Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chłop polski w Europie i Ameryce czyli publikacje Polaków na liście JCR Piotr Haładziński Lech Kaczmarek Anna Kubiak Maja Stańko-Kaczmarek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chłop polski w Europie i Ameryce czyli publikacje Polaków na liście JCR Piotr Haładziński Lech Kaczmarek Anna Kubiak Maja Stańko-Kaczmarek."— Zapis prezentacji:

1 Chłop polski w Europie i Ameryce czyli publikacje Polaków na liście JCR
Piotr Haładziński Lech Kaczmarek Anna Kubiak Maja Stańko-Kaczmarek

2 Spis treści Psychologia społeczna Psychologia społeczna (2)
Co znaleźliśmy? Lista Filadelfijska Impact Factor Impact Factor (2) Obszary, w których publikują polscy autorzy (procentowy rozkład publikacji polskich badaczy) Neuropsychologia Neuropsychologia (2) Psychologia zdrowia i kliniczna Psychologia zdrowia i kliniczna (2) Psychologia poznawcza Psychologia poznawcza (2) Psychologia społeczna Psychologia społeczna (2) Osobowość, różnice indywidualne, motywacja

3 Spis treści c.d. Osobowość, różnice indywidualne, motywacja (2)
Psychologia ewolucyjna Psychologia ewolucyjna (2) Podejmowanie decyzji Podejmowanie decyzji (2) Psychoakustyka, psychologia muzyki Psychoakustyka, psychologia muzyki (2) Genetyka zachowania Genetyka zachowania (2) Pozostałe obszary (2%) Pozostałe obszary (2%) c.d. Wnioski Wnioski c.d. Polska na tle innych krajów (99-09) Aneks

4 Co znaleźliśmy? łącznie 433 artykuły polskich autorów lub współautorów (zapisanych do Klubu Miłośników Listy Filadelfijskiej) opublikowanych w latach 15,8% z nich stanowią publikacje indywidualne najliczniejsza grupa współautorów w jednej publikacji to 79 osób!!! (badania międzykulturowe) wszystkie publikacje znajdują się na liście Journal Citation Report (JCR) wskaźnik cytowania Impact Factor (IF) >1

5 Lista Filadelfijska Lista filadelfijska (ISI Master Journal List) – lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information (organizacja komercyjna) Jest podstawą opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego listy czasopism w których publikacje są punktowane

6 Impact Factor Wskaźnik „prestiżu i siły oddziaływania” czasopism naukowych obliczany przez ISI na podstawie prowadzonego indeksu cytowań publikacji naukowych Wartość tego wskaźnika waha się od 0,1 (czasopisma o niższym wskaźniku wypadają z listy) do około 30 (Nature, Science) Obliczany jest dla okresu ostatnich dwóch lat

7 Impact Factor (2) Oblicza się go według wzoru: IF= b/c
b – łączna liczba cytowań w danym roku kalendarzowym, wszystkich publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie w ciągu poprzednich dwóch lat (bez autocytowań) c – liczba wszystkich publikacji, które ukazały się w czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat IF to zatem średnia liczba cytowań każdego z artykułów który ukazał się w danym czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat

8 Obszary, w których publikują polscy autorzy (procentowy rozkład publikacji polskich badaczy)
Neuropsychologia, neuronauka 26% Psychologia zdrowia i psychologia kliniczna (łącznie z neuropatologią) 24% Psychologia poznawcza 13% Psychologia społeczna 10% Osobowość, różnice indywidualne, motywacja Psychologia ewolucyjna 5% Podejmowanie decyzji Psychoakustyka, psychologia muzyki 3% Genetyka zachowania Psychologia / biologia 1% Psychologia środowiskowa 0,5% Psychologia płci 0.5%

9 Neuropsychologia (jakiego rodzaju zagadnienia i metody pojawiają się w artykułach)
lokalizacje obszarów odpowiedzialnych za konkretne funkcje umysłowe i ich zaburzenia badania neuroanatomiczne badania mózgów zwierząt badania z użyciem technik obrazowania (EEG, fMRI) sieci neuronalne

10 Neuropsychologia (2) 112 artykułów opublikowanych w 46 czasopismach (punktacja: 13-40*); w tym jeden artykuł w Science (40 pkt.) oraz 2 w Psychological Bulletin (40pkt.) najpopularniejsze czasopismo (17% publikacji) to Acta Neurobiologiae Experimentalis (13 pkt.) * Punkty przyznawane za publikację artykułu podane zgodnie z najnowszą listą Nr 15  z dnia 20 maja 2010 r. (patrz: Aneks)

11 Psychologia zdrowia i kliniczna (jakiego rodzaju zagadnienia pojawiają się w artykułach)
profilaktyka chorób i uzależnień czynniki salutogenetyczne czynniki przyspieszające rekonwalescencję opisy przypadków (także neurologiczne) afazje procesy starzenia zaburzenia psychiczne (ich podłoże, leczenie) umiejscowienie kontroli samoskuteczność

12 Psychologia zdrowia i kliniczna (2)
103 artykuły opublikowane w 60 czasopismach (punktacja: 13-32) najpopularniejsze czasopismo (15% publikacji) to Medical Science Monitor (20 pkt.)

13 Psychologia poznawcza (jakiego rodzaju zagadnienia i metody pojawiają się w artykułach)
badanie czasów reakcji priming procesy uwagowe reakcje motoryczne świadome i nieświadome przetwarzanie informacji

14 Psychologia poznawcza (2)
58 artykułów opublikowanych w 22 czasopismach (punktacja: 13-32) najpopularniejsze czasopisma (łącznie 44% publikacji) to: Acta Neurobiologiae Experimentalis (13 pkt), Psychophysiology (32 pkt.), Perceptual and Motor Skills (13 pkt.) oraz Psychological Research (27 pkt.)

