Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Inżynierii Produkcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Inżynierii Produkcji"— Zapis prezentacji:

1 Katedra Inżynierii Produkcji
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Teresa Lis

2 Skład osobowy Katedry prof. dr hab. inż. Teresa Lis prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik dr hab. inż. Bolesław Machulec, prof. nzw. w Pol. Śl. dr hab. inż. Jan Szymszal, prof. nzw. w Pol. Śl. dr hab. inż. Krzysztof Nowacki dr inż. Joanna Furman dr inż. Bożena Gajdzik dr inż. Sandra Grabowska dr inż. Małgorzata Hordyńska dr inż. Henryk Kasprzyk dr inż. Marzena Kuczyńska – Chałada dr Wioletta Ocieczek dr Alfred Skorupka dr Janusz Węgrzyn dr Lilianna Wojtynek dr inż. Monika Żelichowska mgr inż. Tomasz Małysa mgr inż. Łukasz Poloczek inż. Janina Nowacka Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

3 Skład osobowy Katedry Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

4 Liczba pracowników ogółem: 19 w tym: nauczyciele akademiccy – 15
Skład osobowy Katedry Liczba pracowników ogółem: 19 w tym: nauczyciele akademiccy – 15 – profesorowie z tytułem naukowym – 2 – profesorowie Politechniki Śląskiej – 2 – adiunkci ze stopniem dr hab. – 1 – adiunkci ze stopniem doktora – 6 – starsi wykładowcy ze stopniem doktora – 3 – wykładowcy ze stopniem doktora – 1  pracownicy naukowo – techniczni – 1 pracownicy administracyjni – 1 słuchacze studiów doktoranckich – 2 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

5 Główne obszary badawcze w ramach inżynierii produkcji
EFEKTYWNOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRODUKCYJNYMI I USŁUGOWYMI BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY OPTYMALIZACJA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW I LOGISTYKA PROGNOZOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE. SYMULACJA KOMPUTEROWA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

6 Projekty badawcze realizowane w Katedrze
Temat projektu i czas realizacji: Badania i opracowanie systemu pomiarowo– analitycznego dla oceny poziomu dźwięku emitowanego przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych ( – ) Program/konkurs: II Konkurs INNOTECH ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (INNOTECH – K2/IN2/40/182367/NCBR/13) Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Nowacki Osiągnięcia: Opracowanie warstwowych płyt kompozytowych tłumiących dźwięk przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

7 Projekty badawcze realizowane w Katedrze
Badania i opracowanie systemu pomiarowo– analitycznego dla oceny poziomu dźwięku emitowanego przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Nowacki Projekt badawczy realizowany w ramach II Konkursu INNOTECH ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Czas realizacji: – Numer projektu INNOTECH – K2/IN2/40/182367/NCBR/13 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

8 Dodatkowe informacje o projekcie
Konsorcjum realizujące projekt: Instytut Spawalnictwa (Lider) Politechnika Śląska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Rosomak Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śl. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

9 Cel badań Poznanie możliwości modyfikacji procesu spawania w celu ograniczenia poziomu dźwięku przy wytwarzaniu korpusu transportera oraz uzyskanie wiedzy w zakresie stosowania materiałów kompozytowych do tłumienia dźwięku podczas obróbki mechanicznej. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

10 wykonanie płyt z materiałów kompozytowych tłumiących hałas
Zakres badań wykonanie płyt z materiałów kompozytowych tłumiących hałas przeprowadzenie badań współczynnika pochłaniania dźwięku w materiałach kompozytowych przeprowadzenie badań wytrzymałości połączeń pomiędzy poszczególnymi warstwami materiałów opracowanie systemu analityczno–doradczego dla redukcji hałasu Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

11 Osiągnięcia w projekcie
Opracowanie warstwowych płyt kompozytowych tłumiących dźwięk przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

12 Projekty badawcze realizowane w Katedrze
Temat projektu i czas realizacji: Badania i opracowanie proekologicznej technologii otrzymywania żelaza z wykorzystaniem żelazonośnych materiałów odpadowych i odpadowych tworzyw sztucznych ( – ) Program/konkurs: III Konkurs Programu Badań Stosowanych ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Teresa Lis Osiągnięcia: Opracowanie podstaw proekologicznej technologii wytwarzania żelaza gąbczastego lub ciekłego żelaza z dwóch materiałów odpadowych: żelazonośnych materiałów odpadowych oraz z zużytych produktów i materiałów polimerowych. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

13 Projekty badawcze realizowane w Katedrze
Badania i opracowanie proekologicznej technologii otrzymywania żelaza z wykorzystaniem żelazonośnych materiałów odpadowych i odpadowych tworzyw sztucznych Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Teresa Lis Projekt badawczy realizowany w ramach III Konkursu Programu Badań Stosowanych ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Czas realizacji: – Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

14 Dodatkowe informacje o projekcie
Konsorcjum realizujące projekt: Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (Lider) Politechnika Śląska Eko – Ferrum Spółka z o.o. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

15 Cel badań Opracowanie podstaw proekologicznej technologii wytwarzania żelaza gąbczastego lub ciekłego żelaza z dwóch materiałów odpadowych: żelazonośnych materiałów odpadowych oraz z zużytych produktów i materiałów polimerowych. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

16 Osiągnięcia pracowników Katedry
Patent P– „Zasypka do krystalizatorów” (H. Kania, L. Bulkowski, T. Lis, K. Nowacki, W. Tomiak) Patent W–79212 „Prowadnica kapilary do oznaczania zawartości pierwiastków za pomocą techniki iniekcyjnej” (A. Wyciślik, J. Jurczyk, H. Albrecht) Patent W– „Przykrywka do pionowego wprowadzania kapilary spektrometru absorpcji atomowej podczas analiz małych objętości roztworów próbek” (A. Wyciślik, R. Sosnowski) Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

