Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH."— Zapis prezentacji:

1

2 WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

3 KOORDYNATORZY WSPÓŁPRACY: 1.Dr Maria Korabik 2.Magdalena Ciura

4 1.Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii, dla uczniów realizujących rozszerzony program z przedmiotu chemia (klasa IIa i IIb) - raz w miesiącu 3godz. 2.Zajęcia dla uczniów klas I prowadzone na terenie I LO przez pracowników Wydziału Chemii, doktorantów i studentów Koła Naukowego. Tematyka zajęć, ćwiczeń, wykładów, prelekcji dopasowana do podstawy programowej w klasie pierwszej.

5 IIA10.10.2014 Przepisy BHP. Rozdział mieszanin jednorodnych i niejednorodnych IIB24.10.2014 Przepisy BHP. Rozdział mieszanin jednorodnych i niejednorodnych. IIA14.10.2014Sporządzanie roztworów o różnych stężeniach IIB28.10.2014Sporządzanie roztworów o różnych stężeniach. IIA05.12.2014 Tlenki. Charakter chemiczny tlenków. Otrzymywanie tlenu. IIB12.12.2014Tlenki. Charakter chemiczny tlenków. Otrzymywanie tlenu.

6 1. Deklaracja wspólnej organizacji (we współpracy z Zakładem Dydaktyki Chemii) Powiatowych Konkursów Chemicznych. 2. Konkursy mają mieć charakter cykliczny.

7 KOORDYNATORZY WSPÓŁPRACY: 1.dr Zdzisław Wróblewski 2.Urszula Rafalska

8 Tematyka warsztatówTerminKlasa Jakie jest pochodzenie i ewolucja człowieka? Przekonaj się sam wykonując analizy sekwencji DNA w komputerze – 2 godz. 22.09.14r. 1b Muszka owocowa ulubienica genetyków- 2godz. 23.09.14r. 2b ENZYMY (w ramach programu pilotażowego) -4,5 godz. 25.09.14r.1b

9  Wykłady popularno-naukowe promujące biotechnologię jako naukę i kierunek studiów, przeznaczone dla uczniów niezależnie od ich zainteresowań.  Zajęcia fakultatywne na terenie I LO przeznaczone dla uczniów z klas o profilu biologiczno-chemicznym (klasa 1b, 1c).  Zajęcia w laboratorium na terenie Wydziału przeznaczone dla uczniów z klas o profilu biologiczno-chemicznym

10

11 ◦ Zajęcia fakultatywne na terenie I LO -jeden raz w miesiącu 2 godziny (marzec-czerwiec). ◦ Wykłady popularno-naukowe na Wydziale Biotechnologii – klasa 1b - 2 godz. 20.02.2015r. „Od genu do organizmu transgenicznego”. „O GMO bez zachwytu i bez uprzedzeń”. ◦ Wykłady popularno-naukowe na Wydziale Biotechnologii dla klasy II b -1 raz w miesiącu 1 godz. (po laboratorium z chemii). ◦ W trakcie ustaleń laboratoria dla klasy 1b na terenie uczelni.

12 KOORDYNATORZY WSPÓŁPRACY: 1.Dr Józef Krawczyk 2.Urszula Rafalska

13 Tematyka warsztatówTerminKlasa 1. Zajęcia terenowe w Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Rudzie Milickiej - Awifauna obszarów Natura 2000 na trenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Rola obszarów chronionych dla zachowania bioróżnorodności. 08.10. 2014r. 2b 2. Zajęcia trenowe i warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej STORCZYK Uniwersytetu Wrocławskiego w Karpaczu. 13-14.10. 2014r. 1b

14 Tematyka warsztatówTerminKlasa Instytut Biologii Eksperymentalnej- Techniki inżynierii genetycznej (PCR, elektroforeza w żelu agarozowym) 3,5h 18.10.14r.1b Instytut Biologii Eksperymentalnej- Techniki inżynierii genetycznej (PCR, elektroforeza w żelu agarozowym) 3,5h 25. 11.14r.1c Inst. Zoologii i Muzeum Przyrodnicze- „Ginące zwierzęta na wystawach muzeum”. 20.11.14r.2b

15  Luty- Gospodarka wodna roślin  Marzec- Odżywianie mineralne roślin  Kwiecień - Czynniki wpływające na rozwój roślin?  Maj - Wzrost i ruchy roślin  Czerwiec- Barwniki roślinne i fotosynteza

