Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Katowice, ul. Krasińskiego 8 www.wimim.polsl.pl Politechnika Śląska Wydział Inżynierii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Katowice, ul. Krasińskiego 8 www.wimim.polsl.pl Politechnika Śląska Wydział Inżynierii."— Zapis prezentacji:

1 1Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Katowice, ul. Krasińskiego 8 www.wimim.polsl.pl Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Teresa Lis Katedra Inżynierii Produkcji

2 Skład osobowy Katedry prof. dr hab. inż. Teresa Lis prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik dr hab. inż. Bolesław Machulec, prof. nzw. w Pol. Śl. dr hab. inż. Jan Szymszal, prof. nzw. w Pol. Śl. dr hab. inż. Krzysztof Nowacki dr inż. Joanna Furman dr inż. Bożena Gajdzik dr inż. Sandra Grabowska dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Henryk Kasprzyk dr inż. Marzena Kuczyńska – Chałada dr Wioletta Ocieczek dr Alfred Skorupka dr Janusz Węgrzyn dr Lilianna Wojtynek dr inż. Monika Żelichowska mgr inż. Tomasz Małysa mgr inż. Łukasz Poloczek inż. Janina Nowacka 2 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

3 Katedra Inżynierii Produkcji Skład osobowy Katedry 3 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

4 Katedra Inżynierii Produkcji Skład osobowy Katedry Liczba pracowników ogółem: 19 w tym: nauczyciele akademiccy – 15 – profesorowie z tytułem naukowym – 2 – profesorowie Politechniki Śląskiej – 2 – adiunkci ze stopniem dr hab. – 1 – adiunkci ze stopniem doktora – 6 – starsi wykładowcy ze stopniem doktora – 3 – wykładowcy ze stopniem doktora – 1 pracownicy naukowo – techniczni – 1 pracownicy administracyjni – 1 słuchacze studiów doktoranckich – 2 4 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

5 Katedra Inżynierii Produkcji Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 5 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRODUKCYJNYMI I USŁUGOWYMI OPTYMALIZACJA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW I LOGISTYKA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY EFEKTYWNOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Główne obszary badawcze w ramach inżynierii produkcji ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE PROGNOZOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE. SYMULACJA KOMPUTEROWA

6 Katedra Inżynierii Produkcji Projekty badawcze realizowane w Katedrze Temat projektu i czas realizacji: Badania i opracowanie systemu pomiarowo– analitycznego dla oceny poziomu dźwięku emitowanego przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych (01.04.2013 – 31.03.2015) Program/konkurs: II Konkurs INNOTECH ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (INNOTECH – K2/IN2/40/182367/NCBR/13) Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Nowacki Osiągnięcia: Opracowanie warstwowych płyt kompozytowych tłumiących dźwięk przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych 6 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

7 Katedra Inżynierii Produkcji Projekty badawcze realizowane w Katedrze Badania i opracowanie systemu pomiarowo – analitycznego dla oceny poziomu dźwięku emitowanego przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Nowacki Projekt badawczy realizowany w ramach II Konkursu INNOTECH ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Czas realizacji: 01.04.2013 – 31.03.2015 Numer projektu INNOTECH – K2/IN2/40/182367/NCBR/13 7 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

8 Katedra Inżynierii Produkcji Konsorcjum realizujące projekt: Instytut Spawalnictwa (Lider) Politechnika Śląska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Rosomak Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śl. 8 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 Dodatkowe informacje o projekcie

9 Katedra Inżynierii Produkcji Cel badań Poznanie możliwości modyfikacji procesu spawania w celu ograniczenia poziomu dźwięku przy wytwarzaniu korpusu transportera oraz uzyskanie wiedzy w zakresie stosowania materiałów kompozytowych do tłumienia dźwięku podczas obróbki mechanicznej. 9 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

10 Katedra Inżynierii Produkcji Zakres badań wykonanie płyt z materiałów kompozytowych tłumiących hałas przeprowadzenie badań współczynnika pochłaniania dźwięku w materiałach kompozytowych przeprowadzenie badań wytrzymałości połączeń pomiędzy poszczególnymi warstwami materiałów opracowanie systemu analityczno–doradczego dla redukcji hałasu Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 10

11 Katedra Inżynierii Produkcji Osiągnięcia w projekcie Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 11 Opracowanie warstwowych płyt kompozytowych tłumiących dźwięk przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych

