obecnej nowej szkoły. W 1998 roku Zarząd Gminy Brańszczyk ufundował pomnik na cmentarzu w Brańszczyku.


Pobierz ppt "Pseudonim,,Adam”,,Walter”,,Bicz” Piotr Kulasiński urodził się dnia 11 sierpnia 1914 roku jako syn rolnika. Jego rodzice pochodzili z Trzcianki, matka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google