16 1. Wrzesień - Sekrety laboratorium biotechnologicznego – urządzenia (wirówka, wytrząsarka, termocykler, zestaw do elektroforezy), wyposażenie, zasady pracy, zakładanie hodowli bakterii i drożdży, pożywki, nauka pipetowania ) – zajęcia w laboratorium 3h 2. Październik - Techniki inżynierii genetycznej (PCR, elektroforeza w żelu agarozowym) 3,5h 3. Listopad- Techniki inżynierii genetycznej (izolowanie DNA plazmidowego i genomowego)- 4h (ewentualnie dodatkowo trawienie enzymami restrykcyjnymi i elektroforeza kontrolna + 1h) 4. Grudzień- Muszka owocowa w służbie genetyki; budowa i biologia; mutanty; zasady hodowli –wykład i warsztat - 3h

17  Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań uczniów naukami biologicznymi.  Doskonalenie umiejętności badawczych.  Uatrakcyjnienie realizacji podstawy programowej;  Wsparcie w przygotowaniu do konkursów i olimpiad;  Zapoznanie się uczniów z przestrzenią edukacyjną uczelni wyższej oraz kontakt z pracownikami naukowo- dydaktycznymi  Zakwalifikowanie się sześciu uczniów do olimpiad na szczeblu okręgowym: ◦ trzech do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; ◦ dwóch do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności; ◦ jednego do Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

18 KOORDYNATORZY WSPÓŁPRACY: 1. Iga Lewicka- koordynator Strefy Młodzieży 2.Katarzyna Wyżyn

19 1.Warsztaty psychologiczne realizowane na terenie I LO. 2.Spotkania psychologiczne realizowane na terenie SWPS we Wrocławiu. 3.Współorganizacja powiatowego konkursu wiedzy psychologicznej dla gimnazajalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

20 Tematyka warsztatów TerminKlasaKorzyści Zasady autoprezentacji 17.10.2014 r. 1c zdobycie przez uczniów wiedzy na temat cech i zachowań pozytywnie wpływających na prezentowanie własnej osoby Efektywne uczenie się 28. 11.2014r. 1c,1d, 2c nabycie przez uczniów wiedzy dotyczącej procesów pamięciowych Efektywne zarządzanie czasem 12.12.2014 r. 1c, 2c nabycie przez uczniów wiedzy jak poradzić sobie z poczuciem braku czasu oraz jak zorganizować pracę własną, by skutecznie osiągać wyznaczone cele i eliminować niekorzystne nawyki Asertywnie o talentach 9. 01. 2015r. 1c, 2c rozpoznanie przez uczniów swoich mocnych stron i możliwości oraz znalezienie sposobu wykorzystania własnego potencjału w drodze do sukcesu

21 Tematyka spotkaniaTerminKlasaKorzyści Profilaktyka zaburzeń postrzegania ciała wśród młodzieży 16.10.14r.1c Uzyskanie przez uczniów informacji na temat: akceptacji własnego ciała, wpływu mediów i kultury na postrzeganie własnego ciała, odchudzania i diet Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży (w tym zakażenia wirusem HIV). 5. 11.14r.1c Uzyskanie przez uczniów informacji na temat: zachowań seksualnych, najpopularniejszych infekcji przenoszonych drogą płciową, antykoncepcji Profilaktyka depresji okresu dorastania 18.12.14r. 1c, 2c Uzyskanie przez uczniów informacji na temat: depresji, obniżonego samopoczucia, samookaleczeń, samobójstw wśród młodzieży Profilaktyka dojrzewania w okresie adolescencji 14. 01.15r. 1c Uzyskanie przez uczniów informacji na temat: dojrzewania, zmian zachodzących w ciele i psychice, wpływu dojrzewania na różne sfery życia, radzenia sobie z wahaniami nastroju

22 Tematyka spotkaniaTerminKlasaKorzyści Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży (w tym zakażenia wirusem HIV). 13.02.15r. 1a 1b 1c 1d Uzyskanie przez uczniów informacji na temat: cielesności, ryzykownych zachowań seksualnych, najpopularniejszych infekcji przenoszonych drogą płciową Wykład prowadzony przez przedstawiciela SWPS p. Michała Pozdała (seksuologa, psychoterapeuty) na terenie I LO w Oleśnicy

