Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak mierzy się naukę – bibliometryczne spojrzenie na dorobek naukowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak mierzy się naukę – bibliometryczne spojrzenie na dorobek naukowy"— Zapis prezentacji:

1 Jak mierzy się naukę – bibliometryczne spojrzenie na dorobek naukowy
Marcin Kapczynski Thomson Reuters Scientific

2 AGENDA Cześć 10:00-11:30     Nowa platforma Web of Science,  zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend i sposoby wyszukiwań;     Baza Web of Science Core Collection;     Tworzenie raportów cytowań;     Indeks h - zastosowanie oraz metody wyliczania;     Wyszukiwanie publikacji cytowanych – Cited Reference Search;     Przeglądanie i ocena czasopism Impact Factorowych w bazie Journal Citation Reports;      Inne zmienne stosowane w ocenie czasopism;   Cześć 2 11:40-12:40  Tworzenie zbiorów piśmienictwa załącznikowego przy wykorzystaniu biblioteki EndNote online; Tworzenie i formatowanie przypisów w tekście pracy przy użyciu funkcji Cite While You Write; Portal  Researcher ID – Tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach.

3 Thomson Reuters Thomson reuters is partnering with our customers and providing access to information and answers, we help professionals around the world overcome the challenges they face. Every day, we help millions around the world just like you to make big discoveries, share findings, secure funding, and track the impact of their research. With curated and unbiased information, we can intelligently guide you through the research ecosystem, supporting your role within scholarly research, or publishing and analysis—from start to finish. With our tools, seamlessly search and discover, author and collaborate, publish and present, manage and evaluate.

4 Thomson Reuters dziś NAJWIĘKSZY DOSTAWCA INFORMACJI I DANYCH
Thomson Reuters jest największym dostawcą informacji dla klientów biznesowych i profesjonalistów na świecie. ZASIĘG DZIAŁALNOŚĆ DOŚWIADCZENIE Przedstawiamy obiektywne, mierzalne dane oparte na aktywności cytowań w najbardziej wpływowych, światowych i lokalnych istotnych dla społeczności naukowej czasopismach, będąc niezależni od wpływów właścicielskich. Nasze korzenie sięgają głebiej niż jakichkolwiek obecnych dostarczycieli informacji. Nasi eksperci ds. oceny badań posiadają istotne doświadczenia dotyczące, polityki badań naukowych, administracji badań i zarządzania projektami. Działamy w 90 krajach na świecie. Wspieramy ponad 5,600 uniwersytetów, instytucji rządowych, instytutów badawczych w ponad 100 krajach

5 Przez ponad 50 lat Thomson Reuters wspomaga badania naukowe i ich ewaluacje
1955 Science Citation Index® 1974 Derwent World Patents 1975 Journal Citation Reports 2001 Web of Science w internecie 2008 Researcher ID 2009 InCites 2011 Book Citation Index 2012 Data Citation Index 2013 Converis Co nas wyróżnia: Neutralność Niezależność Dokładność Ponad 100 lat cytowań Cover-to-cover Ponad 55 mln rekordów Ponad 1 mld referencji 5

6 Dr Eugene Garfield –Science Citation Index
All these activities were significantly boosted in the late 1960s by the development of the first citation indices. These multidisciplinary, international in coverage indexing services developed by Eugene Garfield and his Institute for Scientific Information (ISI) in Philadelphia, in addition to basic bibliographic details of published papers, provide full lists of references in these papers and links to papers which cite them. These “association-of-ideas indexes” allowed for retrieval based on citation links rather than traditional subject retrieval relying on indices, thesauri or key words. Moreover, subscribing to Merton’s theory of the normative structure of science, given and received citations can be regarded as markers of influence or quality.

7 Dorobek naukowy

8 Czym jest bibliometria ?
„Statistical analysis of bibliography” E. Wyndham Hulme, 1922 „BIBLIOMETRICS is the application of mathematics and statistical methods to books and other media of communication.” Alan Pritchard, 1969 „The statistical analysis of bibliographic data, mainly in scientific and technical literatures. It measures the amount of scientific activity in a subject category, journal, country, topic or other area of interest.” Dr. Henry Small, Chief Scientist, Thomson Reuters (Scientific)

9 Web of Science – mapa cytowań

10 Czym są cytowania ?

11 W jakim celu mierzy się naukę?
Ocena naukometryczna pomaga zrozumieć aktywność i profil badawczy jednostek i instytucji, kształtować i rozwijać własny dorobek naukowy, promować naukowców, organizować współpracę badawczą i publikacyjną, odpowiednio lokować funduszę i środki na badania Podmioty prowadzące badania Instytucje dystrybujące środki i ewaluatorzy Jednostki publikujące badania RESEARCH PRODUCING ORGANIZATIONS Identyfikacja i wybór kierunku badań naukowych Ocena i porównie dorobku naukowego z odpowiednikami Promocja autorów, awanse naukowe Identyfikacja ekspertów zarówno w instytucji jak i poza Identyfikacji i promocja mocnych obszarów badawczych Przedstawianie wyników i wpływu finansowanych działań Identyfikacja rozwijających się dziedzin, instytucji, obszarów. Zarządzanie finansowanymi projektami poprzez analizę postępów badań Identyfikacja nowych trendów i kluczowych wskaźników polityki rozwoju Zwiększanie postrzegalności projektów Identyfikacja rozwijających się obszarów dla publikacji Monitorowanie trendów w danych regionach geograficznych Identyfikacja najlepszych autorów i recenzentów Utrzymywanie konkurencyjnej przewagi i monitorowanie konkurencji STRONG BRAND

