Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogrzewanie w ogrodzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogrzewanie w ogrodzie."— Zapis prezentacji:

1 Ogrzewanie w ogrodzie

2 Zimą śnieg nie powinien nikogo zaskoczyć
Zimą śnieg nie powinien nikogo zaskoczyć. Co jednak zrobić, by konieczność odśnieżania nie stała się dokuczliwa? Odpowiedzią są systemy oblodzeniowe, które skutecznie wyeliminują obowiązek torowania sobie drogi do garażu, furtki czy wejścia po schodach.

3 Instalacje przeciwoblodzeniowe to zazwyczaj ułożone pod typowymi nawierzchniami kable lub maty grzejne, którymi możemy sterować za pomocą termostatów. Wyposażone dodatkowo w czujniki temperatury i wilgotności powietrza, funkcjonują jako w pełni zautomatyzowane systemy, nie wymagające specjalnej obsługi.

4 Dzięki temu instalacja jest energooszczędna: uruchamia się w razie opadów deszczu i śniegu, i gdy temperatura otoczenia spada poniżej przyjętych wartości, np. 0 °C. Co ciekawe, brak opadów przy nawet ujemnej temperaturze nie powoduje włączenia podgrzewania. Tak czy inaczej, system nawet gdy funkcjonuje, nie pobiera dużo prądu.

5 Systemy przeciwoblodzeniowe mogą być instalowane pod większością typowych nawierzchni, które tworzy kostka, płyty chodnikowe, beton czy asfalt. Przewaga tego rozwiązania nad innymi, choćby różnego rodzaju mieszankami, którymi posypuje się nawierzchnie jest bezdyskusyjna. Przede wszystkim nie następuje wskutek zamarzania wody ich uszkodzenie, pozostają bowiem czyste i suche. Jednocześnie poprawia się bezpieczeństwo, nawierzchnie nie są już śliskie.

6 Jedno trzeba podkreślić, stosując elektryczne rozwiązania przeciwoblodzeniowe, pamiętać trzeba o zabezpieczeniu ich wyłącznikiem przeciwporażeniowym. Układając instalację, uwzględnić też trzeba grubość nawierzchni oraz jej specyfikę. W zależności od tego, gdzie potrzebujemy podgrzewać podłoże, wybieramy maty, zasilane napięciem 230 lub 400 V lub znacznie bardziej efektywne kable.

7

8

9 Wyboru dokonujemy na etapie projektowania, planując odległości pomiędzy przewodami, co pozwala na dobranie mocy jednostkowej przypadającej na metr kwadratowy powierzchni. I tak maty to nic innego, jak odcinki przewodu grzejnego o odpowiedniej długości ułożone w taki sposób, by na określonej powierzchni otrzymać określoną moc, zwykle jest to 300 W/m2.

10 Maty dostępne są w wymiarach od kilku do kilkunastu metrów
Maty dostępne są w wymiarach od kilku do kilkunastu metrów. Ich ceny w zależności od producenta i wielkości są różne, np. za matę Thermoval o wymiarach 0,5 x 16 m, która pokryje nam 8m2 powierzchni (zasilana 400 V), zapłacimy 1350 zł. Z kolei mata MultiMax o wymiarach 0,3 x 12 m, wymagająca napięcia 230 V, kosztować będzie 550 zł.

11 W przypadku samoregulujących kabli grzejnych mamy do czynienia z miedzianymi przewodami, pomiędzy którymi znajduje się element oporowy. Dzięki temu np. przy wzroście temperatury moc przewodu automatycznie ulega zmniejszeniu. Przepływ prądu odbywa się w tym przypadku na całej długości przewodów, stąd mogą one być dowolnie łączone, skracane lub przedłużane, co ułatwia planowanie całej instalacji. Za 100 mb takiego przewodu (MultiMax) o mocy 15W/mb i grubości przewodu 4,8 mm i szerokości 6,9 mm zapłacimy 2379 zł.

12 Do połączenia przewodów grzewczych ze sterownikiem służą odcinki zimnych przewodów oraz puszki i zestawy przyłączeniowe. Wolne końce przewodów zabezpiecza się zestawami zakończeniowymi. Aby instalacja przeciwoblodzeniowa była efektywna, nie wystarczy, by była kosztowna. Najważniejsze, by spełniała szereg warunków. O jej sprawności i naszym zadowoleniu zdecyduje właściwy dobór przewodów, mocy grzejnej, systemów sterowania czy układów połączeń. Nie bez znaczenia jest też sposób montażu, który za każdym razem powinien uwzględniać indywidualne wymogi wynikające z lokalizacji instalacji grzewczej.

13 Schody Miejscem, gdzie najczęściej decydujemy się na montaż systemów przeciwoblodzeniowych, są schody. Tu, w zależności od ich budowy, tj. tego, czy są zabudowane czy z dostępem powietrza, należy zastosować termoizolację, która zmniejszy straty ciepła powstałe na skutek działania zimnego powietrza na dolną część konstrukcji. Jest to konieczne zwłaszcza w przypadku schodów niezabudowanych.

14

15 W przypadku schodów do obliczenia kabla grzejnego i jego mocy jednostkowej pod uwagę wziąć należy zwłaszcza wysokość stopni oraz fakt, że pionowe ich ściany, tzw. podstopnie nie będą ogrzewane. W związku z tym skrajne odcinki przewodu grzejnego układamy blisko krawędzi, co zapewni równomierne ogrzewanie stopni. Kable grzejne powinny znajdować się co 15 cm, maksymalnie na głębokości 3-5 cm. Zalewamy je betonową wylewką i pokrywamy terakotą, marmurem czy antypoślizgowym gresem.