23 1. Rozwijanie zainteresowań uczniów psychologią 2. Realizacja działań z zakresu programu profilaktycznego i wychowawczego liceum 3. Zgłoszenia uczniów klasy 1c do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej i II Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej 4. Współorganizacja II Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej

24 Współpraca z SWPS w II semestrze- planowane działania Tematyka spotkaniaTerminKlasa Profilaktyka zaburzeń lękowych młodzieży25.03.15 1c 2c Orientacja psychoseksualna - wybór czy właściwość?29.04.15 1c 2c Profilaktyka nadużyć w pierwszych relacjach nastolatków Zakochanie czy miłość 24.06.15 1c 2c

25 Współpraca z SWPS w II semestrze- planowane działania Tematyka warsztatówTerminKlasa Radzenie sobie ze stresem "Matura bez stresu" Marzec 2015 1b,1c 3a,3b,3c,3d "Gry nie tylko w zabawie" "Tożsamość płciowa, tożsamość seksualna i homoseksualizm" Kwiecień 2015 1c 2c Cyberbulling (Cyberbullying to wysyłanie i publikowanie szkodliwych treści lub obrazów przy użyciu Internetu lub innych cyfrowych narzędzi komunikacyjnych) Maj 2015 1c 2c "Psychodietetyka" Czerwiec 2015 1c 2c

26 KOORDYNATORZY WSPÓŁPRACY: Dr Rafa Cieśla Dr Małgorzata Alberska Dr Anetta Grzesik-Robak

27  17.02.15- dr M. Alberska, Mniejszości narodowe i etniczne, I LO, 2d;  19.02.15-dr M. Alberska, Konflikty etniczne we współczesnej Europie, problemy demograficzne współczesnego świata, Europy i Polski, I LO, 3c;  27. 02.15- prof. Artur Ławniczak,Polskie prawo konstytucyjne, Wydział Prawa, 2d, 3c;

28  4.03. 15- prof. D. Skrzypiński, Zagrożenia demokracji i problematyka patologii w demokracji, ILO, 2d,3c;  Marzec- dr B. Rogowska, Stosunki państwo- kościół. Problemy wyznaniowe, U.Wr., 2d, 3c;  Marzec- dr W.Kalicki, Polska między Rosją a Unią Europejską, U.Wr., 2d,1d;

29  Kwiecień- dr hab. L. Szot- Media, prawo autorskie, U. Wr., 2d,1d  Kwiecień- W. Szabaciuk,Organy władzy w Polsce, I LO, 2d,1d;  Kwiecień- P. Sciebor- Jońska, Samorząd terytoriany, I LO, 2d,1d;  Kwiecień- M.Banaś, Systemy polityczne, I LO, 2d,1d;  Maj- M.Zieliński, Władza- pojcie, style przywództwa, I LO, 2d,1d;

30 ➢ Uatrakcyjnienie i wzbogacenie merytoryczne realizacji podstawy programowej; ➢ Wsparcie w przygotowaniu do konkursów i olimpiad; ➢ Zapoznanie się uczniów z przestrzenią edukacyjną uczelni wyższej; ➢ Możliwość kontaktu z pracownikami naukowo- dydaktycznymi, co ma pozytywny wpływ na proces socjalizacji naszych uczniów w aspekcie edukacyjnym (tzw. obycie w świecie edukacyjnym).

31 KOORDYNATORZY WSPÓŁPRACY: 1.dr Adam Jaroszewicz, 2.Joanna Siedlecka

32 Zajęcia dla uczniów klas matematyczno- fizycznych 1 a i 2 a  wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników Politechniki na terenie Liceum raz w miesiącu,  zajęcia w laboratoriach Politechniki raz na dwa miesiące  zajęcia dodatkowe z analizy matematycznej dla uczniów klasy 1a PRZEWIDYWANE REZULTATY I KORZYŚCI:  rozwijanie zainteresowań naszych uczniów, poszerzanie ich wiedzy,  popularyzacja matematyki,  przykłady zastosowań w nauce i technice,  podniesienie jakości kształcenia,  poszerzenie oferty dydaktycznej,  propagowanie znaczenia kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych we współczesnej nauce i gospodarce.


Pobierz ppt "WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google