Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAROŻYTNY EGIPT. ŹRÓDŁA: „Wyznania Kleopatry” - Margaret George „Egipt - świat faraonów” – wyd. Konemann „Historia dla maturzysty - starożytność” – wyd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAROŻYTNY EGIPT. ŹRÓDŁA: „Wyznania Kleopatry” - Margaret George „Egipt - świat faraonów” – wyd. Konemann „Historia dla maturzysty - starożytność” – wyd."— Zapis prezentacji:

1 STAROŻYTNY EGIPT

2 ŹRÓDŁA: „Wyznania Kleopatry” - Margaret George „Egipt - świat faraonów” – wyd. Konemann „Historia dla maturzysty - starożytność” – wyd. PWN PREZENTACJĘ STWORZYŁY: Katarzyna Szklarzewska i Karolina Nowicka Z KLASY IE

3 Egipt  Chronologia Chronologia  Chronologia Chronologia  Egipt darem Nilu Egipt darem Nilu  Egipt darem Nilu Egipt darem Nilu  Państwo faraonów Państwo faraonów  Państwo faraonów Państwo faraonów  Nauka Nauka  Nauka Nauka  Religia Religia  Religia Religia

4 Chronologia ok. 3150 - zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu 3150 - 2700 - Okres Wczesnodynastyczny 2700 - 2134 - Stare Państwo 2551 - 2528 - Panowanie Chufu (Cheopsa) 2134 - 2040 - I Okres Przejściowy 2065 - 1785 - Średnie Państwo 1640 - 1532 - Okres Przejściowy 1550 - 1070 - Nowe Państwo (Teby stolicą) 1353 - 1335 - reforma religijna Echnatona 1070 - 712 - Okres Przejściowy 712 - 332 - Okres Późny 332 - Aleksander Wielki w Egipcie ok. 3150 - zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu 3150 - 2700 - Okres Wczesnodynastyczny 2700 - 2134 - Stare Państwo 2551 - 2528 - Panowanie Chufu (Cheopsa) 2134 - 2040 - I Okres Przejściowy 2065 - 1785 - Średnie Państwo 1640 - 1532 - Okres Przejściowy 1550 - 1070 - Nowe Państwo (Teby stolicą) 1353 - 1335 - reforma religijna Echnatona 1070 - 712 - Okres Przejściowy 712 - 332 - Okres Późny 332 - Aleksander Wielki w Egipcie

5  Schemat sprawowania władzy Schemat sprawowania władzy  Schemat sprawowania władzy Schemat sprawowania władzy Państwo faraonów  Organizacja królewskiej administracji Organizacja królewskiej administracji  Organizacja królewskiej administracji Organizacja królewskiej administracji  Atrybuty władcy Atrybuty władcy  Atrybuty władcy Atrybuty władcy

6 FARAON WEZYR NOMARCHOWIE (zarządcy nomów) NACZELNICY MIAST I DOWÓDCY ZAMKÓW NIŻSI URZĘDNICY LUDNOŚĆ WOLNA SCHEMAT SPRAWOWANIA WŁADZY

7 FARAON ORGANIZACJA KROLEWSKIEJ ADMINISTRACJI WEZYRAT SĄDOWNICTWO ADMINISTRACJA CENTRALNA ADMINISTRACJA REGIONALNA URZĘDNICY

8 Państwo egipskie było monarchią absolutną. Wszystkie czynności w kraju związane były z władcą. Był on na mocy swojego urzędu jedynym posiadaczem władzy legislacyjnej. To on wydawał prawa i dekrety, wybierał urzędników i kapłanów,którzy na jego polecenie i w jego zastępstwie wypełniali zadania na terenie kraju. Faraon

9 Nadzór nad władzą wykonawczą w kraju spoczywał w rękach wezyra. Określenie „wezyr”, przyjęło się w egiptologii jako nazwa najwyższego urzędnika w państwie, który obejmuje w dosłownym sensie zadania premiera. W Starym i Średnim państwie istniał tylko jeden wezyr, sprawujący urząd nad całym krajem. W Nowym Państwie wezyrat został podzielony. Wezyrat