16

17 Kolejnym typowym miejscem instalacji przeciwoblodzeniowych są podjazdy do garaży, dzięki czemu uwolnieni zostajemy od konieczności codziennego porannego odśnieżania w sytuacji, gdy spieszymy się np. do pracy. Systemy grzewcze układane są na ogół na dwa sposoby: albo na całej powierzchni podjazdu, albo tylko po torze, który wyznacza ślad opon pojazdu. W tym drugim przypadku liczyć się trzeba z potrzebą ręcznego odśnieżania i usuwanie lodu ze środkowej części pasa. Pamiętać też należy, że podjazdy o znacznym nachyleniu wymagają kanału odpływowego, odprowadzającego wodę ze stopionego śniegu i lodu. Ten też powinien być chroniony przed zamarznięciem.

18

19

20

21

22 Chodniki i ulice O ile w przypadku systemów układanych pod asfaltem do wyboru mamy opcje (przed wylaniem asfaltu pokrycie kabli warstwą pośrednią: piaskiem czy warstwą betonu albo zalanie kabli bezpośrednio asfaltem), o tyle w przypadku chodników najważniejsze, by instalację układać na powierzchni całkowicie płaskiej, bez kamieni, czy innych nierówności, które mogłyby uszkodzić przewody. Te powinny znajdować się w 2-3 cm warstwie piasku,  jak najbliżej płyt chodnikowych  czy kostki. Z reguły pod chodnikami kable układa się co 25 cm na głębokości 6 cm, a pod ulicami co 30 cm na głębokości 5-7 cm, za każdym razem równomiernie na całej powierzchni, dokładnie mocując je do podłoża za pomocą taśmy montażowej lub siatki stalowej wykonanej z drutu czy prętów ze stali zbrojeniowej. Ma to zapobiec ich przemieszczaniu podczas wylewania betonu. Pod kablami w wylewce betonowej powinna znaleźć się też siatka przeciwkurczliwa, pamiętać również trzeba o dylatacji.

23

24

25

26 Dachy i rynny Na dachach i rynnach układa się zwykle co najmniej dwa równolegle ułożone przewody samoregulujące (w razie potrzeby może być ich więcej), które skutecznie zapobiegają gromadzeniu się w tych miejscach śniegu i lodu oraz tworzeniu się sopli, co szczególnie ważne ze względów bezpieczeństwa. Kable te montowane są na powierzchni dachu oraz wzdłuż rynien i rur spustowych.

27 Typowy dla tego miejsca system oblodzeniowy tworzy odpowiednio długi przewód grzejny wraz ze sterownikiem i czujnikiem. Długość kabli łatwo oszacować, zliczając długość wszystkich odcinków poziomych i pionowych, pamiętając o dodaniu po metrze na każdą rurę spustową oraz na każde połączenie zasilania odrębnego odcinka przewodu.

28

29 Instalacja wodna Dla każdego instalatora, instalacja wodna to oczko w głowie. Układając ją, zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrzewanych warto pomyśleć o jej zabezpieczeniu przed zimą. Podczas srogich zim sama izolacja nie zawsze wystarczy. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na systemy przeciwzamarzaniowe dedykowane do rur.

30 Przykładem może być ELEKTRA FreezeTec® zbudowany na bazie stałooporowego przewodu grzejnego ELEKTRA VCD. Przewód jest z jednej strony połączony z przewodem zasilającym, zakończonym hermetyczną wtyczką. Na drugim końcu zestawu grzejnego znajduje się termostat zatopiony w zgrabnej hermetycznej mufie.

31 To unikatowe rozwiązanie pozwala mierzyć temperaturę w najchłodniejszym miejscu rury, czyli tam gdzie mróz może spowodować największe spustoszenia. W niektórych rozwiązaniach dostępnych na rynku regulator jest umieszczony pomiędzy przewodem grzejnym, a zasilającym co może powodować zafałszowanie pomiaru temperatury i w konsekwencji spowodować ryzyko uszkodzenia rury w oddalonej od regulatora części rurociągu.

32 Przewody układa się na rurze wzdłużnie na godzinie siódmej lub piątej pod spodem rury - aby wyeliminować zbieranie się skroplin na przewodzie. Jeżeli straty ciepła są większe niż 10 W/m przewód można ułożyć podwójnie lub spiralnie.

33

34 Sterowanie Aby całość działała sprawnie, powinniśmy do sterowania naszym systemem antyoblodzeniowym zastosować odpowiedni regulator. Większość regulatorów wyposażona jest w czujniki temperatury i wilgotności. Mogą one sterować kilkoma strefami ogrzewania, a ich dopuszczalna obciążalność jest 3 razy większa niż w standardowych regulatorach. Należy unikać manualnego sterowania, czyli samodzielnego załączania systemu bez regulatora.

35 Takie podejście niesie ze sobą ryzyko nadmiernego zużycia energii elektrycznej (np. gdy użytkownik zapomni o wyłączeniu systemu wtedy kiedy nie będzie on już potrzebny) oraz zmniejszenie jego wydajności w momencie zbyt późnego uruchomienia. Z pewnością zainstalowanie regulatora pomoże zminimalizować koszty eksploatacji ogrzewania antyoblodzeniowego i sprawi, że system będzie nie tylko wygodny, ale przede wszystkim przyniesie wiele korzyści jego użytkownikom.

36

37

38

39 Choć tego rodzaju inwestycja w systemy przeciwoblodzeniowe do łatwych nie należy, ma wiele zalet: zabezpiecza przed oblodzeniem i zaleganiem śniegu chodniki, parkingi, schody, podjazdy do garaży, rynny, rury spustowe, krawędzie dachów i wiele innych miejsc narażonych na zamarznięcie. Producenci przekonują nas, że wydatek ten się opłaci.


Pobierz ppt "Ogrzewanie w ogrodzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google