Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIOTR KULASIŃSKI PATRON PSP W TRZCIANCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIOTR KULASIŃSKI PATRON PSP W TRZCIANCE."— Zapis prezentacji:

1 PIOTR KULASIŃSKI PATRON PSP W TRZCIANCE

2 Pseudonim ,,Adam” ,,Walter” ,,Bicz”

3 NARODZINY PIOTRA KULASIŃSKIEGO

4 Piotr Kulasiński urodził się dnia 11 sierpnia 1914 roku jako syn rolnika. Jego rodzice pochodzili
z Trzcianki, matka – Ludwika z d.Gwiazda, ojciec – Piotr – zmarł przed urodzeniem się syna. Chrztu udzielił mu ks.Romuald Krajewski.

5 PIOTR KULASIŃSKI JAKO UCZEŃ PIOTR KULASIŃSKI JAKO UCZEŃ

6 Gimnazjum ukończył w roku 1936
Piotr Kulasiński uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Brańszczyku, a następnie rozpoczął naukę w Prywatnym Gimnazjum w Wyszkowie nad Bugiem. Gimnazjum ukończył w roku z wynikiem bardzo dobrym. Jak bardzo pragnął się uczyć świadczy fakt, że często pieszo, a niekiedy na rowerze pokonywał ośmiokilometrową drogę z Ojcowizny do Wyszkowa. Czasami jakiś rolnik jadący do miasta podwiózł furmanką idącego do

7 szkoły młodzieńca. Po otrzymaniu świadectwa
dojrzałości związał się ze Stronnictwem Narodowym. Przed wybuchem wojny w roku był słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty (SPP) w Ostrowi Mazowieckiej–Komorowie otrzymując stopień podporucznika.

8 BUDOWNICZY SZKOŁY PIERWSZA SZKOŁA W TRZCIANCE

9 Po zakończeniu działań wojennych Piotr Kulasiński przystąpił natychmiast do budowy szkoły podstawowej w Trzciance. Mimo odmówienia mu pomocy finansowej na ten szlachetny cel, ze strony powojennego już starostwa, wspólnymi siłami z gospodarzami wsi Trzcianka i Ojcowizna wybudował drewniany budynek szkolny, jak na tamte czasy dosyć okazały. Dla zgromadzenia funduszy na szkołę organizował jasełka i zabawy strażackie. Szkoła zbudowana została w rekordowo szybkim czasie, bo

10 zaledwie w ciągu pięciu miesięcy (marzec-lipiec 1946)
zaledwie w ciągu pięciu miesięcy (marzec-lipiec 1946). Wyznaczał kolejność robót, przydzielał zadania do wykonania, zwoził materiał budowlany od mieszkańców. Już we wrześniu 1946 roku młodzież mogła rozpocząć naukę w nowej szkole. Można powiedzieć, że Piotr Kulasiński był jednym z pierwszych budowniczych szkół w powojennej Polsce, ponieważ jeszcze na zachodnich rubieżach kraju armaty frontowe grzmiały w 1945 roku, a już przystąpiono do budowy szkoły w Trzciance.

11 DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

12 W czasie okupacji Piotr Kulasiński prowadził szeroką działalność oświatową w Brańszczyku
i Trzciance. Organizował tajne nauczanie tzw. ,,kursy wieczorowe” w zakresie szkoły podstawowej i średniej, dzięki którym część młodzieży ukończyła szkołę podstawową. Kursy te były kontynuowane również w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu.

13 ŻOŁNIERZ AK

14 z Puszczy Kurpiowskiej i por.,,Kmicikiem”
W ramach organizacyjnego scalenia pod koniec 1942 roku Piotr Kulasiński przeszedł do Armii Krajowej (AK) otrzymując szerszy zakres podziemnego działania na terytorium południowo-wschodnim i środkowym Puszczy Białej. Współdziałał z ppor. ,,Liną” z Ostrołęki z Puszczy Kurpiowskiej i por.,,Kmicikiem” z łomżyńskich Bagien Biebrzańskich, który ranny kurował się na tzw. ,,melinie” w Długosiedle….?