10 Portyk Wezyra, Teby zachodnie.

11 Dzisiejsze powszechne oddzielenie władzy wykonawczej od sądowniczej, było obce egipskiemu sposobowi myślenia. W Egipcie administracja i sądownictwo tworzyły jedność, nie istniał zawód sędziego. Z okresu Nowego Państwa znane są tylko kolegia sędziów, nazywane „kenbet”. Sądownictwo

12 Ówczesna administracja regionalna znajdowała się pod bezpośrednim nadzorem najwyższego przedstawiciela administracji centralnej, wezyra, i pracowała w bezpośrednim kontakcie z głównymi biurami akt. Zebrane przez nich podatki dostarczano do stodół i skarbców,które należały do najważniejszych instytucji administracyjnych. Rozporządzali oni dochodami państwa, niezbędnymi do finansowania przedsięwzięć państwowych. Obejmowały one handel zagraniczny,utrzymanie i wyposażenie wojska, jak również robotników w czasie dużych przedsięwzięć. Administracja centralna

13 Młodych urzędników kształcono na dworze lub w rozmaitych administracjach, do których należały cywilne instytucje, świątynie, ale też wojskowość. Warunki i wymagania stawiane urzędnikom były w zasadzie podobne, dlatego w każdej chwili możliwa i często praktykowana była zmiana rodzaju administracji. Wynagrodzenie przez państwo urzędników za ich pracę odbywało się w naturze. Młodych urzędników kształcono na dworze lub w rozmaitych administracjach, do których należały cywilne instytucje, świątynie, ale też wojskowość. Warunki i wymagania stawiane urzędnikom były w zasadzie podobne, dlatego w każdej chwili możliwa i często praktykowana była zmiana rodzaju administracji. Wynagrodzenie przez państwo urzędników za ich pracę odbywało się w naturze. Urzędnicy

14 Czoło króla zdobią: kobra i sęp - symbole tytularnych bogiń Dolnego i Górnego Egiptu, Uadżet i Nechbet. Władca trzyma w rękach berło „heka” i bicz „nehaha”. Atrybuty władcy

15  Wylewy Nilu Wylewy Nilu  Wylewy Nilu Wylewy Nilu Egipt darem Nilu  Spichlerze Spichlerze  Spichlerze Spichlerze  Praca egipskich chłopów Praca egipskich chłopów  Praca egipskich chłopów Praca egipskich chłopów  Handel Handel  Handel Handel

16 Nil wylewał zawsze o tej samej porze i zawsze w ten sam błogosławiony przez ludzi sposób. W lipcu, gdy wody rzeki podnosiły się o siedem metrów cały kraj zamieniał się w ogromne jezioro. We wrześniu przybór wód zatrzymywał się, woda zaczynała powoli ustępować, zostawiając po sobie warstwę żyznego mułu o brunatno-czarnej barwie. Dolina Nilu zmieniała się w kemet - „czarny kraj”. Wylewy Nilu

17 Rzeka zboża, niemal tak potężna jak sam Nil, płynie z całego kraju do królewskich spichlerzy w Aleksandrii. W królewskich magazynach przechowywane są również inne produkty: fasola, dynia, cebula, oliwki, daktyle, figi i migdały. Roczny podatek za pszenicę - płatny w naturze - wynosi dwadzieścia milionów buszli rocznie. Spichlerze

18 By zwiększyć wydajność rolnictwa,kopano kanały, szybko rozprowadzały wodę wylewu i w odpowiednim czasie odprowadzały jej nadmiar do rzeki. Zanim ziemia całkowicie obeschła siano zboże i przepędzano bydło, aby wdeptało ziarno w wilgotną, miękka glebę. Już w kwietniu przystępowano do żniw. Praca egipskich chłopów

19 Od początku istnienia państwa Egipcjanie handlowali nie tylko z sąsiednimi, ale i z odległymi krainami. Było to możliwe dzięki opanowaniu żeglugi rzecznej i morskiej. Do Egiptu głównie sprowadzano drewno. Handel