12 Katedra Inżynierii Produkcji Projekty badawcze realizowane w Katedrze Temat projektu i czas realizacji: Badania i opracowanie proekologicznej technologii otrzymywania żelaza z wykorzystaniem żelazonośnych materiałów odpadowych i odpadowych tworzyw sztucznych (01.01.2015 – 31.12.2017) Program/konkurs: III Konkurs Programu Badań Stosowanych ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Teresa Lis Osiągnięcia: Opracowanie podstaw proekologicznej technologii wytwarzania żelaza gąbczastego lub ciekłego żelaza z dwóch materiałów odpadowych: żelazonośnych materiałów odpadowych oraz z zużytych produktów i materiałów polimerowych. 12 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

13 Katedra Inżynierii Produkcji Projekty badawcze realizowane w Katedrze Badania i opracowanie proekologicznej technologii otrzymywania żelaza z wykorzystaniem żelazonośnych materiałów odpadowych i odpadowych tworzyw sztucznych Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Teresa Lis Projekt badawczy realizowany w ramach III Konkursu Programu Badań Stosowanych ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Czas realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2017 13 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

14 Katedra Inżynierii Produkcji Konsorcjum realizujące projekt: Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (Lider) Politechnika Śląska Eko – Ferrum Spółka z o.o. 14 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 Dodatkowe informacje o projekcie

15 Katedra Inżynierii Produkcji Cel badań Opracowanie podstaw proekologicznej technologii wytwarzania żelaza gąbczastego lub ciekłego żelaza z dwóch materiałów odpadowych: żelazonośnych materiałów odpadowych oraz z zużytych produktów i materiałów polimerowych. 15 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

16 Katedra Inżynierii Produkcji Osiągnięcia pracowników Katedry Patent P–380599 „Zasypka do krystalizatorów” (H. Kania, L. Bulkowski, T. Lis, K. Nowacki, W. Tomiak) Patent W–79212 „Prowadnica kapilary do oznaczania zawartości pierwiastków za pomocą techniki iniekcyjnej” (A. Wyciślik, J. Jurczyk, H. Albrecht) Patent W–107301 „Przykrywka do pionowego wprowadzania kapilary spektrometru absorpcji atomowej podczas analiz małych objętości roztworów próbek” (A. Wyciślik, R. Sosnowski) Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 16

17 Katedra Inżynierii Produkcji Współpraca z podmiotami zewnętrznymi 17 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

18 Katedra Inżynierii Produkcji 18 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 Partnerzy przemysłowi

19 Katedra Inżynierii Produkcji Cele działalności klastra wspieranie rozwiązań w obszarze bhp i ergonomii uwzględniające potrzeby środowiskowe wsparcie infrastrukturalne i kadrowe wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie bhp i ergonomii wzmacnianie sieci powiązań pomiędzy lokalnymi firmami, w szczególności z sektora MŚP, a otoczeniem instytucjonalnym – szkołami wyższymi, jednostkami naukowo–badawczymi, samorządem terytorialnym oraz instytucjami wsparcia biznesu udostępnianie odpowiedniej infrastruktury i wiedzy ekspertów w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii udostępnianie wiedzy ekspertów w zakresie sterowania i monitorowania procesów technologicznych pod kątem bhp oraz ergonomii warunków pracy transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami oraz instytucjami naukowo-badawczymi krajowymi i zagranicznymi Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 19

20 Katedra Inżynierii Produkcji Współpraca z podmiotami zewnętrznymi 20 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej i Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego przy realizacji celu, którym jest „stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie i wspieranie działań w zakresie bezpiecznej pracy”.

21 Katedra Inżynierii Produkcji 21 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 Rodzaje i kierunki studiów

22 Katedra Inżynierii Produkcji Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek umożliwiający studentom połączenie przygotowania inżynierskiego z umiejętnościami menadżerskimi 22 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) po ich ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) po ich ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera wybranej specjalności Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

23 Katedra Inżynierii Produkcji Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: 23 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 podstaw zarządzania przedsiębiorstwem nowoczesnych technik zarządzania systemów zarządzania i systemów zapewnienia jakości produkcji funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i systemów produkcyjnych Sylwetka absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