15 Psychologia społeczna (jakiego rodzaju zagadnienia pojawiają się w artykułach)
poznanie społeczne błędy popełniane w ocenach asymetria pozytywno-negatywna moralność poglądy polityczne

16 Psychologia społeczna (2)
43 artykuły opublikowane w 15 czasopismach (punktacja: 20-40) w tym jeden w Psychological Review (40 pkt.) najpopularniejsze czasopisma to: European Journal of Social Psychology (32 pkt., 30% publikacji) oraz Journal of Personality and Social Psychology (32 pkt., 14% publikacji)

17 Osobowość, różnice indywidualne, motywacja (jakiego rodzaju zagadnienia pojawiają się w artykułach)
kwestionariusze osobowości i temperamentu różnice międzykulturowe motywacje biologiczne podłoża osobowości i temperamenty

18 Osobowość, różnice indywidualne, motywacja (2)
43 artykuły opublikowane w 13 czasopismach (punktacja: 20-32) najpopularniejsze czasopisma to: Personality and Individual Differences (27 pkt., 40% publikacji) oraz European Journal of Personality (32 pkt., 21% publikacji)

19 Psychologia ewolucyjna (jakiego rodzaju zagadnienia pojawiają się w artykułach)
biologiczne podłoża atrakcyjności fizycznej Zmiany ewolucyjne w filogenezie dobór partnera zmienne biologiczne a sukces reprodukcyjny

20 Psychologia ewolucyjna (2)
20 artykułów opublikowanych w 9 czasopismach (punktacja: 27-40) w tym jeden w Nature (40 pkt.) najpopularniejsze czasopisma to: Evolution and Human Behavior (32 pkt., 25% publikacji) oraz Current Anthropology (32 pkt., 20% publikacji)

21 Podejmowanie decyzji (jakiego rodzaju zagadnienia pojawiają się w artykułach)
ocena ryzyka dokonywanie wyborów gry negocjacje

22 Podejmowanie decyzji (2)
13 artykułów opublikowanych w 9 czasopismach (punktacja: 20-32) artykuły opublikowane zostały m.in. w Journal of Behavioral Decision Making (32 pkt., 15% publikacji) oraz Risk Analysis: An International Journal (32 pkt., 15% publikacji)

23 Psychoakustyka, psychologia muzyki (jakiego rodzaju zagadnienia pojawiają się w artykułach)
percepcja muzyki rola właściwości fizycznych dźwięków funkcje muzyki zaburzenia słuchu

24 Psychoakustyka, psychologia muzyki (2)
14 artykułów opublikowanych w 8 czasopismach (punktacja: 20-40), w tym jeden w Nature (40 pkt.) najpopularniejsze czasopisma to: Annals of the New York Academy of Sciences (32 pkt., 35% publikacji) oraz Journal of the Acoustical Society of America (32 pkt., 21% publikacji)

25 Genetyka zachowania (jakiego rodzaju zagadnienia i metody pojawiają się w artykułach)
genetyczne podłoża różnic indywidualnych badanie bliźniąt dziedziczne podłoża funkcjonowania receptorów serotoninowych

26 Genetyka zachowania (2)
12 artykułów opublikowanych w 8 czasopismach (punktacja: 20-40), w tym jeden w Nature Genetics (40 pkt.) najpopularniejsze czasopismo (25% publikacji) to European Psychologist (27 pkt.)

27 Pozostałe obszary (2%) (jakiego rodzaju zagadnienia i metody pojawiają się w artykułach)
psychologia płci psychologia środowiskowa (identyfikacja z miejscem, sąsiedztwo) biologiczne podłoże zachowań (aktywność sercowo – naczyniowa)

28 Pozostałe obszary (2%) c.d.
12 artykułów w 6 czasopismach (punktacja: 20-32) najpopularniejsze czasopisma: Journal of Environmental Psychology (32 pkt.) oraz Psychophysiology (32 pkt.)

29 Wnioski Pomimo dużej krytyki punktacji opartej na Liście Filadelfijskie i wskaźniku IF jest ona podstawą rozliczania jednostek naukowych – jesteśmy na nią skazani! Przepustką do publikacji w wysokopunktowanych czasopismach jest nazwisko własne lub WSPÓŁAUTORÓW. Dlatego największe szanse na ukazanie się artykułu mają prace zbiorowe. Prace indywidualne stanowią niecałe 16% polskich publikacji na LF, z czego większość to nazwiska takie jak: Strelau, Jaśkowski, Lewicka.

30 Wnioski c.d. Trudno wskazać zagraniczne czasopismo, które szczególnie chętnie publikuje artykuły polskich autorów. Jedna publikacja w danym czasopiśmie, znacząco zwiększa szanse na kolejne publikacje w tymże czasopiśmie (autorzy mają swoje „ulubione” czasopisma, a czasopisma autorów) LF jest podatna na mody. Są dziedziny nauki, aktualnie modne. Badania w niej prowadzone ułatwiają publikacje. Istnieją dziedziny niszowe, w których prowadzi się niewiele badań i niewiele się publikuje. To też miejsca gdzie łatwiej zaistnieć

31 Polska na tle innych krajów (99-09)

32 Aneks Zgodnie z obowiązującą listą Nr 15 z dnia 20 maja 2010r. zmianie uległa punktacja za publikacje naukowe. W porównaniu z poprzednio obowiązującą listą: Poprzednia punktacja Aktualna punktacja 10 13 (20) 15 20 (27,32) 20 27 24 32 30 40


Pobierz ppt "Chłop polski w Europie i Ameryce czyli publikacje Polaków na liście JCR Piotr Haładziński Lech Kaczmarek Anna Kubiak Maja Stańko-Kaczmarek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google