Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Banki i ich rola w gospodarce. Bank Bank – to instytucja, której przedmiotem działania są operacje pieniężno-kredytowe jak np. emisja banknotów, przyjmowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Banki i ich rola w gospodarce. Bank Bank – to instytucja, której przedmiotem działania są operacje pieniężno-kredytowe jak np. emisja banknotów, przyjmowanie."— Zapis prezentacji:

1 Banki i ich rola w gospodarce

2 Bank Bank – to instytucja, której przedmiotem działania są operacje pieniężno-kredytowe jak np. emisja banknotów, przyjmowanie depozytów, udzielanie pożyczek czy wykonywanie czynności na rachunek i zlecenie klientów. Nazwa "bank" pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławkę, przy której pracowali włoscy handlarze zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich. Bank – to instytucja, której przedmiotem działania są operacje pieniężno-kredytowe jak np. emisja banknotów, przyjmowanie depozytów, udzielanie pożyczek czy wykonywanie czynności na rachunek i zlecenie klientów. Nazwa "bank" pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławkę, przy której pracowali włoscy handlarze zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich.

3 Krótka historia banków -XV i XVI w. – we Florencji, Padwie i Wenecji pojawiły się pierwsze domy bankowe; które pożyczały pieniądze, przechowywały je i przenosiły z konta na konto; -w XVII wieku w Anglii wprowadzono banknoty w formie biletów. Stanowiły one zobowiązanie się banku do wypłaty na żądanie złotych monet lub złota; -polskie banki rozpoczęły działalność dopiero po 1918 r.; w 1924 powstaje Bank Polski i wprowadzono nową walutę „złoty polski”; -w 1945 r. rozpoczął działalność Narodowy Bank Polski; jego działalność przerwała hegemonia ZSRR nad Polską; -koniec lat osiemdziesiątych zapoczątkował powrót złotego do świata prawdziwego pieniądza; -1995 r. - przeprowadzono denominację złotego, która przeszła do historii jako "skreślenie czterech zer;

4 Funkcje banków Gromadzenie depozytów Udzielanie kredytów Prowadzenie rozliczeń pieniężnych

5 Depozyty Depozyt = lokata bankowa - Depozyt a vista – pieniądze mogą być w każdej chwili wypłacone przez właścicieli; oprocentowanie bardzo niskie lub zerowe; - Depozyt terminowy – pieniądze powierzone bankowi na jakiś czas (najczęściej min. 3 mies.) i na określony procent; Stopa procentowa – czyli dochód jaki uzyskamy z powierzenia bankowi naszych pieniędzy; uzależniona jest od inflacji polityki pieniężnej i czasu trwania lokaty

6 Kredyt Kredyt = odpłatna pożyczka Rodzaje kredytów: -konsumpcyjny – dla osób fizycznych, np. na zakup samochodu; -produkcyjny – dla firm i przedsiębiorstw na działalność lub inwestycje; -lombardowy – udzielany pod zastaw, np. złota lub obligacji i papierów wartościowych; -hipoteczny – na budowę domu lub zakup mieszkania; zastawem jest wtedy wybudowany dom lub zakupione mieszkanie; Kredytobiorca – osoba lub instytucja, która otrzymuje kredyt Kredytodawca – bank lub instytucja, która udziela kredytu Poręczyciel – osoba, która jest gwarantem spłaty zadłużenia, w przypadku gdy, kredytobiorca nie spłaci go w terminie. Kredytobiorca – osoba lub instytucja, która otrzymuje kredyt Kredytodawca – bank lub instytucja, która udziela kredytu Poręczyciel – osoba, która jest gwarantem spłaty zadłużenia, w przypadku gdy, kredytobiorca nie spłaci go w terminie.

7 Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych Są to czynności polegające na przeprowadzeniu operacji finansowych na rachunkach bankowych; -działania gotówkowe – przy udziale pieniądza w gotówce; -działania bezgotówkowe – w postaci zapisów na koncie lub wykorzystaniu kart płatniczych;

8 System bankowy w Polsce System bankowy to wszystkie banki działające na terenie kraju, oraz normy regulujące ich działalność. W Polsce na system ten składa się bank centralny i banki komercyjne.

9 NBP W Polsce rolę banku centralnego spełnia NBP, Spełnia on 3 podstawowe funkcje: -banku państwa (obsługa budżetu państwa) -banku emisyjnego (emituje pieniądze) -banku banków (udziela kredytów innym bankom); Gmach centrali NBP w Warszawie

10 Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej Komisja Nadzoru Bankowego

11 Banki komercyjne Banki komercyjne to banki którym państwo przyznało licencję ba udzielanie kredytów i depozytów. Banki te najczęściej działają jako spółki akcyjne i należą do osób prywatnych. Największe w Polsce: PKO BP, Bank Pekao, BRE Bank, ING Bank Śląski, BZ WBK oraz Bank Millenium.

12 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Banki i ich rola w gospodarce. Bank Bank – to instytucja, której przedmiotem działania są operacje pieniężno-kredytowe jak np. emisja banknotów, przyjmowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google