20  Hieroglify Hieroglify  Hieroglify Hieroglify Nauka  Kursywy i pismo demotyczne Kursywy i pismo demotyczne  Kursywy i pismo demotyczne Kursywy i pismo demotyczne  Papirus Papirus  Papirus Papirus  Czytanie i rozumienie języka egipskiego Czytanie i rozumienie języka egipskiego  Czytanie i rozumienie języka egipskiego Czytanie i rozumienie języka egipskiego

21 Papirus Łodygę rośliny papirusowej ( Cyperus papyrus) cięto w paseczki, które sprasowywano razem, ułożone w dwóch kierunkach,horyzontalnym i wertykalnym. Większą ilość powstałych w ten sposób kart sklejano ze sobą tworząc zwój. Powszechne były zwoje złożone z dwudziestu kart o długości 1,5 do 2 m. Świeży papirus ma biały kolor, żółknie dopiero wraz z upływem czasu. Tusz uzyskiwano z sadzy, a nanoszono go za pomocą cienkiej trzciny.

22 HIEROGLIFY HIEROGLIFY  Przykłady hieroglifów Przykłady hieroglifów  Przykłady hieroglifów Przykłady hieroglifów  Powstanie świętych znaków Powstanie świętych znaków  Powstanie świętych znaków Powstanie świętych znaków

23 Egipcjanie wyjaśniali sobie niesłychane osiągnięcie kulturowe, jakim było pismo jako dar bóstw, dokładniej Thota. „Boskie słowa” - tak sami Egipcjanie określali swoje pismo, które my nazywamy całkiem podobnym zwrotem zapożyczonym od Greków: „hieroglify”( hieroglyfikos grammata), czyli święte znaki. Pismo hieroglificzne jest przede wszystkim pismem umieszczanym na zabytkach, to znaczy stosowano przeważnie w inskrypcjach na wznoszonych na wieczność monumentach. Egipcjanie wyjaśniali sobie niesłychane osiągnięcie kulturowe, jakim było pismo jako dar bóstw, dokładniej Thota. „Boskie słowa” - tak sami Egipcjanie określali swoje pismo, które my nazywamy całkiem podobnym zwrotem zapożyczonym od Greków: „hieroglify”( hieroglyfikos grammata), czyli święte znaki. Pismo hieroglificzne jest przede wszystkim pismem umieszczanym na zabytkach, to znaczy stosowano przeważnie w inskrypcjach na wznoszonych na wieczność monumentach.

24 Przykłady hieroglifów

25 Kursywy i pismo demotyczne Wszystkie teksty, których ważność ograniczała się do pewnego okresu, zapisywano innym pismem, zwanym hieratycznym. Powstało ono przez upłynnienie form hieroglifów, wydaje się jednak, iż pismo hieratyczne rozwijało się równolegle z pismem hieroglificznym. Około VII wieku p.n.e. ponownie uproszczono kursywy i skrócono je do prawie stenograficznych znaków. W ten sposób powstało pismo demotyczne. Demotyka staje się właściwie pismem codziennym, natomiast hieratyka pozostaje w użyciu w tekstach religijnych. Wszystkie teksty, których ważność ograniczała się do pewnego okresu, zapisywano innym pismem, zwanym hieratycznym. Powstało ono przez upłynnienie form hieroglifów, wydaje się jednak, iż pismo hieratyczne rozwijało się równolegle z pismem hieroglificznym. Około VII wieku p.n.e. ponownie uproszczono kursywy i skrócono je do prawie stenograficznych znaków. W ten sposób powstało pismo demotyczne. Demotyka staje się właściwie pismem codziennym, natomiast hieratyka pozostaje w użyciu w tekstach religijnych.

26 Czytanie i zrozumienie języka egipskiego Wraz z wyprawą Napoleona do Egiptu rozpoczęły się w nowożytnych czasach naukowe dyskusje na temat staroegipskiej kultury, w tym okresie powstała egiptologia. Odczytanie hieroglifów i hieratyki udało się ostatecznie Francuzowi Jean Francois Champollionowi. Dokonał on tego głównie na podstawie Kamienia z Rosetty.


Pobierz ppt "STAROŻYTNY EGIPT. ŹRÓDŁA: „Wyznania Kleopatry” - Margaret George „Egipt - świat faraonów” – wyd. Konemann „Historia dla maturzysty - starożytność” – wyd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google