Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."— Zapis prezentacji:

1 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Zasady rozliczania oraz monitorowania projektu - Aplikacja Benefit Katowice, r. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR – działanie 4.1. Pomoc Techniczna POWT RCz-RP

2 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Treść prezentacji Problemy związane z rozliczaniem projektów przy wykorzystaniu aplikacji Benefit Najczęściej popełniane błędy

3 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Problemy związane z rozliczaniem projektów przy wykorzystaniu aplikacji Benefit Wszystkie operacje związane z roliczaniem projektu prowadzi się na tym samym koncie jak podczas przygotowania wniosku Proszę pilnować hasła – zdarza się, że przypomnienie hasła SMS przychodzi na tel.kom. niepracującego już człowieka w Państwa instytucji.

4 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Problemy związane z rozliczaniem projektów przy wykorzystaniu aplikacji Benefit Możliwość raportowania dopiero po podpisaniu umowy przez wszystkie strony, wcześniej moduł raportowania jest nieaktywny – uwaga dla tych, którzy nie pozostawili sobie odpowiedniego czasu na podpisanie umowy – konieczność konsultacji z Państwa Kontrolerem!!!

5 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Problemy związane z rozliczaniem projektów przy wykorzystaniu aplikacji Benefit Zmiany w projektach należy zgłaszać najpóźniej ostatniego dnia okresu raportowania, a przed założeniem raportu w systemie Benefit! W przeciwnym razie będą się Państwu i tak wczytywały pierwotne informacje ze wniosku projektowego np. budżet, planowane osiągnięcia, koordynatorzy itp.

6 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Najczęściej popełniane błędy Wypełnianie oświadczenia: Jeśli numer faktury / dokumentu jest dłuższy niż to umożliwia Benefit, należy wpisać tylko unikatową, pozwalającą na identyfikacje dokumentu część numeru tego numeru. W księgowości analitycznej należy natomiast umieścić pełny numer. W przypadku kosztów osobowych rozliczanych na podstatwie umów zleceń/o dzieło do systemu należy wpisać rachunek wystawiony do danej umowy i jego numer a nie samą umowę.

7 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Najczęściej popełniane błędy W przypadku wydatków wspólnych należy dokonać stosownej adnotacji w polu „Przeznaczenie/ Działanie projektu” W przypadku rozliczania z projektu tylko części kwoty z danej faktury należy wypełnić w polu „Kwota wnioskowana” kwotę, która podlega refundacji - mimo przedłożenie do kontroli dokumentu zawierającego całą, większą kwotę.

8 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Najczęściej popełniane błędy Wydatki związane z różnicami kursowymi są niekwalifikowalne – system Benefit rozlicza Państwa Oświadczenie wg kursu EBC Kurs się nie zmienia w przypadku nanoszenia korekt w Oświadczeniu na wniosek kontrolera – kurs włącznie z wnioskiem o płatność jest stały.

9 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Informacje o zmianach dokumentacji znajdą Państwo na stronach Programu w zakładkach „Dokumentacja Programu” oraz „Informacje dla Beneficjentów”

10 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Dziękuję za uwagę Maciej Molak Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wspólny Sekretariat Techniczny Jeremenkova 40B, Olomouc tel: fax:


Pobierz ppt "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."

Podobne prezentacje


Reklamy Google