17 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

18 Partnerzy przemysłowi
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

19 Cele działalności klastra
wspieranie rozwiązań w obszarze bhp i ergonomii uwzględniające potrzeby środowiskowe wsparcie infrastrukturalne i kadrowe wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie bhp i ergonomii wzmacnianie sieci powiązań pomiędzy lokalnymi firmami, w szczególności z sektora MŚP, a otoczeniem instytucjonalnym – szkołami wyższymi, jednostkami naukowo–badawczymi, samorządem terytorialnym oraz instytucjami wsparcia biznesu udostępnianie odpowiedniej infrastruktury i wiedzy ekspertów w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii udostępnianie wiedzy ekspertów w zakresie sterowania i monitorowania procesów technologicznych pod kątem bhp oraz ergonomii warunków pracy transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami oraz instytucjami naukowo-badawczymi krajowymi i zagranicznymi Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

20 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej i Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego przy realizacji celu, którym jest „stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie i  wspieranie działań w zakresie bezpiecznej pracy”. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

21 Rodzaje i kierunki studiów
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

22 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
to kierunek umożliwiający studentom połączenie przygotowania inżynierskiego z umiejętnościami menadżerskimi Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) po ich ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) po ich ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera wybranej specjalności Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

23 Sylwetka absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: podstaw zarządzania przedsiębiorstwem nowoczesnych technik zarządzania systemów zarządzania i systemów zapewnienia jakości produkcji funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i systemów produkcyjnych Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

24 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Sylwetka absolwenta kierunku studiów II stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Absolwent studiów II stopnia uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej związanej z następującymi specjalnościami: Bezpieczeństwo i higiena pracy Logistyka przemysłowa Inżynieria produkcji Technologie ochrony środowiska Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

25 Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:
Sylwetka absolwenta kierunku studiów II stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnego identyfikowania zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie projektowania i wdrażania wszystkich elementów i procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

26 i optymalizacji logistycznych procesów zaopatrzenia, produkcji
Sylwetka absolwenta kierunku studiów II stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: projektowania i optymalizacji logistycznych procesów zaopatrzenia, produkcji  i dystrybucji optymalizacji procesów zachodzących we wszystkich działaniach logistycznych, wykorzystując arkusze kalkulacyjne oraz specjalistyczne oprogramowanie Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

27 Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:
Sylwetka absolwenta kierunku studiów II stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności INŻYNIERIA PRODUKCJI Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: optymalizacji procesów produkcyjnych projektowania systemów produkcyjnych technologii i organizacji czystszej produkcji auditu produkcyjnego kosztorysowania inwestycji bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

28 Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:
Sylwetka absolwenta kierunku studiów II stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: wykorzystywania technicznych, prawnych i ekonomicznych narzędzi do osiągania korzyści rynkowych poprzez kształtowanie przyjaznych dla środowiska warunków wytwarzania w przedsiębiorstwach przemysłowych i małych firmach metod diagnostyki, analizy oraz działania nowoczesnych urządzeń ochrony środowiska Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

29 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Cel studiów: zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem pracy zdobycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w stopniu niezbędnym do samodzielnego identyfikowania zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz wdrażania systemu zarządzania bhp w miejscu pracy zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy w służbie bhp Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

30 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Adresaci studiów: osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy i nadzorujących funkcjonowanie służb bhp absolwenci szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową Ukończenie studiów zostaje potwierdzone Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”, a absolwenci uzyskują uprawnienia przewidziane przez rozporządzenie Rady Ministrów zdnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004, nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

31 Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Ramowy program studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” Przedmiot Liczba godzin Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 20 Auditowanie systemu zarządzania BHP 9 Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń 14 Elementy prawa pracy 12 Podstawy ergonomii i fizjologii pracy 10 Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy (czynniki fizyczne, mechaniczne, biologiczne, psychiczne) 15 Nadzór nad chemikaliami niebezpiecznymi (REACH) Metodyka pracy służb BHP (ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy i postępowanie powypadkowe, ocena stanu BHP w przedsiębiorstwie, niezbędna dokumentacja) 25 Podstawy ratownictwa medycznego Planowanie operacyjne na wypadek katastrofy 8 Zintegrowane systemy zarządzania Podstawy metodyczne kształcenia dorosłych Warsztaty Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa 30 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

32 INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
Studia podyplomowe INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Cel studiów: zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą dotyczącą tematyki zarządzania procesami technologicznymi, optymalizacją procesów technologicznych oraz ich projektowaniem inżynierskim Adresaci studiów: absolwenci szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

33 Studia podyplomowe INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
Główne obszary badawcze w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej Ramowy program studiów podyplomowych „Inżynieria procesów technologicznych” Przedmiot Liczba godzin Bezpieczeństwo pracy w procesach technologicznych 24 Wymagania bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych 22 Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie 16 Metody zarządzania procesami technologicznymi 14 Audit technologiczny 12 Wybrane procesy technologiczne i ich projektowanie 32 Zarządzanie innowacjami 10 Optymalizacja procesów technologicznych Psychospołeczne aspekty usprawniania procesów pracy Technologie czystszej produkcji Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa 30 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8

34 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii ul
Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii ul. Krasińskiego Katowice tel: (32) fax: (32) Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8


Pobierz ppt "Katedra Inżynierii Produkcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google