Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Banki i ich rola w gospodarce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Banki i ich rola w gospodarce"— Zapis prezentacji:

1 Banki i ich rola w gospodarce

2 Bank Bank – to instytucja, której przedmiotem działania są operacje pieniężno-kredytowe jak np. emisja banknotów, przyjmowanie depozytów, udzielanie pożyczek czy wykonywanie czynności na rachunek i zlecenie klientów. Nazwa "bank" pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławkę, przy której pracowali włoscy handlarze zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich.

3 Krótka historia banków
XV i XVI w. – we Florencji, Padwie i Wenecji pojawiły się pierwsze domy bankowe; które pożyczały pieniądze, przechowywały je i przenosiły z konta na konto; w XVII wieku w Anglii wprowadzono banknoty w formie biletów. Stanowiły one zobowiązanie się banku do wypłaty na żądanie złotych monet lub złota; polskie banki rozpoczęły działalność dopiero po 1918 r.; w 1924 powstaje Bank Polski i wprowadzono nową walutę „złoty polski”; w 1945 r. rozpoczął działalność Narodowy Bank Polski; jego działalność przerwała hegemonia ZSRR nad Polską; koniec lat osiemdziesiątych zapoczątkował powrót złotego do świata prawdziwego pieniądza; 1995 r. - przeprowadzono denominację złotego, która przeszła do historii jako "skreślenie czterech zer;

4 Funkcje banków Funkcje banków Gromadzenie depozytów
Udzielanie kredytów Prowadzenie rozliczeń pieniężnych

5 Depozyty Depozyt = lokata bankowa - Depozyt a vista – pieniądze mogą być w każdej chwili wypłacone przez właścicieli; oprocentowanie bardzo niskie lub zerowe; - Depozyt terminowy – pieniądze powierzone bankowi na jakiś czas (najczęściej min. 3 mies.) i na określony procent; Stopa procentowa – czyli dochód jaki uzyskamy z powierzenia bankowi naszych pieniędzy; uzależniona jest od inflacji polityki pieniężnej i czasu trwania lokaty

6 Kredyt Kredyt = odpłatna pożyczka Rodzaje kredytów:
konsumpcyjny – dla osób fizycznych, np. na zakup samochodu; produkcyjny – dla firm i przedsiębiorstw na działalność lub inwestycje; lombardowy – udzielany pod zastaw, np. złota lub obligacji i papierów wartościowych; hipoteczny – na budowę domu lub zakup mieszkania; zastawem jest wtedy wybudowany dom lub zakupione mieszkanie; Kredytobiorca – osoba lub instytucja , która otrzymuje kredyt Kredytodawca – bank lub instytucja, która udziela kredytu Poręczyciel – osoba, która jest gwarantem spłaty zadłużenia, w przypadku gdy, kredytobiorca nie spłaci go w terminie.

7 Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
Są to czynności polegające na przeprowadzeniu operacji finansowych na rachunkach bankowych; działania gotówkowe – przy udziale pieniądza w gotówce; działania bezgotówkowe – w postaci zapisów na koncie lub wykorzystaniu kart płatniczych;

8 System bankowy w Polsce
System bankowy to wszystkie banki działające na terenie kraju, oraz normy regulujące ich działalność. W Polsce na system ten składa się bank centralny i banki komercyjne.

9 NBP W Polsce rolę banku centralnego spełnia NBP, Spełnia on 3 podstawowe funkcje: banku państwa (obsługa budżetu państwa) banku emisyjnego (emituje pieniądze) banku banków (udziela kredytów innym bankom); Gmach centrali NBP w Warszawie

10 Rada Polityki Pieniężnej Komisja Nadzoru Bankowego
Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej Komisja Nadzoru Bankowego

11 Banki komercyjne Banki komercyjne to banki którym państwo przyznało licencję ba udzielanie kredytów i depozytów. Banki te najczęściej działają jako spółki akcyjne i należą do osób prywatnych. Największe w Polsce: PKO BP, Bank Pekao, BRE Bank, ING Bank Śląski, BZ WBK oraz Bank Millenium.

12 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Banki i ich rola w gospodarce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google