Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak mierzy się naukę – bibliometryczne spojrzenie na dorobek naukowy Marcin Kapczynski Thomson Reuters Scientific.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak mierzy się naukę – bibliometryczne spojrzenie na dorobek naukowy Marcin Kapczynski Thomson Reuters Scientific."— Zapis prezentacji:

1 Jak mierzy się naukę – bibliometryczne spojrzenie na dorobek naukowy Marcin Kapczynski Thomson Reuters Scientific

2 AGENDA Cześć 10:00-11:30  Nowa platforma Web of Science, zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend i sposoby wyszukiwań;  Baza Web of Science Core Collection;  Tworzenie raportów cytowań;  Indeks h - zastosowanie oraz metody wyliczania;  Wyszukiwanie publikacji cytowanych – Cited Reference Search;  Przeglądanie i ocena czasopism Impact Factorowych w bazie Journal Citation Reports;  Inne zmienne stosowane w ocenie czasopism; Cześć 2 11:40-12:40  Tworzenie zbiorów piśmienictwa załącznikowego przy wykorzystaniu biblioteki EndNote online;  Tworzenie i formatowanie przypisów w tekście pracy przy użyciu funkcji Cite While You Write;  Portal Researcher ID – Tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach. 2

3 Thomson Reuters 3

4 4 Thomson Reuters dziś NAJWIĘKSZY DOSTAWCA INFORMACJI I DANYCH Thomson Reuters jest największym dostawcą informacji dla klientów biznesowych i profesjonalistów na świecie. ZASIĘG DZIAŁALNOŚĆDOŚWIADCZENIE Działamy w 90 krajach na świecie. Wspieramy ponad 5,600 uniwersytetów, instytucji rządowych, instytutów badawczych w ponad 100 krajach Przedstawiamy obiektywne, mierzalne dane oparte na aktywności cytowań w najbardziej wpływowych, światowych i lokalnych istotnych dla społeczności naukowej czasopismach, będąc niezależni od wpływów właścicielskich. Nasze korzenie sięgają głebiej niż jakichkolwiek obecnych dostarczycieli informacji. Nasi eksperci ds. oceny badań posiadają istotne doświadczenia dotyczące, polityki badań naukowych, administracji badań i zarządzania projektami.

5 Przez ponad 50 lat Thomson Reuters wspomaga badania naukowe i ich ewaluacje 1955 Science Citation Index ® 1974 Derwent World Patents 1975 Journal Citation Reports 2001 Web of Science w internecie 2008 Researcher ID 2009 InCites 2011 Book Citation Index 2012 Data Citation Index 2013 Converis 5 Co nas wyróżnia:  Neutralność  Niezależność  Dokładność  Ponad 100 lat cytowań  Cover-to-cover  Ponad 55 mln rekordów  Ponad 1 mld referencji

6 Dr Eugene Garfield –Science Citation Index 17 Dr Eugene Garfield 1955 Science Citation Index ®

7 Dorobek naukowy 7

8 Czym jest bibliometria ? „Statistical analysis of bibliography” E. Wyndham Hulme, 1922 „ BIBLIOMETRICS is the application of mathematics and statistical methods to books and other media of communication.” Alan Pritchard, 1969 „The statistical analysis of bibliographic data, mainly in scientific and technical literatures. It measures the amount of scientific activity in a subject category, journal, country, topic or other area of interest.” Dr. Henry Small, Chief Scientist, Thomson Reuters (Scientific) 8

9 9 Web of Science – mapa cytowań

10 Czym są cytowania ? 10

11 11 W jakim celu mierzy się naukę? Ocena naukometryczna pomaga zrozumieć aktywność i profil badawczy jednostek i instytucji, kształtować i rozwijać własny dorobek naukowy, promować naukowców, organizować współpracę badawczą i publikacyjną, odpowiednio lokować funduszę i środki na badania RESEARCH PRODUCING ORGANIZATIONS STRONG BRAND Jednostki publikujące badania Podmioty prowadzące badania Identyfikacja i wybór kierunku badań naukowych Ocena i porównie dorobku naukowego z odpowiednikami Promocja autorów, awanse naukowe Identyfikacja ekspertów zarówno w instytucji jak i poza Identyfikacji i promocja mocnych obszarów badawczych Identyfikacja rozwijających się obszarów dla publikacji Monitorowanie trendów w danych regionach geograficznych Identyfikacja najlepszych autorów i recenzentów Utrzymywanie konkurencyjnej przewagi i monitorowanie konkurencji Przedstawianie wyników i wpływu finansowanych działań Identyfikacja rozwijających się dziedzin, instytucji, obszarów. Zarządzanie finansowanymi projektami poprzez analizę postępów badań Identyfikacja nowych trendów i kluczowych wskaźników polityki rozwoju Zwiększanie postrzegalności projektów