12 W jakim celu stosuję się bibliometrię ?

13 Master Journal List – a Lista filadelfijska

14 Master Journal List – a Lista filadelfijska
„Lista czasopism, opracowana i uaktualniana przez Institute of Scientific Information (ISI) z Filadelfii […]Tę listę przy jakiejś okazji nazwałem skrótowo listą filadelfijską i owa nazwa przyjęła się już w Polsce” (Wróblewski, 1999) Prof. Andrzej Kajetam Wróblewski Źródło: Andrzej Kajetan Wróblewski. Kryteria są jasne. „Forum Akademickie”. 4 (1999), kwiecień Akademicka Oficyna Wydawnicza. ISSN (pol.).

15 Master Journal List – a Lista filadelfijska
Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 częsci: Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR); Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF); Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).  Rozporządzenie Ministra z dnia 13 lipca 2012 Dz. U r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191

16 Web of Science i Web of Science Core Collection

17 Web of Science Core Collection

18 Filtrowanie i analiza rezultatów

19 Filtrowanie poprzez pola

20 Analiza rezultatów - wybrane obszary
Kim są najczęściej publikujący na dany temat autorzy W jakich krajach najwięcej się publikuje/przeprowadza badań na dany temat

21 Analiza rezultatów - wybrane obszary
Jakie organizacje finansują badania na dany temat? Które instyucję przodują w badaniach w wybranym obszarze?

22 Pełen rekord

23 Raporty cytowań

24 Raporty cytowań

25 Raporty cytowań

26 Raporty cytowań - H-index, Hirsch Index
The h-index is based on a list of publications ranked in descending order by the Times Cited. The value of h is equal to the number of papers (N) in the list that have N or more citations. This metric is useful because it discounts the disproportionate weight of highly cited papers or papers that have not yet been cited. In the h-index example below, the h-index is 3 because there are 3 articles with 3 or more citations that appear above the green line. Dr Jorge Hirsh Hirsch, J. E. (15 November 2005). "An index to quantify an individual's scientific research output". PNAS 102 (46): 16569–16572.

27 Raporty cytowań - H-index, Hirsch Index
Cytowalność może się przejawiać na różne sposoby w zależności od dyscypliny naukowej czy danej społeczności naukowej. 23.3 cites/paper H-index: 13 14.5 cites/paper H-index: 7 9.8 cites/paper H-index: 7 4.2 cites/paper H-index: 3 Jak wysoki jest taki wskaźnik? Potrzebujemy dodatkowy mierników i kontekstu by zrozumieć tą wartość.

28 Incites – Analiza dla punktów odniesienia
Computer Science Medicine Source: Thomson Reuters

29 Incites – Analiza dla punktów odniesienia
Author S. Author K.

30 Incites – Analiza dla punktów odniesienia
Autor S. Autor K.

31 Incites – Analiza dla punktów odniesienia

32 Incites – Analiza dla indywidualnego autora

33 Wybrane wskaźniki oceny czasopism
Journal Impact Factor Eigenfactor ScoreTM 5-Year Impact Factor Article Influence ScoreTM Cited and Citing Half-Life Rank-in-Category Immediacy Index Self-Citation Rates

34 Journal Impact Factor Journal Impact Factor jest miarą zastrzeżoną dla bazy Journal Citation Reports. Jest wyliczany wyłącznie przez Thomson Reuters. Mierzy wyniki cytowań czasopisma i nie odnosi się do wyników cytowań konkretnych artykułów lub autorów

35 Journal Citation Reports – Impact Factor czasopisma

36 Inne wskaźniki oceny czasopism - Eigenfactor
Eigenfactor jest miarą okreslającą wpływ i sieć oddziaływania danego czasopisma wśród innych naukowych periodyków. Uwzględnia on i analizuje skąd pochodzą cytowania dla konkretnego tytułu. Dzieki temu wskaźnikowi można oszacować jak wysokie jest prawdopodobieństwo, że dany artykuł w danym czasopismie zostanie przeczytany i zacytowany.

37 ResearcherID - Analiza dla indywidualnych autorów

38 ResearcherID - Analiza dla indywidualnych autorów

39 ResearcherID – Synchronizacja z ORCID

40 Dziękuję za uwagę! Marcin Kapczyński Startegic Busines Manager
Phone: Mob: Wokinfo,com/poland


Pobierz ppt "Jak mierzy się naukę – bibliometryczne spojrzenie na dorobek naukowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google