24 Katedra Inżynierii Produkcji Sylwetka absolwenta kierunku studiów II stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Absolwent studiów II stopnia uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej związanej z następującymi specjalnościami: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 Bezpieczeństwo i higiena pracy Logistyka przemysłowa Inżynieria produkcji Technologie ochrony środowiska 24

25 Katedra Inżynierii Produkcji Sylwetka absolwenta kierunku studiów II stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnego identyfikowania zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie projektowania i wdrażania wszystkich elementów i procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 25

26 Katedra Inżynierii Produkcji Sylwetka absolwenta kierunku studiów II stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 optymalizacji procesów zachodzących we wszystkich działaniach logistycznych, wykorzystując arkusze kalkulacyjne oraz specjalistyczne oprogramowanie projektowania i optymalizacji logistycznych procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 26

27 Katedra Inżynierii Produkcji Sylwetka absolwenta kierunku studiów II stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności INŻYNIERIA PRODUKCJI Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 optymalizacji procesów produkcyjnych projektowania systemów produkcyjnych technologii i organizacji czystszej produkcji auditu produkcyjnego kosztorysowania inwestycji bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń 27

28 Katedra Inżynierii Produkcji Sylwetka absolwenta kierunku studiów II stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 wykorzystywania technicznych, prawnych i ekonomicznych narzędzi do osiągania korzyści rynkowych poprzez kształtowanie przyjaznych dla środowiska warunków wytwarzania w przedsiębiorstwach przemysłowych i małych firmach metod diagnostyki, analizy oraz działania nowoczesnych urządzeń ochrony środowiska 28

29 Katedra Inżynierii Produkcji Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Cel studiów: zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem pracy zdobycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w stopniu niezbędnym do samodzielnego identyfikowania zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz wdrażania systemu zarządzania bhp w miejscu pracy zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy w służbie bhp Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 29

30 Katedra Inżynierii Produkcji Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Adresaci studiów: osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy i nadzorujących funkcjonowanie służb bhp absolwenci szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową Ukończenie studiów zostaje potwierdzone Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”, a absolwenci uzyskują uprawnienia przewidziane przez rozporządzenie Rady Ministrów zdnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004, nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy. 30 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

31 Katedra Inżynierii Produkcji Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 31 Ramowy program studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” PrzedmiotLiczba godzin Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 20 Auditowanie systemu zarządzania BHP 9 Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń 14 Elementy prawa pracy 12 Podstawy ergonomii i fizjologii pracy 10 Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy (czynniki fizyczne, mechaniczne, biologiczne, psychiczne) 15 Nadzór nad chemikaliami niebezpiecznymi (REACH) 9 Metodyka pracy służb BHP (ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy i postępowanie powypadkowe, ocena stanu BHP w przedsiębiorstwie, niezbędna dokumentacja) 25 Podstawy ratownictwa medycznego 10 Planowanie operacyjne na wypadek katastrofy 8 Zintegrowane systemy zarządzania 8 Podstawy metodyczne kształcenia dorosłych 20 Warsztaty 10 Seminarium dyplomowe 10 Praca dyplomowa 30

32 Katedra Inżynierii Produkcji Studia podyplomowe INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Cel studiów: zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą dotyczącą tematyki zarządzania procesami technologicznymi, optymalizacją procesów technologicznych oraz ich projektowaniem inżynierskim Adresaci studiów: absolwenci szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 32

33 Katedra Inżynierii Produkcji Studia podyplomowe INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 33 Ramowy program studiów podyplomowych „Inżynieria procesów technologicznych” PrzedmiotLiczba godzin Bezpieczeństwo pracy w procesach technologicznych 24 Wymagania bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych 22 Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie 16 Metody zarządzania procesami technologicznymi 14 Audit technologiczny 12 Wybrane procesy technologiczne i ich projektowanie 32 Zarządzanie innowacjami 10 Optymalizacja procesów technologicznych 16 Psychospołeczne aspekty usprawniania procesów pracy 12 Technologie czystszej produkcji 12 Seminarium dyplomowe 10 Praca dyplomowa 30 Główne obszary badawcze w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej

34 Katedra Inżynierii Produkcji Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii ul. Krasińskiego 8 40-019 Katowice tel: (32) 603 42 12 fax: (32) 603 42 12 e-mail: rm1@polsl.plrm1@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8 34


Pobierz ppt "1Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Katowice, ul. Krasińskiego 8 www.wimim.polsl.pl Politechnika Śląska Wydział Inżynierii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google