12 W jakim celu stosuję się bibliometrię ? 12

13 Master Journal List – a Lista filadelfijska 13

14 Źródło: Andrzej Kajetan WróblewskiŹródło: Andrzej Kajetan Wróblewski. Kryteria są jasne. „Forum Akademickie”. 4 (1999), kwiecień 1999. Akademicka Oficyna Wydawnicza. ISSN 1233-0930 (pol.).Kryteria są jasneISSN1233-0930pol. „Lista czasopism, opracowana i uaktualniana przez Institute of Scientific Information (ISI) z Filadelfii […]Tę listę przy jakiejś okazji nazwałem skrótowo listą filadelfijską i owa nazwa przyjęła się już w Polsce” (Wróblewski, 1999) Prof. Andrzej Kajetam Wróblewski Master Journal List – a Lista filadelfijska

15 Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 częsci: Części ACzęści A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR); Części BCzęści B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF); Części CCzęści C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Rozporządzenie Ministra z dnia 13 lipca 2012 Dz. U. 2012 r. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191

16 Web of Science i Web of Science Core Collection 16

17 Web of Science Core Collection 17

18 Filtrowanie i analiza rezultatów 18

19 Filtrowanie poprzez pola 19

20 20 Kim są najczęściej publikujący na dany temat autorzy W jakich krajach najwięcej się publikuje/przeprowadza badań na dany temat Analiza rezultatów - wybrane obszary

21 21 Jakie organizacje finansują badania na dany temat? Które instyucję przodują w badaniach w wybranym obszarze? Analiza rezultatów - wybrane obszary

22 Pełen rekord 22

23 Raporty cytowań 23

24 Raporty cytowań 24

25 Raporty cytowań 25

26 26 Raporty cytowań - H-index, Hirsch Index Dr Jorge Hirsh The h-index is based on a list of publications ranked in descending order by the Times Cited. The value of h is equal to the number of papers (N) in the list that have N or more citations. This metric is useful because it discounts the disproportionate weight of highly cited papers or papers that have not yet been cited. In the h-index example below, the h-index is 3 because there are 3 articles with 3 or more citations that appear above the green line.h-index example Hirsch, J. E. (15 November 2005). "An index to quantify an individual's scientific research output". PNAS 102 (46): 16569–16572.

27 Jak wysoki jest taki wskaźnik? Potrzebujemy dodatkowy mierników i kontekstu by zrozumieć tą wartość. 23.3 cites/paper H-index: 13 Cytowalność może się przejawiać na różne sposoby w zależności od dyscypliny naukowej czy danej społeczności naukowej. Raporty cytowań - H-index, Hirsch Index 14.5 cites/paper H-index: 7 9.8 cites/paper H-index: 7 4.2 cites/paper H-index: 3

28 Incites – Analiza dla punktów odniesienia 28 Computer Science Medicine Source: Thomson Reuters

29 Incites – Analiza dla punktów odniesienia Author S.Author K.

30 Incites – Analiza dla punktów odniesienia Autor S.Autor K.

31 Incites – Analiza dla punktów odniesienia 31

32 Incites – Analiza dla indywidualnego autora 32

33 Journal Impact Factor 5-Year Impact Factor Immediacy Index Cited and Citing Half-Life Self-Citation Rates Rank-in-Category Article Influence Score TM Eigenfactor Score TM Wybrane wskaźniki oceny czasopism

34 Journal Impact Factor Journal Impact Factor jest miarą zastrzeżoną dla bazy Journal Citation Reports. Jest wyliczany wyłącznie przez Thomson Reuters. Mierzy wyniki cytowań czasopisma i nie odnosi się do wyników cytowań konkretnych artykułów lub autorów

35 35 Journal Citation Reports – Impact Factor czasopisma

36 Inne wskaźniki oceny czasopism - Eigenfactor Eigenfactor jest miarą okreslającą wpływ i sieć oddziaływania danego czasopisma wśród innych naukowych periodyków. Uwzględnia on i analizuje skąd pochodzą cytowania dla konkretnego tytułu. Dzieki temu wskaźnikowi można oszacować jak wysokie jest prawdopodobieństwo, że dany artykuł w danym czasopismie zostanie przeczytany i zacytowany.

37 ResearcherID - Analiza dla indywidualnych autorów 37

38 ResearcherID - Analiza dla indywidualnych autorów 38

39 ResearcherID – Synchronizacja z ORCID 39

40 Dziękuję za uwagę! Marcin Kapczyński Startegic Busines Manager Phone: +48 22 653 97 52 Mob: +48 693 06 01 93 marcin.kapczynski@thomsonreuters.com Wokinfo,com/poland


Pobierz ppt "Jak mierzy się naukę – bibliometryczne spojrzenie na dorobek naukowy Marcin Kapczynski Thomson Reuters Scientific."

Podobne prezentacje


Reklamy Google