15 DZIAŁALNOŚĆ KONSPIRACYJNA

16 W kampanii wrześniowej jako podporucznik razem z całością Szkoły Podchorążych brał udział w walkach pod Różanem, gdzie został ranny.Po tym wydarzeniu powrócił do swej rodzinnej miejscowości Trzcianki i rozpoczął działalność konspiracyjną. Od początku roku działał jako podchorąży w konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), był komendantem rejonu Trzcianka. Był także członkiem Stronnictwa Narodowego. W latach został komendantem rejonu i obwodu Brańszczyk, a przez pewien czas zastępcą

17 komendanta placówki Długosiodło.
Piotr Kulasiński miał konspiracyjne pseudonimy ,,Adam”, ,,Walter”, ,,Bicz”, a jako komendant rejonu NOW w Trzciance - ,,Walka”. W ramach pracy konspiracyjnej prowadził szeroką działalność propagandową kolportując przy pomocy zaufanych członków organizacji pisma narodowe, takie jak: ,,Walka”, ,,Polak”, ,,Sprawy Narodu”. Kilkakrotnie zorganizował pomoc osobom zagrożonym aresztowaniem, przerzucając je w tereny bardziej bezpieczne.

18 ODDANY STRAŻAK

19 z których dochód przeznaczony był na budowę szkoły.
Piotr Kulasiński dla ukrycia udziału w wojnie wstąpił do straży pożarnej i został zastępcą komendanta. Był inicjatorem zabaw strażackich, z których dochód przeznaczony był na budowę szkoły. Piotr Kulasiński to oddany strażak – bo dzięki Niemu Ochotnicza Straż Pożarna w Trzciance została zmechanizowana.

20 ZNANI I SŁAWNI O PIOTRZE KULASIŃSKIM

21 ,,Był jedną z najpiękniejszych postaci jaką ziemia Brańszczyka i w ogóle Puszczy Białej wydały”- tak orzekł I Komendant powiatowy NOW, późniejszy inspektor Zarządu Głównego. Śp.Leon Marecki ps. ,,Leon”. ,,Lin” powiedział, że ,,Bicz- był jednym z jego wybitniejszych wojskowych, o wysokim morale, który zginął jak bohater.

22 Jan Zientarski – Leziński był dowódcą 13 pułku piechoty w latach W 1944 roku dokonywał inspekcji terenu Puszczy Białej i powiedział, że zachęca uczącą się młodzież do naśladowania postaci Piotra Kulasińskiego, o którym tak dobrze zwierzchnicy się wyrażali.

23 ,,Oprócz wojskowej pracy konspiracyjnej Piotr Kulasiński zajmował się także tajnym nauczaniem. Od roku byłem Jego pierwszym uczniem w gminie Brańszczyk z zakresu gimnazjum, a od roku Jego żołnierzem. On zaopatrywał mnie w podręczniki, z których pod Jego kierunkiem uczyłem się, a potem skrycie chowałem, żeby Niemcy nie znaleźli. Był człowiekiem odważnym a zarazem spokojnym, sprawiedliwym, głębokiej i praktycznej wiary, wyczulonym na krzywdę ludzką” – tak orzekł w dniu 15 listopada 2003 roku podporucznik Benedykt Kulasiński pseudonim ,,BUK”.

24 OSTATNIE CHWILE ŻYCIA...

25 Powojenna działalność społeczna Kulasińskiego, a częściowo także polityczna, nie podobały się ówczesnym władzom. 5 listopada roku został w domu aresztowany przez funkcjonariuszy UB z Ostrowi Mazowieckiej i ciężko postrzelony przy skrzyżowaniu drogi z szosą białostocką w Trzciance. Następnie wrzucony do ciężarowego samochodu z uzbeckim wojskiem i rozstrzelany na 23 kilometrze od Trzcianki, w lesie po prawej stronie za Nagoszewem oraz przysypany ziemią

26 Piotr Kulasiński żył 32 lata.
pośród wojennych okopów w Puszczy Białej.Zbrodnia nie dała się jednak ukryć. Dwaj byli jego podkomendni przewieźli ekshumowane zwłoki na cmentarz w Brańszczyku pod koniec września 1949 roku, oznaczając jako grób dziecka. Obecny grób znajdujący się kilkanaście metrów dalej jest jedynie grobem symbolicznym. Piotr Kulasiński żył 32 lata.

27 Pamięć o Piotrze Kulasińskim wciąż żywa …

28 Pamięć o Piotrze Kulasińskim jest wciąż żywa.
W 1991 roku miejscowa ludność wybudowała ku Jego czci pomnik z tablicą pamiątkową, który znajduje się przed bramą wejściową do szkoły podstawowej. Potem wzniesiono krzyż, pod którym w 1996 roku złożył wieniec Prezydent Polski – Lech Wałęsa w czasie otwarcia obecnej nowej szkoły. W roku Zarząd Gminy Brańszczyk ufundował pomnik na cmentarzu w Brańszczyku.


Pobierz ppt "PIOTR KULASIŃSKI PATRON PSP W TRZCIANCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google