Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fluorescencja. Absorpcja / Emisja AF Em P F Ex Wzajemne relacje widm absorpcji, fluorescencji (em., eks.) i fosforescencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fluorescencja. Absorpcja / Emisja AF Em P F Ex Wzajemne relacje widm absorpcji, fluorescencji (em., eks.) i fosforescencji."— Zapis prezentacji:

1 Fluorescencja

2

3

4

5

6 Absorpcja / Emisja AF Em P F Ex Wzajemne relacje widm absorpcji, fluorescencji (em., eks.) i fosforescencji

7 H3CH3C H3CH3C C=O     n  n  n próżniowe duża intensywność mała intensywność

8 Niektóre elementy budulcowe białek (i w daleko mniejszym stopniu kwasów nukleinowych) są naturalnymi fluoroforami, których fluorescencja bardzo silnie zależy od otoczenia – wg. opisanych mechanizmów (specyficzne i niespecyficzne efekty, wygaszanie)

9 Fluorescencja reszt aromatycznych aminokwasów w białkach Absorpcja Fluorescencja

10

11 Za to doskonałym fluoroforem jest reszta Trp Położenie pasma emisji Trp ściśle zależy od środowiska wokół niego

12 Jeżeli środowisko to zmieni się np. na wskutek denaturacji – Trp z hydrofobowego wnętrza białka o niskiej  r przeniesie się do wody o wysokiej  r – będzie to miało swoje odbicie w widmach emisyjnych fluorescencji

13 Dimeryzacja mellityny – Trp jest na wewnetrznej ściance monomerów

14 Fluorescencja Trp jest bardzo wrażliwa na wygaszacze – zewnętrzne – np. I -, akrylamid, ale również te które są częścią białek: -SS-, naładowane lub polarne łańcuchy boczne, sąsiednie Trp. To sprawia, że o ile przesunięcie maksimum emisji Trp wywołane denaturacją globularnego białka w wodzie jest w zasadzie zawsze w kierunku dłuzszych fal, o tyle bardzo trudno jest wyrokować czy denaturacja doprowadzi do wzrostu czy spadku  (czy silniejsze są wewnetrzne wygaszacze sąsiedztwa Trp, czy woda?). Trp -SS-

15 Zewnętrzne wygaszacze działają przewidywalnie

16

17 Spektrometria mas – pozwala zmierzyć m/z

18

19

20

21 Techniki jonizacji Jonizacja elektronami ( Electron Ionisation – EI ) – jonizacja przy pomocy wiązki elektronów. Elektrorozpylanie ( Electrospray, ESI ), polegające na rozpylaniu cieczy zawierającej badaną substancję z igły, do której przyłożono wysokie napięcie (zwykle 1–5 kV) Jonizacja chemiczna ( Chemical Ionisation, CI ) – jony wytwarzane są na skutek zderzeń cząsteczek badanego związku chemicznego z jonami pierwotnymi obecnymi w źródle jonów. Desorpcja laserowa z udziałem matrycy ( Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation – MALDI ) – w której stosuje się jonizację laserową, ale z tak dobraną energią wiązki, aby nie doprowadzać do fragmentacji cząsteczek (łagodna metoda jonizacji), lecz tylko do ich "wybijania" ze specjalnie przygotowanej matrycy. Plazma wzbudzona indukcyjnie ( ICP ) Bombardowanie jonami (spektrometria mas jonów wtórnych – Secondary Ion Mass Spectrometry – SIMS )

22 Analizatory masy Analizator czasu przelotu (Time Of Flight TOF) Kwadrupol Analizator cyklotronowego rezonansu jonów z fourierowską transformacją wyników ( Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance FT-ICR)

23 Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) Al 2 AlO Si

24 Komórka z łożyska na podłożu Si lecytyna Na seryna


Pobierz ppt "Fluorescencja. Absorpcja / Emisja AF Em P F Ex Wzajemne relacje widm absorpcji, fluorescencji (em., eks.) i fosforescencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google